Vragen om uitleg - Besproken in de plenaire vergadering - 2002-2003

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in de plenaire vergadering.

122 resultaten

2-867 Michiel Maertens (Agalev) 8/10/2002
  de kernwapens in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-857
2-868 Anne-Marie Lizin (PS) 8/10/2002
  het gevaar voor radioactieve besmetting wanneer een vliegtuig neerstort op een kerncentrale
  Eerste minister
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-877
2-869 Clotilde Nyssens (cdH) 8/10/2002
  de erkenning van K-bedden voor jeugdige delinquenten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-870 Ren Thissen (cdH) 8/10/2002
  de speculatie omtrent de aandelen van de Nationale Bank
  minister van Financin
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-856
2-871 Clotilde Nyssens (cdH) 10/10/2002
  de subsidiring van de ontmoetingsruimten
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-234)
2-872 Georges Dallemagne (cdH) 10/10/2002
  de invoering van telewerk om de verkeersdrukte in de spitsuren te doen afnemen en volledige werkgelegenheid te waarborgen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-873 Georges Dallemagne (cdH) 10/10/2002
  de problemen van licentiaten in de kinesitherapie in verband met de toegang tot het beroep
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-874 Clotilde Nyssens (cdH) 10/10/2002
  de kosten voor huisvesting van kansarmen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-875 Josy Dubi (Ecolo) 10/10/2002
  de toestand van de Tsjetsjeense vluchtelingen in Verviers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-876 Philippe Monfils (MR) 10/10/2002
  de erkenning van een specifiek statuut voor joodse oorlogsslachtoffers
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-877 Wim Verreycken (VL. BLOK) 16/10/2002
  de risico's inzake een aanslag op kerncentrales
  Eerste minister
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-868
2-878 Johan Malcorps (Agalev) 16/10/2002
  het Nationaal Actieplan inzake Milieu en Gezondheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-879 Johan Malcorps (Agalev) 16/10/2002
  de PCB's en dioxines in scharreleieren
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-880 Fatma Pehlivan (sp.a) 17/10/2002
  het gunstig advies van de Europese Commissie over de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-881 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/10/2002
  de sociale onrust bij het personeel van de rechtbanken en parketten
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-882 Erika Thijs (CD&V) 17/10/2002
  de tests inzake overdraagbare spongiforme encephalopathie (TSE) bij schapen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-883 Erika Thijs (CD&V) 17/10/2002
  de wijze waarop de resultaten van botscans door de Dienst Vreemdelingenzaken worden aangewend
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-236)
2-884 Sabine de Bethune (CD&V) 17/10/2002
  de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-236)
2-885 Georges Dallemagne (cdH) 17/10/2002
  de verkrijgbaarheid van de anticonceptiepil
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-886 Georges Dallemagne (cdH) 17/10/2002
  de maatregelen die werden genomen ter bestrijding van hepatitis C en de vergoeding van de slachtoffers van deze ziekte
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-887 Georges Dallemagne (cdH) 17/10/2002
  de toestand in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-888 Erika Thijs (CD&V) 23/10/2002
  de technische keuring van motoren en motorfietsen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-889 Philippe Mahoux (PS) 24/10/2002
  de ratificatie van het UNESCO-Verdrag van 1970 over de bescherming van cultuurgoederen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-890 Sabine de Bethune (CD&V) 24/10/2002
  de erkenning van een levenloos geboren kind door de ongehuwde vader
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-892 Meryem Kaar (Agalev) 24/10/2002
  de aanvraag tot vestiging van gezinsleden van een onderdaan van de Europese Unie of van een Belg met een onwettige binnenkomst en verblijf
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-893 Johan Malcorps (Agalev) 28/10/2002
  de steun aan patinten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-894 Johan Malcorps (Agalev) 29/10/2002
  de uitvoering van de afspraken inzake de aanpak van milieucriminaliteit
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-895 Anne-Marie Lizin (PS) 7/11/2002
  de gevallen van ontvoering van kinderen vanuit Belgi naar Algerije
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-896 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/11/2002
  de aangekondigde hervormingen van de wet op de bewakingsondernemingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-897 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/11/2002
  het superdividend dat de regering wegtrekt uit de NV Belgacom
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-898 Erika Thijs (CD&V) 7/11/2002
  het verlies van de Belgische nationaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-899 Olivier de Clippele (MR) 7/11/2002
  huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht met het oog op het verkrijgen van een verblijfsvergunning
