S. 3-1178 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor 's lands energiebevoorrading
Frank Creyelman    Anke Van dermeersch   

energievoorziening
elektrische energie
motie van het Parlement
stillegging van een centrale
kernenergie
kerncentrale

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1178/1 3-1178/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/5/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/5/2005   Indiening Doc. 3-1178/1 3-1178/1 (PDF)
19/5/2005   Inoverwegingneming
19/5/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/5/2005   Verzending naar commissie
26/10/2005   Inschrijving op agenda
26/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne, Berni Collas
26/10/2005   Bespreking
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Bezoek aan de 'nucleaire bedrijven' in de regio Mol/Dessel
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Hoorzitting met prof. dr. Frank Deconinck, voorzitter raad van bestuur SCK
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Christine Vanderveeren, voorzitter CREG
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Andrť Jurres, gedelegeerd bestuurder Essent Belgium N.V.
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Luc Sterckx, CEO SPE/Luminus
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Jean-Pierre Hansen, gedelegeerd bestuurder Electrabel
23/11/2005   Gedachtewisseling
30/11/2005   Inschrijving op agenda
30/11/2005   Hoorzitting met professor Jean-Marie Streydio, burgerlijk ingenieur chemie
30/11/2005   Hoorzitting met de heer Daniel Dobbeni, CEO en voorzitter Elia
30/11/2005   Hoorzitting met professor Jean-Pascal van Ypersele (UCL), klimatoloog
30/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Annabelle Jacquet, secretaris-generaal EDORA vzw
30/11/2005   Gedachtewisseling
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Bespreking
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Hoorzitting met mevrouw Christine Vanderveeren, voorzitter CREG
over de gevolgen van een mogelijke fusie tussen Gaz de France en Suez
22/3/2006   Gedachtewisseling
22/3/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, over de Belgische energiepolitiek o.a. naar aanleiding van een mogelijke fusie tussen Gaz de France en Suez
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Voorstelling studie "Het klimaatbeleid na 2012"
door mevrouw Dominique Gusbin en de heer Alain Henry, Federaal Planbureau
22/11/2006   Gedachtewisseling
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Toelichting bij het verslag "Energie 2030"
door de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
28/11/2006   Voorstelling van het verslag "Energie 2030"
door professor William D'haeseleer, voorzitter, en professor Pierre Klees, ondervoorzitter van de commissie "Energie 2030"
28/11/2006   Gedachtewisseling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/10/2005, 23/11/2005, 30/11/2005, 15/3/2006, 22/3/2006, 22/11/2006, 28/11/2006