Schriftelijke vragen van 3-2901 tot 3-3000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-2901 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hospitalisatieverzekering - Premieaanpassingen - Index van medische kosten.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Antwoord 5/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2900
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-860
3-2902 Germeaux Jacques (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuisbacterie - Cijfers - Onderzoek.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Antwoord 5/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Aanvullend antwoord 15/9/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-880
3-2903 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Toegankelijkheid van de justitie - Akten van gerechtsdeurwaarders - Leesbaarheid.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Antwoord 7/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2904 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Aantal dossiers - Draaiboek - Meldingen in het Rijksregister.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2905
3-2905 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken - Aantal dossiers - Draaiboek - Meldingen in het Rijksregister.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2904
3-2906 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Interventiekorps - Taken - Verdeling per stad of per zone - HiŽrarchische overheid.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2907 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Meergemeentelijke politiezones - Begrotingen - Beschikbaarstelling voor de gemeenteraadsleden.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 11/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-2908 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vliegtuigen - Gebreken - Controles - Maatregelen.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 25/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2909 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Tijdschrift Vox - Nalezing van de teksten door de beleidscel van de minister van Landsverdediging - Redactionele onafhankelijkheid van de hoofdredacteur.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Antwoord 18/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2910 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Telecommunicatie - Telealarmsystemen - Minimale dienstverlening.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 8/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2911
3-2911 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Telecommunicatie - Telealarmsystemen - Minimale dienstverlening.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 12/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2910
3-2912 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vestigingscommissie van voor het publiek opengestelde apotheken - Werking - Werklast - Dossiers.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2913 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapte (top)sporters - Vergoeding en andere maatregelen - Budget - Aantal begunstigden.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2914 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Uitoefening van een beroepsactiviteit - Inkomsten - Cumulatie met een pensioen van de openbare sector.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-882
3-2915 de T' Serclaes Nathalie (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling - Inwerkingtreding - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2916 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rechtbanken van eerste aanleg - Fiscale kamers - Omvang van de achterstand.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 23/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2917 Detraux Francis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Armeense gemeenschap in BelgiŽ - Armeense orthodoxe eredienst - Eventuele financiŽle steun van de Staat.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2918 Detraux Francis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Politie - Betaling van een verhoogd vakantiegeld - Acties van de politievakbond Sypol.be
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 24/6/2005
  Beslissing niet publicatie 24/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2919
3-2919 Detraux Francis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Betaling van een verhoogd vakantiegeld - Acties van de politievakbond Sypol.be
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2918
3-2920 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Buitenschoolse opvang - Kosten - Aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 17/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-2921 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Coperfinhervorming - Omvorming van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (AOI) - Pijlers "Particulieren", "KMO's" en "Grote Ondernemingen" - Uitvoering.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2922 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Hervorming van de loopbanen - Sectiechef bij FinanciŽn 32S1.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 12/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2923 Cornil Jean (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gesloten centra - Minderjarigen - Beschermingsbeleid voor slecht of niet-begeleide minderjaren.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 19/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2924 Cornil Jean (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Basisbankdiensten - Vreemdelingen zonder wettig verblijf - Wettig verblijvende vreemdelingen - Administratieve documenten bestemd voor de banken.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2925
3-2925 Cornil Jean (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Basisbankdiensten - Vreemdelingen zonder wettig verblijf - Wettig verblijvende vreemdelingen - Administratieve documenten bestemd voor de banken.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 15/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2924
3-2926 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verdrag van Rome - Jubileum van de ondertekening in 2007 - Europadorp - Betrokkenheid van de FOD Buitenlandse Zaken.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-2927 Detraux Francis (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Republiek Nagorno-Karabach - Eventuele vestiging van een vertegenwoordiging in Brussel - Standpunt van BelgiŽ.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-2928 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Productie van "biomelk" - Afzetmarkt - Bijkomende controles - Kosten.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 18/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-2929 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Werelddag in de strijd tegen hepatitis C - Informatie voor de huisartsen - Opsporing - Overeenkomsten tussen bepaalde ziekenhuiscentra en het RIZIV.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 14/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2930 Mahoux Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tabaksproblematiek - Rookverbod op openbare plaatsen, tabaksreclame en verkoop van tabak aan minderjarigen jonger dan 16 jaar - Maatregelen en controles.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 5/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-2931 Zrihen Olga (PS) minister van Werk  
  Internationaal huispersoneel - Misbruik, slechte behandeling en uitbuiting - Sensibilisering - Klachten.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 13/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2932 Detraux Francis (Onafhankelijke) minister van Werk  
  Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) - Brusselse lokalen - Ontvangst van het publiek.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 12/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2933 Zrihen Olga (PS) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Tewerkstelling van personen met een handicap - Werkloosheidsvallen - Aanwerving van personen met een handicap in de openbare sector - Eerbiediging van aanwervingsquota.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 18/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2934 Zrihen Olga (PS) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Specifieke stimulerende maatregelen - Sensibilisering van regeringsverantwoordelijken.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
3-2935 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wapenhandel - "Arms Trade Treaty" (ATT) - Positie van BelgiŽ.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 30/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-2936 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van Mobiliteit  
  Wegverkeer - Inhaalverbod bij regen - Controle - Maatregelen.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-2937 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen ten aanzien van toepassingen van biologie en geneeskunde. - Niet-ratificatie door BelgiŽ.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 5/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-886
3-2938 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Wetenschapsontwikkeling - Gerontologisch onderzoek - Score van BelgiŽ in de Europese vergelijkende onderzoeken.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-894
3-2939 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kinderpornografie- Verspreiding via het internet - Bestrijding - Identificatie van de verdachten.
