Schriftelijke vragen van 3-901 tot 3-1000

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-901 Galand Pierre (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Terrorisme - Inlichtingendiensten - Interventie- en infiltratienetwerken - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
  Verzending vraag 7/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 4/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-904
3-902 Galand Pierre (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Terrorisme - Inlichtingendiensten - Interventie- en infiltratienetwerken - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
  Verzending vraag 7/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-904
3-903 Galand Pierre (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Terrorisme - Inlichtingendiensten - Interventie- en infiltratienetwerken - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
  Verzending vraag 7/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 1/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-904
3-904 Galand Pierre (PS) minister van Landsverdediging  
  Terrorisme - Inlichtingendiensten - Interventie- en infiltratienetwerken - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
  Verzending vraag 7/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-903
3-905 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk en Pensioenen  
  Pensioenen - Betaling per circulaire cheque - Vertraging - Eventuele storting op een zichtrekening.
  Verzending vraag 7/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-906
3-906 Mahoux Philippe (PS) minister van FinanciŽn  
  Pensioenen -Betaling per circulaire cheques - Vertraging - Eventuele storting op een zichtrekening.
  Verzending vraag 7/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 26/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-905
3-907 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kinderbedelarij - Beleid van de parketten - Vervolging en bescherming van minderjarige bedelaars.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 16/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-908 Durant Isabelle (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Nieuw Boswetboek - Richtlijnen van de Wereldbank - Standpunt van BelgiŽ.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-917
3-909 Destexhe Alain (MR) minister van Landsverdediging  
  Militaire invaliden van vredestijd.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 2/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
3-910 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Politiehervorming - Recht op huisvesting van de ex-rijkswachters - Transfer van de gebouwen naar de politiezones.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Antwoord 14/5/2004
  Beslissing niet publicatie 14/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-911
3-911 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiehervorming - Recht op huisvesting van de ex-rijkswachters - Transfer van de gebouwen naar de politiezones.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 10/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-910
3-912 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Statuut - Leden van de vroegere Bijzondere Opsporingsbrigade.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 10/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-913 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inbraakalarmen - Loze alarmoproepen - Nodeloze verificatie van de politiediensten - Maatregelen en sancties.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 26/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-914 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugs - Controle in scholen.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
3-915 Creyelman Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersboetes - Voertuigen ingeschreven in het buitenland - Afhandeling van de processen-verbaal.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-916 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Ongevallen met agenten - Aantal en oorzaken - Rijopleiding.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 8/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-917 Durant Isabelle (Ecolo) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo - Nieuw Boswetboek - Richtlijnen van de Wereldbank - Standpunt van BelgiŽ.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 7/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-908
3-918 Durant Isabelle (Ecolo) minister van FinanciŽn  
  Democratische Republiek Congo - Nieuw Boswetboek - Richtlijnen van de Wereldbank - Standpunt van BelgiŽ.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Antwoord 19/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-908
3-919 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Werk en Pensioenen  
  Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid.
  Verzending vraag 26/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-925
3-920 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid.
  Verzending vraag 26/4/2004
  Antwoord 27/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-925
3-921 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid.
  Verzending vraag 26/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-925
3-922 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid.
  Verzending vraag 26/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 30/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-925
3-923 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid.
  Verzending vraag 26/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Doorverwijzing vraag 4/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-925
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-977
3-924 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid.
  Verzending vraag 26/4/2004
  Antwoord 17/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-925
3-925 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid.
  Verzending vraag 26/4/2004
  Antwoord 24/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-924
3-926 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Parlementaire onderzoekscommissie "Lumumba" - Archieven - Aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie - Vervolging.
  Verzending vraag 26/4/2004
  Antwoord 25/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
3-927 Creyelman Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Gemeenten - Personenbelasting - Terugbetaling van achterstallige intresten.
  Verzending vraag 26/4/2004
  Antwoord 1/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
3-928 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Rijbewijs - Lichamelijk geschiktheid.
