Auteurs- en sprekersregister betreffende "Happart Jean-Marie" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Alveolaire echinococcose - Verontrustende ontwikkeling in BelgiŽ - Maatregelen (Besmetting door vossen) (2-1445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1963 2-40 p. 1963 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2322-2324 2-45 p. 2322-2324 (PDF)
BTW-tarief op elektriciteitsverbruik (1-1274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-82
p. 4312 1-82 p. 4312 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4393-4394 1-83 p. 4393-4394 (PDF)
Belangenconflict tussen, enerzijds, het Vlaams Parlement en, anderzijds, het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap over het in het Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Wooncode (Vlaams Parlement, Stuk 824 (2005-2006) - Nr. 1) (Belangenconflict m.b.t. de bepaling dat kandidaat-huurders van een sociale woning zich bereid moeten verklaren om Nederlands te leren) (3-1853)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Happart
3-1853/1
p. 1-13 3-1853/1 p. 1-13 (PDF)
Belgische ambassades en consulaten - Taalrollen (1-875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3562 1-69 p. 3562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3642 1-70 p. 3642 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999 BZ)      
  Benoeming van de heer Happart tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
2-3
p. 8 2-3 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999-2000)      
  Benoeming van de heer Happart tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
2-5
p. 4 2-5 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2000-2001)      
  Benoeming van de heer Happart tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
2-69
p. 14 2-69 p. 14 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2001-2002)      
  Benoeming van de heer Happart tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
2-143
p. 4 2-143 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2002-2003)      
  Benoeming van de heer Happart tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
2-228
p. 4-5 2-228 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003 BZ)      
  Benoeming van de heer Happart tot quaestor van de Senaat
3-3
p. 9-10 3-3 p. 9-10 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van de heer Happart tot quaestor van de Senaat
3-13
p. 4-5 3-13 p. 4-5 (PDF)
Bezitten, verhandelen en kweken van vogels - Regelgeving (1-1518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4742 1-90 p. 4742 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4805-4806 1-91 p. 4805-4806 (PDF)
Blaasworm (Te nemen maatregelen) (2-849)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-219
p. 46-48 2-219 p. 46-48 (PDF)
Borstkanker - Gratis onderzoek (Personen die een leefloon ontvangen) (3-551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 514-515 3-8 p. 514-515 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 592-593 3-9 p. 592-593 (PDF)
De BSE-problematiek in BelgiŽ (1-394)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote ondernemingen
1-142
p. 3791-3798 1-142 p. 3791-3798 (PDF)
De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie - Tussentijds verslag van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - September 2005 (3-1431)      
  Verslag van de heren Lionel Vandenberghe en Happart
3-1431/1
p. 1 3-1431/1 p. 1 (PDF)
De CJD- en de BSE-problematiek en het beleid dat op dit vlak wordt gevoerd (2-241)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-76
p. 45-56 2-76 p. 45-56 (PDF)
De aankoop van digitale videocamera's om gevaarlijk rijgedrag van automobilisten te registreren (3-67)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-21
p. 16-17 3-21 p. 16-17 (PDF)
De aantasting van korenvelden door fusariose (Oorzaak - Biologische teelt - Te nemen maatregelen) (2-1042)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 11-13 2-216 p. 11-13 (PDF)
De dioxinezaak (Behandeling van de dioxinecrisis - Verdaging van het proces tegen industriŽlen door de correctionele rechtbank van Gent [Dossier Verkest]) (2-1156)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-249
p. 22-23 2-249 p. 22-23 (PDF)
De financiŽle kost van de veterinaire kwaliteitscontroles (Kleine slachthuizen en rechten te betalen aan het Instituut voor Veterinaire Keuring - Pluimvee - Problemen van de familiale ambachtelijke producenten : kaas, siroop, fruit en groenten) (2-343)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 44-48 2-96 p. 44-48 (PDF)
De geldtransporten      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-97
p. 2570-2571 1-97 p. 2570-2571 (PDF)
De gevolgen van de gekke-koeienziekte      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-128
