Auteurs- en sprekersregister betreffende "Creyelman Frank" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Interregionaal Sport- en Ontspanningscentrum Spoor Mechelen" (ISOSM) - Mogelijke verdwijning (Sportcomplex van NMBS) (3-3472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4611-4612 3-53 p. 4611-4612 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-74
p. 7959 3-74 p. 7959 (PDF)
Apothekersberoep - Afgestudeerden - Behoeften (3-5210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7164 3-70 p. 7164 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8281-8282 3-77 p. 8281-8282 (PDF)
Artsenvakbonden - Vertegenwoordiging in het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) - Subsidies (3-4604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6148 3-64 p. 6148 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7537-7539 3-71 p. 7537-7539 (PDF)
Batasuna - Verzoek van Spanje om deze politieke partij illegaal te verklaren (Baskische politieke partij - Vrije meningsuiting en recht van vereniging - Gevaarlijk precedent) (3-31)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 68-69 3-1 p. 68-69 (PDF)
Bedenkelijke verkooppraktijken bij energieleveranciers (Bescherming van de verbruiker - Maatregelen) (3-1906)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-188
p. 59-62 3-188 p. 59-62 (PDF)
Bibliotheken - Digitalisering - Overleg op Europees niveau (3-2683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3403 3-43 p. 3403 (PDF)
Brusselse ziekenhuizen - Aanwerving van buitenlandse verpleegsters (Roemeens verplegend personeel - Kennis van het Nederlands) (3-5098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6757-6759 3-67 p. 6757-6759 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7265-7266 3-70 p. 7265-7266 (PDF)
Callcenters - Overplaatsingen naar Estland - Mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid in BelgiŽ (3-2832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3657-3658 3-45 p. 3657-3658 (PDF)
CocaÔne - Stijging van het gebruik (Aantal PV's inzake gebruik en inzake handel - Gerechtelijke vervolgingen - Inbeslagnames - Aantal behandelde personen - Kostprijs) (3-3733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5067 3-57 p. 5067 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5806-5807 3-62 p. 5806-5807 (PDF)
CocaÔne - Stijging van het gebruik (Aantal PV's inzake gebruik en inzake handel - Gerechtelijke vervolgingen - Inbeslagnames - Aantal behandelde personen - Kostprijs) (3-3734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5084 3-57 p. 5084 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5515-5516 3-60 p. 5515-5516 (PDF)
CocaÔne - Stijging van het gebruik (Processen-verbaal - Gerechtelijke vervolging - Inbeslagname - Aantal personen opgenomen voor behandeling) (3-3732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-55
p. 4844 3-55 p. 4844 (PDF)
Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap - Samenstelling - Werking (3-2372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2975 3-39 p. 2975 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-40
p. 3117 3-40 p. 3117 (PDF)
De Ikea-wet (Evaluatie van de wet van 13 augustus 2004 - Analyse van de studie van Unizo - Bijsturing van de wet) (3-1103)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 17-18 3-160 p. 17-18 (PDF)
De afschaffing van de fiscale zegels voor rijbewijzen (3-703)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-113
p. 22 3-113 p. 22 (PDF)
De algemene, verplichte rampenverzekering (Afbakening van de risicozones - Solidariteitsprincipe versus eigen verantwoordelijkheid) (3-108)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 21-23 3-28 p. 21-23 (PDF)
De benoeming voor een topfunctie bij de Europese Centrale Bank (Opvolging van het Spaans lid van het directiecomitť - Kandidaturen) (3-155)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-38
p. 12 3-38 p. 12 (PDF)
De bepalingen omtrent de uitoefening van de etherpolitie (Optreden tegen storende radiozenders - Storing van Vlaamse zenders door Franstalige - BIPT - Overlegcomitť - Onderhandelingen tussen de gemeenschappen over de frequentieplannen - Wet 13 juni 2005 op de elektronische communicatie) (3-781)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 29-31 3-123 p. 29-31 (PDF)
De bestrijding van het vogelgriepvirus (Maatregelen tegen de invoer van pluimvee) (3-805)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-127
p. 26-29 3-127 p. 26-29 (PDF)
De bijkomende bevoegdheden van B-Security (Bewakingsdienst van de NMBS - Agressie in stations en op treinen) (3-291)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-55
p. 13-14 3-55 p. 13-14 (PDF)
De bijstand bij de aangifte van de personenbelasting (door de belastingadministratie - Aantal aangeduide ambtenaren - Acties Fiscobus en CommerciŽle centra - Spreiding over de gewesten - Informatiecampagne) (3-846)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 36-38 3-116 p. 36-38 (PDF)
De capaciteit van de treinen bij gratis woon-werkverkeer (voor de ambtenaren en werknemers van de autonome overheidsbedrijven - Bestelling bijkomende rijtuigen) (3-202)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-43
p. 17-18 3-43 p. 17-18 (PDF)
De chaotische belastingteruggave via de postkantoren (Niet vermelden van een rekeningnummer - Terugbetaling belasting via assignatie - Onvoldoende contanten in de postkantoren) (3-1165)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-169
p. 8-10 3-169 p. 8-10 (PDF)
De concrete toepassing van de CO≤-taks op bedrijfsvoertuigen (Werkgeversbijdragen - Solidariteitsbijdrage) (3-440)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-85
p. 47-50 3-85 p. 47-50 (PDF)
De drugscontroles tijdens de zogenaamde City Parade in Gent (Technoevenement - Talrijke ziekenhuisopnamen te wijten aan drugsgebruik - Handhaving van de openbare orde) (3-379)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-68
p. 24-25 3-68 p. 24-25 (PDF)
De economische compensaties voor legeraankopen (Aankoop van terreinwagens, pantservoertuigen, communicatiesystemen, antiraketbescherming voor C-130's en aanpassingen aan de Pandur-pantsers - Verdeelsleutel Vlaanderen-WalloniŽ) (3-564)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-96
p. 16-18 3-96 p. 16-18 (PDF)
De gecontroleerde verstrekking van heroÔne (Proefproject in Luik) (3-946)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-145
p. 29-31 3-145 p. 29-31 (PDF)
De gevolgen van de herstructurering bij Volkswagen Vorst      
  Debat
3-190
p. 7-22 3-190 p. 7-22 (PDF)
De hogere kostprijs van de dienstencheques (Slechte informatie wegens een poststaking) (3-690)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-102
p. 75-76 3-102 p. 75-76 (PDF)
De houding van het parket ten aanzien van illegale rituele slachtingen (3-1124)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-133
p. 72-73 3-133 p. 72-73 (PDF)
De import van hepatitis A door Noord-Afrikaanse migranten (Preventieve vaccinatie - Terugbetaling) (3-2026)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-199
p. 45-47 3-199 p. 45-47 (PDF)
De incidenten met allochtone jongeren op 21 april op de lijn Brussel-Antwerpen (3-1513)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 19-20 3-216 p. 19-20 (PDF)
De invoering van de digitale tachograaf (voor vrachtwagens - Europese maatregel) (3-910)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-119
p. 52-54 3-119 p. 52-54 (PDF)
