Schriftelijke vragen van 3-801 tot 3-900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-801 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  BIAC - Verkoop van aandelen aan DHL.
  Verzending vraag 26/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 16/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-802 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Farmaceutische specialiteiten.- Wijzigingen in de terugbetaling.- Praktische problemen.
  Verzending vraag 26/2/2004
  Antwoord 6/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-803 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische patiŽnten.- Gedwongen opname.- Kosten ziekenvervoer.
  Verzending vraag 26/2/2004
  Antwoord 8/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-804 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS.- Stations.- Parkeergelegenheid.
  Verzending vraag 26/2/2004
  Antwoord 16/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-805
3-805 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  NMBS.- Stations.- Parkeergelegenheid.
  Verzending vraag 3/3/2004
  Antwoord 31/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-804
3-806 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Hoven en rechtbanken - Politie - Nieuwe veiligheidskorpsen - Beslissing om agenten niet te bewapenen.
  Verzending vraag 4/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 21/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-807 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Ambassade - Rampzalige situatie van bepaalde personeelsheden.
  Verzending vraag 4/3/2004
  Antwoord 23/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-808 Guilbert Michel (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Venezuela - Landenfiche.
  Verzending vraag 4/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 15/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
3-809 Durant Isabelle (Ecolo) minister van Landsverdediging  
  Militaire luchthaven van Jehonville - Bestemming.
  Verzending vraag 4/3/2004
  Antwoord 30/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-810 Nyssens Clotilde (cdH) minister van FinanciŽn  
  Directe belastingen in Ukkel - Administratie - Diensten - Locatie.
  Verzending vraag 4/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 11/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-811 Ramoudt Didier (VLD) minister van FinanciŽn  
  Affiches - Aanplakkingstaks.
  Verzending vraag 4/3/2004
  Antwoord 19/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-812 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Werknemersbedrijven - Middel om ondernemingen en werkgelegenheid te hulp te snellen.
  Verzending vraag 5/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-156
3-813 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Weigering omgangsrecht - Klachten - Seponering - Richtlijnen voor de parketten.
  Verzending vraag 5/3/2004
  Antwoord 7/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-233
3-814 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diensten die zich bezighouden met de strijd tegen de clandestiene immigratie en de mensenhandel - Infiltratie door criminele organisaties.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-815 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Diensten die zich bezighouden met de strijd tegen clandestiene immigratie en mensenhandel - Infiltratie door criminele organisaties.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-816 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Belgische missies - Huidige en toekomstige engagementen.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Antwoord 15/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-817 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Landsverdediging  
  Brigadegeneraals - Taalverhouding.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 23/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-818 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Landsverdediging  
  Kosovo - MacedoniŽ - Belgische troepen.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Antwoord 15/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-819 Destexhe Alain (MR) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Herstructurering - Bevel paracommando - Afschaffing.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Antwoord 31/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-820 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van FinanciŽn  
  Brandstoffen op basis van koolwaterstoffen - Geleidelijke vermindering - Fiscale heffingen - Tekorten.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 16/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-821 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beroep van "perfusionist" - Definitie.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-822 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiescholen - Gevechtstechnieken - Cursussen gegeven door privť-firma's.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 22/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-823 Caluwť Ludwig (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgen in het buitenland - Schrapping uit het bevolkingsregister - Procedure.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 18/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-824 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Helikopters - Piloten - Voorschriften.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Antwoord 8/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-825 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Provinciale verkeerseenheden - Samenvoeging.
  Verzending vraag 16/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 4/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-209
3-826 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Regeringscommissarissen - MateriŽle en financiŽle voordelen in hoofde van hun functie.
  Verzending vraag 18/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-737
3-827 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijk Paleis - Veiligheidsdienst - Eventuele misbruiken.
  Verzending vraag 18/3/2004
  Antwoord 4/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-828
3-828 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Koninklijk Paleis - Veiligheidsdienst - Eventuele misbruiken.
  Verzending vraag 18/3/2004
  Antwoord 29/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-827
3-829 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Legervliegtuigen - Gebruik.
  Verzending vraag 18/3/2004
  Antwoord 28/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-830 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Koninklijke familie - Fiscaliteit.