p. 3372 1-128 p. 3372 (PDF)
  1-131
p. 3479-3480 1-131 p. 3479-3480 (PDF)
De gevolgen voor de fruitteelt van de verklaringen van de minister over de kwaliteit van de peren (1-1173)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-269
p. 7784 1-269 p. 7784 (PDF)
De handel in en het bezit van hormonen voor het vetmesten van runderen (1-719)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-157
p. 4174 1-157 p. 4174 (PDF)
De internetsite van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Informatie beschikbaar op de site - Besproeiing van de middenberm van autosnelwegen met herbiciden) (2-607)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-114
p. 8-11 2-114 p. 8-11 (PDF)
De kwaliteitscontrole van de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1085)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De kwaliteitscontroles voor groot wild (Controle inzake gezondheidskwaliteit - Dier uit een groot lot of dier apart - Inlands of ingevoerd wild - Waals ontwerp betreffende de traceerbaarheid - Koninklijk besluit) (2-342)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 31-35 2-96 p. 31-35 (PDF)
De maatregel om de handel in peren voor onbeperkte tijd te blokkeren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1080)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De milieu-aspecten van blaasworm bij de mens (Toename van het aantal besmette gebieden - Gevaar verbonden aan het eten van bosvruchten en producten van de biologische landbouw - Te nemen maatregelen) (2-826)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 25-30 2-216 p. 25-30 (PDF)
De motivatie voor het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren en de gevolgen ervan (Sproeimiddel chloormequat) (1-1088)      
  Mondelinge vraag van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De nadelige gevolgen die de strengere normen inzake residuen van bestrijdingsmiddelen hebben voor de fruittelers (Belgische normen) (2-846)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-218
p. 125-128 2-218 p. 125-128 (PDF)
De omzendbrief BA-97/22 van de Vlaamse minister Leo Peeters over het gebruik van de talen in de gemeentebesturen van het Nederlandse taalgebied (1-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
De proeftuinen in de fruitboomkwekerij      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-10
p. 221 1-10 p. 221 (PDF)
De recente cijfers inzake het gebruik van hormonen in de veeteelt      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-109
p. 2971-2976 1-109 p. 2971-2976 (PDF)
De subsidiŽring van een nieuwe Franstalige kleuterschool in 's Gravenvoeren      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-58 COM
p. 474-477 1-58 COM p. 474-477 (PDF)
De toename van het hormonengebruik bij het vetmesten van runderen      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-109
p. 2971-2976 1-109 p. 2971-2976 (PDF)
De toepassing van de faciliteitenregeling (1-421)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
Dierenbescherming - Wet van 4 mei 1995 - Uitvoeringsbesluiten      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1595-1596 1-32 p. 1595-1596 (PDF)
Dierenwelzijn - Wet van 14 augustus 1986 - Uitvoeringsbesluiten (Honden- of kattenkwekerijen - Aanvragen voor erkenning, weigeringen, intrekkingen, processen-verbaal) (2-2063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2928-2930 2-54 p. 2928-2930 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2003, uitgavenbegroting voor het dienstjaar 2004 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2005      
  Bespreking
3-89
p. 24-31 3-89 p. 24-31 (PDF)
  3-89
p. 31-34 3-89 p. 31-34 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Happart, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Happart, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Happart, gecoŲpteerd senator
1-3
p. 27 1-3 p. 27 (PDF)
Evaluatie van de politiediensten (1-700)      
  Verslag van de heren Caluwť en Happart (Deel I)
1-700/1
p. 1-161 1-700/1 p. 1-161 (PDF)
  Verslag van de heren Caluwť en Happart (Deel II)
1-700/2
p. 1-326 1-700/2 p. 1-326 (PDF)
Faillissementen in de provincie Luik tijdens de periode 1990-1996      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1866 1-38 p. 1866 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2760 1-54 p. 2760 (PDF)
Financiering van de procedures van inbeslagneming van vogels (1-1456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4699-4700 1-89 p. 4699-4700 (PDF)
Gezelschapsdieren - Invoer - Bepalingen van CITES (2-795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-22
p. 1022-1023 2-22 p. 1022-1023 (PDF)
Handelstransacties - Beslag (2-1246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1748-1749 2-36 p. 1748-1749 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2276-2277 2-44 p. 2276-2277 (PDF)
