Register betreffende "Noordzee" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren :
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Baai van Heist - Dichten van geul tussen strand en zandbank - Risico's - Maatregelen (4-2105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-2105
  SV 4-2105
Belgische territoriale wateren - Noordzee - Scheepswrakken - Claims (5-3382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3382
  SV 5-3382
Belgische territoriale wateren - Noordzee - Scheepswrakken - Claims (5-5529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5529
  SV 5-5529
Boomkorvisserij - Sleepnetten - Meerjarig OriŽntatieprogramma - Effecten - Controle (5-10240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10240
  SV 5-10240
De energie-eilanden voor onze kust (Marien Ruimtelijk Plan - Positie van de Thorntonbank) (5-1032)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-106
p. 15-17 5-106 p. 15-17 (PDF)
De MARPOL-wetgeving en de aanpak van de vervuiling door schepen op de Noordzee (Vrijspraak door de niet-bekrachtiging van de amendementen en bijlagen) (4-521)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Yves Leterme, eerste minister en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-52
p. 13-15 4-52 p. 13-15 (PDF)
De aanleg van een kunstmatig eiland voor de Belgische kust (5-2986)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 14-16 5-218 COM p. 14-16 (PDF)
De beschermingsmaatregelen in de mariene natuurgebieden (Vastlegging van de beschermde marine gebieden - Procedure) (2-1203)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-262
p. 23-25 2-262 p. 23-25 (PDF)
De concessies voor windmolenparken aan de kust (Studiereis naar Kopenhagen) (2-944)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-199
p. 17-19 2-199 p. 17-19 (PDF)
De dode bruinvissen aan onze kust (3-1089)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-159
p. 13-15 3-159 p. 13-15 (PDF)
De eventuele delokalisatie van het 80ste UAV-escadrille (gevestigd te Elsenborn - Toezicht op de Noordzee) (3-1129)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 71-73 3-134 p. 71-73 (PDF)
De gevolgen van de ramp met de Tricolor en het aanhoudend gevaar voor ongevallen (2-1220)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-265
p. 40-43 2-265 p. 40-43 (PDF)
De hernieuwbare energiewinning en het geplande windmolenpark in zee (2-61)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-26
p. 36-42 2-26 p. 36-42 (PDF)
De inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan (Op Noordzee, ter hoogte van Knokke-Heist - Schelde-estuarium - Natuurwaarde - Standpunt van het Vlaamse Gewest en Nederland) (2-1013)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-211
p. 9-11 2-211 p. 9-11 (PDF)
De internationale gevolgen van de vervuiling van de Zenne (o.a. vervuiling van Schelde en Noordzee) (4-1003)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-103
p. 26-28 4-103 p. 26-28 (PDF)
De kosten van de opruiming van olieresten op de Belgische stranden (FinanciŽle gevolgen van de ramp van de Tricolor - Vergoeding van de gemeenten voor de olieopruiming en de verzameling van de met olie besmeurde vogels) (2-1233)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-267
p. 24-26 2-267 p. 24-26 (PDF)
De medewerking van Landsverdediging aan het toezicht vanuit de lucht op olielozingen in de Noordzee (Problemen te wijten aan het uit de lucht nemen van de vliegtuigen van het type Britten-Norman) (2-1231)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-267
p. 23-24 2-267 p. 23-24 (PDF)
De munitiestortplaats Paardenmarkt (Zandbank voor de kust van Knokke-Heist - Gifgasgranaten uit de Eerste Wereldoorlog - Monitoring) (5-1166)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-123
p. 33-35 5-123 p. 33-35 (PDF)
De munitiestortplaats de Paardenmarkt voor de kust van Knokke-Heist (Toxiciteit - Staalnames - Toekomstplannen) (5-2928)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 7-9 5-218 COM p. 7-9 (PDF)
De nasleep van de aanvaring van het wrak van de Tricolor door de olietanker Vicky en de veiligheid van de scheepvaart rond het wrak (Werking van de crisiscel - Naleving van de zeevaart- en signalisatieregels) (2-1190)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-260
p. 22-25 2-260 p. 22-25 (PDF)
De niet deelname door BelgiŽ aan de snelle interventie "oil-spile-response" ter voorkoming van olieverontreiniging in de Noordzee (Voorstel van de petroleumindustrie in Southampton) (2-79)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-22
p. 11-14 2-22 p. 11-14 (PDF)