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-900 Georges Dallemagne (cdH) 13/11/2002
  de kinesitherapie voor patinten die lijden aan fibromyalgie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-901 Johan Malcorps (Agalev) 14/11/2002
  het risico op hart- en vaataandoeningen door blootstelling aan luchtvervuiling
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-902 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 18/11/2002
  de taalaanhorigheid van de rechtstreeks verkozen Brusselse leden van het Vlaams Parlement
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-903 Clotilde Nyssens (cdH) 20/11/2002
  het gebruik der talen in gerechtszaken en het taalexamen voor doctors en licentiaten in de rechten
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-248)
2-904 Clotilde Nyssens (cdH) 20/11/2002
  de justitiehuizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-248)
2-905 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/11/2002
  de maatregelen ter bevordering van het internetgebruik door gehandicapten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-906 Georges Dallemagne (cdH) 21/11/2002
  de bestemming van het domein van Argenteuil
  Eerste minister
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-907 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/11/2002
  de drugswet en het drugsbeleid van de regering
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-909 Erika Thijs (CD&V) 27/11/2002
  de ondersteuning van demobilisatieprojecten voor kindsoldaten
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-910 Erika Thijs (CD&V) 27/11/2002
  het vuurwerk dat in Zutendaal opgeslagen ligt
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-911 Clotilde Nyssens (cdH) 27/11/2002
  de commissies voor juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-248)
2-912 Erika Thijs (CD&V) 28/11/2002
  de Koninklijke muziekkapel van de gidsen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-913 Jacques D'Hooghe (CD&V) 28/11/2002
  de tariefverhogingen van BIAC
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-914 Michel Guilbert (Ecolo) 28/11/2002
  de problematiek van de megadancings
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-915 Magdeleine Willame-Boonen (cdH) 28/11/2002
  de houding van de Bush-administratie tegenover het actieprogramma van de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-916 Hugo Vandenberghe (CD&V) 28/11/2002
  het toekennen van bestuursmandaten op politieke gronden
  Eerste minister
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-917 Mia De Schamphelaere (CD&V) 28/11/2002
  het hoge aantal zelfdodingen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-918 Erika Thijs (CD&V) 3/12/2002
  de toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-925
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-932
2-919 Nathalie de T' Serclaes (MR) 5/12/2002
  het psychopathologisch deskundigenonderzoek en de toepassing van probatiemaatregelen bij seksuele delinquentie van minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-920 Frans Lozie (Agalev) 5/12/2002
  de problemen bij de Civiele Bescherming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-921 Josy Dubi (Ecolo) 5/12/2002
  de ernstige ontsporingen bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-922 Michel Barbeaux (cdH) 5/12/2002
  de verplichting voor Rijksambtenaren om een nieuwe dienstaanwijzing te aanvaarden
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-923 Michel Barbeaux (cdH) 5/12/2002
  de hervorming van de specifieke loopbanen bij de FOD Financin
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-924 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/12/2002
  het moslimfundamentalisme in Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-925 Michiel Maertens (Agalev) 10/12/2002
  de toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-918
2-926 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 11/12/2002
  de openstelling van de elektriciteitsmarkt
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-927 Michel Barbeaux (cdH) 12/12/2002
  het beroep van verpleegkundige in Belgi en de problemen die ermee verband houden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-928 Frans Lozie (Agalev) 12/12/2002
  de aanstelling van een adjunct-verbindingsofficier voor Itali, Albani, Malta en Griekenland met standplaats Rome
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
  Met redenen omklede motie door Frans Lozie, gestemd op 19/12/2002 : verworpen
  Gewone motie door Iris Van Riet, gestemd op 19/12/2002 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 9/1/2003 : verworpen
2-929 Georges Dallemagne (cdH) 12/12/2002
  de terugbetaling van interferon in het kader van multiple sclerose
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-930 Josy Dubi (Ecolo) 12/12/2002
  de toestand in Ivoorkust
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-1169
2-931 Iris Van Riet (VLD) 16/12/2002
  het druggebruik en de kosteneffectiviteit van de vroege interventie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-932 Andr Geens (VLD) 16/12/2002
  de toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-918
2-933 Frans Lozie (Agalev) 18/12/2002