Herdenking van de wapenstilstand - Plechtigheden van 11 november 1998 (1-1517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4736 1-90 p. 4736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-93
p. 4897 1-93 p. 4897 (PDF)
Hervormingen inzake justitie en politiediensten - Bespreking van de commissieverslagen in openbare vergadering van de Senaat - Regeling van werkzaamheden      
  1-128
p. 3384-3387 1-128 p. 3384-3387 (PDF)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Wetswijziging inzake militaire gerechten - Oprichting strafuitvoeringsrechtbanken) (2-697)      
  Verslag van de heer Happart
2-697/4
p. 1-66 2-697/4 p. 1-66 (PDF)
  Bespreking
2-215
p. 4-15 2-215 p. 4-15 (PDF)
Herziening van artikel 66 van de Grondwet (Vrij verkeer van de kamerleden op de verkeerswegen) (1-169)      
  Verslag van de heer Happart
1-169/3
p. 1-8 1-169/3 p. 1-8 (PDF)
  Beraadslaging
1-22
p. 487-489 1-22 p. 487-489 (PDF)
Herziening van artikel 71 van de Grondwet (Vrij verkeer van de senatoren op de verkeerswegen) (1-170)      
  Verslag van de heer Happart
1-170/3
p. 1 1-170/3 p. 1 (PDF)
  Beraadslaging
1-22
p. 487-489 1-22 p. 487-489 (PDF)
Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet (Vervanging van de benaming "Gemeenschaps- en Gewestraden" door de benaming "Gemeenschaps- en Gewestparlementen") (3-671)      
  Verslag van de heer Happart
3-671/3
p. 1-6 3-671/3 p. 1-6 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendement nr 15 van de heer Happart
2-465/3
p. 4 2-465/3 p. 4 (PDF)
Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-171)      
  Verslag van de heer Happart
1-171/3
p. 1 1-171/3 p. 1 (PDF)
  Beraadslaging
1-22
p. 487-489 1-22 p. 487-489 (PDF)
Herziening van titel IV van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtscolleges (3-739)      
  Amendement nr 4 van de heer Happart c.s.
3-739/3
p. 2-3 3-739/3 p. 2-3 (PDF)
Het BSE-probleem (1-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-142
p. 3791-3798 1-142 p. 3791-3798 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het bewijs van de Nederlandse nationaliteit (Inschrijving op de kieslijst) (2-64)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 7-9 2-16 p. 7-9 (PDF)
Het buurtonderzoek betreffende burgers die onder de toepassing vallen van de omzendbrief van 1 juli 2002 over de afgifte van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag, model 2 (Beroepen in het onderwijs en de jeugdzorg - Waardigheid van de burger - Beroep tegen misbruiken - Transparantiebeginsel) (2-1237)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 51-53 2-270 p. 51-53 (PDF)
Het conflict dat zich aandient met zijn Vlaamse collega van Binnenlandse Aangelegenheden aangaande het taalgebruik voor de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 18 mei 2003 (Omzendbrief van de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden versus omzendbrief van de federale minister van Binnenlandse Zaken) (2-1258)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 13-16 2-271 p. 13-16 (PDF)
Het dioxinegehalte in vis (2-297)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Verdaging
2-57
p. 14 2-57 p. 14 (PDF)
  2-61
p. 11-13 2-61 p. 11-13 (PDF)
Het gebruik der talen in de kiesoproepingsbrieven (Omzendbrief van de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden versus omzendbrief van de federale minister van Binnenlandse Zaken) (2-1250)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 13-16 2-271 p. 13-16 (PDF)
Het karkas van de met BSE besmette koe (1-668)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-137
p. 3671-3672 1-137 p. 3671-3672 (PDF)
Het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1087)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
Het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1100)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-245
p. 7119 1-245 p. 7119 (PDF)
Het lot van verwaarloosde dieren (Problemen van dierenwelzijn ten gevolge van financiŽle moeilijkheden in de landbouwsector - Toestand in de "ferme des Deux-Rys" te Manhay) (2-1263)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-273
p. 17-19 2-273 p. 17-19 (PDF)
Het mond- en klauwzeer en dood wild (Maatregelen op federaal niveau op het grondgebied en aan de grenzen) (2-538)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-102
p. 18-21 2-102 p. 18-21 (PDF)
Het ongeluk te Stavelot (Dodelijk ongeval veroorzaakt door een vrachtwagen op de helling "la Haute Levťe" - Opvang van de slachtoffers) (1-948)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-203
p. 5815-5816 1-203 p. 5815-5816 (PDF)
Het vierde geval van "gekke-koeienziekte" (1-853)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-180