  Verzending vraag 18/3/2004
  Antwoord 29/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-831 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Schuld van landen in het Zuiden - Kwijtschelding.
  Verzending vraag 18/3/2004
  Antwoord 25/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-181
3-832 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Schuld van landen in het Zuiden - ReŽle waarde.
  Verzending vraag 18/3/2004
  Antwoord 25/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-182
3-833 Ceder Jurgen (VL. BLOK) Eerste minister  
  Volksliederen - Groeten.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Antwoord 22/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-834
3-834 Ceder Jurgen (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Volksliederen - Groeten.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 24/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-833
3-835 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Capaciteit - Overdracht van niet-Belgische gevangenen aan hun land van herkomst.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 25/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
3-836 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Drugsproblematiek.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 26/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
3-837 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Nieuw Justitiepaleis te Antwerpen - Erelonen.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Antwoord 30/4/2004
  Beslissing niet publicatie 30/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-838
3-838 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Nieuw Justitiepaleis te Antwerpen - Erelonen.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 16/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-837
3-839 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Grondwet - Goedkeuring - Vereiste meerderheid - Volksraadpleging.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 19/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
3-840 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Taiwan - Referendum - Houding van de Belgische regering.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 27/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
3-841 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  China - Wapenembargo- Eventuele opheffing - Houding van de Belgische regering.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 27/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
3-842 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweigerde asielzoekers - Gemeenschappelijke vluchten.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Antwoord 4/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-843 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Werk en Pensioenen  
  RVA - VDAB, Forem en BGDA - Uitwisseling van gegevens.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 1/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-844 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingshulp - Aanwending - Militaire uitgaven.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 22/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-845 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van FinanciŽn  
  Concerten - Organisatoren - Buitenlandse artiesten - Bedrijfsvoorheffing.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 10/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-846 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Spookrijders - Empirisch onderzoek - Profiel.
  Verzending vraag 19/3/2004
  Antwoord 9/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-847 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Bank van De Post - Rekeningen-courant - "Beheerskosten 2004" - Speciaal tarief voor zestigplussers.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 16/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-848 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Hogere officieren met mandaat - Onderwijstaken.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Antwoord 4/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-849 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Verbindingsofficieren - Chauffeur.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 18/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-850 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Verbindingsofficieren - Controle.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 18/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-851 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Verbindingsofficieren - Duur van het mandaat.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 18/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-852 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk en Pensioenen  
  Overlevingspensioen - Toegelaten arbeid.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Antwoord 3/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-853 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Onmiddellijke verschijning - Toepassing - Aard van de feiten - Straffen.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Voorlopig antwoord 7/4/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 18/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
3-854 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Oproeping bij proces-verbaal - Toepassing - Aard van de feiten - Straffen.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Voorlopig antwoord 7/4/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 19/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
3-855 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerechtelijke procedures - (BeŽdigde) tolken en vertalers - Aanstelling - Taalgebruik.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Antwoord 21/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-856 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  HaÔti - Stabilisatiemacht - Belgische deelname.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 19/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
3-857 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - Belgische Permanente Vertegenwoordiging - Kantoorruimte.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 2/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-858 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Afrikaanse vluchtelingen - Terugkeer - Conferentie in GenŤve - Deelname van BelgiŽ.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 8/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-859 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Afrikaanse interventiemacht - Oprichting - Rol van de Europese Unie en van BelgiŽ.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 10/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-860 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treintickets - Verkoop via het internet.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Antwoord 16/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-861 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk en Pensioenen  
  Arbeidsinspectie - Inspectie van de sociale wetten - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 1/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-862 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk en Pensioenen  
  Arbeidsinspectie -Medische Inspectie - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 2/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-863 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk en Pensioenen  
  Arbeidsinspectie - Technische Inspectie - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 2/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-864 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Belastingsambtenaren - Geweld, intimidaties en represailles - Maatregelen.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 29/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-865 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrie - Dubbele diagnoseproblemen - Studie - Financiering.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 15/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
3-866 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Kinderen - Tekort aan opvangcapaciteit.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 2/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-867 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale Inspectie - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Antwoord 27/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-868 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tuberculose - Multiresistente vorm - Besmettingen in BelgiŽ.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-869 Caluwť Ludwig (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Brusselse kabelmaatschappijen - Zenders die worden aangeboden - Andere activiteiten.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 3/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-870 Caluwť Ludwig (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mindervaliden - Overlijden - Tegemoetkoming - Terugvordering.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-871 Mahoux Philippe (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Energiesector - Eenzijdige contractaanpassingen.