De niet deelname door BelgiŽ aan de snelle interventie "oil-spill-response" ter voorkoming van olieverontreiniging in de Noordzee (Voorstel van de petroleumindustrie in Southampton) (2-75)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-18
p. 15-17 2-18 p. 15-17 (PDF)
De staat waarin de olietanker Vicky verkeert en het gevaar voor olievlekvorming (Overpompen van de olie) (2-1191)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-260
p. 22-25 2-260 p. 22-25 (PDF)
De uitvoering van de wrakkenwet (Uitvoeringsbesluit - Samenwerkingsakkoord met het Vlaams Gewest) (5-741)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-83
p. 8-9 5-83 p. 8-9 (PDF)
De verklaring van Limassol en het ontwerp van marien ruimtelijk plan (5-8807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8807
  SV 5-8807
De windmolens in landbouwzones (en in zee) (2-882)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-188
p. 25-26 2-188 p. 25-26 (PDF)
De windmolens voor de kust van Knokke (Effect op landschap en milieu - Procedure) (2-1033)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-214
p. 32-35 2-214 p. 32-35 (PDF)
De wrakkenwet (Wet van 9 april 2007 betreffende de vondst en de bescherming van wrakken - Unesco-verdrag voor de bescherming van het maritiem erfgoed - Samenwerkingsakkoord tussen de federale en Vlaamse overheden - Project IWT SeArch) (5-1314)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-140
p. 10-12 5-140 p. 10-12 (PDF)
Een energie-eiland voor de kust (Overleg met de burgemeesters van de kustgemeenten en het Vlaams Gewest) (5-2967)      
  Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 5-7 5-218 COM p. 5-7 (PDF)
Europese Commissie - Programma "Noordzee-regio" - Transnationale samenwerking - Acties - Investeringen - Evaluatie (5-8329)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8329
  SV 5-8329
Federaal beleid voor de Noordzee - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-349
Greenpeace - Actie - Dumpen van stenen in zee (6-683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-683
Hernieuwbare energie - Windmolenparken - Financieringsproblemen voor projecten - Toekomstige mogelijkheden (4-3086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3086
  SV 4-3086
Het Belgisch Instituut voor de Zee (Oprichting van een Belgisch Instituut naast een Vlaamse en Franstalige - Versnippering van de onderzoeksmiddelen - Dataverzameling) (3-1880)      
  Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 71-72 3-187 p. 71-72 (PDF)
Het Noordzeebeleid en het mariene milieu (Bevoegdheid - Bescherming van ecologische gebieden en van de bruinvis - Nood aan coherent beleid) (4-710)      
  Mondelinge vraag van de heer Andrť Van Nieuwkerke aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-69
p. 27-29 4-69 p. 27-29 (PDF)
Het actieplan Zeehond (Noordzee - Biodiversiteit - ArtificiŽle constructies) (5-2923)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 16-17 5-200 COM p. 16-17 (PDF)
Het bunkeren op zee (Enorme risico's - Gevolgen voor het mariene milieu) (2-450)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-110
p. 67-69 2-110 p. 67-69 (PDF)
Het effect van de kredietcrisis op de windmolenparken in de Noordzee (Financieringsproblemen door de strengere voorwaarden die de banken opleggen) (4-796)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-78
p. 31-32 4-78 p. 31-32 (PDF)
Het handhaven van de beschermde zeegebieden en de verdere nodige stappen in het Noordzeebeleid (Bescherming van de bruinvissen - Onderzoek naar de recreatieve visserij op de Noordzee) (4-127)      
  Vraag om uitleg van de heer Andrť Van Nieuwkerke aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 34-37 4-17 p. 34-37 (PDF)
Het marien ruimtelijk plan (Belgisch deel van de Noordzee - Westpitroute - Aquacultuur - Windmolenpark) (5-801)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-89
p. 25-26 5-89 p. 25-26 (PDF)
Het marien ruimtelijk plan en het onderwatererfgoed (Bescherming van het cultureel erfgoed - Uitvoering van de wrakkenwet) (5-3621)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 10-11 5-240 COM p. 10-11 (PDF)
Het ontbreken van uitvoeringsbesluiten op de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en de toepassing van de EU-richtlijnen ter zake (Onvolledige omzetting van de Vogel- en Habitatrichtlijnen - Verbod op bepaalde visserijtechnieken - Natura 2000, Conventie van Ramsar en "Vlaamse banken") (2-199)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-63
p. 53-59 2-63 p. 53-59 (PDF)
Het protest van Nederland tegen de inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan (Op Noordzee, ter hoogte van Knokke-Heist - Schelde-estuarium - Natuurwaarde) (2-1054)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-218