De lichte plofkoffers (die het zelfstandigen mogelijk maakt hun geld op een veilige manier naar de bank te brengen - Neutralisatiesysteem - Sector van het waardetransport - CAO - Homologatie) (3-721)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 44-45 3-106 p. 44-45 (PDF)
De modernisering van twee Falcon 20-vliegtuigen van het Belgisch leger bij de firma Dassault (Vliegtuigen voor personenvervoer) (3-48)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-21
p. 29-31 3-21 p. 29-31 (PDF)
De mogelijke uitbreiding van de Puurse vestiging van de geneesmiddelenfabrikant Pfizer (3-694)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 64-65 3-102 p. 64-65 (PDF)
De onderbrenging van geÔnterneerden in gevangenissen en het plaatsgebrek in de strafinrichtingen (Plaatsgebrek in de gespecialiseerde instellingen - Effectieve strafuitvoering gezien de overbevolking in de gevangenissen) (3-604)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-99
p. 8-10 3-99 p. 8-10 (PDF)
De opsporing van illegaal ritueel slachten (Islamistisch offerfeest - Gerechtelijke vervolgingen - Illegale thuisslachtingen) (3-999)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 70-73 3-127 p. 70-73 (PDF)
De peeceefobie-campagne (Sensibiliseringscampagne voor frequenter en veiliger computer- en internetgebruik - Responsible Young Security Agents en andere initiatieven - Sexistische gehalte van de campagne "Ginette") (3-859)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-133
p. 11-13 3-133 p. 11-13 (PDF)
De politionele aanpak van het illegaal thuisslachten tijdens het islamitische offerfeest (3-505)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-88
p. 43-44 3-88 p. 43-44 (PDF)
De problemen bij de Hoge Raad van FinanciŽn (Hernieuwing van de mandaten - Verschijnen van het jaarverslag) (3-950)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-123
p. 68-70 3-123 p. 68-70 (PDF)
De responsabilisering in de gezondheidszorg, het wegwerken van onverantwoorde praktijkverschillen en de medische verschillen tussen de gewesten (ZIV -Transfers van het Noorden naar het Zuiden - Overconsumptie) (3-381)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-81
p. 41-44 3-81 p. 41-44 (PDF)
De stilgevallen economische groei (en budgettaire weerslag - Regeringsmaatregelen - Begrotingscontrole - Fiscale ontvangsten - Aantrekken van buitenlandse investeerders - Fiscale ruling - CoŲrdinatiecentra - Bezuinigingen) (3-814)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-113
p. 35-39 3-113 p. 35-39 (PDF)
De uitvoering van artikel 27 van het Statuut van Rome (Internationaal Strafgerechtshof - Toepasbaarheid van artikel 27 van het Statuut van Rome en onverenigbaarheid met artikel 88 van de Grondwet betreffende de onschendbaarheid van het Staatshoofd [de Koning] - Herziening van artikel 88) (3-475)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-87
p. 65-68 3-87 p. 65-68 (PDF)
De uitvoering van de arresten van de Raad van State en het Arbitragehof naar aanleiding van de onregelmatige integratie van de voormalige luchtvaartpolitie in de federale politie (Inning van een dwangsom) (3-122)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-31
p. 15 3-31 p. 15 (PDF)
De verlaging van het BTW-tarief voor de horeca (Beslissing op de volgende Ecofin-Raad van de EU-ministers van FinanciŽn) (3-955)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-146
p. 34-36 3-146 p. 34-36 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Creyelman, gecoŲpteerd senator
3-3
p. 8 3-3 p. 8 (PDF)
Elektriciteit - BTW - Tariefverlaging - Inkomsten (3-58)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 37 3-1 p. 37 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 699 3-11 p. 699 (PDF)
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Deelname aan een Europese werkgroep inzake de uitoefening van de tandheelkunde - Statistieken (3-5207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7163 3-70 p. 7163 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8158 3-76 p. 8158 (PDF)
Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid - Slachtingen Islamitisch offerfeest - Versoepeling regels inzake registratie (Onwettigheid van de richtlijn) (3-3802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5093-5094 3-57 p. 5093-5094 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6391-6392 3-65 p. 6391-6392 (PDF)
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Verslag "HTO Positronen Emissie Tomografie in BelgiŽ" - Resultaten (PET-scanners) (3-3804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5094 3-57 p. 5094 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6069-6070 3-63 p. 6069-6070 (PDF)
Federale Ombudsdienst "Rechten van de patiŽnt" - Jaarverslag 2005 - Publiciteitscampagne (3-6304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8940-8941 3-82 p. 8940-8941 (PDF)
Federale Ombudsdienst "Rechten van de patiŽnt" - Klachtenbehandeling (3-6303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8940 3-82 p. 8940 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9739-9740 3-87 p. 9739-9740 (PDF)
Federale site "Telcobel.be" - Verouderde versie (3-393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 379 3-5 p. 379 (PDF)
Gehandicapte kinderen - Verhoogde kinderbijslag - Negatieve gevolgen bij vrijwillige plaatsing in gespecialiseerde instelling (3-2379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3088-3089 3-40 p. 3088-3089 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-41
p. 3229-3230 3-41 p. 3229-3230 (PDF)
Gemeenten - Personenbelasting - Terugbetaling van achterstallige intresten (3-927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-17
p. 1104-1105 3-17 p. 1104-1105 (PDF)
Geneesheren-specialisten - Voorschrijfgedrag (Verstrekkingen voor klinische biologie en medische beeldvorming) (3-1676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1942-1943 3-29 p. 1942-1943 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2830-2832 3-37 p. 2830-2832 (PDF)
  Bul. 3-41
p. 3205-3208 3-41 p. 3205-3208 (PDF)
Gerechtshof van Mechelen - Verschijning van een gevaarlijk gangster - Veiligheidsmaatregelen - Kostprijs (3-2334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2959-2960 3-39 p. 2959-2960 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4849-4850 3-55 p. 4849-4850 (PDF)
Gezondheid - Jodium - Tekorten - Stand van zaken (3-7506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10382-10383 3-90 p. 10382-10383 (PDF)
Het BTW-tarief voor kinderzitjes (Speciaal beveiligde zitjes voor kinderen kleiner van 1,35 meter - EG-richtlijn - Tegemoetkoming van overheidswege) (3-1341)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-151
p. 58-59 3-151 p. 58-59 (PDF)
Het advies van het Wetenschappelijk Comitť van het FAVV inzake de thuisslachting van schapen en geiten (Verbod op thuisslachtingen - Registratie - Veterinaire controle) (3-847)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 25-26 3-132 p. 25-26 (PDF)
Het daderproject 'Time Out' in het kader van intrafamiliaal geweld (Antwerps project - Stopzetting van de financiering) (3-1309)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-191
p. 27-31 3-191 p. 27-31 (PDF)
Het energiebeleid in BelgiŽ (3-2041)      
  Debat
3-209
p. 4-47 3-209 p. 4-47 (PDF)
Het onderzoek bij farmaceutische bedrijven (Onderzoek naar boekhoudkundige gegevens over onderzoek en ontwikkeling) (3-1221)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-142
p. 68-69 3-142 p. 68-69 (PDF)
Het taalgebruik tijdens vergaderingen van de stuurgroep "risicobeheer" en de kwalificaties van de projectleider van deze stuurgroep (Ambtenaren van het ministerie van FinanciŽn - Gebruik der talen in bestuurszaken) (3-623)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-100