  Verzending vraag 25/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 3/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-872 Ceder Jurgen (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Proces-verbaal - Retributie - Verschil in behandeling.
  Verzending vraag 25/3/2004
  Antwoord 27/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Aanvullend antwoord 18/6/2004
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-873 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomaten - Benoeming - Betrokkenheid van de gemeenschappen en de gewesten.
  Verzending vraag 25/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 19/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
3-874 Caluwť Ludwig (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Aanplakruimte - Toewijzing - Onderrichtingen.
  Verzending vraag 25/3/2004
  Antwoord 4/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-875 Caluwť Ludwig (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kandidatenlijsten - Formaat.
  Verzending vraag 25/3/2004
  Antwoord 4/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-876 Caluwť Ludwig (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Taalwet - Toepassing.
  Verzending vraag 25/3/2004
  Antwoord 4/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-877 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verhoogde kinderbijslag - Verschillen tussen de gewesten - Eventuele misbruiken.
  Verzending vraag 25/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 6/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-878 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenschoolse kinderopvang - Initiatieven - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Verdeelsleutel.
  Verzending vraag 25/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 6/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-619
3-879 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Hof van Cassatie - Eerste voorzitter - Secretariaat - Taken.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 16/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
3-880 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Drugs die onder controle staan - Cyberhandel.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 24/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-881
3-881 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugs die onder controle staan - Cyberhandel.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-880
3-882 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Phone Mail-dienst - Automatische oproep - Dubbele facturering.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 16/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-883 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - AbsenteÔsme.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-884 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Verdeling per groep van graden - Hoofdcommissarissen - Benoeming.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 10/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-885 Delacroix Michel (FN) minister van FinanciŽn  
  Biobrandstof - Transgeen koolzaad - Productie - Effecten.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Antwoord 29/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-887
3-886 Delacroix Michel (FN) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Biobrandstof - Transgeen koolzaad - Productie - Effecten.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 7/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-887
3-887 Delacroix Michel (FN) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Biobrandstof - Transgeen koozaad - Productie - Effecten.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Antwoord 11/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-886
3-888 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Besmettelijke ziekten die een algemeen gevaar opleveren - Lijst.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 28/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-889 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongevallen - Genezenverklaring - Datum - Kennisgeving door de verzekeraar.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Antwoord 14/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-890 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Arbeidsongevallen - "Faraoplan" - Jonge werknemers en uitzendkrachten - Specifieke maatregelen.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Antwoord 18/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-891 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Pesterijen op het werk - Moeilijkheden bij de interpretatie van de wetgeving - Preventieadviseur - Verslagen.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Antwoord 6/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-892 Coveliers Hugo (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vredegerecht - Politierechtbank - Hoofdgriffier - Benoemingsvoorwaarden.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 19/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
3-893 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Internet - Aanbieden van illegale muziekbestanden - Vervolging.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Voorlopig antwoord 28/4/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 4/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-894 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Nieuwe procedure inzake de aflevering van reispassen - Overgangsregeling - Publicatie van de (nieuwe) brochure "Reis Wijs".
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Rappel 25/5/2004
  Verzending vraag 25/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Rappel 13/7/2004
  Verzending vraag 13/7/2004
  Antwoord 20/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
3-895 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Schepen - Verontreiniging - Toezicht.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Antwoord 18/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-896
3-896 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Schepen - Verontreiniging - Toezicht.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Antwoord 30/4/2004
  Beslissing niet publicatie 30/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-895
3-897 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Belastingadministratie - Indiening van bezwaarschriften - Aangetekenden brief - Termijn.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 25/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-898 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Belastingadministratie - Openingsuren - Indiening van bezwaarschriften - Tijdstip.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 25/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-899 Ramoudt Didier (VLD) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Belgisch rijbewijs - Buitenlands rijbewijs - Inwisseling.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-900 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Armoede - Regeringsbeleid - Participatie van de armen aan het beleid.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Antwoord 7/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-207