Auteurs- en sprekersregister betreffende "Happart Jean-Marie" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
BTW-tarief op elektriciteitsverbruik (1-1274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Viseur, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-82
p. 4312 1-82 p. 4312 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4393-4394 1-83 p. 4393-4394 (PDF)
Belgische ambassades en consulaten - Taalrollen (1-875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3562 1-69 p. 3562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3642 1-70 p. 3642 (PDF)
Bezitten, verhandelen en kweken van vogels - Regelgeving (1-1518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4742 1-90 p. 4742 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4805-4806 1-91 p. 4805-4806 (PDF)
De BSE-problematiek in België (1-394)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote ondernemingen
1-142
p. 3791-3798 1-142 p. 3791-3798 (PDF)
De geldtransporten      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-97
p. 2570-2571 1-97 p. 2570-2571 (PDF)
De gevolgen van de gekke-koeienziekte      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-128
p. 3372 1-128 p. 3372 (PDF)
  1-131
p. 3479-3480 1-131 p. 3479-3480 (PDF)
De gevolgen voor de fruitteelt van de verklaringen van de minister over de kwaliteit van de peren (1-1173)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-269
p. 7784 1-269 p. 7784 (PDF)
De handel in en het bezit van hormonen voor het vetmesten van runderen (1-719)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-157
p. 4174 1-157 p. 4174 (PDF)
De kwaliteitscontrole van de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1085)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De maatregel om de handel in peren voor onbeperkte tijd te blokkeren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1080)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De motivatie voor het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren en de gevolgen ervan (Sproeimiddel chloormequat) (1-1088)      
  Mondelinge vraag van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De omzendbrief BA-97/22 van de Vlaamse minister Leo Peeters over het gebruik van de talen in de gemeentebesturen van het Nederlandse taalgebied (1-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
De proeftuinen in de fruitboomkwekerij      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-10
p. 221 1-10 p. 221 (PDF)
De recente cijfers inzake het gebruik van hormonen in de veeteelt      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-109
p. 2971-2976 1-109 p. 2971-2976 (PDF)
De subsidiëring van een nieuwe Franstalige kleuterschool in 's Gravenvoeren      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-58 COM
p. 474-477 1-58 COM p. 474-477 (PDF)
De toename van het hormonengebruik bij het vetmesten van runderen      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-109
p. 2971-2976 1-109 p. 2971-2976 (PDF)
De toepassing van de faciliteitenregeling (1-421)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
Dierenbescherming - Wet van 4 mei 1995 - Uitvoeringsbesluiten      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1595-1596 1-32 p. 1595-1596 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Happart, gecoöpteerd senator
1-3
p. 27 1-3 p. 27 (PDF)
Evaluatie van de politiediensten (1-700)      
  Verslag van de heren Caluwé en Happart (Deel I)
1-700/1
p. 1-161 1-700/1 p. 1-161 (PDF)
  Verslag van de heren Caluwé en Happart (Deel II)
1-700/2
p. 1-326 1-700/2 p. 1-326 (PDF)
Faillissementen in de provincie Luik tijdens de periode 1990-1996      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1866 1-38 p. 1866 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2760 1-54 p. 2760 (PDF)
Financiering van de procedures van inbeslagneming van vogels (1-1456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4699-4700 1-89 p. 4699-4700 (PDF)
Herdenking van de wapenstilstand - Plechtigheden van 11 november 1998 (1-1517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4736 1-90 p. 4736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-93
p. 4897 1-93 p. 4897 (PDF)
Hervormingen inzake justitie en politiediensten - Bespreking van de commissieverslagen in openbare vergadering van de Senaat - Regeling van werkzaamheden      
  1-128
p. 3384-3387 1-128 p. 3384-3387 (PDF)
Herziening van artikel 66 van de Grondwet (Vrij verkeer van de kamerleden op de verkeerswegen) (1-169)      
  Verslag van de heer Happart
1-169/3
p. 1-8 1-169/3 p. 1-8 (PDF)
  Beraadslaging
1-22
p. 487-489 1-22 p. 487-489 (PDF)
Herziening van artikel 71 van de Grondwet (Vrij verkeer van de senatoren op de verkeerswegen) (1-170)      
  Verslag van de heer Happart
1-170/3
p. 1 1-170/3 p. 1 (PDF)
  Beraadslaging
1-22
p. 487-489 1-22 p. 487-489 (PDF)
Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-171)      
  Verslag van de heer Happart
1-171/3
p. 1 1-171/3 p. 1 (PDF)
  Beraadslaging
1-22
p. 487-489 1-22 p. 487-489 (PDF)
Het BSE-probleem (1-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-142
