Auteurs- en sprekersregister betreffende "Happart Jean-Marie" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Alveolaire echinococcose - Verontrustende ontwikkeling in BelgiŽ - Maatregelen (Besmetting door vossen) (2-1445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1963 2-40 p. 1963 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2322-2324 2-45 p. 2322-2324 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999 BZ)      
  Benoeming van de heer Happart tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
2-3
p. 8 2-3 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999-2000)      
  Benoeming van de heer Happart tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
2-5
p. 4 2-5 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2000-2001)      
  Benoeming van de heer Happart tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
2-69
p. 14 2-69 p. 14 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2001-2002)      
  Benoeming van de heer Happart tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
2-143
p. 4 2-143 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2002-2003)      
  Benoeming van de heer Happart tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
2-228
p. 4-5 2-228 p. 4-5 (PDF)
Blaasworm (Te nemen maatregelen) (2-849)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-219
p. 46-48 2-219 p. 46-48 (PDF)
De CJD- en de BSE-problematiek en het beleid dat op dit vlak wordt gevoerd (2-241)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-76
p. 45-56 2-76 p. 45-56 (PDF)
De aantasting van korenvelden door fusariose (Oorzaak - Biologische teelt - Te nemen maatregelen) (2-1042)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 11-13 2-216 p. 11-13 (PDF)
De dioxinezaak (Behandeling van de dioxinecrisis - Verdaging van het proces tegen industriŽlen door de correctionele rechtbank van Gent [Dossier Verkest]) (2-1156)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-249
p. 22-23 2-249 p. 22-23 (PDF)
De financiŽle kost van de veterinaire kwaliteitscontroles (Kleine slachthuizen en rechten te betalen aan het Instituut voor Veterinaire Keuring - Pluimvee - Problemen van de familiale ambachtelijke producenten : kaas, siroop, fruit en groenten) (2-343)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 44-48 2-96 p. 44-48 (PDF)
De internetsite van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Informatie beschikbaar op de site - Besproeiing van de middenberm van autosnelwegen met herbiciden) (2-607)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-114
p. 8-11 2-114 p. 8-11 (PDF)
De kwaliteitscontroles voor groot wild (Controle inzake gezondheidskwaliteit - Dier uit een groot lot of dier apart - Inlands of ingevoerd wild - Waals ontwerp betreffende de traceerbaarheid - Koninklijk besluit) (2-342)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 31-35 2-96 p. 31-35 (PDF)
De milieu-aspecten van blaasworm bij de mens (Toename van het aantal besmette gebieden - Gevaar verbonden aan het eten van bosvruchten en producten van de biologische landbouw - Te nemen maatregelen) (2-826)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 25-30 2-216 p. 25-30 (PDF)
De nadelige gevolgen die de strengere normen inzake residuen van bestrijdingsmiddelen hebben voor de fruittelers (Belgische normen) (2-846)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-218
p. 125-128 2-218 p. 125-128 (PDF)
Dierenwelzijn - Wet van 14 augustus 1986 - Uitvoeringsbesluiten (Honden- of kattenkwekerijen - Aanvragen voor erkenning, weigeringen, intrekkingen, processen-verbaal) (2-2063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2928-2930 2-54 p. 2928-2930 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Happart, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Gezelschapsdieren - Invoer - Bepalingen van CITES (2-795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-22
p. 1022-1023 2-22 p. 1022-1023 (PDF)
Handelstransacties - Beslag (2-1246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1748-1749 2-36 p. 1748-1749 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2276-2277 2-44 p. 2276-2277 (PDF)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Wetswijziging inzake militaire gerechten - Oprichting strafuitvoeringsrechtbanken) (2-697)      
  Verslag van de heer Happart
2-697/4
p. 1-66 2-697/4 p. 1-66 (PDF)
  Bespreking
2-215
p. 4-15 2-215 p. 4-15 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendement nr 15 van de heer Happart
2-465/3
p. 4 2-465/3 p. 4 (PDF)
Het bewijs van de Nederlandse nationaliteit (Inschrijving op de kieslijst) (2-64)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 7-9 2-16 p. 7-9 (PDF)
Het buurtonderzoek betreffende burgers die onder de toepassing vallen van de omzendbrief van 1 juli 2002 over de afgifte van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag, model 2 (Beroepen in het onderwijs en de jeugdzorg - Waardigheid van de burger - Beroep tegen misbruiken - Transparantiebeginsel) (2-1237)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 51-53 2-270 p. 51-53 (PDF)
Het conflict dat zich aandient met zijn Vlaamse collega van Binnenlandse Aangelegenheden aangaande het taalgebruik voor de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 18 mei 2003 (Omzendbrief van de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden versus omzendbrief van de federale minister van Binnenlandse Zaken) (2-1258)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 13-16 2-271 p. 13-16 (PDF)
Het dioxinegehalte in vis (2-297)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Verdaging
2-57
p. 14 2-57 p. 14 (PDF)
  2-61
p. 11-13 2-61 p. 11-13 (PDF)
Het gebruik der talen in de kiesoproepingsbrieven (Omzendbrief van de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden versus omzendbrief van de federale minister van Binnenlandse Zaken) (2-1250)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 13-16 2-271 p. 13-16 (PDF)
Het lot van verwaarloosde dieren (Problemen van dierenwelzijn ten gevolge van financiŽle moeilijkheden in de landbouwsector - Toestand in de "ferme des Deux-Rys" te Manhay) (2-1263)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-273
p. 17-19 2-273 p. 17-19 (PDF)
Het mond- en klauwzeer en dood wild (Maatregelen op federaal niveau op het grondgebied en aan de grenzen) (2-538)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-102
p. 18-21 2-102 p. 18-21 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Huldebetoon aan de heren Tobback en Van den Brande, voor hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Colla, De Decker en Kelchtermans naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
2-189
p. 4-25 2-189 p. 4-25 (PDF)
