Auteurs- en sprekersregister betreffende "Nelis-Van Liedekerke Lisette" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activering van werkloosheidsuitkeringen in ondernemingen - Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid (1-1142)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4056-4057 1-78 p. 4056-4057 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4670 1-88 p. 4670 (PDF)
Administratiekosten van de ziekenfondsen - Betekenis van de term "bijkomende opdrachten" - Kosten verbonden aan de sociale identiteitskaart (1-565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3058 1-60 p. 3058 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3419-3420 1-66 p. 3419-3420 (PDF)
Art. 26 WIB - Voordelen die in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 24-25 1-2 p. 24-25 (PDF)
Artikel 26 WIB : abnormaal of goedgunstige voordelen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-4
p. 131 1-4 p. 131 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 559-560 1-12 p. 559-560 (PDF)
Artsen - Bijkomende scholing - Forfaitaire vergoeding      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 542 1-12 p. 542 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-16
p. 795 1-16 p. 795 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 874-877 1-17 p. 874-877 (PDF)
Begeleidingsplan voor werklozen - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-19
p. 949 1-19 p. 949 (PDF)
  Bul. 1-25
p. 1234-1235 1-25 p. 1234-1235 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1590-1592 1-32 p. 1590-1592 (PDF)
Belgische deelname aan de internationale tentoonstelling in Lissabon in 1998      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-26
p. 1283-1284 1-26 p. 1283-1284 (PDF)
Besteding van de 1.250 miljoen voorzien in de begroting 1998 ten voordele van chronisch zieken (Loopbaanonderbrekingsvergoeding) (1-822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4415-4416 1-84 p. 4415-4416 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4669 1-88 p. 4669 (PDF)
Besteding van de 1250 miljoen frank voorzien in de begroting 1998 t.v.v. chronisch zieken (1-822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3500 1-68 p. 3500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-78
p. 4080-4082 1-78 p. 4080-4082 (PDF)
Budget voor psychiatrische ziekenhuizen (1-986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-73
p. 3825-3826 1-73 p. 3825-3826 (PDF)
Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XIIIe COSAC), Madrid 7 november 1995 (1-192)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor Europese aangelegenheden van Kamer en Senaat door mevrouw Nelis-Van Liedekerke (S) en de h. Moriau (K) (Stand van de werkzaamheden - Intergouvernementele Conferentie 1996 - Rol van de nationale parlementen en van het Europees Parlement in de EU - Democratie, doeltreffendheid en transparantie)
1-192/1
p. 1-27 1-192/1 p. 1-27 (PDF)
De "bijberoepers" in de bouwsector (Hervorming van de vestigingswet)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-54
p. 1239 1-54 p. 1239 (PDF)
De Post - Onderzoek van de klachten door de dienst ombudsman      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 552-553 1-12 p. 552-553 (PDF)
De beslissing van de Europese Commissie inzake Maribel-bis en Maribel-ter (Verlaging van de patroonsbijdragen versus BTW-verhoging, teneinde de tewerkstelling te bevorderen - Staatstoelage)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Verdaging
1-74 COM
p. 590 1-74 COM p. 590 (PDF)
   Bespreking
1-77 COM
p. 610-612 1-77 COM p. 610-612 (PDF)
De financiering van het nieuw personeelsstatuut voor het verzorgend en verplegend personeel in OCMW-ziekenhuizen en -rusthuizen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-73
p. 1951-1953 1-73 p. 1951-1953 (PDF)
De invoering van de euro (Speciale EMU-Raad, Brussel, 1-2-3 mei 1998) (1-1010)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden van Kamer en Senaat uitgebracht door de heer Demotte (K) en mevrouw Nelis-Van Liedekerke (S)
1-1010/1
p. 1-68 1-1010/1 p. 1-68 (PDF)
De invoering van de euro en de gevolgen voor de ondernemerswereld      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-41 COM
p. 290-296 1-41 COM p. 290-296 (PDF)
De mogelijke misbruiken bij de fondsen voor bestaanszekerheid (1-409)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Verdaging
1-155
p. 4133 1-155 p. 4133 (PDF)
   Bespreking
1-156
p. 4150-4152 1-156 p. 4150-4152 (PDF)
De mogelijkheid voor werkende vennoten om een gedeelte van de winst toe te kennen aan de meewerkende echtgenoot      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-81
p. 2173-2174 1-81 p. 2173-2174 (PDF)
De nachtwinkels      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-23
p. 501-502 1-23 p. 501-502 (PDF)
De omzeiling van de vigerende wetgeving inzake plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-5 COM
p. 28-30 1-5 COM p. 28-30 (PDF)
De overheveling van de personeelsleden van de dienst Kijk- en Luistergeld te Aalst (1-524)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-191
p. 5532-5534 1-191 p. 5532-5534 (PDF)
De prestaties van echtgenoten van steuntrekkende gezinshoofden in de fruit- of tuinbouwsector (Seizoenarbeid - Inkomsten die niet beschouwd worden als bedrijfsinkomsten - Statuut van gezinshoofd)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-71
p. 1853-1854 1-71 p. 1853-1854 (PDF)
De problematiek van de niet-inning van de vennootschapsbijdrage (Jaarlijkse sociale bijdrage van 12.000 frank t.v.v. het sociaal statuut der zelfstandigen) (1-606)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-241
p. 7053-7054 1-241 p. 7053-7054 (PDF)
De problematiek van verkeerde toediening van medicatie in ziekenhuizen (1-443)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Verdaging
1-165
p. 4413 1-165 p. 4413 (PDF)
  1-169
p. 5043-5044 1-169 p. 5043-5044 (PDF)
De problemen bij de invordering van de vennootschapsbijdrage van 12.000 frank      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-74 COM
p. 587-588 1-74 COM p. 587-588 (PDF)
De sociale balans (Vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-108
p. 2926-2927 1-108 p. 2926-2927 (PDF)
De terugbetaling van de verplaatsingskosten voor dialysepatiŽnten (1-377)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-115 COM
