Auteurs- en sprekersregister betreffende "Moens Guy" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999 BZ)      
  Benoeming van de heer Moens tot quaestor van de Senaat
2-3
p. 8-9 2-3 p. 8-9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999-2000)      
  Benoeming van de heer Moens tot quaestor van de Senaat
2-5
p. 4 2-5 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2000-2001)      
  Benoeming van de heer Moens tot quaestor van de Senaat
2-69
p. 14 2-69 p. 14 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2001-2002)      
  Benoeming van de heer Moens tot quaestor van de Senaat
2-143
p. 5 2-143 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2002-2003)      
  Benoeming van de heer Moens tot quaestor van de Senaat
2-228
p. 4-5 2-228 p. 4-5 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De juridische randvoorwaarden voor het organiseren van het "Festival of European Motorcycling" te Koksijde in september 2001 (2-465)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Stemming over de geamendeerde motie en stemverklaringen van de heren Mahoux, Moens en Vandenberghe
2-128
p. 45 2-128 p. 45 (PDF)
  2-128
p. 71 2-128 p. 71 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Debat
2-106
p. 4-39 2-106 p. 4-39 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1999, begroting voor het dienstjaar 2000 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2001      
  Bespreking
   Budget van de Costa versus budget van de Senaat
2-87
p. 86 2-87 p. 86 (PDF)
   Kosten voor recepties
2-87
p. 86 2-87 p. 86 (PDF)
   Modernisering en herstructurering van de presentatie van de werkzaamheden van de Senaat aan de media
2-87
p. 85 2-87 p. 85 (PDF)
   Opmerking i.v.m. de schuifbladen in het halfrond
2-87
p. 86 2-87 p. 86 (PDF)
   Parlementaire vergoeding in verhouding tot de aanwezigheid van de leden
2-87
p. 86 2-87 p. 86 (PDF)
   Stijging van het budget van de Senaat, enerzijds, daling van het aantal senatoren, anderzijds
2-87
p. 86 2-87 p. 86 (PDF)
   Vervanging van de archaÔsche telexen voor het ontvangen van de Belgaberichten
2-87
p. 86 2-87 p. 86 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Moens, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Enkel ministers en senatoren mogen in plenaire vergadering het woord voeren of in een commissievergadering gelijkgesteld met een plenaire vergadering      
  2-6 COM
p. 4-5 2-6 COM p. 4-5 (PDF)
Europees ruimtevaartbeleid (2-1521)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden, samen met de commissie voor FinanciŽn en voor Economische Aangelegenheden en de werkgroep "Ruimtevaart" van de Senaat, en de commissie voor het Bedrijfsleven en het Adviescomitť voor Wetenschappelijke en Technologische vraagstukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers
   Verslag van de heren Moens (S) en Roelants du Vivier (S) en mevrouw Laenens (K)
2-1521/1
p. 1-30 2-1521/1 p. 1-30 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (2-553)      
  Voorstel tot terugzending
2-125
p. 37-40 2-125 p. 37-40 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren (2-21)      
  Bespreking
2-25
p. 22-39 2-25 p. 22-39 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-304)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy ŗ M. Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-315)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-316)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Huldebetoon aan de heren Tobback en Van den Brande, voor hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Colla, De Decker en Kelchtermans naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
2-189
p. 4-25 2-189 p. 4-25 (PDF)
Late verzending van de oproepingen voor een vergadering van de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden      
  2-105
p. 8 2-105 p. 8 (PDF)
  2-105
p. 10 2-105 p. 10 (PDF)
  2-105
p. 10 2-105 p. 10 (PDF)
  2-105