p. 5299 1-180 p. 5299 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Huldebetoon aan de heren Tobback en Van den Brande, voor hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Colla, De Decker en Kelchtermans naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
2-189
p. 4-25 2-189 p. 4-25 (PDF)
Hulde (2004-2005)      
  Hulde aan de heer Jean-Marie Happart, uittredend voorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
3-86
p. 55 3-86 p. 55 (PDF)
Hulde (2005-2006)      
  Huldebetoon aan mevrouw Lizin en aan de heren Roelants du Vivier, Coveliers, Happart, Chevalier en Moureaux, naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
3-168
p. 4-26 3-168 p. 4-26 (PDF)
Inbeslagneming van vogels door de rijkswacht (1-1438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4692 1-89 p. 4692 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4849-4850 1-92 p. 4849-4850 (PDF)
Inschrijving van voertuigen - In BelgiŽ gedomicilieerde vreemdelingen die met een buitenlandse kentekenplaat blijven rijden (2-1056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1336 2-28 p. 1336 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3427-3428 2-61 p. 3427-3428 (PDF)
Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van de vogels - Manier waarop deze organisatie inlichtingen over burgers verzamelt (2-943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1262 2-27 p. 1262 (PDF)
Lidmaatschap van een vereniging van een lid van de senaat of van de regering      
  2-114
p. 10-11 2-114 p. 10-11 (PDF)
Onlusten in de gemeente Voeren      
  Persoonlijk feit van de heer Jean- Marie Happart
2-125
p. 21-23 2-125 p. 21-23 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Oproepingen voor de kiesverrichtingen - GecoŲrdineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken - Rijksregister - Facturen (3-2464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3190-3191 3-41 p. 3190-3191 (PDF)
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (1996-1997)      
  Benoeming van een plaatsvervangend lid
   Bespreking en stemming
1-100
p. 2691-2694 1-100 p. 2691-2694 (PDF)
  1-100
p. 2696 1-100 p. 2696 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-168
p. 35-36 2-168 p. 35-36 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
Rijkswacht - Mogelijkheid tot het identificeren van privť-telefoonnummers (Dossier van onderzoeksrechter Pignolet) (2-2050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2920-2921 2-54 p. 2920-2921 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3341 2-60 p. 3341 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Advies nr. 31.200 omtrent de Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening - Toepassing artikel 61, ß 4, van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Taalgrensgemeente) (2-1091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1462 2-30 p. 1462 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-35
p. 1697 2-35 p. 1697 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2447 2-47 p. 2447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2638-2639 2-50 p. 2638-2639 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vermelding van de naam van de indieners van de klacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-12
p. 549 1-12 p. 549 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 803-804 1-16 p. 803-804 (PDF)
Vaste commissie voor taaltoezicht - Klachten - Uitblijven van antwoorden (2-1771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2448-2449 2-47 p. 2448-2449 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-48
p. 2517-2518 2-48 p. 2517-2518 (PDF)
Verhoogde investeringsaftrek ten gunste van het hergebruik in het kader van de ecotaksenwet (1-1437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 1-93
p. 4904-4905 1-93 p. 4904-4905 (PDF)
Voeren - Postkantoren - Taalgebruik      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 23 1-2 p. 23 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-3
p. 87 1-3 p. 87 (PDF)
Vogelsoorten van de Europese fauna in gevangenschap geboren en gekweekt      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1677 1-34 p. 1677 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-35
p. 1747 1-35 p. 1747 (PDF)
Vogelvangst - Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van vogels - Acties (2-918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1267 2-27 p. 1267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1674-1675 2-34 p. 1674-1675 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de produkten van dierlijke oorsprong die in veevoer en pluimveevoer worden verwerkt en sedert 1988 al dan niet rechtstreeks uit Groot-BrittanniŽ in BelgiŽ zijn ingevoerd en naar de gevolgen daarvan voor de gezondheid (1-374)      
  Voorstel van de heer Happart c.s.