p. 888-889 1-115 COM p. 888-889 (PDF)
De toekomst van het kantoor van de controle der Douane en Accijnzen te Aalst      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-76
p. 2029-2030 1-76 p. 2029-2030 (PDF)
De uitvoeringsmaatregelen in verband met de wet op de milieutaks en de gevolgen voor de drankverpakking      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-54
p. 1231-1232 1-54 p. 1231-1232 (PDF)
De vergoeding van werkneemsters tijdens de zwangerschap of tijdens de lactatie bij preventieve overplaatsing (Onrecht jegens vrouwelijke zelfstandigen) (1-349)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bribosia-Picard aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-115 COM
p. 884-885 1-115 COM p. 884-885 (PDF)
De verhoging van accijnzen (Wijnen en mousserende wijnen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-70
p. 1815-1816 1-70 p. 1815-1816 (PDF)
De verplichting om RVA-stages en eerste-werkervaringscontracten toe te passen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-82 COM
p. 640-642 1-82 COM p. 640-642 (PDF)
De voorlichtingscampagne naar aanleiding van de Intergouvernementele Conferentie - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-24
p. 534-535 1-24 p. 534-535 (PDF)
Douane en accijnzen - Overbrenging van het kantoor van Aalst naar Dendermonde      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1496 1-31 p. 1496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1583-1584 1-32 p. 1583-1584 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Nelis-Van Liedekerke, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Evaluatie van het Europese Verdrag van Amsterdam in het licht van de gelijkheid van vrouwen en mannen (1-752)      
  Algemene beraadslaging
1-190
p. 5513-5515 1-190 p. 5513-5515 (PDF)
Federale Voorlichtingsdienst - Samenstelling raad van bestuur (1-1281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-83
p. 4343 1-83 p. 4343 (PDF)
Fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten (1-1568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-93
p. 4886 1-93 p. 4886 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5028 1-95 p. 5028 (PDF)
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Kinderopvang - Projecten per gemeenschap      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2782 1-55 p. 2782 (PDF)
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Kinderopvang - Projecten per gemeenschap (1-614)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3174 1-62 p. 3174 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3532-3534 1-68 p. 3532-3534 (PDF)
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Opdrachten (1-1283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-83
p. 4371-4372 1-83 p. 4371-4372 (PDF)
Gelijkberechtiging van mannen en vrouwen inzake de hervorming van de pensioenen (1-387)      
  Evaluatie van de aangekondigde regeringsmaatregelen in de sector van de pensioenen voor zelfstandigen
   Verslag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-387/3
p. 1-12 1-387/3 p. 1-12 (PDF)
Geografische verdeling van de bestaansminimumtrekkers (1-616)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-62
p. 3204 1-62 p. 3204 (PDF)
Halftijds pensioen voor zelfstandigen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1883 1-38 p. 1883 (PDF)
  Bul. 1-52
p. 2659-2660 1-52 p. 2659-2660 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden, gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (1-695)      
  Herziening van titel II van de Grondwet door de invoeging van een artikel 23bis betreffende de waarborging van de uit de gesloten verdragen voortvloeiende rechten, andere dan die bepaald in deze titel
   Voorstel van de dames Leduc en Nelis-Van Liedekerke
1-695/1
p. 1-4 1-695/1 p. 1-4 (PDF)
Het banenoverleg      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-27
p. 606-607 1-27 p. 606-607 (PDF)
Het economisch jaarverslag van de Europese Commissie (Tewerkstellingsbeleid)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-33
p. 796-799 1-33 p. 796-799 (PDF)
Het halftijds brugpensioen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-97
p. 2573 1-97 p. 2573 (PDF)
Het probleem van de terugbetaling van coronaire stents (Vaatziekten) (1-415)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-157
p. 4194-4195 1-157 p. 4194-4195 (PDF)
Het sociaal statuut van de meewerkende echtgeno(o)te      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-66 COM
p. 528-530 1-66 COM p. 528-530 (PDF)
Huisbedienden en dienstboden      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-39
p. 1923-1924 1-39 p. 1923-1924 (PDF)
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-44
p. 2194-2195 1-44 p. 2194-2195 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-46
p. 2295 1-46 p. 2295 (PDF)
Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij (Internet - Werkgelegenheid, delocalisatie, telewerken - Liberalisering telecommunicatiesector - Toegang tot informatie en universele dienst - Educatie en democratie - Cultuur en gebruik der talen - Burgerlijk recht en strafrecht : codering van gegevens; criminaliteit - Intellectuele rechten - Geheimhouding en privacy) (1-751)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-751/2
p. 1-71 1-751/2 p. 1-71 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
Invoering euro - Kosten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2778 1-55 p. 2778 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2900-2901 1-57 p. 2900-2901 (PDF)
Invoering van de sociale Maribel - Gevolgen voor de schoonmaaksector (1-1039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3848 1-74 p. 3848 (PDF)
  Bul. 1-83
p. 4344-4345 1-83 p. 4344-4345 (PDF)
  Bul. 1-95
p. 4981 1-95 p. 4981 (PDF)
Invoering van de sociale maribel - Gevolgen voor de schoonmaaksector (1-1039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4781-4782 1-91 p. 4781-4782 (PDF)
Milieuheffing voor bedrijven - Vrijstelling - Recyclagepercentage      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-47
p. 2368 1-47 p. 2368 (PDF)
Mogelijke opheffing van het embargo tegen Irak (1-1301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-84
p. 4434-4435 1-84 p. 4434-4435 (PDF)