p. 11 2-105 p. 11 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  Senatoren aangewezen door de Vlaamse Raad, senatoren aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap en senator aangewezen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
   Verslag van de heer Moens
2-2
p. 4-5 2-2 p. 4-5 (PDF)
  van een senator aangewezen door de Vlaamse Raad, ter vervanging van de heer Decaluwe, ontslagnemend
   Verslag van de heer Moens
2-6
p. 5 2-6 p. 5 (PDF)
  van een senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap, ter vervanging van de heer Zenner, ontslagnemend
   Verslag van de heer Moens
2-79
p. 5 2-79 p. 5 (PDF)
  van een gecoŲpteerd senator, ter vervanging van mevrouw Lindekens, ontslagnemend
   Verslag van de heer Moens
2-92
p. 9 2-92 p. 9 (PDF)
  van een senator-opvolger voor het Nederlandse kiescollege, ter vervanging van de heer Dehaene, ontslagnemend
   Verslag van de heer Moens
2-92
p. 8-9 2-92 p. 8-9 (PDF)
  van een senator-opvolger, ter vervanging van de heer Moreels, ontslagnemend
   Verslag van de heer Moens
2-96
p. 6 2-96 p. 6 (PDF)
  van een senator aangewezen door het Vlaams Parlement, ter vervanging van de heer Mahassine, ontslagnemend
   Verslag van de heer Moens
2-112
p. 5 2-112 p. 5 (PDF)
  van een senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap, ter vervanging van de heer DaÔf, ontslagnemend
   Verslag van de heer Moens
2-114
p. 6 2-114 p. 6 (PDF)
  van een senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap, ter vervanging van de heer Hordies, ontslagnemend
   Verslag van de heer Moens
2-235
p. 6-7 2-235 p. 6-7 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Amendement nr 154 van de heer Moens c.s.
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-709/5
p. 33 2-709/5 p. 33 (PDF)
  Amendementen nrs 154 en 155 van de heer Moens c.s.
   Regionalisering van de kerkfabrieken
2-709/5
p. 33-34 2-709/5 p. 33-34 (PDF)
  Verslag van de heren Monfils en Moens
2-709/7
p. 1-288 2-709/7 p. 1-288 (PDF)
  Algemene bespreking
   Aanwijzing van ministers en gewestelijke staatssecretarissen
2-115
p. 25 2-115 p. 25 (PDF)
  2-115
p. 31 2-115 p. 31 (PDF)
   Apparentering tussen lijsten van eenzelfde taalgroep
2-115
p. 25 2-115 p. 25 (PDF)
  2-115
p. 29 2-115 p. 29 (PDF)
   Bijkomende Vlaamse schepenen in de Brusselse gemeenten
2-115
p. 26 2-115 p. 26 (PDF)
   Controle van de verkiezingsuitgaven, de regeringsmededelingen en de bijkomende financiering van de politieke partijen voor het Brussels Hoofdstedelijk gebied
2-115
p. 30 2-115 p. 30 (PDF)
   Inwerkingtreding van de wet
2-115
p. 32 2-115 p. 32 (PDF)
   Lombardakkoord (Brusselse instellingen)
2-115
p. 23-32 2-115 p. 23-32 (PDF)
   Onverenigbaarheid tussen de hoedanigheid van lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van lid van de Vlaamse Raad
2-115
p. 31 2-115 p. 31 (PDF)
   Onverenigbaarheid van een mandaat in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met een mandaat in de Vlaamse Raad
2-115
p. 29 2-115 p. 29 (PDF)
   Rechtstreekse verkiezing van de 6 Brusselse leden van de Vlaamse Raad
2-115
p. 28 2-115 p. 28 (PDF)
  2-115
p. 29 2-115 p. 29 (PDF)
  2-115
p. 30 2-115 p. 30 (PDF)
   Samenstelling van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
2-115
p. 27 2-115 p. 27 (PDF)
  2-115
p. 31 2-115 p. 31 (PDF)
   Schending art. 162 Grondwet niet voor herziening vatbaar - Advies Raad van State
2-115
p. 26 2-115 p. 26 (PDF)
   Tuchtstelsel voor de burgemeesters
2-115
p. 32 2-115 p. 32 (PDF)
   Verhoging van het aantal zetels in de Brusselse Raad
2-115
p. 27 2-115 p. 27 (PDF)
   Versoepeling van het systeem van de dubbele meerderheid in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
2-115
p. 25 2-115 p. 25 (PDF)
  2-115
p. 30-31 2-115 p. 30-31 (PDF)
   Vertegenwoordiging van de Nederlandse en Franse taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Verhoging van het aantal mandatarissen
2-115
p. 29 2-115 p. 29 (PDF)
   Vervanging van de Brusselse ministers en staatssecretarissen in de Raad door hun opvolger
