Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Christie Morreale

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2260 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Bushmeat - Gevaar voor de volksgezondheid - Illegale import - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 23/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2259 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Levensmiddelen van dierlijke oorsprong - Label 'zonder genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)' - Invoering - Vraag van milieu- en consumentenverenigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 23/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2258 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Ziekenhuizen - Kraamafdeling - Mogelijkheid voor vaders om te blijven na de geboorte van een kind
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1815
6-2257 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Seksueel geweld - Slachtoffers - Ziekenhuizen - Opvang - Afwezigheid - Maatregelen -†Seksuele Agressie Set (SAS)†- Eventuele verplichting tot uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 27/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1811
6-2256 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Vrouwelijke genitale verminking (VGV) - Preventie - Acties - Aanpak - Melding door artsen - Vooruitgang - Vorming van beroepsmensen - Geaccrediteerde begeleidingsscentra - Informatiecampagne - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 3/5/2019
  Aanvullend antwoord 3/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1810
6-2255 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97/1 tot 5) - Opvolging - InterministeriŽle conferentie gendergelijkheid - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1809
6-2254 Christie Morreale (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Geweld tegen vrouwen - Bestrijding - Slachtoffers van vrouwenmoord - Moord door de partner - Statistieken - Verzameling van gegevens - Verbetering - Maatregelen - Opleiding van politieagenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1793
6-2253 Christie Morreale (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Seksueel geweld - Slachtoffers - Begeleiding - Verbetering - Politiescholen - Bijscholing - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1776
6-2252 Christie Morreale (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Seksueel geweld - Audiovisueel verhoor - Uitbreiding naar meerderjarige slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1775
6-2251 Christie Morreale (PS) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Ruimtevaartsector - Europese Ruimtemissies - Belgische investeringen - Bedragen - Selectiecriteria - Begunstigde bedrijven - Niet prioritiare sectoren - Europese Ruimtevaartorganisatie - Begroting - Belgische deelname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1750
6-2250 Christie Morreale (PS) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Interfederaal Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Afschaffing - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1748
6-2249 Christie Morreale (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Seksistisch geweld op openbare plaatsen - Klachten - Aantal - Ongewenst seksueel gedrag op het werk - Definitie - Eventuele volledige lijst van klachten - Preventieorganen - Indiening van een klacht - Juridische bescherming tegen ontslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 20/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1747
6-2248 Christie Morreale (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Scholen - Interventies van de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1374
6-2247 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Verenigingen die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking - Subsidies - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1372
6-2246 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vrouwelijke genitale verminking - Asielzoekers - Medische en psychische hulpverlening in de opvangcentra - Maatregelen - Gespecialiseerde verenigingen - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1147
6-2245 Christie Morreale (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte - Klachten - Cijfers - Sensibilisering van het doelpubliek - Begeleiding van slachtoffers - Opleiding van agenten - Bewijslast - Moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 17/1/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1050
6-2042 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Glyfosaat - Verkoopsverbod voor professionele gebruikers - Definitief verbod - Discussie met andere lidstaten van de Europese Unie die gekant zijn tegen het gebruik van de stof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019) 8/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2041 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Spenen en zuigflessen - Sterilisatie met ethyleenoxide (EO) -Gevaar voor pasgeborenen - Eventuele maatregelen in ziekenhuizen en kinderopvanginitiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019) 8/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2027 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Thailand - Bilateraal akkoord inzake sociale zekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018) 28/11/2018
  Rappel 17/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
6-2018 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Verenigde Naties (VN) - Verklaring van de rechten van boeren en andere werklieden op het plattelands - Goedkeuring - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2018) 9/11/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-1952 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlands feministisch beleid - Zweeds initiatief - Zakboekje - Belgische diplomatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018) 6/9/2018
  Rappel 3/12/2018
  Antwoord 11/12/2018
6-1872 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Circulaire economie - Ontwikkeling in BelgiŽ - FinanciŽle stimulansen - Maatregelen - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018) 24/5/2018
  Antwoord 26/6/2018
6-1871 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden - Verbod door de Europese Commissie - Belgisch standpunt - Verantwoording - Belgische bietensector - Mogelijke alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018) 24/5/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1870 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Seksueel geweld - Opvang - Ziekenhuizen - Verplegers - Opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018) 24/5/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
