S. 3-657 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land
Frank Creyelman    Anke Van dermeersch   

sociale zekerheid
kosten-batenanalyse
motie van het Parlement
buitenlandse staatsburger
immigratie
asielzoeker
criminaliteit
sociaal effect
sociale lasten
integratie van migranten
politiek asiel
impactonderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-657/1 3-657/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/4/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/4/2004   Indiening Doc. 3-657/1 3-657/1 (PDF)
6/5/2004   Inoverwegingneming
6/5/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/5/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd