Schriftelijke vragen van 3-6401 tot 3-6500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-6401 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  China - orgaanhandel - eventuele gevolgen - Belgische ziekenhuizen.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6402 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Rol van de opkomende landen.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 17/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6403 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingslanden - Drinkwater - Ontwikkelingssamenwerking - Rol van BelgiŽ.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6404 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Geweld tegen vrouwen - Internationale normen - Toestand en beleid in BelgiŽ - Concreet maatregelen voorzien.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6405 Destexhe Alain (MR) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - Statutair en contractueel personeel - Vaste afgevaardigden - Uitbetaling van syndicale premies.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6406 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Kyotoprotocol - Eerbiediging - Geplande maatregelen.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6407 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Klimaat - Broeikasgasemissie - Kyotoprotocol - Nakomen van zijn verplichtingen door BelgiŽ - Maatregelen.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6408 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europees Burgerschap - Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap - Artikelen 17 en 19 - Interpretatie.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 31/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6409 Cornil Jean (PS) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Duurzame ontwikkeling - Nationale strategie - Stand van zaken.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 30/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6410 Cornil Jean (PS) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Administraties - Duurzame aankopen - Rondzendbrieven - Evaluaties.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6411 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerverslag - Scholen en internaten - Aansprakelijkheid brandweer.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6412 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Spoorwegpolitie - Acties tegen stadsbendes.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6413 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Spoorwegpolitie - Drugsacties - Evolutie.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6414 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Valse of vervalste documenten - Nationale luchthaven.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 12/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6415 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gerechtelijke politie - Onderzoeken - Criminele organisaties.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6416 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Gevaarlijke gedetineerden - Overbrenging.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6417 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke familie - Veiligheidsdienst - Beschermingsopdracht.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 12/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6418 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antivirale middelen - Aankoop en distributie.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Rappel 8/3/2007
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6419 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Werk  
  Brandweerverslag - Verplichting voor scholen en internaten.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 16/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6420 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Vergoeding in geval van inlevering - Toepassing - Praktische organisatie bij de plaatselijke politie.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6421
3-6421 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Vergoeding in geval van inlevering - Toepassing - Praktische organisatie bij de plaatselijke politie.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6420
3-6422 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Inlevering van het wapen - Transparantie van de vergoeding.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6423 Laloy Marie-Josť (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Hervorming - Individuele socialezekerheidsuitkering.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6424 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Terrorisme - Veroordeelde Belgen - Ontneming van de Belgische nationaliteit.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 30/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6425 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Faxberichten en elektronische berichten van belastingplichtigen - Geldigheid - Omzendbrief.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6426 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevel om het grondgebied te verlaten - Burgers met makkelijk en moeilijk te verwijderen nationaliteiten - Onveilige landen.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 7/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6427 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Atypische antipsychotica - Bijkomend onderzoek - Standpunt van BelgiŽ.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6428 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Pensioenen - Studiejaren - Regularisatie.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Antwoord 19/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6429
3-6429 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Studiejaren - Regularisatie.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 21/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6428
3-6430 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Klokkenluiders - Wettelijke bescherming.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6431 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Treinstellen - CommerciŽle activiteiten.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 30/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6432 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Station Brugge - Zitplaatsen - Overdekte perrons.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6433 Steverlynck Jan (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Station Lichtervelde - Overstapplaats voor lijnen 66 en 73.