p. 10-12 3-100 p. 10-12 (PDF)
Het verruimen van het zondagswinkelen (Groot verzet - Lobbying - Amerikaans winkelcentrum in Maasmechelen - Toeritische centra) (3-1075)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-157
p. 18-19 3-157 p. 18-19 (PDF)
Het wegtransport van gevaarlijke goederen (Ondeskundig geladen vrachtwagens - ADR-reglementering) (3-722)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-106
p. 30-31 3-106 p. 30-31 (PDF)
Horeca-zaken - Rookverbod - Controles (3-1854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-33
p. 2304 3-33 p. 2304 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3753-3754 3-45 p. 3753-3754 (PDF)
Horecafederatie - Aanpassing van de wettelijke bepalingen aan de huidige situatie (Besluitwet 14 november 1939 betreffende de beteugeling van dronkenschap - KB 24 februari 1977 inzake geluidsnormen voor muziek) (3-6508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9291 3-85 p. 9291 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10706-10708 3-90 p. 10706-10708 (PDF)
Horecafederatie - Aanpassing van de wettelijke bepalingen aan de huidige situatie (Besluitwet 14 november 1939 betreffende de beteugeling van dronkenschap - KB 24 februari 1977 inzake geluidsnormen voor muziek) (3-6509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9297 3-85 p. 9297 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9534-9535 3-86 p. 9534-9535 (PDF)
Horecazaken - Rookverbod - Controles (3-2893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3656 3-45 p. 3656 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4437-4438 3-51 p. 4437-4438 (PDF)
Illegalen - Mislukte uitwijspogingen - Vrijlating uit gesloten centra (3-6813)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9601 3-87 p. 9601 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10219 3-89 p. 10219 (PDF)
Internationale conferentie over kernenergie - Belgische delegatie - Resultaten (3-2405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 3023-3024 3-39 p. 3023-3024 (PDF)
Islamitisch offerfeest - Versoepelde toepassing van de bestaande regelgeving - Omzendbrief (van het FAVV) (3-6360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9117 3-84 p. 9117 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9504-9505 3-86 p. 9504-9505 (PDF)
Koninklijke familie - OfficiŽle activiteiten (3-3204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4261 3-50 p. 4261 (PDF)
Medische verzorging in derde landen - Terugbetaling van de kosten - Arrest van het Europese Hof van Justitie - Gevolgen voor BelgiŽ (De beslissingen van het ziekenfonds van het land van verblijf zijn bindend voor het ziekenfonds van het land van herkomst) (3-2892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3651 3-45 p. 3651 (PDF)
Militaire domeinen - Herbestemming - Voormalige Britse legerbasis - Kamp A te Emblem - Schietstand (3-1750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2084-2085 3-30 p. 2084-2085 (PDF)
NMBS - Fietsenvervoer - Beschadiging - Vergoeding (Schadevergoeding bij diefstal of beschadiging in fietsenparkings) (3-68)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 114-115 3-1 p. 114-115 (PDF)
Offerfeest - Rituele slachtingen (Illegale slachtingen - Gerechtelijke vervolgingen - Processen-verbaal) (3-1903)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-33
p. 2310 3-33 p. 2310 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4126-4128 3-49 p. 4126-4128 (PDF)
Ondernemer in loondienst - Wettelijk statuut - Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (3-5733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7886 3-74 p. 7886 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9206 3-84 p. 9206 (PDF)
Ondernemer in loondienst - Wettelijk statuut - Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (3-5734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7889 3-74 p. 7889 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8304-8305 3-77 p. 8304-8305 (PDF)
Ondernemer in loondienst - Wettelijk statuut - Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (3-5735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7891 3-74 p. 7891 (PDF)
Ondernemer in loondienst - Wettelijk statuut - Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (3-5736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7892 3-74 p. 7892 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8098 3-75 p. 8098 (PDF)
Openbaar ambt - AnciŽnniteit in privť-diensten (3-3203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4209 3-49 p. 4209 (PDF)
Personen die in strafinrichtingen verblijven - Terugbetalingen door het RIZIV (Moederschap - Kunstmatige voortplanting) (3-5209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7163-7164 3-70 p. 7163-7164 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8264-8265 3-77 p. 8264-8265 (PDF)
Personen met een handicap - Commissie voor sociaal hulpbetoon - Evaluatie (3-2703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3470-3471 3-43 p. 3470-3471 (PDF)
Pesttelefoons naar hulpdiensten - Belkaarten - Tegenmaatregelen (3-2884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3648 3-45 p. 3648 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4171 3-49 p. 4171 (PDF)
Pesttelefoons naar hulpdiensten - Belkaarten - Tegenmaatregelen (3-2885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3659 3-45 p. 3659 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-47
p. 3933-3934 3-47 p. 3933-3934 (PDF)
Regie der Gebouwen - Werven per gewest - Uitgaven (3-6258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8928 3-82 p. 8928 (PDF)
Representatieve organisaties van werknemers - Statuut van onderneming in moeilijkheden - Toekenning (Toekenning van brugpensioen) (3-1751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2127 3-30 p. 2127 (PDF)
Representatieve organisaties van werknemers - Statuut van onderneming in moeilijkheden - Toekenning in 2004 (Afwijking van de leeftijdsvoorwaarde voor de toekenning van brugpensionering aan de werknemers) (3-2701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3455 3-43 p. 3455 (PDF)
Seksueel overdraagbare aandoeningen - Lymfogranuloma venereum (Gegevens - Bewustmaking van de bevolking - Voorlichting van artsen en andere groepen) (3-6162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8679-8680 3-80 p. 8679-8680 (PDF)
Sociale wetgeving - Ryanair - Naleving (Goedkope luchtvaartmaatschappij - Arbeidsvoorwaarden van het vliegend personeel - Druk op het personeel opdat het zich niet zou verenigen in een vakbond) (3-1512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1678-1679 3-27 p. 1678-1679 (PDF)
Tabaksreclame - Inbreuken op de wetgeving - Onderzoeken door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Grote Prijs Formule 1 van Francorchamps) (3-3969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5317 3-59 p. 5317 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6070-6071 3-63 p. 6070-6071 (PDF)
Tabaksreclame - Inbreuken op de wetgeving - Onderzoeken door de parketten (Aantal veroordelingen - Veroordeling van uitgevers, drukkens en reclameverspreiders) (3-3953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-59
p. 5323-5324 3-59 p. 5323-5324 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6312-6313 3-65 p. 6312-6313 (PDF)
Tandartsen - Aanvragen RIZIV-erkenningsnummer - Emigrerende afgestudeerden (3-2478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3171 3-41 p. 3171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4904-4905 3-55 p. 4904-4905 (PDF)