p. 58-60 2-218 p. 58-60 (PDF)
Het uitblijven van de financiering van het Fonds Leefmilieu (Vergoeding van de milieuschadekosten ingevolge zeeverontreiniging) (3-1123)      
  Vraag om uitleg van de heer Buysse aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-133
p. 66-67 3-133 p. 66-67 (PDF)
Het voorkomen van olievervuiling op de Noordzee (Schipbreuk en berging van de Tricolor - Fysieke beloodsing van de schepen - Probleem van het clandestien spoelen van olietankers) (2-946)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-267
p. 53-59 2-267 p. 53-59 (PDF)
Illegale lozingen in de Noordzee - Controle op pollutie door het hulpschip Stern - Staalname - Overzicht - Oproepen via very high frequency (5-10089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10089
  SV 5-10089
Inplanting zendmasten in de Noordzee (1-1669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-99
p. 5257 1-99 p. 5257 (PDF)
Kustwachtcentrale - Maritiem Reddings- en CoŲrdinatie Centrum - Meldingen - Reddingsacties (5-9513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9513
  SV 5-9513
Lozing van kerosine in zee - Gevolgen voor het milieu - Vervolging van de vervuiler (Vliegtuigen) (2-402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 446-447 2-11 p. 446-447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 675-676 2-15 p. 675-676 (PDF)
Lozingen door chemische tankers - Noordzee - Handhaving - Cijfers - Strengere internationale regels (6-1890)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1890
Marien Ruimtelijk Plan - Cultureel erfgoed - Mitigerende maatregelen (5-10237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10237
  SV 5-10237
Marien Ruimtelijk Plan - Verdragen, regelgeving, plannen en projecten - Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen - Wrakkenwet (5-10239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10239
  SV 5-10239
Marien Ruimtelijk Plan - Windmolenparken - Toerisme en recreatie (5-10238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10238
  SV 5-10238
Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee - Herziening - Voorstellen en opmerkingen van de andere betrokken overheden (6-1453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1453
Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee - Kust van Wenduine - Kunstmatig energie-eiland - Concessie - Kandidatuur van privťinvesteerders of consortia - Stand van zaken - Aandeel van de federale regering (6-428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-428
Missing Persons Noordzee - Internationaal samenwerkingsverband - Werking 2012 (5-7886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7886
  SV 5-7886
Nieuw Marien Ruimtelijk Plan - Gevolgen voor de visserijsector - Overleg met het Vlaams Gewest (6-1786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1786
Noordzee - Afval - Project "Fishing for litter" - "Waste Free Oceans" pilootproject - Stand van zaken - Resultaten (5-7613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7613
  SV 5-7613
Noordzee - Dumpen van chemicaliŽn - Controles - Gevolgen - Wetgeving (5-9157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9157
  SV 5-9157
Noordzee - Dumpen van chemicaliŽn - Opsporing - Controles - Wetgeving (5-8066)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8066
  SV 5-8066
Noordzee - Groot gaslek in een booreiland - Milieueffect (5-6142)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6142
  SV 5-6142
Noordzee - Groot gaslek in een booreiland - Milieueffect (5-6143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-6143
  SV 5-6143
Noordzee - Klimaatopwarming - Gevolgen (3-6983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9982-9983 3-88 p. 9982-9983 (PDF)
Noordzee - Klimaatopwarming - Gevolgen (3-6984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 10002-10003 3-88 p. 10002-10003 (PDF)
Noordzee - Marien wetenschappelijk onderzoek - Projecten - Aantal wetenschappers - CoŲrdinatie (5-7915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-7915
  SV 5-7915
Noordzee - Marien wetenschappelijk onderzoek - Projecten - Aantal wetenschappers - CoŲrdinatie (5-8024)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8024
  SV 5-8024
Noordzee - Munitiekerkhof - Chemische wapens gezonken aan het einde van de Eerste of de Tweede Wereldoorlog - Behandeling (7-139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courard aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
SV 7-139
Noordzee - Munitiekerkhof - Chemische wapens gezonken aan het einde van de Eerste of de Tweede Wereldoorlog - Behandeling (7-140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courard aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 7-140