  Verzending vraag 23/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 22/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2940 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FinanciŽle fraude via vervalste e-mail - "Phising" - Bijkomende maatregelen.
  Verzending vraag 23/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2941 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Station Gent-Sint-Pieters - Fietsenstallingen.
  Verzending vraag 23/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2942 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Eerstehulpverlening - Ontoegankelijkheid of onbereikbaarheid van de plaats van het ongeval - Oprichting van een eerstehulpdienst te paard.
  Verzending vraag 23/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2943 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Dalai Lama - Bezoek aan BelgiŽ.
  Verzending vraag 23/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 14/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2944 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Ongunstige weersomstandigheden - Economische schade - Onderzoek van ABN Amro - Verzekering.
  Verzending vraag 23/6/2005
  Antwoord 15/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2945 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aspartaam - Gezondheidsrisico's - Herevaluatie - Europese aanpak.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Antwoord 22/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 3-2984
3-2946 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelenfonds - Inkomsten en uitgaven - Monitoring.
  Verzending vraag 23/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 26/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-2947 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Griepepidemie - Risico - Aankoop van antivirale geneesmiddelen - Simulaties en hypothesen.
  Verzending vraag 23/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Antwoord 6/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-2948 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Tijdskrediet - Thematische verloven - Gebruik door mannen en vrouwen - Zorgtaken binnen het gezin.
  Verzending vraag 23/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 13/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2949 Verreycken Wim (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Spoorwegen - Bezettingsgraad van de treinstellen - Werkwijze - Weigering van groepsreservaties.
  Verzending vraag 23/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 19/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-2950 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Elektronisch bankieren - Beveiliging van de Belgische banksites - Gebruik van een "digipass".
  Verzending vraag 23/6/2005
  Antwoord 20/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
3-2951 Detraux Francis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  AÔd el Adha-feest - Sluikslachten van schapen - Houding van het parket te Brussel.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2952 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Restaurants - Personeelsonderbezetting.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2953 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Personeelsleden van niveau D - Vakantiegeld en eindejaarspremie - Achterstallen.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Antwoord 12/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2954 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - Artikel 319, eerste lid - Toegangsrecht tot de beroepslokalen door de fiscale administratie - Uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 9/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2955 Kapompolť JoŽlle (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Gaspakken voor chemische interventies - Vernieuwing.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-2956 Detraux Francis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Politieagenten die in een mentale noodsituatie verkeren - Preventieve steunmaatregelen.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2957 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Cochleaire implantaten - Gehoorapparaten - Terugbetaling.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Antwoord 8/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2958 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Geneesmiddel Lyrica - Terugbetaling.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 18/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-2959 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  SELOR - Taalexamens - Samenstelling van de examencommissies.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 18/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2960 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  SELOR - Taalexamens - Slaagpercentage - Verschil tussen Franstalige en Nederlandstalige kandidaten.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 18/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2961 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  SELOR - Mondelinge taalexamens - Slaagpercentage.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 18/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2962 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  OekraÔne - Toetreding tot de NAVO - Belgisch standpunt.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Antwoord 9/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 3-3171
3-2963 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  OekraÔne - Bijdrage aan de doelstellingen van de Europese top van Helsinki van 1999 - Luchttransport.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Antwoord 10/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2964 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  OekraÔne - "Partnerschap voor vrede" - Vernietiging van munitie en wapens - Bijdrage van BelgiŽ.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Antwoord 10/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2965 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kunstwerken die eigendom zijn van de Staat - Bewaargeving of bruikleen aan andere instellingen.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2966 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen - Statuut van de meewerkende echtgenoot - 'Indeplaatsstelling'.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Antwoord 18/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2967 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Dienstencheques - Werknemers - Verschillen inzake verloningsvoorwaarden.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 31/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2968 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Brussels hoofdstedelijk Gewest - Federale inspanningen voor de hoofdstedelijke functie en de internationale rol - Samenwerkingsverdrag.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Antwoord 19/7/2005
  Beslissing niet publicatie 19/7/2005
3-2969 Steverlynck Jan (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Wetsevaluatie - Parlementaire commissie - Concrete doelstellingen.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Antwoord 20/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