  de betrokkenheid van politiemensen en een overleden onderzoeksrechter in Namen bij de uitlokking of het organiseren van een grootschalige BTW-fraude bij handel in gsm-toestellen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-934 Clotilde Nyssens (cdH) 19/12/2002
  de juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-935 Clotilde Nyssens (cdH) 19/12/2002
  het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO)
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-936 Georges Dallemagne (cdH) 19/12/2002
  de fusie van de oproepnummers 100 en 101
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-937 Johan Malcorps (Agalev) 7/1/2003
  het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen die arseen bevatten voor het vervaardigen van speeltuigen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-939 Johan Malcorps (Agalev) 8/1/2003
  de aanslepende inactiviteit van de onbemande camera's in de regio Antwerpen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-940 Armand De Decker (MR) 8/1/2003
  het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Guy Moens, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 6/2/2003 : verworpen
2-941 Ren Thissen (cdH) 9/1/2003
  de lopende onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst over de handel in diensten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-942 Georges Dallemagne (cdH) 15/1/2003
  het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak
  Eerste minister
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Guy Moens, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 6/2/2003 : verworpen
2-943 Wim Verreycken (VL. BLOK) 23/1/2003
  de geldinzamelingen in Belgi voor de terreurgroep Hamas
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-944 Sabine de Bethune (CD&V) 23/1/2003
  de aanvragen tot regularisatie van het verblijf in Belgi
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-945 Georges Dallemagne (cdH) 23/1/2003
  de vergoedingen die door het Fonds voor sluiting van ondernemingen zijn uitbetaald aan de voormalige werknemers van Sabena
  minister van Financin
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-946 Michiel Maertens (Agalev) 30/1/2003
  het voorkomen van olievervuiling op de Noordzee
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-947 Johan Malcorps (Agalev) 30/1/2003
  de opvolging van de werking van de spoorlijncomits
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-948 Johan Malcorps (Agalev) 30/1/2003
  de opvolging van de omzendbrief van de procureur des Konings te Antwerpen omtrent de quota voor de behandeling van processen-verbaal voor verkeersovertredingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-949 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/1/2003
  het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush
  Eerste minister
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Guy Moens, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 6/2/2003 : verworpen
2-950 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/1/2003
  de telefoontap
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-951 Anne-Marie Lizin (PS) 30/1/2003
  de aan het ambassadepersoneel opgelegde salarisverlaging
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-952 Michel Barbeaux (cdH) 30/1/2003
  de voorwaarden waaronder leden van de religieuze gemeenschappen sociale uitkeringen kunnen genieten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-266)
2-953 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 30/1/2003
  de mate waarin de patint bijdraagt aan de kosten van de gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-266)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-1223
2-954 Iris Van Riet (VLD) 6/2/2003
  de cross border lease
  minister van Financin
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-955 Fatma Pehlivan (sp.a) 6/2/2003
  het vereiste verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand voor teraardebestellingen en de problemen bij repatriringen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-958 Johan Malcorps (Agalev) 6/2/2003
  de evaluatie van de sensibiliseringscampagnes tot ontmoediging van het gebruik van antibiotica
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-959 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 6/2/2003
  het reglement van de Orde van Vlaamse balies dat advocaten verbiedt samen te werken met niet-advocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-960 Clotilde Nyssens (cdH) 6/2/2003
  de problematische situatie van de parketsecretariaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-961 Mia De Schamphelaere (CD&V) 6/2/2003
  de toepassing van de euthanasiewet
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-963 Anne-Marie Lizin (PS) 12/2/2003
  de niet-gemotiveerde uitzetting van twee Belgen door de staat Isral op 26 december 2002
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-964 Georges Dallemagne (cdH) 13/2/2003
  de vluchten over de Brusselse regio
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-965 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/2/2003
  de extra bescherming tegen terreurdaden
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-966 Yves Buysse (VL. BLOK) 19/2/2003
  het inzetten van Franstalige politieagenten in het Nederlandse taalgebied