Noordzee - Munitiekerkhof - Chemische wapens gezonken aan het einde van de Eerste of de Tweede Wereldoorlog - Behandeling (7-141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courard aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-141
Noordzee - Olielekken (5-2971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2971
  SV 5-2971
Noordzee - Olievervuiling - Vaststelling overtredingen - Vervolgingsbeleid (2-374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 397-398 2-10 p. 397-398 (PDF)
  Bul. 2-16
p. 701 2-16 p. 701 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-26
p. 1238-1239 2-26 p. 1238-1239 (PDF)
Noordzee - Ongevallen - Overzicht (5-8323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8323
  SV 5-8323
Noordzee - Opsporing milieuverontreiniging - Inzetten van B-Hunters - Samenwerking Defensie en Federale Overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu - Resultaten (5-7538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7538
  SV 5-7538
Noordzee - Scheepvaart - Ongevallen - Stand van zaken - Westpitroute (5-8021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8021
  SV 5-8021
Noordzee - Verdrinkingen - Aantallen (4-4540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4540
  SV 4-4540
Noordzee - Verdrinkingen - Aantallen (4-6012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6012
  SV 4-6012
Noordzee - Vervuiling - Bestrijdingsmiddelen - Civiele bescherming (4-3064)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3064
  SV 4-3064
Noordzee - Vervuiling - Bestrijdingsmiddelen - Civiele bescherming (4-3065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3065
  SV 4-3065
Noordzee - Vervuiling - Nultolerantie - Inzet van onbemande vliegtuigjes (3-2610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3259-3260 3-42 p. 3259-3260 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3423-3424 3-43 p. 3423-3424 (PDF)
Noordzee - Winning van delfstoffen - Exploratie - Expansie - Vergunningen - Garantieclausules (5-8985)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8985
  SV 5-8985
Noordzee - Wrakken - Claims (5-3837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3837
  SV 5-3837
Noordzee - Wrakken - Claims (5-4908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4908
  SV 5-4908
Noordzee - Zwerfvuil - Onderzoeken - Controles - Sensibilisering (5-8566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8566
  SV 5-8566
Onbemande vliegtuigjes - B-Hunters - Verdwijning - Drones - Opsporen van illegale lozingen in de Noordzee - Vervanging (5-9565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9565
  SV 5-9565
Onderzoeksschip Belgica - Vaaruren - Schip Simon Stevin - Toekomstplannen (5-8670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8670
  SV 5-8670
Onderzoeksschip Belgica - Vaaruren - Schip Simon Stevin - Toekomstplannen (5-8671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8671
  SV 5-8671
Oorlogsmunitie - Opruiming - Operatie "Beneficial Cooperation" - Explosieven op zee - Stand van zaken (5-7432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7432
  SV 5-7432
Scheepvaart - Noordzee - Illegale lozingen - Milieuprobleem - Controles - Overtredingen - Maatregelen (5-8448)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8448
  SV 5-8448
Scheepvaart - Noordzee - Illegale lozingen - Milieuprobleem - Controles - Overtredingen - Maatregelen (5-8449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8449
  SV 5-8449
Scheepvaart - Noordzee - Illegale lozingen - Milieuprobleem - Controles - Overtredingen - Maatregelen (5-8450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8450
  SV 5-8450
Scheepvaart - Noordzee - Illegale nachtelijke olielozingen - Stand van zaken in BelgiŽ - Maatregelen (5-8456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8456
  SV 5-8456
Schepen - Verontreiniging - Toezicht (Toezicht vanuit de lucht - Controle in de havens - Beheerseenheid van het mathematisch model Noordzee - Medewerking van Landsverdediging) (3-895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-16
p. 1043-1045 3-16 p. 1043-1045 (PDF)
Thornton-bank - Intentie van de regering om een windmolenpark te vestigen (Uitbating van de Thornton-bank in het kader van de concessies tot exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen) (3-41)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 29-30 3-1 p. 29-30 (PDF)
