Schriftelijke vragen van 3-4662 tot 3-4662

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4662 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Antwoord 5/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4661
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1431