6-1867 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dysautonomie - Behandeling - Enterale sondevoeding - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018) 9/5/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1815 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Kraamafdeling - Mogelijkheid voor vaders om te blijven na de geboorte van een kind
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018) 29/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2258
6-1812 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Seksisme in de openbare ruimte - Bestrijding - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Handen af! Stop seksisme †- Afficheringcampagne - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Betrokkenheid - Advertentieruimte - Terbeschikkingstelling tegen betali
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018) 28/3/2018
  Antwoord 12/6/2018
6-1811 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Seksueel geweld - Slachtoffers - Ziekenhuizen - Opvang - Afwezigheid - Maatregelen -†Seksuele Agressie Set (SAS)†- Eventuele verplichting tot uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018) 27/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2257
6-1810 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vrouwelijke genitale verminking (VGV) - Preventie - Acties - Aanpak - Melding door artsen - Vooruitgang - Vorming van beroepsmensen - Geaccrediteerde begeleidingsscentra - Informatiecampagne - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018) 27/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2256
6-1809 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97/1 tot 5) - Opvolging - InterministeriŽle conferentie gendergelijkheid - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018) 27/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2255
6-1808 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat - Verbod - Privťgebruikers - Reglementering - Stand van zaken - Overleg op Europees niveau - Alternatieven voor glyfosaat - Ontwikkeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018) 27/3/2018
  Antwoord 28/8/2018
6-1807 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat 6-97) - Opvolging - Borstkanker - Gratis opsporing - Mammografie - Terugbetaling - Beperking - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018) 27/3/2018
  Antwoord 8/7/2018
6-1806 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97)- Opvolging - Centra voor gezinsplanning - Huisartsen - Erkenning - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018) 27/3/2018
  Antwoord 28/5/2018
6-1805 Christie Morreale (PS) minister van Justitie  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97)- Opvolging - omzendbrief COL 4/2006 - Aanpassing - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018) 27/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1804 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97) - Opvolging - Seksuele en reproductieve rechten - Genderambassadeur - Buitenlands beleid - Acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018) 27/3/2018
  Antwoord 18/8/2018
6-1793 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geweld tegen vrouwen - Bestrijding - Slachtoffers van vrouwenmoord - Moord door de partner - Statistieken - Verzameling van gegevens - Verbetering - Maatregelen - Opleiding van politieagenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018) 9/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2254
6-1776 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Seksueel geweld - Slachtoffers - Begeleiding - Verbetering - Politiescholen - Bijscholing - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/3/2018) 8/2/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2253
6-1775 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Seksueel geweld - Audiovisueel verhoor - Uitbreiding naar meerderjarige slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/3/2018) 8/2/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2252
6-1773 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrouwelijke genitale verminking (VGV) - Prevalentie - Statistieken - Actualisering van de cijfers - Nieuwe studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/3/2018) 8/2/2018
  Antwoord 25/4/2018
6-1750 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Ruimtevaartsector - Europese Ruimtemissies - Belgische investeringen - Bedragen - Selectiecriteria - Begunstigde bedrijven - Niet prioritiare sectoren - Europese Ruimtevaartorganisatie - Begroting - Belgische deelname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018) 18/1/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2251
6-1749 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Openbaar vervoer - Verbale agressie of ander seksistisch gedrag - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gegevens - Aanpak van het verschijnsel - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018) 18/1/2018
  Antwoord 29/3/2018
6-1748 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Interfederaal Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Afschaffing - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018) 18/1/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2250
6-1747 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Seksistisch geweld op openbare plaatsen - Klachten - Aantal - Ongewenst seksueel gedrag op het werk - Definitie - Eventuele volledige lijst van klachten - Preventieorganen - Indiening van een klacht - Juridische bescherming tegen ontslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018) 18/1/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2249
6-1746 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Pesticiden - Toelating - Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013- Herziening - Afstemmming met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018) 18/1/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1651 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Amitraz - Besmetting van voedingsmiddelen - Federaal Agenstschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Programma van jaarlijkse analyses - Ontbreken van Amitraz - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017) 14/11/2017
  Antwoord 2/1/2018
6-1650 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Bestrijdingmiddelen - Sulfoxaflor - Evaluatie van de risico's - Nieuwe resultaten - Toelatingsaanvraag in BelgiŽ - Erkenningscomitť van de Federale Openbare Dienst (FOD) Volksgezondheid - Besluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017) 14/11/2017
  Antwoord 5/4/2018
6-1649 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Contraceptie - Kwetsbare bevolkingsgroepen - Toegang - Prijs - Verhoogde tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering - Voorwaarden - Draagwijdte - Spiraaltjes en implantaten - Mogelijke terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017) 14/11/2017
  Antwoord 3/3/2018
6-1618 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013 - Wijziging- Belgisch standpunt - Acetamiprid en Thiacloprid -Moleculen nog toegelaten - ReŽvaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017) 26/10/2017