Tandartsen - Praktijkorganisatie - Arbeidsvreugde - Mogelijkheden (Aanwerving van tandartsassistenten) (3-2891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3655-3656 3-45 p. 3655-3656 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3849 3-46 p. 3849 (PDF)
Tandartsen - Toegang tot het beroep - Balans 2005 (3-5208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7163 3-70 p. 7163 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8419-8421 3-78 p. 8419-8421 (PDF)
Tandartsenkabinetten - Tewerkstelling (3-4614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6171 3-64 p. 6171 (PDF)
Tijdelijke werkloosheid - Berekening van het gemiddelde per economische sector (Tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken - RVA) (3-3971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5319 3-59 p. 5319 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5698-5699 3-61 p. 5698-5699 (PDF)
Topsportbeleid - Overeenkomst tussen de federale regering en de gemeenschappen (3-1306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1592-1593 3-26 p. 1592-1593 (PDF)
Topsportbeleid - Overeenkomst tussen de federale regering en de gemeenschappen (Samenwerkingsakkoord - Beslissingsbevoegdheid federale regering - Begrotingskredieten) (3-1307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-24
p. 1453-1454 3-24 p. 1453-1454 (PDF)
Transportsector - Loonbeslag bij een chauffeur - ARAB- en verblijfsvergoeding (3-450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 411-412 3-6 p. 411-412 (PDF)
Transportsector - Loonbeslag bij een chauffeur - ARAB- en verblijfsvergoeding (3-59)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 37 3-1 p. 37 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 366 3-5 p. 366 (PDF)
Tuberculose - Multiresistente vormen - Opmars in Oost-Europa (3-6163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8680 3-80 p. 8680 (PDF)
Verenigde Naties - Wereldgezondheidsdag 2005 - Initiatieven (Gezondheidstoestand van moeders en kinderen) (3-2479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3172-3173 3-41 p. 3172-3173 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3556-3557 3-44 p. 3556-3557 (PDF)
Verhoogde kinderbijslag - Uitkering aan gespecialiseerde instellingen - Rechtsgronden - Mogelijke discriminaties (3-2829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3751-3753 3-45 p. 3751-3753 (PDF)
Verkeersboetes - Voertuigen ingeschreven in het buitenland - Afhandeling van de processen-verbaal (3-915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1084 3-17 p. 1084 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1192-1193 3-19 p. 1192-1193 (PDF)
Verkeersongevallen - Registratie - Nieuwe procedure (3-602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 658-659 3-10 p. 658-659 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land (Niet-Europese vreemdelingen) (3-657)      
  Voorstel van de heer Creyelman en mevrouw Van dermeersch
3-657/1
p. 1-5 3-657/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verplichting opnieuw in te voeren om na twee mislukte pogingen voor het theoretische examen, theoretische rijlessen te volgen bij een erkende rijschool (3-1237)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1237/1
p. 1-4 3-1237/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor 's lands energiebevoorrading (3-1178)      
  Voorstel van de heer Creyelman en mevrouw Van dermeersch
3-1178/1
p. 1-4 3-1178/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2140/1
p. 1-4 3-2140/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2149/1
p. 1 3-2149/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2242/1
p. 1 3-2242/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2243/1
p. 1 3-2243/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2244/1
p. 1 3-2244/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2245/1
p. 1 3-2245/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2246/1
p. 1 3-2246/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2247/1
p. 1 3-2247/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2248/1
p. 1 3-2248/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2249/1
p. 1 3-2249/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2250/1
p. 1 3-2250/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2251/1
p. 1 3-2251/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2150/1
p. 1 3-2150/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2252/1
p. 1 3-2252/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2253/1
p. 1 3-2253/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2254/1
p. 1 3-2254/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2255/1
p. 1 3-2255/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2256/1
p. 1 3-2256/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2257/1
p. 1 3-2257/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2258/1
p. 1 3-2258/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2259/1
p. 1 3-2259/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2260/1
p. 1 3-2260/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2261/1
p. 1 3-2261/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2262/1
p. 1 3-2262/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2151/1
p. 1 3-2151/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2152/1
p. 1 3-2152/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2263/1
p. 1 3-2263/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2264/1
p. 1 3-2264/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2265/1
p. 1 3-2265/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2266/1
p. 1 3-2266/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2267/1
p. 1 3-2267/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2268/1
p. 1 3-2268/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2269/1
p. 1 3-2269/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2270/1
p. 1 3-2270/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2271/1
p. 1 3-2271/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2272/1
p. 1 3-2272/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2153/1
p. 1 3-2153/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2273/1
p. 1 3-2273/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2274/1
p. 1 3-2274/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2275/1
p. 1 3-2275/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2276/1
p. 1 3-2276/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2277/1
p. 1 3-2277/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2278/1
p. 1 3-2278/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2279/1
p. 1 3-2279/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2280/1
p. 1 3-2280/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2281/1
p. 1 3-2281/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2282/1
p. 1 3-2282/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2154/1
p. 1 3-2154/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2283/1
p. 1 3-2283/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2284/1
p. 1 3-2284/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2285/1
p. 1 3-2285/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2286/1
p. 1 3-2286/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2287/1
p. 1 3-2287/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2288/1
p. 1 3-2288/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2289/1
p. 1 3-2289/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2290/1
p. 1 3-2290/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2291/1