Nieuwe BTW-tarieven voor bouwwerken aan verzorgingsinstellingen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1853 1-38 p. 1853 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1906-1907 1-39 p. 1906-1907 (PDF)
Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (april en mei 1997) (Wetenschappelijk en technologisch onderzoek : samenwerking van de EU met ontwikkelingslanden - EG-verordening m.b.t. de Noord-Zuid-samenwerking in de strijd tegen drugs en drugsverslaving - Toepassing mededingingsregels in sector luchtvervoer - Europees waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat - EG-verslag over het burgerschap van de Unie - Bestrijding van verzuring - EG-richtlijn vermindering zwavelgehalte van vloeibare brandstoffen - Ontwerp-actieplan EG voor de interne markt - Markttoegang in de textiel- en kledingsector [WTO]) (1-718)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden van Kamer en Senaat uitgebracht door mevrouw Nelis-Van Liedekerke (S) en de heer Delizťe (K)
1-718/1
p. 1-45 1-718/1 p. 1-45 (PDF)
Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (januari - juni 1996) (Europese defensie-industrie - Milieu en duurzame ontwikkeling - Transeuropees vervoersnetwerk - EG-richtlijn over het nieuwe niveau van het normale BTW-tarief -Samenwerking tussen de Gemeenschap en de landen van Midden- en Oost-Europa - Actieprogramma voor de douanediensten van de Gemeenschappen - EG-richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water - Fraudes rakende aan de financiŽle belangen van de Gemeenschappen - Toepassing van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit) (1-480)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden van Kamer en Senaat uitgebracht door de dames Nelis-Van Liedekerke (S) en Hermans (K)
1-480/1
p. 1-46 1-480/1 p. 1-46 (PDF)
Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (oktober en november 1997) (Europese fiscale harmonisatie - Toepassing van Open Network Provision op spraaktelefonie - Universele telecommunicatiedienst - Ontwikkeling van de interne markt van postdiensten in de EU - Overeenkomsten met Middellandse-Zeelanden - Verslag EG-Commissie over de samenwerking met de Europese NGO's - Verslag van de EG-Commissie over de coŲrdinatie van de activiteiten t.b.v. midden- en kleinbedrijf en ambachtelijke sector - Jaarverslag over de EG-structuurfondsen) (1-901)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Nelis-Van Liedekerke (S) en de heer Delizťe (K)
1-901/1
p. 1-34 1-901/1 p. 1-34 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Organisatie      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1899 1-39 p. 1899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2024 1-41 p. 2024 (PDF)
Preventie van hart- en bloedziekten - Geneesmiddelen - Terugbetaling      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1533-1534 1-31 p. 1533-1534 (PDF)
Resultaten van de Top van Amsterdam (16-17 juni 1997) (1-702)      
  De Intergouvernementele Conferentie
   Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenhede uitgebracht door de heer Delizee (K) en mevrouw Nelis-Van Liedekerke (S)
1-702/1
p. 1-62 1-702/1 p. 1-62 (PDF)
  Bespreking van het voorstel van resolutie
1-128
p. 3373-3375 1-128 p. 3373-3375 (PDF)
  1-128
p. 3376-3381 1-128 p. 3376-3381 (PDF)
Tekort van het RIZIV - Besparingsmaatregelen - Opbrengst van de speciale heffing op geneesmiddelen (1-1282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-83
p. 4345 1-83 p. 4345 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-84
p. 4440-4441 1-84 p. 4440-4441 (PDF)
Terugbetaling van de verplaatsingskosten voor dialysepatiŽnten (1-1165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-79
p. 4154-4155 1-79 p. 4154-4155 (PDF)
Tijdelijke en mobiele werkplaatsen - Veiligheid en gezondheid - Omzetting van een Europese richtlijn      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-48
p. 2420-2421 1-48 p. 2420-2421 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2782 1-55 p. 2782 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2845-2846 1-56 p. 2845-2846 (PDF)
Toekomst van het Kantoor van de controle der Douane en Accijnzen te Aalst      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-37
p. 1811-1812 1-37 p. 1811-1812 (PDF)
Uitgaven in de werkloosheidsverzekering - Uitkeringen voor loopbaanonderbreking (1-1332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4485 1-85 p. 4485 (PDF)
  Bul. 1-91
p. 4782 1-91 p. 4782 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5011 1-95 p. 5011 (PDF)
Vereenvoudiging van de sociale administratie van de werkgevers (1-915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-71
p. 3693 1-71 p. 3693 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3768-3770 1-72 p. 3768-3770 (PDF)
Verkeersdrempels - Voorrang      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1552-1553 1-31 p. 1552-1553 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 69 van het Reglement van de Senaat (Petitierecht) (1-567)      
  Voorstel van de dames Leduc en Nelis-Van Liedekerke
1-567/1
p. 1-4 1-567/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen inzake de hervorming van de pensioenen voor zelfstandigen (1-577)      
  Voorstel van de dames Nelis-Van Liedekerke en Leduc
1-577/1
p. 1-3 1-577/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-577/2
p. 1 1-577/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gokverslavingsproblematiek (1-546)      
  Verslag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer D'Hooghe
1-546/3
p. 1-96 1-546/3 p. 1-96 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-171
p. 5075-5081 1-171 p. 5075-5081 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft (1-1055)      
  Algemene beraadslaging
1-208
p. 5975-5994 1-208 p. 5975-5994 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, de dames Van der Wildt, Willame-Boonen en Nelis-Van Liedekerke en de heer Anciaux en eindstemming
1-211
p. 6152-6153 1-211 p. 6152-6153 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opstarten van een experiment inzake huisarbeid in de federale besturen (1-578)      
  Voorstel van de dames Nelis-Van Liedekerke en Leduc
1-578/1
p. 1-6 1-578/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de onrechtmatige gevangenschap van Koeweitse en niet-Koeweitse burgers in Irak (1-344)      
  Voorstel van mevrouw Nelis-Van Liedekerke c.s.
