Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Willy Demeyer

51 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11253 Willy Demeyer (PS) minister van Justitie  
  Gerechtelijke arrondissementen - Hervorming- Hoge Raad voor de Justitie - Raad van State - Parket van de procureur des Konings - Arbeidsauditoraat - Overgangsmaatregelen
  Verzending vraag 18/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11025 Willy Demeyer (PS) minister van Justitie  
  Gevangenis – Drugs – Strijd tegen het binnenbrengen van drugs – Fouillering op het lichaam – Vernietiging door het Grondwettelijk Hof – Andere maatregelen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11024 Willy Demeyer (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen - Asielzoekers - Terugzending - Bulgarije - Opschorting - Toepassing - Analyse - Maatregelen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 25/3/2014
5-10894 Willy Demeyer (PS) minister van Werk  
  Gevangenisarbeid - Wettelijk kader - Arbeidsvoorwaarden - Oneerlijke concurrentie
  Verzending vraag 16/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10893
5-10893 Willy Demeyer (PS) minister van Justitie  
  Gevangenisarbeid - Wettelijk kader - Arbeidsvoorwaarden - Oneerlijke concurrentie
  Verzending vraag 16/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10894
5-10871 Willy Demeyer (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  het terugsturen van asielaanvragers naar Afghanistan
  Verzending vraag 15/1/2014
  Antwoord 20/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4163
5-10602 Willy Demeyer (PS) minister van Werk  
  de evaluatie van de wet-Renault
  Verzending vraag 12/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4144
5-10490 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het Pay police-systeem
  Verzending vraag 29/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4143
5-10365 Willy Demeyer (PS) minister van Werk  
  Arbeidsongeschiktheid - geneeskundig getuigschrift - Controlearts - Bezoek - Afwezigheid van de werknemer - Maatregelen
  Verzending vraag 8/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10214 Willy Demeyer (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Antibiotica - Intensieve veehouderij - Overdreven blootstelling - Resistentie - Antibioticaresistentie bij mensen - Maatregelen om het gebruik te verminderen
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10213
5-10213 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Antibiotica - Intensieve veehouderij - Overdreven blootstelling - Resistentie - Antibioticaresistentie bij mensen - Maatregelen om het gebruik te verminderen
  Verzending vraag 24/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10214
5-10212 Willy Demeyer (PS) minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken  
  Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting - Ontwikkelingslanden - Weerslag op de fiscale inkomsten - Initiatieven
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10211
5-10211 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting - Ontwikkelingslanden - Weerslag op de fiscale inkomsten - Initiatieven
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10212
5-10210 Willy Demeyer (PS) minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Jaarverslag 2012 - Andere ontwikkelingen in de kansspelsector - Sociale missie - Maatregelen
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-9641 Willy Demeyer (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Solidariteit met mensen zonder papieren - Verlenen van onderdak aan een illegale vreemdeling - Werkloosheidsuitkering - Leefloon - Impact
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9640
5-9640 Willy Demeyer (PS) minister van Werk  
  Solidariteit met mensen zonder papieren - Verlenen van onderdak aan een illegale vreemdeling - Werkloosheidsuitkering - Leefloon - Impact
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9641
5-9503 Willy Demeyer (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Immigratie en asielaanvragen - Redenen - Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) - Statistieken - Methodologische fout - Onvolledige kennis van de redenen voor migratie - Eventuele wijzigingen van de lijst met redenen
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 3/9/2013
5-9489 Willy Demeyer (PS) minister van Justitie  
  De aankondiging van Anonymous Belgium dat het op 15 juni het Belgische internet zou bevrijden
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9488
5-9488 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De aankondiging van Anonymous Belgium dat het op 15 juni het Belgische internet zou bevrijden
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 3/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9489
5-9443 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Orgaandonatie - Wegnemen van organen na overlijden - Vermoeden van instemming van de donor - Procedure - Eventuele aanpassing van het principe
  Verzending vraag 1/7/2013
  Antwoord 26/11/2013
5-9442 Willy Demeyer (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Studentenvisa - Solvabiliteitsvoorwaarde - Bewijs van voldoende bestaansmiddelen - Artikel 60, 2°, van de wet van 15 december 1980 - Enige borg - Relevantie - Cijfers
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 25/7/2013
5-9384 Willy Demeyer (PS) minister van Werk  
  Sluiting van ondernemingen en actief beheer van de herstructureringen - Wet-Renault - Verplichtingen van de werkgever - Niet-naleving - Financiële sancties - Cel Herstructureringen van de FOD Werkgelegenheid - Werking
  Verzending vraag 20/6/2013
  Antwoord 30/4/2014
5-9270 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Minnelijke invordering van schulden - Invorderingsbureaus - Betaling of vergoeding op kosten van de consumenten - Onrechtmatige bedingen - Onwettige praktijken
  Verzending vraag 7/6/2013
  Antwoord 3/7/2013
5-9269 Willy Demeyer (PS) minister van Justitie  
  Justitiepaleis - Veiligheid - Inzet middelen en personeel - Register - Resultaten
  Verzending vraag 7/6/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9263 Willy Demeyer (PS) minister van Justitie  
  De veiligheid in de gerechtsgebouwen
  Verzending vraag 7/6/2013
  Antwoord 25/6/2013
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-1024
5-9166 Willy Demeyer (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De ANPR-camera's en de technische keuring van voertuigen
