Schriftelijke vragen van 3-7901 tot 3-7957

57 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7901 Hermans Margriet (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Burundi - AIDS - Medicatie - Tekorten.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7902
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2258
3-7902 Hermans Margriet (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Burundi - AIDS - Medicatie - Tekorten.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7901
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2258
3-7903 Hermans Margriet (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Poolse regering - Homofobe maatregelen.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2259
3-7904 Martens Bart (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  F-16 vliegtuigen - Lawaaihinder - Gevolgen voor het leefmilieu.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2271
3-7905 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  SABAM - Unificatie bijdrage en billijke vergoeding.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2276
3-7906 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Stofwisselingsziekte - Medische voedingsproducten - Terugbetaling.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Intrekking vraag 20/4/2007
3-7907 Lijnen Nele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Generische geneesmiddelen - Terugbetaling.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2256
3-7908 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verplegend personeel - Herwaardering.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2270
3-7909 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale immigratie - Campagnes tot ontraden - Bevoegdheid.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7910 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Huwelijksimmigratie - Campagnes tot ontraden.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7911 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandige activiteiten - Gelijkstelling met bijberoep - Einde - Gevolgen.
  Verzending vraag 18/4/2007
3-7912 Schouppe Etienne (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Treinverkeer - Antwerpen - Noord-Zuid-tunnel.
  Verzending vraag 18/4/2007
3-7913 Schouppe Etienne (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Treinverkeer - Veiligheid - Aantal zware overtredingen.
  Verzending vraag 18/4/2007
3-7914 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Islamitische eredienst - Erkenningsdossiers - MoskeeŽn.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2301
3-7915 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Eredienstenbeleid - Samenwerkingsakkoorden - Nieuwe erkenningen.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2302
3-7916 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Belspellen - Erkenningen - Maatregelen tegen overtredingen.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2303
3-7917 Collas Berni (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 12 juni 2006 die het bedienen van automatische ę externe Ľ defibrillatoren toelaat - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2305
3-7918 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Turkije - Verplichte legerdienst - Uitkoopmogelijkheden.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7919
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2315
3-7919 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Landsverdediging  
  Turkije - Verplichte legerdienst - Uitkoopmogelijkheden.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7918
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2315
3-7920 Beke Wouter (CD&V) minister van Landsverdediging  
  CDSCA - Brasschaat - Verkoop van vierentwintig woningen.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2293
3-7921 Beke Wouter (CD&V) minister van Landsverdediging  
  CDSCA - Woningen - Lasten.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2300
3-7922 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gehandicapte personen - Administratieve vereenvoudiging - Elektronische badge.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2294
3-7923 Noreilde Stefaan (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Treinen en stations - Diefstallen.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2314
3-7924 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verlies van portefeuille - Snelloket - Stand van zaken.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2275
3-7925 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Farmaceutische industrie - Omzetheffingen.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2304
3-7926 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Legeraalmoezeniers - Verloning - Discriminatie.
  Verzending vraag 24/4/2007
3-7927 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  PatiŽnten met multiple sclerose - Voorzieningen.
  Verzending vraag 24/4/2007
3-7928 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisdieren - Specifieke verzekering - Informatie van nieuwe eigenaars.
  Verzending vraag 24/4/2007
3-7929 Steverlynck Jan (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Treinrit Ieper-Brugge - Lange wachttijden in het station Kortrijk.
  Verzending vraag 24/4/2007
3-7930 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7941
3-7931 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7941
3-7932 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7941
3-7933 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7941
3-7934 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7941
3-7935 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7941
3-7936 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7941
3-7937 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7941
3-7938 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7941
3-7939 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7941
3-7940 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7941
3-7941 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7940
3-7942 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Douane en Accijnzen van Namen - Verhuis - Terrein van de oude Intermillsfabriek in Saint-Servais.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2330
3-7943 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Referentieterugbetaling - Specifieke patiŽntengoepen - Negatieve effecten.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2320
3-7944 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - Programmatorische overheidsdiensten - Verminderde prestaties om medische redenen - ReÔntegratieplan.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2326
3-7945 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Openbaar Ambt - Modernisering - Balans.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2327
3-7946 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - Programmatorische overheidsdiensten - Houders van een management- of staffunctie - Aanwijzing - Depolitisering.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2329
3-7947 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Vastgoed - Verhuur of concessie - Toepassing van de forfaitaire aftrek.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2331
3-7948 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antivirale middelen - Aankoop - Distributie.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2334
3-7949 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plaatsvervangende huisartsen - Erkenning.
  Verzending vraag 26/4/2007
  Antwoord 26/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2335
3-7950 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Civiele veiligheid - Kenniscentrum - Risicobeheer.
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Verzending vraag 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2336
3-7951 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Vereiste leeftijd.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2337
3-7952 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Koninklijk Conservatorium van Brussel - Gebouwen - Verval - Renovatie.
  Verzending vraag 27/4/2007
3-7953 Galand Pierre (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Staten - Gevangen Cubanen - Mensenrechten.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
3-7954 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Reizen - Prijssupplementen.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-1515
3-7955 Noreilde Stefaan (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Lokale periodieken - Distributie.
  Verzending vraag 27/4/2007
3-7956 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Belgacom - Statutaire personeelsleden - Deelname aan externe projecten - Salaris.
  Verzending vraag 30/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7957
3-7957 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Belgacom - Statutaire personeelsleden - Deelname aan externe projecten - Salaris.
  Verzending vraag 30/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7956