p. 1 3-2291/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2292/1
p. 1 3-2292/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2155/1
p. 1 3-2155/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2156/1
p. 1 3-2156/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2293/1
p. 1 3-2293/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2294/1
p. 1 3-2294/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2295/1
p. 1 3-2295/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2296/1
p. 1 3-2296/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2297/1
p. 1 3-2297/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2298/1
p. 1 3-2298/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2299/1
p. 1 3-2299/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2300/1
p. 1 3-2300/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2301/1
p. 1 3-2301/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2302/1
p. 1 3-2302/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2157/1
p. 1 3-2157/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2303/1
p. 1 3-2303/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2304/1
p. 1 3-2304/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2305/1
p. 1 3-2305/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2306/1
p. 1 3-2306/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2307/1
p. 1 3-2307/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2308/1
p. 1 3-2308/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2309/1
p. 1 3-2309/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2310/1
p. 1 3-2310/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2311/1
p. 1 3-2311/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2312/1
p. 1 3-2312/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2158/1
p. 1 3-2158/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2313/1
p. 1 3-2313/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2314/1
p. 1 3-2314/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2315/1
p. 1 3-2315/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2316/1
p. 1 3-2316/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2317/1
p. 1 3-2317/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2318/1
p. 1 3-2318/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2319/1
p. 1 3-2319/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2320/1
p. 1 3-2320/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2321/1
p. 1 3-2321/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2322/1
p. 1 3-2322/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2159/1
p. 1 3-2159/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2323/1
p. 1 3-2323/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2324/1
p. 1 3-2324/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2325/1
p. 1 3-2325/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2326/1
p. 1 3-2326/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2327/1
p. 1 3-2327/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2328/1
p. 1 3-2328/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2329/1
p. 1 3-2329/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2330/1
p. 1 3-2330/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2331/1
p. 1 3-2331/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2332/1
p. 1 3-2332/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2160/1
p. 1 3-2160/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2333/1
p. 1 3-2333/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2334/1
p. 1 3-2334/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Proposition de MM. Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire et Verreycken et de Mmes Jansegers et Van dermeersch
3-2335/1
p. 1 3-2335/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2336/1
p. 1 3-2336/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2337/1
p. 1 3-2337/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2338)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2338/1
p. 1 3-2338/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2339/1
p. 1 3-2339/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2340/1
p. 1 3-2340/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2341/1
p. 1 3-2341/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2141/1
p. 1 3-2141/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2161/1
p. 1 3-2161/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2162/1
p. 1 3-2162/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2163/1
p. 1 3-2163/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2164/1
p. 1 3-2164/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2165/1
p. 1 3-2165/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2166/1
p. 1 3-2166/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2167/1
p. 1 3-2167/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2168/1
p. 1 3-2168/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2169/1
p. 1 3-2169/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2170/1
p. 1 3-2170/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2171/1
p. 1 3-2171/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2142/1
p. 1 3-2142/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2172/1
p. 1 3-2172/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2173)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2173/1
p. 1 3-2173/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2174)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2174/1
p. 1 3-2174/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2175)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2175/1
p. 1 3-2175/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2176)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2176/1
p. 1 3-2176/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2177)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2177/1
p. 1 3-2177/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2178)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2178/1
p. 1 3-2178/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2179)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2179/1
p. 1 3-2179/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2180)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2180/1
p. 1 3-2180/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2181)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2181/1
p. 1 3-2181/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2143)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2143/1
p. 1 3-2143/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2182)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2182/1
p. 1 3-2182/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2183)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2183/1
p. 1 3-2183/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2184)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2184/1
p. 1 3-2184/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2185)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2185/1
p. 1 3-2185/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2186)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2186/1
p. 1 3-2186/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2187)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2187/1
p. 1 3-2187/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2188)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2188/1
p. 1 3-2188/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2189)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2189/1