  Verzending vraag 26/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-929 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Belgische nationaliteit - Vordering van het openbaar ministerie tot vervallenverklaring van de nationaliteit - Personen die de nationaliteit verkregen en die werden veroordeeld wegens aanslag of poging tot aanslag.
  Verzending vraag 4/5/2004
  Voorlopig antwoord 2/6/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
  Antwoord 14/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-930 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Topambtenaren - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag 30/4/2004
  Antwoord 4/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Aanvullend antwoord 25/5/2004
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-742
3-931 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Personeel - Verdeling volgens de woonplaats - Ondervertegenwoordiging van Brussel.
  Verzending vraag 4/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
  Antwoord 23/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-932 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Toegankelijkheid van de stations - Gehandicapten.
  Verzending vraag 4/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
  Antwoord 20/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-933
3-933 Willems Luc (VLD) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  NMBS - Toegankelijkheid van de stations - Gehandicapten.
  Verzending vraag 4/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-932
3-934 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Fietsenstallingen aan de stations.
  Verzending vraag 4/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
  Antwoord 6/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-935
3-935 Willems Luc (VLD) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  NMBS - Fietsenstallingen aan de stations.
  Verzending vraag 4/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
  Antwoord 21/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-934
3-936 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Verkeersbelasting - Vrijstelling voor gehandicapten - Uitbreiding naar de andere gezinsleden die de voertuig ook besturen.
  Verzending vraag 4/5/2004
  Antwoord 1/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-937
3-937 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verkeersbelasting - Vrijstelling voor gehandicapten - Uitbreiding naar de andere gezinsleden die de voertuig ook besturen.
  Verzending vraag 4/5/2004
  Antwoord 19/5/2004
  Beslissing niet publicatie 19/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-936
3-938 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk en Pensioenen  
  Zorgverlof - Verzorging van een zwaar ziek kind - Alleenstaande ouder - Bijkomende middelen.
  Verzending vraag 4/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
  Antwoord 30/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-939 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ouders met zieke kinderen - Maximumfactuur - Rooming-in - Eventuele opname in het remgeld.
  Verzending vraag 4/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
  Antwoord 5/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-941 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Kosten voor opname en behandeling - Geneesmiddelen in categorie B - Opname in categorie A.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Antwoord 21/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
3-942 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Kosten voor opname en behandeling - Mensen met gezinslast - Betaalbaarheid van de facturen.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Antwoord 24/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-943 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Kosten voor opname en behandeling - Gezinslast patiŽnten - Kinderen die rechthebbende zijn via de partner van de patiŽnt.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Antwoord 24/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-944 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Kosten voor opname en behandeling - Recht op een verhoogde tegemoetkoming na een jaar feitelijke scheiding.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Rappel 2/12/2005
  Verzending vraag 2/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 16/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-945 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Kosten voor opname en behandeling - Samenwonende patiŽnten met precaire financiŽle toestand.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Antwoord 9/6/2004
  Beslissing niet publicatie 9/6/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-993
3-946 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Kosten voor opname en behandeling - Aanvraag van het leefloon tijdens de opname - Retroactiviteit voor de verhoogde tegemoetkoming.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Antwoord 21/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-947 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Forfait voor medisch-technische prestaties - Afschaffing.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Antwoord 24/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-948 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Invaliditeit - Uitkeringen - Termijn voor de uitbetaling.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-949
3-949 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Politie - Invaliditeit - Uitkeringen - Termijn voor de uitbetaling.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Antwoord 24/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-948
3-950 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geboorteaangifte - Onduidelijk geslacht - Kinderbijslag.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-951 Ramoudt Didier (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - Richtlijnen - Gebrek bij de goedkeuring door de Koning - Terugwerkende kracht van de nietigverklaring door de Raad van State.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Beslissing niet publicatie 18/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-952
3-952 Ramoudt Didier (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - Richtlijnen - Gebrek bij de goedkeuring door de Koning - Terugwerkende kracht van de nietigverklaring door de Raad van State.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Antwoord 10/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-951