  Verzending vraag 29/5/2013
  Antwoord 17/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3495
5-9162 Willy Demeyer (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Detachering van buitenlandse werknemers op het Belgische grondgebied - Mogelijke fraude - Niet-naleving van de Belgische loonschalen - Mogelijke economische uitbuiting - Cijfers
  Verzending vraag 28/5/2013
  Antwoord 24/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9161
5-9161 Willy Demeyer (PS) minister van Werk  
  Detachering van buitenlandse werknemers op het Belgische grondgebied - Mogelijke fraude - Niet-naleving van de Belgische loonschalen - Mogelijke economische uitbuiting - Cijfers
  Verzending vraag 28/5/2013
  Antwoord 3/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9162
5-9160 Willy Demeyer (PS) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Ontsporing van een goederentrein in Schellebelle - Gevaarlijke zone - Bpost - Aanwezigheid van postbodes - Crisiscentrum - Communicatielijn - Tekortkoming
  Verzending vraag 28/5/2013
  Antwoord 1/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9159
5-9159 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ontsporing van een goederentrein in Schellebelle - Gevaarlijke zone - Bpost - Aanwezigheid van postbodes - Crisiscentrum - Communicatielijn - Tekortkoming
  Verzending vraag 28/5/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9160
5-9048 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fibromyalgie - Erkenningen - Maatregelen - Statuut van invalide - Procedure voor de arbeidsrechtbank
  Verzending vraag 17/5/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8949 Willy Demeyer (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dienst Vreemdelingenzaken - Visa kort verblijf - Aanvraag van echtgenoten van Belgen - Verdenking van misbruik van procedure - Weigering van visa - Cijfers - Richtlijnen
  Verzending vraag 3/5/2013
  Antwoord 5/6/2013
5-8940 Willy Demeyer (PS) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Drugs - Inbeslagnames - Tuchtmaatregelen - Verschijning voor de rechtbank - Cijfers
  Verzending vraag 3/5/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-8414 Willy Demeyer (PS) minister van Justitie  
  Staatloosheid - Vaststelling bij de gerechten - Procedure - Statistische gegevens - Vraag van het UNHCR en van het CGKR - Doorgeven van de vraag aan de bevoegde hoven en rechtbanken - Gebrek
  Verzending vraag 8/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8267 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De nultolerantie ten aanzien van daders van homofoob geweld
  Verzending vraag 20/2/2013
  Rappel 10/4/2013
  Antwoord 10/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2791
5-8012 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Diefstallen in woningen - Toename - Preventie - Bescherming van de woning - Maatregelen voor belastingvermindering
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 25/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8011
5-8011 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Diefstallen in woningen - Toename - Preventie - Bescherming van de woning - Maatregelen voor belastingvermindering
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 22/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8012
5-8010 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Civiele Veiligheid - Hervorming - Financiering
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-7439 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het syndicaal verlof bij de politiediensten
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2260
5-7438 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De integratie van het begrip opheldering in de nationale cijfers
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 19/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2249
5-7135 Willy Demeyer (PS) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fléron - Vredegerecht - Gebouw - Beschadiging - Herstelling
  Verzending vraag 5/10/2012
  Rappel 18/6/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-7134 Willy Demeyer (PS) minister van Justitie  
  Fléron - Vredegerecht - Situatie van het personeel - Onderbemanning - Gevolgen
  Verzending vraag 5/10/2012
  Antwoord 15/4/2013
5-6358 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het opnemen van de informatie betreffende de dienst Checkdoc in de nationale gegevensbank (ANG)
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2262
5-6357 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De onderzoekstermijn bij aanvragen van identificatiekaarten in de sector van de private veiligheid
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2261
5-6354 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De aangekondigde rondzendbrief ingevolge de gebeurtenissen op de site van Meister Benelux
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2250
5-6282 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De gevolgen van de maatregelen ter beveiliging van het hoofdstedelijk openbaar vervoer voor de lokale politiezones van het Rijk
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2289
5-6214 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bewakingscamera's - Toegang tot de beelden - Politie - Kosteloosheid - Uitwerking en onderzoek van een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  Verzending vraag 7/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-6213 Willy Demeyer (PS) minister van Justitie  
  Politie - Wachtposten aan de ingang van het Justitiepaleis - Circulaire MFO-1 - Taken toevertrouwd aan de politiezones
  Verzending vraag 7/5/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-6212 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale politie - Algemene reserve en detacheringen - Aantal personeelsleden - Verdeling
  Verzending vraag 7/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6110 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De veiligheidsmaatregelen die gelden bij internationale voetbalwedstrijden
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2116
5-1857 Willy Demeyer (PS) minister van Justitie  
  De indeling van leden van het veiligheidskorps bij de politiezones
  Verzending vraag 25/3/2011
  Antwoord 29/4/2011
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-80