p. 1 3-2189/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2190)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2190/1
p. 1 3-2190/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2191)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2191/1
p. 1 3-2191/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2144)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2144/1
p. 1 3-2144/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2192)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2192/1
p. 1 3-2192/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2193)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2193/1
p. 1 3-2193/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2194)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2194/1
p. 1 3-2194/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2195)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2195/1
p. 1 3-2195/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2196)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2196/1
p. 1 3-2196/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2197)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2197/1
p. 1 3-2197/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2198)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2198/1
p. 1 3-2198/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2199)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2199/1
p. 1 3-2199/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2200)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2200/1
p. 1 3-2200/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2201)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2201/1
p. 1 3-2201/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2145)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2145/1
p. 1 3-2145/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2202)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2202/1
p. 1 3-2202/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2203)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2203/1
p. 1 3-2203/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2204)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2204/1
p. 1 3-2204/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2205)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2205/1
p. 1 3-2205/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2206)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2206/1
p. 1 3-2206/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2207)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2207/1
p. 1 3-2207/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2208)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2208/1
p. 1 3-2208/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2209)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2209/1
p. 1 3-2209/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2210)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2210/1
p. 1 3-2210/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2211)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2211/1
p. 1 3-2211/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2146)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2146/1
p. 1 3-2146/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2212)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2212/1
p. 1 3-2212/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2213)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2213/1
p. 1 3-2213/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2214)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2214/1
p. 1 3-2214/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2215)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2215/1
p. 1 3-2215/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2216)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2216/1
p. 1 3-2216/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2217)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2217/1
p. 1 3-2217/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2218)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2218/1
p. 1 3-2218/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2219)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2219/1
p. 1 3-2219/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2220)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2220/1
p. 1 3-2220/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2221)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2221/1
p. 1 3-2221/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2147)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2147/1
p. 1 3-2147/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2222)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2222/1
p. 1 3-2222/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2223)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2223/1
p. 1 3-2223/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2224)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2224/1
p. 1 3-2224/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2225)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2225/1
p. 1 3-2225/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2226)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2226/1
p. 1 3-2226/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2227)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2227/1
p. 1 3-2227/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2228)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2228/1
p. 1 3-2228/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2229)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2229/1
p. 1 3-2229/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2230)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2230/1
p. 1 3-2230/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2231)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2231/1
p. 1 3-2231/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2148)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2148/1
p. 1 3-2148/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2232)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2232/1
p. 1 3-2232/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2233)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2233/1
p. 1 3-2233/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2234)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2234/1
p. 1 3-2234/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2235)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2235/1
p. 1 3-2235/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2236)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2236/1
p. 1 3-2236/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2237)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2237/1
p. 1 3-2237/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2238)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2238/1
p. 1 3-2238/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2239)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2239/1
p. 1 3-2239/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2240)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2240/1
p. 1 3-2240/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2241)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2241/1
p. 1 3-2241/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (3-342)      
  Voorstel van de heer Creyelman c.s.
