S. 2-1521 Dossierfiche K. 50-2340

Voorstel van resolutie betreffende de Europese ruimtevaartpolitiek
Federaal adviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden  

ruimtevaartbeleid
Europees Ruimteagentschap
ruimtevaartindustrie
motie van het Parlement
satellietnavigatie
ruimtevaart
Federaal AdviescomitÚ voor Europese Aangelegenheden
aardobservatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1521/1 2-1521/1 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 1/3/2003
2-1521/2 2-1521/2 (PDF) Tekst aangenomen door het AdviescomitÚ 14/3/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/1/2003   Indiening Doc. 2-1521/1 2-1521/1 (PDF)
29/1/2003   Beslissing onmiddellijke behandeling
29/1/2003   Verzending naar commissie: Federaal adviescomitÚ Europese Aangelegenheden
13/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
20/3/2003   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Federaal adviescomitÚ Europese Aangelegenheden
29/1/2003   Verzending naar commissie
29/1/2003   Inschrijving op agenda
29/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens, Franšois RoelantsáduáVivier, Leen Laenens
29/1/2003   Gedachtewisseling
met de heer Philippe Busquin, Europees Commissaris
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Gedachtewisseling
met de heer Yvan Ylieff, regeringscommissaris
25/2/2003   Bespreking
25/2/2003   Artikelsgewijze bespreking
25/2/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
25/2/2003   Aanneming na amendering
25/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1521/1 2-1521/1 (PDF)
14/3/2003   Tekst aangenomen Doc. 2-1521/2 2-1521/2 (PDF)
20/3/2003   Mededeling aan bestemmeling(en)
Federale regering, Parlementen van de Gewesten en de Gemeenschappen, Europese Conventie, Europees Parlement, de Raad en de Commissie, Nationale parlementen van de lidstaten en kandidaat-lidstaten van de Europese Unie en van ESA, & de ESA
20/3/2003   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŰindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd 29/1/2003, 20/3/2003
Commissie: Federaal adviescomitÚ Europese Aangelegenheden
Geamendeerd 29/1/2003, 25/2/2003, 14/3/2003