2-115
p. 29 2-115 p. 29 (PDF)
   Waarborgen in de faciliteitengemeenten
2-115
p. 28 2-115 p. 28 (PDF)
   Waarborgen voor de Vlamingen in Brussel
2-115
p. 26 2-115 p. 26 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-290)      
  Amendementen nrs 5 tot 10 van de heer Moens
2-290/3
p. 2-4 2-290/3 p. 2-4 (PDF)
  Verslag van de heren Barbeaux en Moens
2-290/6
p. 1 2-290/6 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-269
p. 4-9 2-269 p. 4-9 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-137
p. 74-103 2-137 p. 74-103 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Verslag van de heer Moens
2-1390/4
p. 1-77 2-1390/4 p. 1-77 (PDF)
   Akoestisch isolatieprogramma voor de woningen in de omgeving van luchthaven Brussel-Nationaal - Nachtvluchten
2-1390/4
p. 29-30 2-1390/4 p. 29-30 (PDF)
  2-1390/4
p. 33-34 2-1390/4 p. 33-34 (PDF)
   Begrotingsfonds Nationaal Instituut voor de Statistiek
2-1390/4
p. 35 2-1390/4 p. 35 (PDF)
   Begrotingsfonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van emissies van broeikasgassen ("Kyoto-fonds")
2-1390/4
p. 24-25 2-1390/4 p. 24-25 (PDF)
  2-1390/4
p. 26 2-1390/4 p. 26 (PDF)
   De Post : Beheerscontract - Europese reglementering - BTW
2-1390/4
p. 27 2-1390/4 p. 27 (PDF)
   Introductie van nieuwe spelen van de Nationale Loterij op Internet
2-1390/4
p. 27 2-1390/4 p. 27 (PDF)
   Jaarlijkse bijdrage door de beheerder van het elektriciteitstransportnet aan de gemeenten
2-1390/4
p. 22-23 2-1390/4 p. 22-23 (PDF)
  2-1390/4
p. 25-26 2-1390/4 p. 25-26 (PDF)
   Onderzoeks- en aanslagtermijnen bij vennootschappen (artikel 354 WIB 1992)
2-1390/4
p. 20-21 2-1390/4 p. 20-21 (PDF)
   Overdracht van een vijfde van de dividenden verschuldigd aan HST-FIN
2-1390/4
p. 29 2-1390/4 p. 29 (PDF)
  2-1390/4
p. 31 2-1390/4 p. 31 (PDF)
   Overname van de schuld van de NMBS en van HST-FIN
2-1390/4
p. 28-29 2-1390/4 p. 28-29 (PDF)
  2-1390/4
p. 30-33 2-1390/4 p. 30-33 (PDF)
  2-1390/4
p. 34-35 2-1390/4 p. 34-35 (PDF)
   Overname van het Afrika Studie- en documentatiecentrum (ASDOC) door het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en van het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) door het Algemeen Rijksarchief
2-1390/4
p. 21 2-1390/4 p. 21 (PDF)
   Prior-postzegels
2-1390/4
p. 28 2-1390/4 p. 28 (PDF)
   Regels voor het ontvangen van giften of legaten door wetenschappelijke Staatsinstellingen
2-1390/4
p. 22 2-1390/4 p. 22 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen (Vereenvoudiging van de bijdragenstructuur - Sociaal en fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot - Pensioen - Vrij aanvullend pensioen en pensioenovereenkomst)
2-1390/4
p. 3-20 2-1390/4 p. 3-20 (PDF)
   Timesharing - Wijziging wet 11 april 1989 - Bescherming van de verbruiker
2-1390/4
p. 36 2-1390/4 p. 36 (PDF)
  2-1390/4
p. 37 2-1390/4 p. 37 (PDF)
   Toeslag ("Federale bijdrage") op verbruikte elektriciteit en gas ter financiering van openbare-dienstverplichtingen
2-1390/4
p. 23-24 2-1390/4 p. 23-24 (PDF)
   Versterking van de transparantieregels voor de overheidsbedrijven door de oprichting van een bezoldigingscomitť en de publicatie van de bezoldiging van de leidende figuren
2-1390/4
p. 29 2-1390/4 p. 29 (PDF)
  2-1390/4
p. 34 2-1390/4 p. 34 (PDF)
   Wijziging wet van 19 april 2002 op de Nationale Loterij
2-1390/4
p. 27 2-1390/4 p. 27 (PDF)
   Wijziging wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven : NMBS (Beheer - Raad van bestuur, strategisch comitť en benoemings- en bezoldigingscomitť)
2-1390/4
p. 29 2-1390/4 p. 29 (PDF)
  2-1390/4
p. 32 2-1390/4 p. 32 (PDF)
   Wijziging wet van 9 januari 2000 betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen : omzetting EG-richtlijn (Strafbepalingen)
2-1390/4
p. 36-37 2-1390/4 p. 36-37 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2-255
p. 4-8 2-255 p. 4-8 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-255