3-2970 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  KroatiŽ - Toetreding tot de Europese Unie - Belgisch standpunt.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Antwoord 12/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2971 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Eerlijke handel - Duurzame ontwikkeling - Labels - Toekenning en controle.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Antwoord 19/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2972 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Gerechtelijke aanpak - Cijfergegevens - Verschillen tussen de Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 22/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2973
3-2973 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken - Gerechtelijke aanpak - Cijfergegevens - Verschillen tussen Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2972
3-2974 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Toepassing van artikel 71, 6į van de nieuwe gemeentewet - Personeel van overheidsbedrijven dat ter beschikking wordt gesteld van de gemeenten - Uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2975 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersongevallen - Vluchtmisdrijven - Beroep op garagisten en carrosserieherstellers.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2976 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Munitievondsten - Onderzoek - Maatregelen.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2977 Verreycken Wim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Bestelling van transportvliegtuigen A400M - Verdeling van de economische compensaties - Gedetailleerde gegevens.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 31/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2978 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Biotechnologie - Regelgeving - Overleg met de biotechnologische sector.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Rappel 19/9/2006
  Verzending vraag 19/9/2006
  Antwoord 28/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-2979 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Biotechnologie - Klinische trails - Overleg met de biotechnologische sector.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Rappel 6/6/2006
  Verzending vraag 7/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-2980 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Blokstaarten van paarden - Verbod - Controles - Rechtsgedingen.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 17/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-2981 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) - Geneesmiddelen "Rilatine" en "Concerta" - Overleg met gespecialiseerde organisaties en de gemeenschappen - Onderscheid bij de behandeling van volwassenen.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 6/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-2982 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medisch begeleide voortplanting - Statistische gegevens - Criteria - Centrale registratie en beheer.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-2983 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dierproeven in Belgische laboratoria - Toename.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-2984 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Stevia en stevioside als biologisch alternatief voor aspartaam - Wetenschappelijk onderzoek - Europese aanpak.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 9/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 3-2945
3-2985 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Minimumpensioenen voor alleenstaanden - Verschillende behandeling van werknemers en zelfstandigen - Ratio legis - Rechttrekking.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Antwoord 18/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2986
3-2986 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Minimumpensioenen voor alleenstaanden - Verschillende behandeling van werknemers en zelfstandigen - Ratio legis - Rechttrekking.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 27/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2985
3-2987 Anseeuw Stťphanie (VLD) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Biotechnologie - Europese richtlijnen - Belgisch standpunt - Overleg met de biotechnologische sector.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 23/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2988 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Aanvullende Overeenkomst van 20 november 2002 met BraziliŽ inzake het vermijden van dubbele belasting en de regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen - Publicatie - Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Antwoord 13/7/2005
  Beslissing niet publicatie 13/7/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3001
3-2989 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Aanslagjaar 2004 - Inkohiering - Vertraging.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Antwoord 12/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2990 Cornil Jean (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Beheerscontract 2005-2007 - Sluiting van stations op basis van het reizigersaantal - Verkooppunten buiten de stations.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 31/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2991 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten - AbsenteÔsme.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2992
3-2992 Destexhe Alain (MR) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidsdiensten - AbsenteÔsme.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 18/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2991
3-2993 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Arrondissement Charleroi Thuin - Criminaliteitscijfers - Vrijwillige brandstichting.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2994 Zrihen Olga (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Economische conjunctuur - Faillissementen - Ontwikkeling.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2995 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pneumococcen - Behandeling - Inenting - Terugbetaling.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 28/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-2996 Zrihen Olga (PS) minister van Werk  
  Reclame - Gebruik van seks in de reclameboodschappen - Bescherming van de gebruikers - Jury voor ethische reclame.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 19/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-2997 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingssamenwerking - Het sturen van schoolboeken.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 23/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2998 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3000
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-943
3-2999 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Antwoord 18/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3000
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-943
3-3000 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Antwoord 8/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2999
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-943