Thornton-bank - Intentie van de regering om een windmolenpark te vestigen (Uitbating van de Thornton-bank in het kader van de concessies tot exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen) (3-42)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 43 3-1 p. 43 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 179-182 3-2 p. 179-182 (PDF)
Verdieping van de Westerschelde - Vlakte van de Raan (3-1927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2459-2460 3-34 p. 2459-2460 (PDF)
Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten - Ratificatie - Bestrijding van invasieve exoten (Verkwalling) (5-1526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1526
  SV 5-1526
Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten - Ratificatie - Bestrijding van invasieve exoten (Verkwalling) (5-1527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-1527
  SV 5-1527
Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten - Ratificatie - Bestrijding van invasieve exoten (Verkwalling) (5-1528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-1528
  SV 5-1528
Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten - Ratificatie - Bestrijding van invasieve exoten (Verkwalling) (5-5064)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5064
  SV 5-5064
Vlakte van de Raan - Langetermijnvisie van de Vlaamse Regering inzake het Schelde-estuarium - Standpunt van de federale regering (Vlaams-Nederlands studiebureau - Duurzaam beheer van de Noordzee - Beschermde status - Inplanting van een windmolenpark) (3-634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 750-752 3-12 p. 750-752 (PDF)
Vlakte van de Raan - Westerscheldeverdieping - Toekenning van een beschermde status als natuurproject (3-1669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1935-1936 3-29 p. 1935-1936 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2458-2459 3-34 p. 2458-2459 (PDF)
Vliegtuigen - Noodlanding - Lozing van kerosine in de Noordzee (2-344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 337 2-9 p. 337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 763-764 2-17 p. 763-764 (PDF)
Vliegtuigen - Noodlanding - Lozing van kerosine in de Noordzee (2-345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 336 2-9 p. 336 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 670-671 2-15 p. 670-671 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de Noordzee tegen de verontreiniging door marien zwerfvuil (Plastic afval - Microplastics) (6-309)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Rob Beenders en Bart Van Malderen en de dames Elisabeth Meuleman, Katia Segers, GŁler Turan, Petra De Sutter en Annemie Maes
6-309/1
p. 1-7 6-309/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van mevrouw Annemie Maes
6-309/2
p. 1 6-309/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instemming met het Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken, opgemaakt te Nairobi op 18 mei 2007 (Verzoek aan de regering om het wetsontwerp houdende de instemming met het verdrag in te dienen en om de wet van 9 april 2007 betreffende de vondst en de bescherming van wrakken en wrakstukken gelegen binnen de territoriale zee van BelgiŽ ten uitvoer te brengen) (5-2087)      
  Voorstel van mevrouw Sabine Vermeulen en de heer Karl Vanlouwe
5-2087/1
p. 1-3 5-2087/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het aanbevelen van milieuvriendelijke alternatieven voor vislood (5-2200)      
  Voorstel van de dames Sabine Vermeulen en Lieve Maes en de heer Patrick De Groote
5-2200/1
p. 1-5 5-2200/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over alternatieven voor de problematiek rond de luchthaven Brussel-Nationaal (Studie in samenwerking met de buurlanden over een nieuwe locatie hetzij op het vasteland, hetzij op een kunstmatig eiland in de Noordzee) (3-1483)      
  Voorstel van de heer Germeaux
3-1483/1
p. 1-3 3-1483/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van plastic microbeads in cosmetica te beperken)(6-324)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Alain Destexhe en de dames Cindy Franssen, Martine Taelman, Katia Segers, Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Sabine de Bethune en GŁler Turan
6-324/1
p. 1-10 6-324/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Annemie Maes en de heer Philippe Henry
6-324/2
p. 1-3 6-324/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 22 van mevrouw Annemie Maes
6-324/2
p. 6-8 6-324/2 p. 6-8 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 16 van de heer Wilfried Vandaele
6-324/2
p. 3-6 6-324/2 p. 3-6 (PDF)
  Amendementen nrs. 26 en 27 van de heer Christophe Bastin
6-324/2
p. 9-10 6-324/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs. 28 tot 30 van mevrouw Latifa Gahouchi c.s.