1-374/1
p. 1-2 1-374/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek over het Hoog Comitť van Toezicht (1-458)      
  Voorstel van de heer Happart
1-458/1
p. 1 1-458/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse Instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering van gemeenschappen en gewesten, bijzondere wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving m.b.t. de gewesten en gemeenschappen, bijzondere wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, bijzondere wet 6 januari 1989 op het Arbitragehof, bijzondere wet 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering, bijzondere wet 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, bijzondere wet 26 juni 2004 tot uitvoering van de bijzondere wet van 2 mei 1995 en gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (3-1405)      
  Verslag van de heren Happart en Hugo Vandenberghe
3-1405/3
p. 1-22 3-1405/3 p. 1-22 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Onverenigbaarheid : lid van het Rekenhof versus lid van een gemeenschaps- of gewestraad) (1-670)      
  Verslag van de heer Happart
1-670/2
p. 1-3 1-670/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (De leden van het Waals Parlement die de eed in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers) (2-386)      
  Amendement nr 11 van de heer Happart, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-386/7
p. 1-2 2-386/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-182
p. 36-47 2-182 p. 36-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-182
p. 47-49 2-182 p. 47-49 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van economische activiteiten met betrekking tot wapens en het individueel bezit ervan (3-1141)      
  Voorstel van de heer Happart
3-1141/1
p. 1-3 3-1141/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-906)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-210
p. 6070-6078 1-210 p. 6070-6078 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut (Leerkrachten - Gemeentes met een bijzonder taalstatuut - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-793]) (2-1228)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van illegaal in ons land verblijvende buitenlanders (Gedwongen verwijdering van het grondgebied) (1-1099)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heren Happart en Istasse
1-1099/1
p. 1-3 1-1099/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de jodenvervolging en -deportatie" (3-1653)      
  Verslag van de heren Lionel Vandenberghe en Happart
3-1653/4
p. 1-70 3-1653/4 p. 1-70 (PDF)
  Bespreking
3-170
p. 43-50 3-170 p. 43-50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgische beleid ten opzichte van de Staat Qatar (Aanmoediging van Qatar in zijn democratische hervormingen - Bevoorrecht economisch partner - Opening van een diplomatieke vertegenwoordiging - Wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen) (3-1531)      
  Voorstel van de heer Happart
3-1531/1
p. 1-3 3-1531/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame (3-1341)      
  Voorstel van de dames Laloy, Zrihen, Pehlivan, de T'Serclaes, Hermans, de Bethune, Nyssens en Kapompolť en de heer Happart
3-1341/1
p. 1-7 3-1341/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Bespreking
2-120
p. 4-42 2-120 p. 4-42 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (3-1072)      
  Amendement nr 6 van de heer Happart c.s.