1-344/1
p. 1-3 1-344/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van richtlijn van de Europese Commissie inzake cacao- en chocoladeproducten (1-766)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden door mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-766/1
p. 1-43 1-766/1 p. 1-43 (PDF)
Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen (1-1567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-93
p. 4902-4904 1-93 p. 4902-4904 (PDF)
Werkende vennoten - Toekenning van een gedeelte van de winst aan de meewerkende echtgenoot      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1951 1-40 p. 1951 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2149 1-44 p. 2149 (PDF)
  Bul. 1-47
p. 2342 1-47 p. 2342 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2578-2579 1-51 p. 2578-2579 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2622 1-52 p. 2622 (PDF)
Werkgeversbijdrage voor de opvang van kinderen van ambtenaren - Begrip "overheidssector" (1-988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-73
p. 3831 1-73 p. 3831 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
Werkloosheidsuitkeringen - Uitsluitingen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2781-2782 1-55 p. 2781-2782 (PDF)
Werkloosheidsuitkeringen - Uitsluitingen - Regio Aalst-Oudenaarde (1-720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3338 1-65 p. 3338 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3643-3644 1-70 p. 3643-3644 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de nachtarbeid (Gelijkheid man-vrouw) (1-508)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-91
p. 2394-2399 1-91 p. 2394-2399 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (Niet conventionele praktijken : homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur e.a.; oprichten van een Paritaire Commissie en van Kamers; registratie) (1-1310)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-1310/2
p. 1-2 1-1310/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-262
p. 7624-7626 1-262 p. 7624-7626 (PDF)
  1-262
p. 7626-7629 1-262 p. 7626-7629 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Mahoux en Foret, van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming
1-263
p. 7682-7683 1-263 p. 7682-7683 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Vervanging door een nieuwe wet van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen) (1-318)      
  Amendementen nrs 1 tot 30 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
1-318/2
p. 1-16 1-318/2 p. 1-16 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 30 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
1-318/6
p. 1-3 1-318/6 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (1-1067)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   FinanciŽn van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-1067/2
p. 1 1-1067/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Aanwending PWA-reseves om werkloosheidsvergoedingen te betalen
1-1067/2
p. 2 1-1067/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 4 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1067/9
p. 1 1-1067/9 p. 1 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-224
p. 6499-6502 1-224 p. 6499-6502 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998 (1-1193)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-236
p. 6905-6910 1-236 p. 6905-6910 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid (1-189)      
  Amendement nr 5 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Loopbaanonderbreking
1-189/2
p. 3 1-189/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Oprichting van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
1-189/2
p. 3 1-189/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Arbeidskostvermindering : werkgeversbijdragen
1-189/2
p. 1-2 1-189/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 10 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Sociale balans op te stellen door de ondernemingen
1-189/2
p. 3-4 1-189/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-1175)      
  Amendement nr 13 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke c.s.
   Schrapping van de terugbetaling van geneesmiddelen bij daghospitalisatie voor zelfstandigen
1-1175/2
p. 7 1-1175/2 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 12 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke c.s.
   Terugbetaling van farmaceutische specialiteiten - Technische Raad
1-1175/2
p. 4-7 1-1175/2 p. 4-7 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 13 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1175/5
p. 1 1-1175/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-188)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Geaccrediteerde huisartsen
1-188/2
p. 1 1-188/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 12 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Rijkstoelage
1-188/2
p. 5-6 1-188/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale zekerheid der zelfstandigen
1-188/2
p. 6 1-188/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Rijkstoelage
1-188/2
p. 4 1-188/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Oorspronkelijke en niet-oorspronkelijke geneesmiddelen en specialiteiten
1-188/2
p. 2-3 1-188/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 7 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Overeenkomstencommissie
1-188/2
p. 3-4 1-188/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 11 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage
1-188/2
p. 5 1-188/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke namens de commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1-188/3
p. 1-16 1-188/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Sectie : Sociale Aangelegenheden)
   Overzicht van het commissieverslag - Evocatierecht van de Senaat
1-14
p. 304-307 1-14 p. 304-307 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-14
p. 304-318 1-14 p. 304-318 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-814)      
  Algemene beraadslaging
   Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten : bevoegdheden en financiering van de kinderopvang - Chronische ziekten
1-165
p. 4392-4393 1-165 p. 4392-4393 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Heropening van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-143
p. 3807-3814 1-143 p. 3807-3814 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Happart, mevrouw Van der Wildt, de heren Boutmans en Verreycken, mevrouw Dardenne, de heer Loones, de dames Willame-Boonen en Cantillon, de heren Staes en Foret, mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming (Verwerping van de tekst aangenomen in commissie en dus goedkeuring van de tekst zoals overgezonden door de Kamer)
1-143