6-324/2
p. 10-11 6-324/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendements nįs 23 ŗ 25 de M. Alain Destexhe
6-324/2
p. 8-9 6-324/2 p. 8-9 (PDF)
  Verslag van mevrouw Annemie Maes
6-324/3
p. 1-76 6-324/3 p. 1-76 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
6-324/4
p. 1-7 6-324/4 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
6-34
p. 14-33 6-34 p. 14-33 (PDF)
  Stemming
6-34
p. 42-43 6-34 p. 42-43 (PDF)
  6-34
p. 45 6-34 p. 45 (PDF)
Waddenzee - Noordzee - Scheepswrakken - Schenden van oorlogsgraven - Bescherming - Registratie (6-1794)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1794
Wetsontwerp betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water (Implementatie van het UNESCO-verdrag van 2 november 2001 : vondsten in de Belgische exclusieve economische zone en op het continentaal plat die zich ten minste 100 jaar onder water bevinden - Bescherming van het cultureel erfgoed in de territoriale zee, ook al bevindt het zich minder dan 100 jaar onder water - Aanduiding van een ontvanger door de Koning - De Staat wordt automatisch eigenaar) (5-2773)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-2773/1
p. 1 5-2773/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Sabine Vermeulen
5-2773/2
p. 1-4 5-2773/2 p. 1-4 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-2773/3
p. 1 5-2773/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-146
p. 16-18 5-146 p. 16-18 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-146
p. 18 5-146 p. 18 (PDF)
  Evocatie
5-146
p. 68 5-146 p. 68 (PDF)
  Stemming
5-146
p. 51 5-146 p. 51 (PDF)
  5-146
p. 59 5-146 p. 59 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de exclusieve economische zone van BelgiŽ in de Noordzee (Tenuitvoerlegging van deel V van het Zeerechtverdrag [Montego Bay, 10 december 1982]) (1-1292)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1292/1
p. 1 1-1292/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Bourgeois
1-1292/2
p. 1-6 1-1292/2 p. 1-6 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-1292/3
p. 1-24 1-1292/3 p. 1-24 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd
1-1292/4
p. 1 1-1292/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7488-7503 1-259 p. 7488-7503 (PDF)
  Stemming
1-260
p. 7576 1-260 p. 7576 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vondst en de bescherming van wrakken (Opheffing oudste nog in BelgiŽ geldende wet, met name het edict van Karel V van 10 december 1547 betreffende de zeevonden - Dubbel doel : enerzijds regeling van de toeeigeningsvatbaarheid van wrakken en wrakstukken gelegen in de territoriale zee van BelgiŽ en anderzijds het creŽren van een juridische basis voor het beschermen van archeologisch en historisch waardevolle wrakken gelegen in de territoriale zee) (3-2037)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-2037/1
p. 1 3-2037/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heer Hugo Vandenberghe
3-2037/2
p. 1-5 3-2037/2 p. 1-5 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-2037/3
p. 8 3-2037/3 p. 8 (PDF)
  Verslag van mevrouw Anseeuw
3-2037/3
p. 1-8 3-2037/3 p. 1-8 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
3-2037/4
p. 1 3-2037/4 p. 1 (PDF)
  Evocatie
3-202
p. 103 3-202 p. 103 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
   Uit de stemming blijkt dat het quorum niet is bereikt
3-205
p. 37-38 3-205 p. 37-38 (PDF)
  3-205
p. 66-67 3-205 p. 66-67 (PDF)
  Algemene bespreking
3-205
p. 29-31 3-205 p. 29-31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-205
p. 31-34 3-205 p. 31-34 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
3-206
p. 9- 3-206 p. 9- (PDF)
  3-206
p. 69 3-206 p. 69 (PDF)
  Stemming
3-206
p. 9 3-206 p. 9 (PDF)
  3-206
p. 69 3-206 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   ze. WIJZIGING WET 13 JUNI 1969 INZAKE EXPLORATIE EN EXPLOITATIE VAN NIET-LEVENDE RIJKDOMMEN VAN DE TERRITORIALE ZEE EN HET CONTINENTAAL PLAT (artikelen 87 tot 90) Verschaffing aan de overheid van de nodige middelen om te waken over de toepassing van deze wet - Wet 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van BelgiŽ in de Noordzee : controles op een aantal activiteiten in zee - Bevoegdheid van ambtenaren van FOD Economie om inbreuken vast te stellen - Exploitatie van zeezand en -grind
4-1051/1