3-1072/2
p. 2-3 3-1072/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de vertegenwoordiging van de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees in de interparlementaire internationale instellingen en in het bijzonder in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (1-576)      
  Voorstel van de heer Happart
1-576/1
p. 1 1-576/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bescherming van het recht op de vrijheid van de persoon (Geen wetgevende of regelgevende teksten meer opstellen die, door de alomtegenwoordige verbodsbepalingen, ertoe leiden de burgers te beroven van hun recht op de vrijheid van persoon) (3-1267)      
  Voorstel van de heer Happart
3-1267/1
p. 1-3 3-1267/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Vraag om een debat over de mond- en klauwzeercrisis - Gezien de afwezigheid van de minister van Landbouw, opgeroepen voor een crisisvergadering, zal het debat plaatsvinden een week later in openbare commissievergadering      
  2-103
p. 74-76 2-103 p. 74-76 (PDF)
Welk gevolg de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie denken te geven aan de verschillende rapporten over de hervorming van de politiestructuur      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3424-3435 1-129 p. 3424-3435 (PDF)
Welzijn en beschemring van dieren - Wet van 14 augustus 1986 - Niet-naleving (Particuliere hondenkwekers) (2-1306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1882-1883 2-38 p. 1882-1883 (PDF)
Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Uitvoeringsbesluiten - Handel in dieren - Interpretatieprobleem (3-1630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1842-1843 3-28 p. 1842-1843 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2174-2176 3-31 p. 2174-2176 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.) (1-362)      
  Amendementen nrs 32 tot 40 van de heer Happart en mevrouw Lizin
1-362/4
p. 1-2 1-362/4 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Happart
1-362/7
p. 1-53 1-362/7 p. 1-53 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Happart
1-362/12
p. 1-21 1-362/12 p. 1-21 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-57
p. 1381-1389 1-57 p. 1381-1389 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Algemene bespreking
2-261
p. 4-51 2-261 p. 4-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Verslag van de heer Happart (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)
1-187/5
p. 1-2 1-187/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord betreffende de wijze van omslag van de kosten van de gewestelijke ontvangers en de wijze van de inhouding van de bijdrage in die kosten door de besturen, gesloten te Brussel, op 9 december 1997tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (1-1340)      
  Verslag van de heer Happart
1-1340/2
p. 1-4 1-1340/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (3-311)      
  Verslag van de heer Happart
3-311/3
p. 1-11 3-311/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-22
p. 26-30 3-22 p. 26-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (3-312)      
  Verslag van de heer Happart
3-312/3
p. 1 3-312/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-22
p. 26-30 3-22 p. 26-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (2-241)      
  Algemene bespreking
2-23
p. 5-31 2-23 p. 5-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Amendement nr 32 van de heren Foret, Happart, Ph. Charlier c.s.
1-520/8
p. 3 1-520/8 p. 3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Happart, mevrouw Van der Wildt, de heren Boutmans en Verreycken, mevrouw Dardenne, de heer Loones, de dames Willame-Boonen en Cantillon, de heren Staes en Foret, mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming (Verwerping van de tekst aangenomen in commissie en dus goedkeuring van de tekst zoals overgezonden door de Kamer)
1-143
p. 3818-3819 1-143 p. 3818-3819 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Algemene beraadslaging
   Hervorming van de Senaat
2-19
p. 25 2-19 p. 25 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Verslag van de heer Happart
1-1197/3
p. 1-52 1-1197/3 p. 1-52 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-240
p. 7026-7040 1-240 p. 7026-7040 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale wetgevende kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (3-2342)      
  Verslag van de heer Happart
3-2342/3
p. 1-5 3-2342/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-211
p. 25-26 3-211 p. 25-26 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (Toepassingsgebied van het vakbondsstatuut : Hogeschool Lucia de BrouckŤre; uitsluiting van de federale ombudsmannen - Wet 10 juni 1952 betreffende gezondheid en veiligheid van arbeiders - Vrijstellen van de vakorganisaties van terugbetaling van de bezoldiging betaald aan de afgevaardigden) (1-1313)      
  Verslag van de heer Happart
1-1313/2
p. 1-3 1-1313/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees parlement, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten (3-2343)      
  Verslag van de heer Happart
3-2343/2
p. 1 3-2343/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-211
p. 25-26 3-211 p. 25-26 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Financiering van de Duitstalige Gemeenschap - Berekeningswijze van de federale dotatie [Artikel 58]) (2-576)      
  Verslag van de heer Happart
2-576/2
p. 1-8 2-576/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Hervorming) (1-321)      
  Amendement nr 12 van de heren Mouton en Happart
1-321/2
p. 10 1-321/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer Happart c.s.