Inschrijving van voertuigen - In BelgiŽ gedomicilieerde vreemdelingen die met een buitenlandse kentekenplaat blijven rijden (2-1056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1336 2-28 p. 1336 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3427-3428 2-61 p. 3427-3428 (PDF)
Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van de vogels - Manier waarop deze organisatie inlichtingen over burgers verzamelt (2-943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1262 2-27 p. 1262 (PDF)
Lidmaatschap van een vereniging van een lid van de senaat of van de regering      
  2-114
p. 10-11 2-114 p. 10-11 (PDF)
Onlusten in de gemeente Voeren      
  Persoonlijk feit van de heer Jean- Marie Happart
2-125
p. 21-23 2-125 p. 21-23 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-168
p. 35-36 2-168 p. 35-36 (PDF)
Rijkswacht - Mogelijkheid tot het identificeren van privť-telefoonnummers (Dossier van onderzoeksrechter Pignolet) (2-2050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2920-2921 2-54 p. 2920-2921 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3341 2-60 p. 3341 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Advies nr. 31.200 omtrent de Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening - Toepassing artikel 61, ß 4, van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Taalgrensgemeente) (2-1091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1462 2-30 p. 1462 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-35
p. 1697 2-35 p. 1697 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2447 2-47 p. 2447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2638-2639 2-50 p. 2638-2639 (PDF)
Vaste commissie voor taaltoezicht - Klachten - Uitblijven van antwoorden (2-1771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2448-2449 2-47 p. 2448-2449 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-48
p. 2517-2518 2-48 p. 2517-2518 (PDF)
Vogelvangst - Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van vogels - Acties (2-918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1267 2-27 p. 1267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1674-1675 2-34 p. 1674-1675 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (De leden van het Waals Parlement die de eed in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers) (2-386)      
  Amendement nr 11 van de heer Happart, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-386/7
p. 1-2 2-386/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-182
p. 36-47 2-182 p. 36-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-182
p. 47-49 2-182 p. 47-49 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut (Leerkrachten - Gemeentes met een bijzonder taalstatuut - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-793]) (2-1228)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Bespreking
2-120
p. 4-42 2-120 p. 4-42 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Vraag om een debat over de mond- en klauwzeercrisis - Gezien de afwezigheid van de minister van Landbouw, opgeroepen voor een crisisvergadering, zal het debat plaatsvinden een week later in openbare commissievergadering      
  2-103
p. 74-76 2-103 p. 74-76 (PDF)
Welzijn en beschemring van dieren - Wet van 14 augustus 1986 - Niet-naleving (Particuliere hondenkwekers) (2-1306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1882-1883 2-38 p. 1882-1883 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Algemene bespreking
2-261
p. 4-51 2-261 p. 4-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (2-241)      
  Algemene bespreking
2-23
p. 5-31 2-23 p. 5-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Algemene beraadslaging
   Hervorming van de Senaat
2-19
p. 25 2-19 p. 25 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Financiering van de Duitstalige Gemeenschap - Berekeningswijze van de federale dotatie [Artikel 58]) (2-576)      
  Verslag van de heer Happart
2-576/2
p. 1-8 2-576/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Amendementen nrs 133 tot 139 van de heer Happart
2-1158/8
p. 9-11 2-1158/8 p. 9-11 (PDF)
  Amendementen nrs 155 en 156 van de heren Happart en Monfils
2-1158/12
p. 1-2 2-1158/12 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 157 tot 161 van de heer Happart
2-1158/12
p. 2-5 2-1158/12 p. 2-5 (PDF)
  Amendementen nrs 164 tot 169 van de heer Happart
2-1158/13
p. 1-4 2-1158/13 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 136, 139 en 169 van de heren Happart en Monfils, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1158/16
p. 1 2-1158/16 p. 1 (PDF)
  2-1158/16
p. 2 2-1158/16 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 175 tot 189 van de heren Monfils en Happart, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1158/17
p. 1-8 2-1158/17 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 190 tot 197 van de heer Happart c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1158/17
p. 8-10 2-1158/17 p. 8-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 27-35 2-288 p. 27-35 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-288
p. 35-39 2-288 p. 35-39 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting om de terreinen waarop werken van openbaar nut zijn uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat te herstellen (2-303)      
  Voorstel van de heer Happart
2-303/1
p. 1-3 2-303/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Voorstel van de heren Monfils en Happart
2-895/1
p. 1-5 2-895/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Monfils en Happart c.s.
2-895/4
p. 1-2 2-895/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's (2-1544)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Happart
2-1544/1
p. 1-2 2-1544/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet (Opzegging van de pachtovereenkomst door de verpachter : vestiging van vruchtgebruik ; zaakvoerder van een landbouwvennootschap) (2-401)      
  Voorstel van de heer Happart
2-401/1
p. 1-6 2-401/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-218
p. 61-63 2-218 p. 61-63 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Voorstel van de heren Monfils, Happart en Thissen c.s.
2-1336/1
p. 1-4 2-1336/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Monfils en Happart
2-1336/2
p. 1-2 2-1336/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (Leerkrachten - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-792]) (2-1227)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Zijn beslissing om de publicatie van de Examenagenda stop te zetten (2-131)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-27
p. 15-17 2-27 p. 15-17 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999