p. 4 2-255 p. 4 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2-255
p. 4-8 2-255 p. 4-8 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-255
p. 4 2-255 p. 4 (PDF)
Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Tijdelijke overdracht van de bevoegdheid van toezicht op de federale politie van de federale procureur naar de nationale magistraten) (2-596)      
  Algemene bespreking
2-85
p. 25-36 2-85 p. 25-36 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Begroting in evenwicht
2-73
p. 56 2-73 p. 56 (PDF)
   Belastinghervorming
2-73
p. 57-58 2-73 p. 57-58 (PDF)
   Belastingmaatregel voor de roerende inkomens
2-73
p. 57-58 2-73 p. 57-58 (PDF)
   Schuldafbouwpact
2-73
p. 57 2-73 p. 57 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-146
p. 51-52 2-146 p. 51-52 (PDF)
Regeringsverklaring : Sociaal-economische prioriteitennota 2002-2003 (22 januari 2002 - Regering-Verhofstadt) (Zie ook doc. Kamer van volksvertegenwoordigers 50-1632/001)      
  Bespreking
   Bestrijding van de fiscale fraude (Plan Zenner)
2-176
p. 25 2-176 p. 25 (PDF)
   Fiscale voordelen voor ethische beleggingen en duurzame investeringen
2-176
p. 25 2-176 p. 25 (PDF)
   Promotie van nieuwe technologieŽn
2-176
p. 24-25 2-176 p. 24-25 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-176
p. 22 2-176 p. 22 (PDF)
   Sociaal statuut van de zelfstandigen
2-176
p. 23 2-176 p. 23 (PDF)
   Verhoging van de tewerkstellingsgraad bij oudere werknemers
2-176
p. 23 2-176 p. 23 (PDF)
   Verlaging van de vennootschapsbelasting
2-176
p. 24 2-176 p. 24 (PDF)
   Wijziging van stock option-regeling (Aandelenopties)
2-176
p. 24 2-176 p. 24 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Toepassing artikel 59,1, in fine (Bespreking van een amendement gesteund op een advies van de dienst wetsevaluatie)
2-178
p. 36-37 2-178 p. 36-37 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad (N) (Dossier nr 9)      
  Geheime stemmingen
2-90
p. 43-45 2-90 p. 43-45 (PDF)
  2-90
p. 51 2-90 p. 51 (PDF)
  2-90
p. 54 2-90 p. 54 (PDF)
  2-90
p. 57 2-90 p. 57 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť I) (2-111)      
  Verslag namens het Bureau door de heer Moens
2-111/3
p. 1-4 2-111/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-11
p. 23-29 2-11 p. 23-29 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 95bis in het reglement van de Senaat ter uitvoering van artikel 4 van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (2-605)      
  Voorstel van de heer Moens
2-605/1
p. 1-3 2-605/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten (Parlementaire Handelingen) (2-384)      
  Verslag namens het Bureau door de heer Moens
2-384/2
p. 1-4 2-384/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-39
p. 38-39 2-39 p. 38-39 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen (Tobin-heffing) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten) (2-574)      
  Amendement nr 1 van de heer Moens
2-574/2
p. 1 2-574/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-82
p. 4-31 2-82 p. 4-31 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Omzetting richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000) (2-1232)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 24-37 2-220 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Secundaire markten voor financiŽle instrumenten - Bevoegdheden van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de Controledienst voor de Verzekeringen - CoŲrdinatie van het toezicht op de financiŽle sector : toenadering tussen de NBB, de CBF en de CDV) (2-1241)      
  Algemene bespreking
2-222
p. 16-22 2-222 p. 16-22 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen (Drankverpakkingen - Wegwerpfototoestellen - Batterijen - IndustriŽle verpakkingen - Notificatie bij de Europese Commissie - Wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van niet-alcoholische dranken en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Verpakkingsheffing) (2-1395)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 48-58 2-254 p. 48-58 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel (2-1276)      