tekst 4-1051/1 tekst (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (Gedeeltelijke omzetting van richtlijnen 2009/72/EG [betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit] en 2009/73/EG [betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas] - Toekenning van domeinconcessies voor installaties voor hydro-elektrische energieopslag in de Noordzee - Toekenning van domeinconcessies voor de offshore onderstations voor de netbeheerder voor collectieve aansluiting van de energieparken in de Noordzee - Ontwikkeling van een offshore interconnector - Hervorming steunregime voor offshore windenergie - Arrest nr 2013/117 van 7 augustus 2013 van het Grondwettelijk Hof - Adviesraad Gas en Elektriciteit - CREG - Governance model transmissienetbeheerder - Uitvoering van Verordening [EU] 1227/2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie [REMIT] - Veiligheid vervoer van gas door middel van leidingen en mechanismen voor vergoeding - Herziening van de regeling voor de wijziging van het tracť van de vervoerinstallaties - Aansprakelijkheidsregeling en Vergoedingsfonds - Veiligheidsregels en Veiligheidsreglementen - Regime van de administratieve sanctie - Wijziging van de wet van 10 maart 1925 op de elektricitietsvoorziening [Verklaringen van openbaar nut] - Bekrachtiging van twee KB's genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt [KB's van 18 december 2013 en 26 januari 2014] - Wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt - Wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen) (5-2869)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-2869/1
p. 1 5-2869/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Lieve Maes
5-2869/2
p. 1-6 5-2869/2 p. 1-6 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-2869/3
p. 1 5-2869/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 53-54 5-150 p. 53-54 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-150
p. 55 5-150 p. 55 (PDF)
  Evocatie
5-151
p. 105 5-151 p. 105 (PDF)
  Stemming
5-151
p. 15 5-151 p. 15 (PDF)
  5-151
p. 86 5-151 p. 86 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht (3-1364)      
  Ontwerp
3-1364/1
p. 1-20 3-1364/1 p. 1-20 (PDF)
  Verslag van mevrouw Leduc
3-1364/2
p. 1-3 3-1364/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-133
p. 13 3-133 p. 13 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-133
p. 13 3-133 p. 13 (PDF)
  Stemming
3-133
p. 49-50 3-133 p. 49-50 (PDF)
  3-133
p. 77 3-133 p. 77 (PDF)
Wetsontwerp houdende wjiziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ (3-1248)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-1248/1
p. 1 3-1248/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-123
p. 110 3-123 p. 110 (PDF)
Wetsontwerp ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ (Noordzee : kaderwetgeving en natuurbehoud - Uitvoering van internationale verdragen en resoluties) (1-1194)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1194/1
p. 1 1-1194/1 p. 1 (PDF)
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
1-1194/2
p. 1 1-1194/2 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
1-237
p. 6921 1-237 p. 6921 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ (Omzetting van de EG-richtlijn "milieuschade" - Administratief systeem tot preventie, inperking en herstel van milieuschade, te verrichten door de exploitant van een beroepsactiviteit - Uitbreiding van het toepassingsgebied van de door de overheid te nemen maatregelen op basis van de wet van 20 januari 1999 van de scheepseigenaar naar alle exploitanten - Onderscheid tussen enerzijds urgente preventiemaatregelen en inperkingsmaatregelen en anderzijds niet-urgente herstelmaatregelen) (3-2036)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-2036/1
p. 1 3-2036/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-204
p. 83 3-204 p. 83 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft (Organisatie van een ruimtelijke driedimensionale en temporele structuur van de menselijke activiteiten op basis van een langetermijnvisie en aan de hand van duidelijke economische, sociale en ecologische doelstellingen - CoŲrdinatie van beslissingen die een ruimtelijke impact hebben op de zeegebieden) (5-1685)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-1685/1
p. 1 5-1685/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1685/2
p. 1-4 5-1685/2 p. 1-4 (PDF)
  Dťcision de ne pas amender
5-1685/3
p. 1 5-1685/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-70
p. 37-39 5-70 p. 37-39 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-70
p. 39 5-70 p. 39 (PDF)
  Evocatie
5-70
p. 48 5-70 p. 48 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Elke Sleurs
5-70
p. 41 5-70 p. 41 (PDF)
  5-70
p. 45-46 5-70 p. 45-46 (PDF)
Zandwinning - Vergunningen - Afhandeling van de aanvragen (2-2471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3592-3593 2-64 p. 3592-3593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3668-3669 2-65 p. 3668-3669 (PDF)
Zandwinning op zee - Onderzoek - Vergoeding (2-2472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3593 2-64 p. 3593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3669-3670 2-65 p. 3669-3670 (PDF)
de gevolgen van het marien ruimtelijk plan (5-10325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10325
  SV 5-10325
de oprukkende exoten in de zee (5-11222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11222
  SV 5-11222
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999