3-953 de T' Serclaes Nathalie (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Stichtingen van openbaar nut - Internationale verenigingen zonder winstoogmerk - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 24/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-954 Nyssens Clotilde (cdH) minister van FinanciŽn  
  Terrorisme - Witwassen van kapitaal - Aan de banken te bezorgen documenten - Vervalsing.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 8/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-955 Mahoux Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Ziekte van Bechterew - Terugbetaling van een nieuwe behandeling.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Antwoord 26/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-956 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Ervaringsfonds - FinanciŽle hulp - Werknemers ouder dan 55 jaar.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 22/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-957 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Fraude - Telefoonwinkels.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-958 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van FinanciŽn  
  PC-privť-project - Fiscale voordelen - Bekendmaking van de maatregelen.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Antwoord 30/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-959 Vienne Christiane (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  (nog niet vertaald) Administration des douanes et accises - Coopťration internationale - Convention de 1997 relative ŗ l'assistance mutuelle et ŗ la coopťration entre administrations douaniŤres - Ratification.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Intrekking vraag 27/5/2004
3-960 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  ASTRID - Dekkingszones voor de verbindingen - Toelage van de federale Staat aan de gemeenten - Bedrag en voorwaarden.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-961
3-961 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  ASTRID - Dekkingszones voor de verbindingen - Toelage van de federale Staat aan de gemeenten - Bedrag en voorwaarden.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-960
3-962 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk en Pensioenen  
  Mobilieitspremie voor werklozen.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 18/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Antwoord 2/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-963 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Dove en/of stomme gedetineerden - Begeleindingsmaatregelen.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 17/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-964 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Magistratuur - Gerechtelijke stagiairs - Benoeming.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 24/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-965 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Afwijkingen bij baby's - Cijfers voor de Antwerpse regio - Cijfers voor de andere provincies - Wenselijke maatregelen.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Antwoord 27/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-966 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Aardgas - Nieuwe binneninstallaties en nieuwe onderdelen van binneninstallaties - Normen - Publicatie in het Belgisch Staatsblad
  Verzending vraag 18/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-967 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Kosten voor opname en behandeling - Verschil tussen de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis en een psychiatrische ziekenhuis.
  Verzending vraag 27/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 16/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-968 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Kosten voor opname en behandeling - Stijging van het persoonlijk aandeel na vijf jaar opname - Daghospitalisatie.
  Verzending vraag 27/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 16/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-969 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Kosten voor opname en behandeling - Verhoogde tegemoetkoming voor langdurig werklozen - Schorsing van de werkloosheidsperiode voor sommige patiŽnten.
  Verzending vraag 27/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
3-970 Mahoux Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  VoedselhygiŽne - Evenementen - Controle op de kwaliteit en de bewaring.
  Verzending vraag 27/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 27/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-971 Mahoux Philippe (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Telecommunicatie - Gedragscode - Internet en vaste telefonie - Mobiele telefonie.
  Verzending vraag 27/5/2004
  Antwoord 9/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-972
3-972 Mahoux Philippe (PS) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Telecommunicatie - Gedragscode - Internet en vaste telefonie - Mobiele telefonie.
  Verzending vraag 27/5/2004
  Antwoord 29/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-971
3-973 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Wit-Rusland - Uitbreiding van de Europese Unie - Organisatie van een gala door Europese diplomaten.
  Verzending vraag 2/6/2004
  Antwoord 29/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-974 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Vlakte van de Raan - Toekenning van een beschermde status als natuurproject door de federale regering.
  Verzending vraag 2/6/2004
  Antwoord 6/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
3-975 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hepatitis C-virus - Aantal gevallen - Gratis en anoniem test.
  Verzending vraag 2/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
3-976 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rijden onder invloed van drugs - Controles - Urinetesten en bloedstalen - Vervallenverklaring van het recht van sturen.
  Verzending vraag 2/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-977 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid.
  Verzending vraag 4/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 26/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-923
3-978 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Belastingcontroles - Bezwaarschriften - Bevoegde dienst - Termijn.