3-342/1
p. 1-3 3-342/1 p. 1-3 (PDF)
Vrouwelijke gedetineerden - Gezondheidszorg - Kosten gemaakt door de FOD Justitie (Prenatale en postnatale zorg - Verlossingen - Vruchtbaarheidsbehandelingen - Medisch begeleide voortplanting) (3-6292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8925 3-82 p. 8925 (PDF)
Werkloosheidskassen - Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen en vakbonden - Bedragen die worden uitgekeerd door de federale overheid (3-1752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2153-2154 3-31 p. 2153-2154 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2748-2750 3-36 p. 2748-2750 (PDF)
Werkloosheidsuitkeringen - Uitbetalende instellingen - Werkingstoelagen voor het jaar 2004 (3-2833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3769-3771 3-45 p. 3769-3771 (PDF)
Werkloosheidsuitkeringen - Uitbetaling - Doorstorting naar de rechthebbenden (Stortingen door de RVA aan de private uitbetalingsinstellingen gelieerd aan de vakbondsorganisaties en aan de HVW) (3-3696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4981 3-56 p. 4981 (PDF)
Werkloosheidsuitkeringen - Uitbetaling - Retributie voor de werkloosheidskassen (Stortingen door de RVA aan de private uitbetalingsinstellingen gelieerd aan de vakbondsorganisaties en aan de HVW) (3-3697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4981-4982 3-56 p. 4981-4982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5384 3-59 p. 5384 (PDF)
Werklozen - Opvolgingsdossiers die zonder gevolg worden geklasseerd - Verschoningsgronden (Beoordeling door de RVA van de inspanningen van de werkloze om werk te vinden) (3-3695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4980-4981 3-56 p. 4980-4981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5383 3-59 p. 5383 (PDF)
Werkstraffen als autonome hoofdstraf - Toepassing (3-1308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1504-1505 3-25 p. 1504-1505 (PDF)
Werkstraffen als autonome hoofdstraf - Toepassing (Pilootproject bij het leger - Statistieken - Wachtlijst - Aantal werklozen - Evaluatierapport - Bezoldiging) (3-572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-9
p. 571-573 3-9 p. 571-573 (PDF)
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten - Deur-aan-deur-verkoop - Erkenning van menslievende manifestaties (3-1857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2270-2271 3-32 p. 2270-2271 (PDF)
Wetenschappelijk Instituut voor volksgezondheid - Kankerregistratie - Financiering (3-2251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2790 3-37 p. 2790 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3028-3029 3-39 p. 3028-3029 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding (Eťn enkele echtscheidingsgrond : duurzame ontwrichting tussen de echtgenoten - Alimentatiegeld - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Versoepelde en menselijkere procedure - Rechtsmiddelen) (3-2068)      
  Algemene bespreking
3-210
p. 49-70 3-210 p. 49-70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid (Verkeersveiligheidsfonds - Overeenkomsten met de politiezones) (3-1427)      
  Algemene bespreking
3-133
p. 40-44 3-133 p. 40-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel (3-333)      
  Algemene bespreking
3-25
p. 5-20 3-25 p. 5-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Toekenning van een legaal statuut aan de foorkramers [erkenning van hun activiteit en eenduidig stelsel van toewijzing van standplaatsen op kermissen] en actualisering van de wetgeving op de ambulante activiteiten teneinde de sector de nodige middelen te verschaffen om de crisis waarin hij thans verkeert het hoofd te bieden) (3-1112)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Amendementen nrs 47 tot 49 van de heer Creyelman
3-386/6
p. 8-9 3-386/6 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 71 tot 73 van de heer Creyelman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-386/9
p. 7-8 3-386/9 p. 7-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken (3-280)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers (Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van artsen : overgangsbepaling - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : samenstelling van de kamers van de Raad van Beroep in geval van behandeling van hogere beroepen tegen beslissingen van de raden, voor apothekers buiten de officina - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : overgangsbepaling) (3-2031)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Leurkaart - Versoepeling van de reglementering en vereenvoudiging van de formaliteiten - Personen die als helper, werknemer of familielid bij de onderneming betrokken zijn) (3-885)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Nieuw opschrift: Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (3-872)      
  Algemene bespreking
3-87
p. 43-55 3-87 p. 43-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van een rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen (3-1379)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1379/1
p. 1-2 3-1379/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verdubbelen van de straffen voor snelheidsovertredingen tijdens tijdelijk gewijzigde verkeerssituaties (Uitzonderlijke situaties op de openbare weg, bijvoorbeeld tijdens wegenwerken - Nieuw verkeersbord) (3-1240)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1240/1
p. 1-2 3-1240/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlagen van de BTW op de rijopleiding (Vermindering van de aanslagvoet van 21% naar 6%) (3-1384)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1384/1
p. 1-2 3-1384/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een BTW-tarief van 6 % voor het bouwen en renoveren van privť-woningen (3-378)      
  Voorstel van de heer Creyelman c.s.
3-378/1
p. 1-3 3-378/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 32, ß 3, en 39, ß 8, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake het gebruik der talen bij rijbewijsexamens (Opheffing van de mogelijkheid om een rijexamen af te leggen met behulp van een tolk) (3-1380)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1380/1
p. 1-2 3-1380/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, alsook van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Afschaffing van dotaties aan leden van de Koninklijke familie) (3-337)      
  Voorstel van de heer Creyelman c.s.
3-337/1
p. 1-3 3-337/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen (Hervorming van de Orde van geneesheren - Versterking van het belang van de patiŽnt en de gemeenschap - Tuchtrecht - Doorbreken van de corporatistische sfeer) (3-413)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (3-1519)      
  Amendementen nrs 103 en 104 van de heren Creyelman en Van Hauthem ingediend na de goedkeuring van de verslagen
3-1519/15
p. 1-3 3-1519/15 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers (3-675)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Grondige hervorming van de Orde van geneesheren) (3-373)      
  Amendementen nrs 16 en 18 van de heren Creyelman en Van Hauthem ingediend na de goedkeuring van de verslagen
3-373/11
p. 1-2 3-373/11 p. 1-2 (PDF)
  3-373/11
p. 2-3 3-373/11 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (3-1777)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen (Wijziging wet tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen - Bevoegdheid van de Raad, hetzij ambtshalve, hetzij na klacht, hetzij na mededeling door de procureur van een rechterlijke uitspraak, hetzij na melding door een bevoegde instantie, kennis te nemen van elke zaak en deze zonder gevolg te rangschikken of een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen - Samenstelling van de Raden - Bemiddeling - Onderzoekscolleges - Raad van eerste aanleg - Raad van beroep - Verjaring - Wijziging art. 614 Gerechtelijk Wetboek : Hof van Cassatie) (3-2030)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Artikelsgewijze bespreking
3-27
p. 4-45 3-27 p. 4-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de indeling van de zware verkeersovertredingen (3-1243)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1243/1
p. 1-16 3-1243/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van het wegverkeersreglement om het toepassingsgebied van de snelheidsbeperking voor vrachtwagens en slepen uit te breiden (op de snelwegen en de openbare wegen verdeeld in vier rijstroken) (3-1219)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1219/1
p. 1-2 3-1219/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van het wegverkeersreglement, wat betreft de veiligheidsafstand tussen voertuigen op autosnelwegen (3-1239)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1239/1
p. 1-3 3-1239/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen en artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake bromfietsen (Verplichting om bromfietsen in te schrijven en van een nummerplaat te voorzien - Verplicht rijbewijs) (3-1387)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1387/1
p. 1-3 3-1387/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van het wegverkeersreglement, wat de minimumsnelheid op autosnelwegen betreft (Optrekken van de minimumsnelheid van 70 naar 80 kilometer per uur) (3-1215)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1215/1
p. 1-2 3-1215/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35.2 van het koninklijk besluit van 1 decembre 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake de gordelplicht (Beperking van de vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel) (3-1382)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1382/1
p. 1-4 3-1382/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het verkeersreglement om een helmplicht voor jonge fietsers in te voeren (3-1241)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1241/1
p. 1-2 3-1241/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende het fietsverkeer aan kruispunten met verkeerslichten (De mogelijkheid geven aan fietsers, die rechts willen afslaan, hun manoeuvre ook bij rood licht uit te voeren) (3-1386)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1386/1
p. 1-2 3-1386/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende de zichtbaarheid van parkeerplaatsen voor personen met een handicap (3-1385)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1385/1
p. 1-2 3-1385/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Amendement nr 3 van de heren Verreycken en Creyelman
3-74/2
p. 2 3-74/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiŽle afschaffing van de terugvorderingmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis (Aanvulling artikelen 98, ß2, en 100bis van de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's) (3-517)      
  Voorstel van de heer Creyelman c.s.