  Verslag van de heer Moens
2-1276/2
p. 1-15 2-1276/2 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
2-235
p. 30-42 2-235 p. 30-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-240
p. 4-13 2-240 p. 4-13 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Moens
2-288/2
p. 1-4 2-288/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heren Devolder en Moens
2-288/3
p. 2 2-288/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 30 tot 38 van de heer Moens c.s.
2-288/5
p. 1-3 2-288/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector (Verplichte opslag van olieproducten) (2-926)      
  Amendement nr 1 van de heren Mahoux en Moens, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-926/3
p. 1-2 2-926/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Moens en Siquet, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-926/4
p. 1-2 2-926/4 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-178
p. 36-37 2-178 p. 36-37 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van ... betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen (2-1242)      
  Algemene bespreking
2-222
p. 16-22 2-222 p. 16-22 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-289)      
  Amendementen nrs 10 tot 19 van de heer Moens
2-289/3
p. 2-5 2-289/3 p. 2-5 (PDF)
  Amendementen nrs 23 en 24 van de heer Moens
2-289/5
p. 2-3 2-289/5 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heren Barbeaux en Moens
2-289/7
p. 1-26 2-289/7 p. 1-26 (PDF)
  Algemene bespreking
2-269
p. 4-9 2-269 p. 4-9 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof (Algemene regels inzake begroting en boekhouding voor de gefedereerde entiteiten - Uitvoering van artikel 50, ß2, van de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (2-1551)      
  Algemene bespreking
2-287
p. 51-54 2-287 p. 51-54 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Administratief recht van beroep inzake douane en accijnzen - WIB 1992 : motivatieplicht van de administratie) (2-443)      
  Verslag van de heer Moens
2-443/2
p. 1-6 2-443/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-56
p. 5-6 2-56 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Hervorming vennootschapsbelasting : verlaging van het belastingtarief ; wijziging WIB 1992 ; roerende voorheffing op liquidatieboni ; afschrijvingen ; aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen ; definitief belaste inkomsten ; aanrekening van jaarverliezen op winst uit abnormale of goedgunstige voordelen ; winst welke een vennootschap verkrijgt uit haar inrichting gevestigd in een land zonder dubbelbelastingverdrag - Maatregelen ten gunste van KMO's : aanmoediging van autofinanciering door vrijstelling van gereserveerde winsten ; vrijstelling van vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen in de loop van de drie eerste boekjaren - Hervorming van het stelsel van de coŲrdinatiecentra : wijziging KB nr 187 van 30 december 1982 en wet van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen - Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken : ruling - Actieplan doeltreffende inning van de vennootschapsbelasting) (2-1388)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-254
p. 42-48 2-254 p. 42-48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 (2-1233)      
  Verslag van de heer Moens
2-1233/3
p. 1-15 2-1233/3 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 (Afschaffing van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel en de vermogens verbonden aan de Centra voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent en Gembloers en aan het Centrum voor Landbouweconomie - Overdracht van personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen aan de gewesten of aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel) (2-1233)      