p. 3818-3819 1-143 p. 3818-3819 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Budgettaire, fiscale en financiŽle bepalingen - Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut der zelfstandigen) (1-612)      
  Amendement nr 1 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Pensioenhervorming - Gelijkheid man-vrouw
1-612/2
p. 1-2 1-612/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Leeftijdstoeslag kinderbijslag
1-612/2
p. 6 1-612/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 11 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Pensioenhervorming
1-612/2
p. 7 1-612/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Afhouding op pensioenen
1-612/2
p. 8-9 1-612/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Solidariteitsbijdrage op het loon van studenten
1-612/2
p. 9 1-612/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Solidariteitsbijdrage op het gebruik van een door de werkgever kosteloos ter beschikking gesteld voertuig
1-612/2
p. 9 1-612/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Sociale bijdragen zelfstandigen
1-612/2
p. 9-10 1-612/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Sociale bijdragen zelfstandigen in bijberoep
1-612/2
p. 10 1-612/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen, bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
1-612/2
p. 10-11 1-612/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Werkgeversbijdrage van 0,20 % ten voordele van tijdelijke en oudere werklozen
1-612/2
p. 11 1-612/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Halftijds brugpensioen
1-612/2
p. 2 1-612/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Uitgavenbeheersing in de ziekteverzekering
1-612/2
p. 2-3 1-612/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Ziekenhuisopname : aandeel van de patiŽnt
1-612/2
p. 3-4 1-612/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Overdracht van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers naar het Riziv
1-612/2
p. 4 1-612/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Terugbetaling van magistrale bereidingen
1-612/2
p. 5 1-612/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Arbeidsongeschiktheidsuitkering
1-612/2
p. 6 1-612/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Pensioen van de magistraten
1-612/2
p. 7-8 1-612/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Remgeld
1-612/2
p. 5-6 1-612/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 77 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Pensioenreglementering
1-612/4
p. 1 1-612/4 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke (Sociale Aangelegenheden)
   Brugpensioen
1-612/5
p. 17 1-612/5 p. 17 (PDF)
  1-612/5
p. 18-19 1-612/5 p. 18-19 (PDF)
  1-612/5
p. 20 1-612/5 p. 20 (PDF)
   Niet-nummering van KB's
1-612/5
p. 2 1-612/5 p. 2 (PDF)
   Slechte legistiek
1-612/5
p. 2-3 1-612/5 p. 2-3 (PDF)
  1-612/5
p. 25 1-612/5 p. 25 (PDF)
  1-612/5
p. 25 1-612/5 p. 25 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 19 en 77 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
1-612/10
p. 1-3 1-612/10 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking van het verslag uitgebracht namens de commissie Sociale Aangelegenheden
   Overzicht van het commissieveslag - Bezuinigingen in de ziekteverzekering - Ziekenhuisbeleid - Persoonlijke bijdrage bij hospitalisatie
1-116
p. 3115-3119 1-116 p. 3115-3119 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (1-775)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven
1-775/2
p. 2-3 1-775/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten : besparingsmaatregelen
1-775/2
p. 3 1-775/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Globaal financieel beheer in de sociale zekerheid
1-775/2
p. 3 1-775/2 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven - Ziekenhuisapotheken : toeleveren van geneesmiddelen aan rustoorden
1-145
p. 3867 1-145 p. 3867 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (1-779)      
  Amendement nr 1 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Infodienst Pensioenen en Ombudsdienst Pensioenen
1-779/2
p. 1-2 1-779/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Inwerkingtreding van KB's
1-779/2
p. 2-3 1-779/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge ontbinding - Tewerkstellingsmaatregelen - Brugpensioen - Halftijds brugpensioen - Stage - Loopbaanonderbreking - Verlaging werkgeversbijdragen - Tewerkstelling KMO's - Participatiefonds : leningen aan werklozen die zich vestigen als zelfstandige - Oudere werklozen - Pensioenen : deeltijdse arbeid; kapitalisatiestelsel - Kas geneeskundige verzorging NMBS - Heffing omzetcijfer farmaceutische producten - Ziekteverzekering : geneesmiddelen toegediend in ziekenhuis; honoraria dialyse - Sociale zekerheid : sociale identiteitskaart; terugvordering ten onrechte betaalde bedragen) (1-660)      
  Amendementen nrs 4 tot 6 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de h. Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-660/6
p. 1-3 1-660/6 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de winstdeelnemingen niet meegerekend worden voor de berekening van de loonkostontwikkeling (Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen) (1-878)      
  Verslag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-878/3
p. 1-9 1-878/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 27 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Seizoen- of gelegenheidsarbeid in de groenten- en fruitsector
1-386/3
p. 15-17 1-386/3 p. 15-17 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 30 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Tewerkstellingsakkoorden - Vermindering van de werkgeversbijdragen
1-386/3
p. 19-20 1-386/3 p. 19-20 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 1 tot 11 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Brugpensioen
1-386/3
p. 1-8 1-386/3 p. 1-8 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 12 tot 15 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Halftijds brugpensioen
1-386/3
p. 8-10 1-386/3 p. 8-10 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 16 tot 22 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Tewerkstellingsakkoorden - Vermindering werkgeversbijdragen
1-386/3
p. 10-13 1-386/3 p. 10-13 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 23 en 24 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Deeltijdse arbeid - Arbeidsherverdeling - Vermindering werkgeversbijdragen
1-386/3
p. 13-14 1-386/3 p. 13-14 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 25 en 26 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Uitzendarbeid of tijdelijke arbeid in het bouwbedrijf
1-386/3
p. 14-15 1-386/3 p. 14-15 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 28 en 29 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Arbeidsduurvermindering
1-386/3
p. 17-19 1-386/3 p. 17-19 (PDF)
  Verslag van de dames Nelis-Van Liedekerke en Delcourt-PÍtre (Sociale Aangelegenheden)
   39-uren week
