André Geens - VLD
 
Eresenator
 
Geboren te Boortmeerbeek op 26 mei 1941

Industrieel ingenieur (chemie)
Master of Business Administration (LUC)

Bestuurder van vennootschappen

1977-1988 en 1989-1994 : gemeenteraadslid (Zottegem)
1982-1985 : kabinetsadviseur (gemeenschapsminister van Financiën en Begroting)
1983-1988 : schepen (Zottegem)
1983-1985 : lid van de Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen
1985-1987 : senator voor het arrondissement Oudenaarde-Aalst
1987-1991 : provinciaal senator voor Oost-Vlaanderen
1988-1991: minister van Ontwikkelingssamenwerking
Maart - juli 1999 : lid van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie (BTC)
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2001-2003 : vast lid van de Raadgevende Interparlementaire Benelux-raad

Commandeur in de Leopoldsorde (14 november 1991)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-4/10/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-4/10/2001 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
15/7/1999-18/1/2001 Plaatsvervanger controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
1/2/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Programmatie" (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging)
17/2/2000-10/4/2003 Lid commissie Deelname aan buitenlandse missies
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
5/12/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/1/2001-10/4/2003 Lid controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/7/2001-10/4/2003 Voorzitter Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
19/7/2001-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
4/10/2001-10/4/2003 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat