Vraag om uitleg nr. 2-857

2-857 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/10/2002
  de kernwapens in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-867