1-386/5
p. 7 1-386/5 p. 7 (PDF)
  1-386/5
p. 32 1-386/5 p. 32 (PDF)
  1-386/5
p. 33 1-386/5 p. 33 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-386/5
p. 11 1-386/5 p. 11 (PDF)
  1-386/5
p. 24 1-386/5 p. 24 (PDF)
   Arbeidsherverdeling
1-386/5
p. 12 1-386/5 p. 12 (PDF)
  1-386/5
p. 14 1-386/5 p. 14 (PDF)
  1-386/5
p. 24 1-386/5 p. 24 (PDF)
  1-386/5
p. 25-26 1-386/5 p. 25-26 (PDF)
  1-386/5
p. 32 1-386/5 p. 32 (PDF)
  1-386/5
p. 33 1-386/5 p. 33 (PDF)
   Banenplan : toegang bestaansminimumtrekkers
1-386/5
p. 4 1-386/5 p. 4 (PDF)
  1-386/5
p. 5 1-386/5 p. 5 (PDF)
  1-386/5
p. 27 1-386/5 p. 27 (PDF)
  1-386/5
p. 28 1-386/5 p. 28 (PDF)
   Begeleidingsplan voor werklozen
1-386/5
p. 27 1-386/5 p. 27 (PDF)
  1-386/5
p. 27-28 1-386/5 p. 27-28 (PDF)
   Bijzondere machten
1-386/5
p. 7 1-386/5 p. 7 (PDF)
  1-386/5
p. 7-8 1-386/5 p. 7-8 (PDF)
  1-386/5
p. 9 1-386/5 p. 9 (PDF)
  1-386/5
p. 10 1-386/5 p. 10 (PDF)
  1-386/5
p. 12-13 1-386/5 p. 12-13 (PDF)
   Brugpensioen
1-386/5
p. 5 1-386/5 p. 5 (PDF)
  1-386/5
p. 25 1-386/5 p. 25 (PDF)
  1-386/5
p. 34-37 1-386/5 p. 34-37 (PDF)
  1-386/5
p. 39-40 1-386/5 p. 39-40 (PDF)
   Deeltijdse arbeid
1-386/5
p. 24 1-386/5 p. 24 (PDF)
  1-386/5
p. 25 1-386/5 p. 25 (PDF)
  1-386/5
p. 33 1-386/5 p. 33 (PDF)
   Deeltijdse werklozen : werkloosheidsverzekering
1-386/5
p. 18 1-386/5 p. 18 (PDF)
   Europees sociaal beleid
1-386/5
p. 21-22 1-386/5 p. 21-22 (PDF)
   Europees werkgelegenheidsbeleid
1-386/5
p. 18-19 1-386/5 p. 18-19 (PDF)
  1-386/5
p. 19 1-386/5 p. 19 (PDF)
  1-386/5
p. 20-21 1-386/5 p. 20-21 (PDF)
   Fiscale en parafiscale druk
1-386/5
p. 9 1-386/5 p. 9 (PDF)
  1-386/5
p. 10 1-386/5 p. 10 (PDF)
  1-386/5
p. 15 1-386/5 p. 15 (PDF)
  1-386/5
p. 19 1-386/5 p. 19 (PDF)
   Flexibiliteit
1-386/5
p. 3 1-386/5 p. 3 (PDF)
  1-386/5
p. 6 1-386/5 p. 6 (PDF)
  1-386/5
p. 16-17 1-386/5 p. 16-17 (PDF)
  1-386/5
p. 20 1-386/5 p. 20 (PDF)
   Halftijds brugpensioen
1-386/5
p. 3 1-386/5 p. 3 (PDF)
  1-386/5
p. 5 1-386/5 p. 5 (PDF)
   Kinderopvang - Financiering Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-386/5
p. 27-28 1-386/5 p. 27-28 (PDF)
  1-386/5
p. 28-30 1-386/5 p. 28-30 (PDF)
   Loopbaanonderbreking
1-386/5
p. 24 1-386/5 p. 24 (PDF)
  1-386/5
p. 33 1-386/5 p. 33 (PDF)
  1-386/5
p. 38 1-386/5 p. 38 (PDF)
   Maatregelen m.b.t. de social-profitsector
1-386/5
p. 7 1-386/5 p. 7 (PDF)
  1-386/5
p. 16 1-386/5 p. 16 (PDF)
  1-386/5
p. 18 1-386/5 p. 18 (PDF)
  1-386/5
p. 23 1-386/5 p. 23 (PDF)
  1-386/5
p. 34 1-386/5 p. 34 (PDF)
  1-386/5
p. 34 1-386/5 p. 34 (PDF)
   Operatie Maribel
1-386/5
p. 23 1-386/5 p. 23 (PDF)
   Oudere werklozen
1-386/5
p. 23 1-386/5 p. 23 (PDF)
  1-386/5
p. 31 1-386/5 p. 31 (PDF)
   Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
1-386/5
p. 10 1-386/5 p. 10 (PDF)
  1-386/5
p. 13 1-386/5 p. 13 (PDF)
  1-386/5
p. 14 1-386/5 p. 14 (PDF)
  1-386/5
p. 18 1-386/5 p. 18 (PDF)
  1-386/5
p. 23-24 1-386/5 p. 23-24 (PDF)
  1-386/5
p. 30-31 1-386/5 p. 30-31 (PDF)
   Samenwonenden : werkloosheidsverzekering
1-386/5
p. 17 1-386/5 p. 17 (PDF)
   Sociaal overleg
1-386/5
p. 2-3 1-386/5 p. 2-3 (PDF)
  1-386/5
p. 6 1-386/5 p. 6 (PDF)
  1-386/5
p. 8 1-386/5 p. 8 (PDF)
  1-386/5
p. 12 1-386/5 p. 12 (PDF)
  1-386/5
p. 13 1-386/5 p. 13 (PDF)
  1-386/5
p. 14 1-386/5 p. 14 (PDF)
  1-386/5
p. 14-15 1-386/5 p. 14-15 (PDF)
  1-386/5
p. 21-22 1-386/5 p. 21-22 (PDF)
   Tewerkstellingsakkoorden
1-386/5
p. 6 1-386/5 p. 6 (PDF)
   Uitvoeringsbesluiten van een machtigingswet - Evocatierecht
1-386/5
p. 10 1-386/5 p. 10 (PDF)
   Uitzendarbeid
1-386/5
p. 7 1-386/5 p. 7 (PDF)
   Verlaging van de loonkosten
1-386/5
p. 2 1-386/5 p. 2 (PDF)
  1-386/5
p. 2-3 1-386/5 p. 2-3 (PDF)
  1-386/5
p. 3 1-386/5 p. 3 (PDF)
  1-386/5
p. 8 1-386/5 p. 8 (PDF)
  1-386/5
p. 9 1-386/5 p. 9 (PDF)
  1-386/5
p. 10 1-386/5 p. 10 (PDF)
  1-386/5
p. 11-12 1-386/5 p. 11-12 (PDF)
  1-386/5
p. 12 1-386/5 p. 12 (PDF)
  1-386/5
p. 15 1-386/5 p. 15 (PDF)
  1-386/5
p. 15 1-386/5 p. 15 (PDF)
  1-386/5
p. 22-23 1-386/5 p. 22-23 (PDF)
  1-386/5
p. 25 1-386/5 p. 25 (PDF)
  1-386/5
p. 26 1-386/5 p. 26 (PDF)
  1-386/5
p. 33 1-386/5 p. 33 (PDF)
   Vermogensbelasting
1-386/5
p. 9 1-386/5 p. 9 (PDF)
  1-386/5
p. 10 1-386/5 p. 10 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
1-386/5
p. 2-7 1-386/5 p. 2-7 (PDF)
  1-386/5
p. 8-9 1-386/5 p. 8-9 (PDF)
  1-386/5
p. 10-12 1-386/5 p. 10-12 (PDF)
  1-386/5
p. 13-14 1-386/5 p. 13-14 (PDF)
  1-386/5
p. 14 1-386/5 p. 14 (PDF)
  1-386/5
p. 15-16 1-386/5 p. 15-16 (PDF)
  1-386/5
p. 17 1-386/5 p. 17 (PDF)
  1-386/5
p. 18-20 1-386/5 p. 18-20 (PDF)
  1-386/5
p. 23-24 1-386/5 p. 23-24 (PDF)
  1-386/5
p. 26 1-386/5 p. 26 (PDF)
  1-386/5
p. 32-33 1-386/5 p. 32-33 (PDF)
   Wetgeving inzake deeltijdse arbeid
1-386/5
p. 6 1-386/5 p. 6 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51
   Amendementen nrs 1 tot 6, 8 tot 15, 17 tot 20 en 22 tot 30 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-386/7
p. 3-4 1-386/7 p. 3-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Titel III)
   Overzicht van het verslag van de commissie voor Sociale Aangelegenheden - Gezondmaking van de overheidsfinanciŽn - Sociaal overleg - Verlaging van de werkgeversbijdragen - Evolutie van de werkloosheid : statistieken - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Deeltijdse arbeid - Fruitpluk : toegestane inkomen - Arbeidsherverdeling - Brugpensioen
1-64
p. 1578-1579 1-64 p. 1578-1579 (PDF)
  1-64
p. 1580-1582 1-64 p. 1580-1582 (PDF)
Wetsontwerp tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn (Pensioenleeftijd) (1-319)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
1-319/2
p. 1 1-319/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Amendement nr 41 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale identiteitskaart
1-384/2
p. 20-21 1-384/2 p. 20-21 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 1-3 1-384/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 12 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Indexering van de sociale uitkeringen en lonen
1-384/2
p. 8 1-384/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 8-9 1-384/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 14 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Parafiscale druk
1-384/2
p. 9 1-384/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Communautarisering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 3-4 1-384/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 22 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Verlaging van de werkgeversbijdragen
1-384/2
p. 14 1-384/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 14 1-384/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 24 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Verlaging van de werkgeversbijdragen
1-384/2