1-321/2
p. 10 1-321/2 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp en van de wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen) (3-1939)      
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Happart c.s.
3-1939/5
p. 1-2 3-1939/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de voorwaarden voor het houden van in gevangenschap geboren en opgekweekte Europese vogels (1-1297)      
  Voorstel van de heer Happart
1-1297/1
p. 1-5 1-1297/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vertegenwoordiging van de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (1-1040)      
  Voorstel van de heer Happart
1-1040/1
p. 1-3 1-1040/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de oprichting van een Tabakspreventiefonds (1-821)      
  Advies namens de Commissie voor de FinanciŽn en de Economische Aangelegenheden door de heer Happart
1-821/2
p. 1 1-821/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 171bis betreffende de schijnhuwelijken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk) (1-512)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Lizin en de heer Happart
1-512/3
p. 1-3 1-512/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Amendementen nrs 133 tot 139 van de heer Happart
2-1158/8
p. 9-11 2-1158/8 p. 9-11 (PDF)
  Amendementen nrs 155 en 156 van de heren Happart en Monfils
2-1158/12
p. 1-2 2-1158/12 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 157 tot 161 van de heer Happart
2-1158/12
p. 2-5 2-1158/12 p. 2-5 (PDF)
  Amendementen nrs 164 tot 169 van de heer Happart
2-1158/13
p. 1-4 2-1158/13 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 136, 139 en 169 van de heren Happart en Monfils, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1158/16
p. 1 2-1158/16 p. 1 (PDF)
  2-1158/16
p. 2 2-1158/16 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 175 tot 189 van de heren Monfils en Happart, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1158/17
p. 1-8 2-1158/17 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 190 tot 197 van de heer Happart c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1158/17
p. 8-10 2-1158/17 p. 8-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 27-35 2-288 p. 27-35 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-288
p. 35-39 2-288 p. 35-39 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting om de terreinen waarop werken van openbaar nut zijn uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat te herstellen (1-1244)      
  Voorstel van de heer Happart
1-1244/1
p. 1-3 1-1244/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting om de terreinen waarop werken van openbaar nut zijn uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat te herstellen (2-303)      
  Voorstel van de heer Happart
2-303/1
p. 1-3 2-303/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 89, ß2bis, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven ten einde de exploitanten van GSM-netten te verplichten na te gaan of kandidaten voor een aansluiting op het GSM-net solvabel zijn (1-634)      
  Voorstel van de heer Happart
1-634/1
p. 1-3 1-634/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Vervanging van de benaming "Executieve" door "Regering") (3-1423)      
  Verslag van de heren Happart en Hugo Vandenberghe
3-1423/3
p. 1-14 3-1423/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Vervanging van de benaming "Executieve" door "Regering") (3-1424)      
  Verslag van de heren Happart en Hugo Vandenberghe
3-1424/3
p. 1-4 3-1424/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid (Gezien het verloren gaan van de voeling tussen de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en de verantwoordelijke van de politie meer in het bijzonder in de meergemeentepolitiezones) (3-1956)      
  Verslag van de heer Happart
3-1956/3
p. 1-7 3-1956/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 44-45 3-210 p. 44-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, ß2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-811)      
  Advies namens de commissie FinanciŽn en Economische aangelegenheden door de heer Happart
1-811/2
p. 1-26 1-811/2 p. 1-26 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heren Foret en Happart
1-811/5
p. 1-3 1-811/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heer Happart c.s.