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1617 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Fipronilcrisis -Europese Commissie - Genomen maatregelen - Samenwerking met de deelstaten - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017) 25/10/2017
  Antwoord 24/11/2017
6-1590 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat - Aanwezigheid in voedingsmiddelen - Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)- Controles - Resultaten - Gevaarlijke landbouwpraktijken - Toelatingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017) 19/10/2017
  Antwoord 27/11/2017
6-1589 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pesticiden - Invloed op voortijdige bevallingen - Onderzoek in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017) 19/10/2017
  Rappel 3/12/2018
  Antwoord 8/1/2019
6-1554 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Amitraz - Toxiciteit - Risico op besmetting - Gebruik in de veehouderij in Nederland - Eventuele tests door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen(FAVV) - Eventuele verkoop van besmette producten in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/10/2017) 26/9/2017
  Antwoord 23/10/2017
6-1553 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat - Gebruik - Toelating - Europese verlenging - Standpunt van BelgiŽ - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/10/2017) 26/9/2017
  Antwoord 27/10/2017
6-1550 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Brug van Tilff - Spoorwegwerkzaamheden - Stand van zaken - CoŲrdinatie tussen de Service Public de Wallonie (SPW) en Infrabel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017) 13/9/2017
  Antwoord 7/3/2018
6-1534 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Genetisch gemodificeerde organismen(ggo's)-Europese Commissie - Toelating tot verbouwen - Hernieuwing - Teelt, invoer en gebruik - Toestand in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/8/2017) 1/8/2017
  Antwoord 1/9/2017
6-1494 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Neutrale sigarettenverpakkingen - Invoering - Omzetting van richtlijn 2014/40/EU - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/7/2017) 20/6/2017
  Antwoord 5/9/2017
6-1484 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Klimaatambities van BelgiŽ - Heronderhandeling op het Europese niveau - Overleg met de gewesten - Negatieve invloed op het imago van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017) 13/6/2017
  Antwoord 7/7/2017
6-1437 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Bijenkolonies - Sterfte - Gegevens - Evolutie - bestrijding van de varroamijt - MAQS - Gebruik - Risico voor de de bijenkast - Federaal bijenplan 2017-2019 - Acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017) 5/5/2017
  Antwoord 7/6/2017
6-1436 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden - Imidalcoprid, clothianidine en thiamethoxam - Nieuwe Europese beperkingen - Voorstel tot definitief verbod - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017) 5/5/2017
  Antwoord 7/6/2017
6-1374 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Scholen - Interventies van de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017) 14/4/2017
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2248
6-1372 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Verenigingen die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking - Subsidies - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017) 14/4/2017
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2247
6-1371 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Pesticiden - Privťgebruikers - Gebruik - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017) 14/4/2017
  Antwoord 18/5/2017
6-1302 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Tallowamine - Verbod - Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 - Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik - Toelating voor het product in BelgiŽ tot februari 2018
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017) 23/2/2017
  Antwoord 17/3/2017
6-1259 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Bijenplan - Acties - Voortzetting - Balans - Eventueel nieuw plan - CoŲrdinatie van de actoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017) 26/1/2017
  Antwoord 27/2/2017
6-1258 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Hoge Gezondheidsraad - Advies neonicotinoi®den - Gevolgen - Herbeoordeling van de actieve substanties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017) 26/1/2017
  Antwoord 28/2/2017
6-1257 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hoge Gezondheidsraad - Advies over neonicotinoi®den - Gevolgen - Eventuele herevalutie van actieve substanties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017) 26/1/2017
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1227 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat en tallowamine - Verbod - Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 - Interpretatie en standpunt van BelgiŽ - EFSA - Onderzoek naar de gevolgen van glyfosaat op de gezondheid en het milieu - Analyse van de gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017) 22/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
6-1148 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tewerkstelling van vrouwen - Onevenwicht - Redenen - Terugdringing - Nieuwe communicatiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016) 29/11/2016
  Antwoord 10/4/2018
6-1147 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vrouwelijke genitale verminking - Asielzoekers - Medische en psychische hulpverlening in de opvangcentra - Maatregelen - Gespecialiseerde verenigingen - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016) 29/11/2016
  Rappel 22/2/2017
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2246
6-1146 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Russisch embargo - Export van Belgische voedingsmiddelen - Moeilijke situatie - Federale Task Force - Aanduiding van interessante afzetmarkten - Relaties met Rusland - Eventuele opheffing van het embargo - Hervatting van de gesprekken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016) 29/11/2016
  Antwoord 25/8/2017
6-1145 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Verdrag van Marrakesh van 27 juni 2013 tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn - Ratificatie door BelgiŽ - Europese Raad - Blokkering - Discussies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016) 29/11/2016
  Antwoord 17/10/2017
6-1097 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Verenigingen actief op het vlak van gendergelijkheid - Subsidies - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016) 31/10/2016
  Antwoord 30/11/2016