p. 15 1-384/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 25 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 15 1-384/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 28 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 16 1-384/2 p. 16 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 4 1-384/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 31 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Uitgavenbeheersing in de sociale zekerheid
1-384/2
p. 17 1-384/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 32 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Riziv : privacy
1-384/2
p. 17 1-384/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 33 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Privacy (Ziekteverzekering)
1-384/2
p. 18 1-384/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 36 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Remgeld
1-384/2
p. 19 1-384/2 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 37 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Organisatie van de geneeskundige verzorging
1-384/2
p. 19 1-384/2 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 38 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Medisch dossier per patiŽnt
1-384/2
p. 19 1-384/2 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 5 1-384/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 42 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de ziekenhuiswet
1-384/2
p. 21 1-384/2 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 43 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Responsabilisering van de zorgaanbieders
1-384/2
p. 21 1-384/2 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 44 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Daghospitalisatie
1-384/2
p. 21-22 1-384/2 p. 21-22 (PDF)
  Amendement nr 45 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Responsabilisering van de ziekenhuisarts
1-384/2
p. 22 1-384/2 p. 22 (PDF)
  Amendement nr 46 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Ziekenhuisfinanciering
1-384/2
p. 22 1-384/2 p. 22 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 5 1-384/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 52 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Pensioenkrediet per kind voor moeders
1-384/2
p. 24 1-384/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 53 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Pensioenhervorming
1-384/2
p. 25-26 1-384/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 54 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Gewaarborgd inkomen voor bejaarden
1-384/2
p. 26 1-384/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 55 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Kapitalisatiestelsel (Pensioenen)
1-384/2
p. 27 1-384/2 p. 27 (PDF)
  Amendement nr 58 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Pensioenhervorming
1-384/2
p. 28 1-384/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 59 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Modernisering van de kinderbijslag
1-384/2
p. 28 1-384/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale fraude
1-384/2
p. 5-6 1-384/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 60 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Differentiatie van de kinderbijslag naar het inkomen
1-384/2
p. 28-29 1-384/2 p. 28-29 (PDF)
  Amendement nr 61 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Modernisering van de kinderbijslag
1-384/2
p. 29 1-384/2 p. 29 (PDF)
  Amendement nr 62 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige
1-384/2
p. 29-30 1-384/2 p. 29-30 (PDF)
  Amendement nr 63 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Modernisering van de kinderbijslag
1-384/2
p. 30 1-384/2 p. 30 (PDF)
  Amendement nr 66 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 30-31 1-384/2 p. 30-31 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 6 1-384/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 70 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Zelfstandigen : pensioenbijslag
1-384/2
p. 32 1-384/2 p. 32 (PDF)
  Amendement nr 73 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale verzekering voor gefailleerde zelfstandigen
1-384/2
p. 34 1-384/2 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 74 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale verzekering voor zelfstandigen die hun bedrijf verplicht moeten stopzetten
1-384/2
p. 34 1-384/2 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 75 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale verzekering voor gefailleerde zelfstandigen
1-384/2
p. 34-35 1-384/2 p. 34-35 (PDF)
  Amendement nr 78 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Bevordering van de inschakeling in het beroepsleven
1-384/2
p. 35 1-384/2 p. 35 (PDF)
  Amendement nr 79 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
1-384/2
p. 35-36 1-384/2 p. 35-36 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Gelijke toepassing van de sociale zekerheid in heel het land
1-384/2
p. 6-7 1-384/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 82 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Betaald verlof
1-384/2
p. 36-37 1-384/2 p. 36-37 (PDF)
  Amendement nr 83 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Modernisering en vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen (Sociale zekerheid)
1-384/2
p. 37 1-384/2 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 84 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Harmonisering van de sociale wetgeving
1-384/2
p. 37 1-384/2 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 85 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Modernisering en vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen (Sociale zekerheid)
1-384/2
p. 38 1-384/2 p. 38 (PDF)
  Amendement nr 86 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale identiteitskaart
1-384/2
p. 38 1-384/2 p. 38 (PDF)
  Amendement nr 87 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale- en arbeidsinspectiediensten
1-384/2
p. 39 1-384/2 p. 39 (PDF)
  Amendement nr 88 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociaal handhavingsrecht - Sociale fraude
1-384/2
p. 39 1-384/2 p. 39 (PDF)
  Amendement nr 89 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Territorialiteitsbeginsel in de sociale zekerheid - RSZ-bevoegdheid inzake dading
1-384/2
p. 39 1-384/2 p. 39 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Parafiscale druk
1-384/2
p. 7-8 1-384/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 99 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   CoŲrdinatie sociale wetgeving
1-384/2
p. 43 1-384/2 p. 43 (PDF)
  Amendementen nrs 10 en 11 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 8 1-384/2 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 19 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 10-12 1-384/2 p. 10-12 (PDF)