p. 3791-3798 1-142 p. 3791-3798 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het karkas van de met BSE besmette koe (1-668)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-137
p. 3671-3672 1-137 p. 3671-3672 (PDF)
Het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1087)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
Het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1100)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-245
p. 7119 1-245 p. 7119 (PDF)
Het ongeluk te Stavelot (Dodelijk ongeval veroorzaakt door een vrachtwagen op de helling "la Haute Levée" - Opvang van de slachtoffers) (1-948)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-203
p. 5815-5816 1-203 p. 5815-5816 (PDF)
Het vierde geval van "gekke-koeienziekte" (1-853)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-180
p. 5299 1-180 p. 5299 (PDF)
Inbeslagneming van vogels door de rijkswacht (1-1438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4692 1-89 p. 4692 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4849-4850 1-92 p. 4849-4850 (PDF)
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (1996-1997)      
  Benoeming van een plaatsvervangend lid
   Bespreking en stemming
1-100
p. 2691-2694 1-100 p. 2691-2694 (PDF)
  1-100
p. 2696 1-100 p. 2696 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vermelding van de naam van de indieners van de klacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-12
p. 549 1-12 p. 549 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 803-804 1-16 p. 803-804 (PDF)
Verhoogde investeringsaftrek ten gunste van het hergebruik in het kader van de ecotaksenwet (1-1437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Viseur, minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 1-93
p. 4904-4905 1-93 p. 4904-4905 (PDF)
Voeren - Postkantoren - Taalgebruik      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 23 1-2 p. 23 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-3
p. 87 1-3 p. 87 (PDF)
Vogelsoorten van de Europese fauna in gevangenschap geboren en gekweekt      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1677 1-34 p. 1677 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-35
p. 1747 1-35 p. 1747 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de produkten van dierlijke oorsprong die in veevoer en pluimveevoer worden verwerkt en sedert 1988 al dan niet rechtstreeks uit Groot-Brittannië in België zijn ingevoerd en naar de gevolgen daarvan voor de gezondheid (1-374)      
  Voorstel van de heer Happart c.s.
1-374/1
p. 1-2 1-374/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek over het Hoog Comité van Toezicht (1-458)      
  Voorstel van de heer Happart
1-458/1
p. 1 1-458/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Onverenigbaarheid : lid van het Rekenhof versus lid van een gemeenschaps- of gewestraad) (1-670)      
  Verslag van de heer Happart
1-670/2
p. 1-3 1-670/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-906)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-210
p. 6070-6078 1-210 p. 6070-6078 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van illegaal in ons land verblijvende buitenlanders (Gedwongen verwijdering van het grondgebied) (1-1099)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heren Happart en Istasse
1-1099/1
p. 1-3 1-1099/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de vertegenwoordiging van de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees in de interparlementaire internationale instellingen en in het bijzonder in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (1-576)      
  Voorstel van de heer Happart
1-576/1
p. 1 1-576/1 p. 1 (PDF)
Welk gevolg de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie denken te geven aan de verschillende rapporten over de hervorming van de politiestructuur      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3424-3435 1-129 p. 3424-3435 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.) (1-362)      
  Amendementen nrs 32 tot 40 van de heer Happart en mevrouw Lizin
1-362/4
p. 1-2 1-362/4 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Happart
1-362/7
p. 1-53 1-362/7 p. 1-53 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Happart
1-362/12
p. 1-21 1-362/12 p. 1-21 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-57
p. 1381-1389 1-57 p. 1381-1389 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen (1-187)      
  Verslag van de heer Happart (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)
1-187/5
p. 1-2 1-187/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord betreffende de wijze van omslag van de kosten van de gewestelijke ontvangers en de wijze van de inhouding van de bijdrage in die kosten door de besturen, gesloten te Brussel, op 9 december 1997tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (1-1340)      
  Verslag van de heer Happart
1-1340/2
p. 1-4 1-1340/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Amendement nr 32 van de heren Foret, Happart, Ph. Charlier c.s.