6-1063 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal erkenningscomitť voor gewasbeschermingsmiddelen - Samenstelling - Deskundigheid - Erkenningsmethoden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016) 14/10/2016
  Antwoord 14/11/2016
6-1062 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Gewasbeschermingsmiddelen - Gebruik in BelgiŽ - Cijfers - Soorten producten die gebruikt worden - Punt 10 van het Federaal reductieprogramma van pesticiden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016) 14/10/2016
  Antwoord 14/11/2016
6-1061 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gedifferentieerd beheer van de openbare buitenruimte - Weren van gewasbeschermingsmiddelen - Spoorwegen - Infrabel - Gebruik van herbiciden - Voorzorgen voor werknemers, aangelanden, en het milieu - Geteste ecologische alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016) 14/10/2016
  Antwoord 14/2/2017
6-1060 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Logopediekosten - Terugbetaling - Uitbreiding - Kinderen met taalproblemen of dysfasie met een IQ lager dan 86 - Artikel 36 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 - Eventuele wijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016) 14/10/2016
  Antwoord 17/1/2017
6-1051 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Bestrijdigingsmiddelen - Gebruik - Tuincentra - Verplichte informatie voor de verbruikers - Tekortkomingen - Controle - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 5/10/2016
  Antwoord 3/11/2016
6-1050 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte - Klachten - Cijfers - Sensibilisering van het doelpubliek - Begeleiding van slachtoffers - Opleiding van agenten - Bewijslast - Moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 5/10/2016
  Rappel 22/2/2017
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2245
6-1045 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Centra voor gezinsplanning - Anticonceptiepil en morning-afterpil - Machtiging tot verstrekken - Eventuele wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 3/10/2016
  Antwoord 22/11/2016
6-1044 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Jaarverslag - Publicatie - Verzameling en verwerking van gegevens sedert 2011
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 3/10/2016
  Antwoord 26/10/2016
6-1030 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Hormoonverstoorders - Identificatiecriteria - Voorstel van de Europese Commissie - Houding van het Europees Parlement - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 29/9/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-1029 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Gezondheidsonderzoeken - Geharmoniseerde indexcijfers over het risico van gewasbeschermingsmiddelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 29/9/2016
  Antwoord 28/10/2016
6-1028 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Gezondheidsonderzoeken - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Massaal gebruik van pesticiden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 29/9/2016
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1027 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Procedure - Gezondheidsonderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 29/9/2016
  Antwoord 1/12/2016
6-1026 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Bestrijdigingsmiddelen - Gebruik - Tuincentra - Verplichte informatie voor de verbruikers - Tekortkomingen - Controle - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 29/9/2016
  Antwoord 30/9/2016
6-1025 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Duurzame mobiliteit - Inlevering van de nummerplaten - Omruiling voor een abonnement voor het openbaar vervoer - Eventueel initiatief van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 29/9/2016
  Antwoord 6/3/2017
6-1014 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden - Hoge Gezondheidsraad - Verpletterend verslag - Onmiddellijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/8/2016) 26/7/2016
  Antwoord 24/8/2016
6-835 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden - Sulfaxoflor - Gezondheidsrisicoís - Wetenschappelijke analyse - In de handel brengen van het product - Procedure - Eventueel verbod - Moratorium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016) 18/2/2016
  Antwoord 24/3/2016
6-817 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Ecologische bussen en autocars - Opleiding van de chauffeurs - Gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer - Instituut Formation Car & Bus Opleiding - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016) 2/2/2016
  Antwoord 23/2/2016
6-816 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Indexsprong- Beroep bij het Grondwettelijk Hof - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016) 2/2/2016
  Antwoord 23/3/2016
6-701 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Problemen bij de rekrutering van de leden - Administratief kader - Verzameling en verwerking van de gegevens - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015) 14/7/2015
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-698 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwillige zwangerschapsafbreking - OfficiŽle en objectieve informatie - Toegang - Internetsite van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015) 10/7/2015
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-691 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Ingebouwde veroudering - Bestrijding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015) 30/6/2015
  Antwoord 16/7/2015
6-690 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Glyfosaat - Mogelijk kankerverwekkend product voor de mens - Studie van het Internationaal centrum voor kankeronderzoek - Verbodprocedure in BelgiŽ - Aanvullende Studies - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015) 30/6/2015
  Antwoord 8/7/2015
6-689 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden - Toxiciteit - Bestuivende insecten - Hoog sterftecijfer - Achteruitgang van het milieu - Nationaal verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015) 30/6/2015
  Antwoord 24/8/2015
6-660 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale evaluatiecommissie inzake vrijwillige zwangerschapsafbreking - Samenstelling - Werving van leden - Moeilijkheden - Motieven - Nefaste invloed op de werking van de Commissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015) 2/6/2015
  Antwoord 25/6/2015
6-421 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015) 28/1/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-420
6-420 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015) 28/1/2015
  Antwoord 20/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-421
6-419 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015) 28/1/2015
  Antwoord 16/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-421