  Amendementen nrs 20 en 21 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 12-14 1-384/2 p. 12-14 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 27 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Globaal beheer van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 15-16 1-384/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendementen nrs 29 en 30 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Globaal beheer van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 16-17 1-384/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendementen nrs 34 en 35 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Verbetering van de toegang tot de gezondheidszorg
1-384/2
p. 18 1-384/2 p. 18 (PDF)
  Amendementen nrs 39 en 40 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Echelonnering van de zorgverlening
1-384/2
p. 20 1-384/2 p. 20 (PDF)
  Amendementen nrs 47 en 48 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Overdracht Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers naar het Riziv
1-384/2
p. 22-23 1-384/2 p. 22-23 (PDF)
  Amendementen nrs 49 tot 51 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Pensioenhervorming
1-384/2
p. 23-24 1-384/2 p. 23-24 (PDF)
  Amendementen nrs 56 en 57 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Aanvullend pensioen
1-384/2
p. 27-28 1-384/2 p. 27-28 (PDF)
  Amendementen nrs 64 tot 69 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociaal statuut der zelfstandigen
1-384/2
p. 30-32 1-384/2 p. 30-32 (PDF)
  Amendementen nrs 71 en 72 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Aanvullend pensioen voor zelfstandigen
1-384/2
p. 32-33 1-384/2 p. 32-33 (PDF)
  Amendementen nrs 76 en 77 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociaal statuut der zelfstandigen : reorganisatie van de administratieve structuren
1-384/2
p. 35 1-384/2 p. 35 (PDF)
  Amendementen nrs 80 en 81 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Bestaansminimum
1-384/2
p. 36 1-384/2 p. 36 (PDF)
  Amendementen nrs 90 tot 94 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Responsabilisering van de sociale parastatalen
1-384/2
p. 39-41 1-384/2 p. 39-41 (PDF)
  Amendementen nrs 95 en 96 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Verstrijken van de aan de Koning verleende machtiging
1-384/2
p. 41-42 1-384/2 p. 41-42 (PDF)
  Amendementen nrs 97 en 98 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Bekrachtiging van koninklijke besluiten
1-384/2
p. 42-43 1-384/2 p. 42-43 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 99 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-384/8
p. 1-6 1-384/8 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 209 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-384/10
p. 1-2 1-384/10 p. 1-2 (PDF)
   Hervorming van de ziekenhuiswet
1-384/10
p. 1-2 1-384/10 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Hervorming van de sociale zekerheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen - Sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot - Armoedebestrijding : huurtoelage - Verhoging van het bestaansminimum - Bejaardenhulp - Gecentraliseerd medisch dossier en echelonnering - Ziekenhuisbeleid
1-62
p. 1509-1512 1-62 p. 1509-1512 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de inkomsten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het bestaansminimum (Tegemoetkomingen inzake huisvesting) (1-531)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-122
p. 3259-3260 1-122 p. 3259-3260 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders (Compenserende vergoeding voor Belgische grensarbeiders) (1-616)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke c.s.
1-616/2
p. 1-2 1-616/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Advies namens de commissie voor de Sociale aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer D'Hooghe
1-419/8
p. 1-6 1-419/8 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-214
p. 6239-6270 1-214 p. 6239-6270 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-265
p. 7712-7716 1-265 p. 7712-7716 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan) (1-269)      
  Algemene beraadslaging van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-137
p. 3676-3681 1-137 p. 3676-3681 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-11
p. 244-248 1-11 p. 244-248 (PDF)
Wetsvoorstel ter beperking van het klankvolume van walkmans en hoofdtelefoons (1-330)      
  Verslag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-330/3
p. 1-10 1-330/3 p. 1-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-144
p. 3825-3827 1-144 p. 3825-3827 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de exploitatie van zonnecentra (1-679)      
  Amendementen nrs 1 tot 10 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
1-679/2
p. 1-5 1-679/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-679/3
p. 1-2 1-679/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 20 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-679/4
p. 2-3 1-679/4 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 22 en 24 tot 29 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
1-679/4
p. 3 1-679/4 p. 3 (PDF)
  1-679/4
p. 4-6 1-679/4 p. 4-6 (PDF)
  Stemverklaring van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heren Loones en Hatry en eindstemming
1-196
p. 5660-5661 1-196 p. 5660-5661 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (Vrij aanvullend pensioen voor de meewerkende echtgenoot) (1-891)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-891/1
p. 1-9 1-891/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen (Aanpassing aan het stelsel van de werknemers) (1) (1-349)      
  Verslag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-349/2
p. 1-7 1-349/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-108
p. 2922-2926 1-108 p. 2922-2926 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Bock, mevrouw Nelis-Van Liedekerke, de heren Boutmans en Jonckheer en verwerping
1-108
p. 2937-2938 1-108 p. 2937-2938 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen (Aanpassing aan het stelsel van de werknemers) (3) (1-1323)      
  Voorstel van mevrouw Nelis-Van Liedekerke c.s.
1-1323/1
p. 1-4 1-1323/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat de wetenschappelijke raad bij de dienst voor geneeskundige verzorging betreft (RIZIV) (1-1201)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
1-1201/3
p. 2-3 1-1201/3 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-1201/4
p. 1-12 1-1201/4 p. 1-12 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-257
p. 7440-7443 1-257 p. 7440-7443 (PDF)
Zelfstandig bijberoep in de bouwsector (1-1284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-83
p. 4372-4373 1-83 p. 4372-4373 (PDF)
Zelfstandigen - Algemene rekeningen sociale zekerheid 1992      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 57 1-2 p. 57 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999