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-967 Johan Malcorps (Agalev) 20/2/2003
  de Europese besluitvorming rond de bestrijdingsmiddelen Paraquat en Aldicarb
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-970 Georges Dallemagne (cdH) 20/2/2003
  de problemen in verband met de toepassing van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-971 Mia De Schamphelaere (CD&V) 20/2/2003
  de weigering van de eerste minister en de minister van Justitie de beroepsorganisatie van de griffiers te horen aangaande de hervorming van hun statuut en hun taken
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-272)
2-972 Jan Steverlynck (CD&V) 20/2/2003
  de stand van zaken voor wat betreft de opwaardering van het statuut en de taken van de griffier en de parketsecretaris
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-272)
2-973 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/2/2003
  de Russische waardepapieren van vr 1917
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-975 Johan Malcorps (Agalev) 27/2/2003
  de zelfcontrole bij bedrijven uit de voedingsindustrie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-976 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/2/2003
  de verenigbaarheid van de nieuwe drugswet met de internationale verdragen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-977 Anne-Marie Lizin (PS) 28/2/2003
  de dienst "persoonsbescherming" (close protection) van de Staatsveiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-1260
2-978 Philippe Monfils (MR) 27/2/2003
  de omzendbrief met aanbevelingen voor de aankoop van producten die milieuvriendelijker en in menswaardige omstandigheden werden geproduceerd
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-979 Anne-Marie Lizin (PS) 13/3/2003
  de omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en cordinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-980 Johan Malcorps (Agalev) 13/3/2003
  de evaluatie van tien jaar milieuvorderingsrecht en de toegang van burgers tot het gerecht voor de verdediging van milieubelangen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-276)
2-981 Michel Barbeaux (cdH) 13/3/2003
  de terugbetaling door de ziekteverzekering van de medische kosten die voortvloeien uit sportongevallen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-982 Michel Barbeaux (cdH) 13/3/2003
  de toepassing van de wetgeving betreffende de IGO (inkomensgarantie voor ouderen) en de tegemoetkoming aan gehandicapten op de leden van de religieuze gemeenschappen en van de pluralistische leefgemeenschappen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-983 Michel Barbeaux (cdH) 13/3/2003
  de berekening van de pensioenen van de personeelsleden van de CLB-centra
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-984 Michel Barbeaux (cdH) 13/3/2003
  de balans van de Copernicushervorming
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-985 Michel Barbeaux (cdH) 13/3/2003
  de toekomst van de Copernicushervorming
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-986 Clotilde Nyssens (cdH) 13/3/2003
  het gebruik der talen in de politiezones waartoe faciliteitengemeenten behoren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-987 Michiel Maertens (Agalev) 18/3/2003
  het koninklijk besluit inzake het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen voor accountants en belastingconsulenten
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-989 Magdeleine Willame-Boonen (cdH) 20/3/2003
  de financiering van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-995 Ludwig Caluw (CD&V) 20/3/2003
  de termijn die de Raad van State uittrekt voor het verstrekken van een advies over wetsvoorstellen en voorstellen van decreet
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2003 (handelingen 2-282)
2-996 Clotilde Nyssens (cdH) 20/3/2003
  het gebruik van de verblijfskaart als identiteitsbewijs door de onderdanen van de Europese Unie die in Belgi verblijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-997 Georges Dallemagne (cdH) 20/3/2003
  de gevolgen van het luchtverkeer te Brussel-Nationaal voor het milieu
  Eerste minister
  beantwoord op 2/4/2003 (handelingen 2-282)
2-998 Johan Malcorps (Agalev) 20/3/2003
  het "richtplan producten" dat voorzien is in het Federaal Plan voor duurzame ontwikkeling
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-999 Michiel Maertens (Agalev) 27/3/2003
  de interpretatie van het bilateraal NAVO-akkoord van 19 juli 1971
  Eerste minister
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)
2-1000 Josy Dubi (Ecolo) 27/3/2003
  het gebruik van het Belgische grondgebied en luchtruim door de strijdkrachten die betrokken zijn bij de oorlog in Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)
2-1001 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/3/2003
  de herschatting van de waarde van onroerende goederen van een nalatenschap
  minister van Financin
  beantwoord op 2/4/2003 (handelingen 2-282)
2-1003 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/3/2003
  de terugvordering van de bij ABOS verduisterde gelden
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)
2-1006 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/3/2003
  de technische werkgroep inzake de wapentransporten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-1299