  Verzending vraag 4/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 19/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-979 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Strafrechtelijk vonnis - Inzagerecht - Voorafgaandelijk toestemming van een procureur-generaal - Circulaires.
  Verzending vraag 4/6/2004
  Antwoord 5/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
3-980 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Ontvluchtingen - Aantal en omstandigheden - Bewakingsmaatregelen.
  Verzending vraag 4/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Voorlopig antwoord 18/8/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 15/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-981 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Cellen met andere bestemming.
  Verzending vraag 4/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 31/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-982 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hondenfokkerij - Reglementering - Agressieve honden.
  Verzending vraag 4/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 27/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-983 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk en Pensioenen  
  Arbeidsvoorwaarden en beloning - Discriminatie op basis van leeftijd - Europese richtlijn 2000/78/EG - Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie.
  Verzending vraag 7/6/2004
  Antwoord 16/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-985
3-984 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Arbeidsvoorwaarden en beloning - Discriminatie op basis van leeftijd - Europese richtlijn 2000/78/EG - Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie.
  Verzending vraag 7/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 6/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-985
3-985 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Arbeidsvoorwaarden en beloning - Discriminatie op basis van leeftijd - Europese richtlijn 2000/78/EG - Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie.
  Verzending vraag 7/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Valt buiten de bevoegdheid 23/7/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-984
3-986 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mosselen uit de Middellandse Zee - Hepatitis-A virus - Besmetting.
  Verzending vraag 7/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 27/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-987 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische erkenningen - Cijfers
  Verzending vraag 8/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 27/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-988 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van FinanciŽn  
  Medische erkenningen - Vermindering van belastbaar inkomen en oroerende voorheffing -Taksen op autovoertuigen - Cijfers
  Verzending vraag 8/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 13/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-989 Vankrunkelsven Patrik (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Medische erkenningen - Sociaal telefoontarief - Cijfers
  Verzending vraag 8/6/2004
  Antwoord 23/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-990 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Voorraadverplichting van aardolieproducten - Stand in BelgiŽ
  Verzending vraag 8/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 20/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-991 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchtvaartpolitie - Regularisatie - Integratie in het officierenkader
  Verzending vraag 8/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 29/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-992 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  De Post - Opendeurdag van het postkantoor van Genk - Folder - Strijdigheid met de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken
  Verzending vraag 8/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 20/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-993 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Kosten voor opname en behandeling - Samenwonende patiŽnten met precaire financiŽle toestand.
  Verzending vraag 9/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 26/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-945
3-994 Destexhe Alain (MR) minister van FinanciŽn  
  Administratie van de BTW en administratie van de Directe Belastingen - Wijziging van de dossiers van de BTW-plichtigen - Antwoord van de belastingplichtigen - Termijn.
  Verzending vraag 18/6/2004
  Antwoord 22/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-995 Destexhe Alain (MR) minister van FinanciŽn  
  Administratie van de Directe Belastingen - Belastingplichtigen met een persoon ten laste - Bezwaarschrift - Raadpleging van het Rijksregister van de natuurlijke personen.
  Verzending vraag 18/6/2004
  Antwoord 29/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-996 Brotcorne Christian (cdH) minister van FinanciŽn  
  Administratie van het Kadaster, de Registratie en Domeinen - LoCo-systeem - Coperfin-hervorming - Voorgang.
  Verzending vraag 18/6/2004
  Antwoord 15/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
3-997 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Werk en Pensioenen  
  Asielzoekers - Minderjarige jongeren - Studiekeuze - Leervergoeding.
  Verzending vraag 18/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 13/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-998
3-998 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Asielzoekers - Minderjarige jongeren - Studiekeuze - Leervergoeding.
  Verzending vraag 18/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-997
3-999 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) - Opvang en behandeling van patiŽnten - Referentiecentra.
  Verzending vraag 18/6/2004
  Antwoord 4/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-1000 Thissen Renť (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding - Geneesmiddelenregister - Inwerkingtreding van de nieuwe reglementering.
  Verzending vraag 28/6/2004
  Antwoord 27/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-272