1-811/5
p. 4-5 1-811/5 p. 4-5 (PDF)
  Verslag van de heer Happart
1-811/7
p. 1-28 1-811/7 p. 1-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Humanitaire hulp aan een illegale vreemdeling) (1-659)      
  Amendement nr 1 van de heer Happart
1-659/2
p. 1 1-659/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Humanitaire hulp aan een illegale vreemdeling) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (1-648)      
  Amendement nr 2 van de heer Happart
1-648/2
p. 2 1-648/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 22bis in de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, teneinde een Hoge Raad voor de wapens in te stellen (Raad belast met een raadgevende opdracht en samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken sectoren) (3-1190)      
  Voorstel van de heer Happart
3-1190/1
p. 1-3 3-1190/1 p. 1-3 (PDF)
  Vraag om verzending naar een andere commissie
3-112
p. 94-95 3-112 p. 94-95 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 260bis in de nieuwe gemeentewet (Vergoeding van schade en onkosten aan de gemeenten - Brandweer) (1-139)      
  Amendement nr 1 van de heer Happart
1-139/2
p. 1 1-139/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot overdracht van het administratief en gerechtelijk toezicht op de gemeenten met een bijzonder taalstatuut (De burgers die hun woonplaats hebben in die gemeenten kiezen voor het toezicht dat overeenstemt met de taal waarin hun identiteitskaart is opgesteld) (3-1077)      
  Voorstel van de heer Happart
3-1077/1
p. 1-2 3-1077/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Verslag van de heer Happart
3-1495/9
p. 1-4 3-1495/9 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-207
p. 15-17 3-207 p. 15-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de snelheidsbeperking buiten de bebouwde kommen, op autosnelwegen en op openbare wegen verdeeld in vier rijstroken, tot 130 kilometer per uur op te trekken (3-1220)      
  Voorstel van de heer Happart
3-1220/1
p. 1-3 3-1220/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Voorstel van de heren Monfils en Happart
2-895/1
p. 1-5 2-895/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Monfils en Happart c.s.
2-895/4
p. 1-2 2-895/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-812)      
  Advies namens de commissie FinanciŽn en Economische aangelegenheden door de heer Happart
1-812/2
p. 1 1-812/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Happart en Foret
1-812/4
p. 1-2 1-812/4 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Happart
1-812/5
p. 1-5 1-812/5 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6598-6600 1-226 p. 6598-6600 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's (2-1544)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Happart
2-1544/1
p. 1-2 2-1544/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's (3-19)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Happart
3-19/1
p. 1-2 3-19/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet (Opzegging van de pachtovereenkomst door de verpachter : vestiging van vruchtgebruik ; zaakvoerder van een landbouwvennootschap) (2-401)      
  Voorstel van de heer Happart
2-401/1
p. 1-6 2-401/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-218
p. 61-63 2-218 p. 61-63 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Voorstel van de heren Monfils, Happart en Thissen c.s.
2-1336/1
p. 1-4 2-1336/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Monfils en Happart
2-1336/2
p. 1-2 2-1336/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Voorstel van de heer Happart c.s.
3-74/1
p. 1-3 3-74/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Happart c.s.
3-74/2
p. 2 3-74/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (3-1953)      
  Amendement nr 6 van de heer Happart c.s.
3-1953/4
p. 3 3-1953/4 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-207
p. 17-23 3-207 p. 17-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden (Districtsraden) (1-907)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde het oprichten van stadsdeelraden mogelijk te maken (1-51)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Amendementen nrs 2 tot 20 van de heren Mouton en Happart
1-236/3
p. 1-8 1-236/3 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 76 van de heren Mouton en Happart
1-236/4
p. 9-10 1-236/4 p. 9-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Vaste Comitťs van Toezicht P en I) (1-390)      
  Amendement nr 36 van de heren Istasse en Happart
1-390/5
p. 6 1-390/5 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Werknemers uit de privť-sector) (1-15)      
  Amendement nr 1 van de heer Happart
1-15/2
p. 1-2 1-15/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (Leerkrachten - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-792]) (2-1227)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (Bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid - Zie ook doc. Senaat 3-1495) (3-1496)      
  Verslag van de heer Happart
3-1496/8
p. 1 3-1496/8 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-207
p. 15-17 3-207 p. 15-17 (PDF)
Zijn beslissing om de publicatie van de Examenagenda stop te zetten (2-131)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-27
p. 15-17 2-27 p. 15-17 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999