  Algemene bespreking
2-222
p. 5-16 2-222 p. 5-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Aanpassing van de tuchtstraffen - Mogelijkheid voor de betrokkene om gehoord te worden - Creatie van een beroepsprocedure - Invoering van een stelsel voor de herziening van de straffen - Aanmaak van een gegevensbank voor tuchtrechtspraak - Meer bewegingsvrijheid voor de hogere tuchtoverheid) (2-729)      
  Over de regeling van werkzaamheden
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendement nr 306 van de heer Moens
2-283/14
p. 3 2-283/14 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-123
p. 4-30 2-123 p. 4-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen (Instrument waarmee de financiering van de KMO's aanzienlijk zal worden verbeterd) (2-1587)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Moens, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1587/3
p. 1-2 2-1587/3 p. 1-2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-287
p. 55-60 2-287 p. 55-60 (PDF)
  2-288
p. 8-10 2-288 p. 8-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent) (2-833)      
  Verslag van de heer Moens
2-833/3
p. 1-12 2-833/3 p. 1-12 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Moens, na terugzending door de plenaire vergadering
2-833/7
p. 1-7 2-833/7 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-148
p. 23-45 2-148 p. 23-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons (Zie ook doc. 1-1366 en 2-442) (2-604)      
  Belangenconflict tussen de Senaat en het Vlaams Parlement
   Verslag over het overleg tussen het Bureau van de Senaat en een delegatie van het Vlaams Parlement door de heer Moens
2-604/5
p. 1-24 2-604/5 p. 1-24 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de financiering van de leden van de koninklijke familie (Dotaties) (2-1066)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Moens
2-1066/2
p. 1-2 2-1066/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (2-157)      
  Algemene bespreking
2-184
p. 32-41 2-184 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Amendementen nrs 29 tot 35 van de heer Moens
2-1158/3
p. 1-3 2-1158/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 110 van de heren Moens en Monfils
2-1158/5
p. 18 2-1158/5 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 116 van de heren Vankrunkelsven en Moens
2-1158/6
p. 4 2-1158/6 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 162 van de heer Moens
2-1158/12
p. 5 2-1158/12 p. 5 (PDF)
Wetsvoorstel om de verstrekking van tabak aan jongeren te verbieden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden) (2-1350)      
  Voorstel van de heer Moens
2-1350/1
p. 1-5 2-1350/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-279
p. 44-47 2-279 p. 44-47 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur (corporate governance) op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen) (2-714)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne, Moens, De Grauwe, Istasse, Morael en Maertens
2-714/1
p. 1-13 2-714/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden) (Mengsels of cocktails met sterke dranken) (2-1109)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 4-6 2-244 p. 4-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslag op kosten vermeld in art. 57 WIB) (2-468)      
  Amendement nr 4 van de heren Moens en Istasse, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-468/7
p. 1 2-468/7 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een evenwichtigere verdeling van de belastingdruk tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal (2-556)      
  Voorstel van de heer Moens
2-556/1
p. 1-13 2-556/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de belastbaarstelling van de meerwaarden betreft (Bevek - Sicav) (2-971)      
  Voorstel van de heer Moens
2-971/1
p. 1-2 2-971/1 p. 1-2 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999