1-520/8
p. 3 1-520/8 p. 3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Happart, mevrouw Van der Wildt, de heren Boutmans en Verreycken, mevrouw Dardenne, de heer Loones, de dames Willame-Boonen en Cantillon, de heren Staes en Foret, mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming (Verwerping van de tekst aangenomen in commissie en dus goedkeuring van de tekst zoals overgezonden door de Kamer)
1-143
p. 3818-3819 1-143 p. 3818-3819 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Verslag van de heer Happart
1-1197/3
p. 1-52 1-1197/3 p. 1-52 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-240
p. 7026-7040 1-240 p. 7026-7040 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (Toepassingsgebied van het vakbondsstatuut : Hogeschool Lucia de Brouckčre; uitsluiting van de federale ombudsmannen - Wet 10 juni 1952 betreffende gezondheid en veiligheid van arbeiders - Vrijstellen van de vakorganisaties van terugbetaling van de bezoldiging betaald aan de afgevaardigden) (1-1313)      
  Verslag van de heer Happart
1-1313/2
p. 1-3 1-1313/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Hervorming) (1-321)      
  Amendement nr 12 van de heren Mouton en Happart
1-321/2
p. 10 1-321/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer Happart c.s.
1-321/2
p. 10 1-321/2 p. 10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de voorwaarden voor het houden van in gevangenschap geboren en opgekweekte Europese vogels (1-1297)      
  Voorstel van de heer Happart
1-1297/1
p. 1-5 1-1297/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vertegenwoordiging van de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (1-1040)      
  Voorstel van de heer Happart
1-1040/1
p. 1-3 1-1040/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de oprichting van een Tabakspreventiefonds (1-821)      
  Advies namens de Commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden door de heer Happart
1-821/2
p. 1 1-821/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 171bis betreffende de schijnhuwelijken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk) (1-512)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Lizin en de heer Happart
1-512/3
p. 1-3 1-512/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting om de terreinen waarop werken van openbaar nut zijn uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat te herstellen (1-1244)      
  Voorstel van de heer Happart
1-1244/1
p. 1-3 1-1244/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 89, §2bis, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven ten einde de exploitanten van GSM-netten te verplichten na te gaan of kandidaten voor een aansluiting op het GSM-net solvabel zijn (1-634)      
  Voorstel van de heer Happart
1-634/1
p. 1-3 1-634/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, §2bis, 2°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 2bis, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-811)      
  Advies namens de commissie Financiën en Economische aangelegenheden door de heer Happart
1-811/2
p. 1-26 1-811/2 p. 1-26 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heren Foret en Happart
1-811/5
p. 1-3 1-811/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heer Happart c.s.
1-811/5
p. 4-5 1-811/5 p. 4-5 (PDF)
  Verslag van de heer Happart
1-811/7
p. 1-28 1-811/7 p. 1-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Humanitaire hulp aan een illegale vreemdeling) (1-659)      
  Amendement nr 1 van de heer Happart
1-659/2
p. 1 1-659/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Humanitaire hulp aan een illegale vreemdeling) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (1-648)      
  Amendement nr 2 van de heer Happart
1-648/2
p. 2 1-648/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 260bis in de nieuwe gemeentewet (Vergoeding van schade en onkosten aan de gemeenten - Brandweer) (1-139)      
  Amendement nr 1 van de heer Happart
1-139/2
p. 1 1-139/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, §2bis, 3°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, §2bis, 3°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-812)      
  Advies namens de commissie Financiën en Economische aangelegenheden door de heer Happart
1-812/2
p. 1 1-812/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Happart en Foret
1-812/4
p. 1-2 1-812/4 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Happart
1-812/5
p. 1-5 1-812/5 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6598-6600 1-226 p. 6598-6600 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden (Districtsraden) (1-907)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde het oprichten van stadsdeelraden mogelijk te maken (1-51)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Amendementen nrs 2 tot 20 van de heren Mouton en Happart
1-236/3
p. 1-8 1-236/3 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 76 van de heren Mouton en Happart
1-236/4
p. 9-10 1-236/4 p. 9-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Vaste Comités van Toezicht P en I) (1-390)      
  Amendement nr 36 van de heren Istasse en Happart
1-390/5
p. 6 1-390/5 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Werknemers uit de privé-sector) (1-15)      
  Amendement nr 1 van de heer Happart
1-15/2
p. 1-2 1-15/2 p. 1-2 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999