3-517/1
p. 1-6 3-517/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de verkeersreglementering om de veiligheid aan verkeerslichten te bevorderen (3-1242)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1242/1
p. 1-7 3-1242/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de voorwaarden voor gezinshereniging betreft (3-1001)      
  Voorstel van de heer Creyelman c.s.
3-1001/1
p. 1-16 3-1001/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten tot instelling van de verplichting voor een niet-professionele verkoper ingeschreven te zijn in het register van de gemeente die de occasionele verkoop waaraan hij deelneemt organiseert of toestaat, of er een verblijfplaats te hebben (Curiosamarkten, rommelmarkten of "brocante") (3-290)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Bij overschrijding van de bouwtermijn wordt het door de bouwheer verschuldigde Participatiefondsbedrag overgenomen en voldaan door de verantwoordelijke bouwonderneming) (3-1727)      
  Voorstel van de heer Creyelman
3-1727/1
p. 1-3 3-1727/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de feestdagen, teneinde van 11 juli, 27 september en 15 november wettelijke feestdagen te maken (Wijziging wet 4 januari 1974 betreffende de feestdagen en uitvoeringsbesluit van 18 april 1974) (3-783)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Creyelman
3-783/1
p. 1-4 3-783/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belastingen over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, teneinde een BTW-tarief van 6 % in te voeren voor het bouwen van passiefhuizen (Zeer goed geÔsoleerde woningen) (3-2457)      
  Voorstel van de heer Creyelman en mevrouw Van dermeersch
3-2457/1
p. 1-4 3-2457/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (Voorzitterschap van de Raden van de Orde door een geneesheer, niet langer door een magistraat - Instelling van een onderzoekscollege - Aanpassing verkiezingsvoorwaarden van de leden van de Orde - Verruiming van de tuchtstraffen : geldboete en schorsing met uitstel van het recht om geneeskunde uit te oefenen - Invoering van het begrip belangenconflict en van een systeem van eerherstel) (3-1035)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake het dragen van de valhelm door fietsers beneden de leeftijd van 16 jaar (3-1878)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1878/1
p. 1-2 3-1878/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verhogen (Optrekken van de snelheid tot 130 km per uur) (3-1378)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1378/1
p. 1-3 3-1378/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, teneinde de autokeuring uit te breiden (Niet-periodieke autokeuringen - Meting van de afwijking van de snelheidsmeter) (3-1381)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1381/1
p. 1-4 3-1381/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen, teneinde bepaalde categorieŽn van kentekenplaten af te schaffen (Afschaffing van de kentekenplaten "Hof", "A", "E", "P", "EUR" en "EUROCONTROL") (3-1403)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Creyelman
3-1403/1
p. 1-2 3-1403/1 p. 1-2 (PDF)
Wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken - Federale Overheidsdienst Tewerkstelling en Arbeid - Publicaties (3-2441)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3081-3082 3-40 p. 3081-3082 (PDF)
   Antxwoord
Bul. 3-42
p. 3333-3334 3-42 p. 3333-3334 (PDF)
Woon-werkverkeer - Motorkledij - Fiscale aftrekbaarheid (Beroepskosten) (3-1357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1573 3-26 p. 1573 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1875 3-28 p. 1875 (PDF)
Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen - Erkenning als onderneming in moeilijkheden (Toekenning van brugpensioenen) (3-4615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6171-6172 3-64 p. 6171-6172 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6588-6589 3-66 p. 6588-6589 (PDF)
Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen - Statuut van onderneming in moeilijkheden - Toekenning (Toekenning van brugpensioen) (3-1753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2127-2128 3-30 p. 2127-2128 (PDF)
Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen - Statuut van onderneming in moeilijkheden - Toekenning in 2004 (3-2702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3455 3-43 p. 3455 (PDF)
ZiekenhuispatiŽnten - Voeding (en nutritionele zorg - Resolutie Raad van Europa) (3-6305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8941 3-82 p. 8941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9493-9495 3-86 p. 9493-9495 (PDF)
Ziekenhuizen - Dodoensziekenhuis te Mechelen - Medische overconsumptie en andere onregelmatigheden (3-1792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2232-2233 3-32 p. 2232-2233 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2354-2356 3-33 p. 2354-2356 (PDF)
Zoekmachines op het internet - Recente ontwikkelingen in de toegang tot de universele kennis - Aanwezigheid van kleine landen of van minder gekende talen (Digitaliseringsprojecten van de bibliotheken - Angelsaksische denkwereld) (3-2304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2734-2736 3-36 p. 2734-2736 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999