  Verzending vraag 15/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 21/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6434 Roelants du Vivier FranÁois (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Belgisch recht - Bestraffing van het negationisme - InterministeriŽle Commissie voor Humanitair Recht - Besluiten.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1961
3-6435 Roelants du Vivier FranÁois (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Facultatief protocol - Ratificatie.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6436
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1979
3-6436 Roelants du Vivier FranÁois (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Facultatief protocol - Ratificatie.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Antwoord 20/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6435
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1979
3-6437 Bousakla Mimount (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Centrum Noord-Zuid - Toetreding - BelgiŽ.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Antwoord 20/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1976
3-6438 de T' Serclaes Nathalie (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidsbeleid - Genderdimensie.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Antwoord 20/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1974
3-6439 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Europese studie - Geestelijke gezondheid - Ziekenhuisopnames in BelgiŽ.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Antwoord 20/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1992
3-6440 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  ActiviteitencoŲperatieven - Resultaten.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Antwoord 20/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Aanvullend antwoord 18/1/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1982
3-6441 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kleine en middelgrote ondernemingen - Steunbeleid.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 24/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6442
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2018
3-6442 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Middenstand en Landbouw  
  Kleine en middelgrote ondernemingen - Steunbeleid.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6441
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2018
3-6443 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rechterlijke Orde - Personeel van griffies en parketten - Onverenigbaarheid met de uitoefening van een openbaar mandaat.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6444 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Gecertificeerde opleidingen voor de ambtenaren van niveau A - Centra voor beroepsopleiding (CBO) - Voorwaarden voor de medewerking van de ambtenaren.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6445 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Human Resources Management - Nieuwe diensten - Selectiecriteria
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6446 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Interne beroepsmobiliteit - Invoering.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6447 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Regie der Gebouwen - Administrateur-generaal en houders van een management- en staffunctie - Aanstellingsprocedure.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6448 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Informaticatoepassing FUN - Gebreken in het concept.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6449 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Informaticatoepassing FUN - Werkingsproblemen.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6450 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Termijnen voor de hernieuwing van vergunningen - Termijnen voor de aanvragen van vergunningen - Ontbreken van een vergoeding voor de terugname van wapens.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 25/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6451 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Situatie in de gesloten centra voor vreemdelingen - Rapport ingediend door verschillende organisaties - Aanbevelingen.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 7/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6452 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale ambtenarij - Personeelsleden van niveau B en C - Gecertificeerde opleidingen - Kostprijs.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 29/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6453 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - Gecertificeerde opleidingen - Personeelsleden van niveau B en C - Verloop van de tests.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 25/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6454 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale ambtenarij - Personeelsleden van niveau B en C - Gecertificeerde opleidingen - Resultaten.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 29/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6455 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale ambtenarij - Ontwikkelcirkels - Gecertificeerde opleidingen - Incoherentie ten aanzien van de nagestreefde doelstellingen.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 29/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6456 Cornil Jean (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Biobrandstoffen - Verspreiding in BelgiŽ - Vertraging.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 7/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6457 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kinderen die overlijden ten gevolge van mishandeling - Opsporing - Protocol lijkschouwing.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Voorlopig antwoord 2/2/2007
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6458
3-6458 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kinderen die overlijden ten gevolge van mishandeling - Opsporing - Protocol lijkschouwing.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 10/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6457
3-6459 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Grafschennis - Klachten.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6460
3-6460 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Grafschennis - Klachten.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 25/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6459
3-6461 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Bijzondere Belastingeninspectie - Anonieme klachten.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 8/3/2007
  Verzending vraag 8/3/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6462 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Branden - Slachtoffers.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 15/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6463 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kruispuntbank van ondernemingen - Gebrekkige werking - Toekomst kleinere ondernemingsloketten.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 16/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Aanvullend antwoord 8/3/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6464 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beerbiggen - Onverdoofde castratie - Principeakkoord ondertekend door de toenmalige bevoegde minister, GAIA en de sector.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 11/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6465 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Belgische laboratoria - Dierproeven - Toename.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6466 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bariatrische chirurgie - Terugbetaling materiaal.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6467 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Klinische studies - Aantallen- Termijnen.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6468 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HemofiliepatiŽnten - Behandeling - Oprichting referentiecentrum.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 8/3/2007
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6469 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgvennootschap van verpleegkundigen - Beursgang.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 8/3/2007
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6470 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voedselketen - Veiligheid - Producten die uit de winkelrekken worden gehaald.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6471 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen - Sociaal statuut - Vennootschapsbijdrage.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6472 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Vrijstellingen.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6473 Lijnen Nele (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheid - Personeelsbeleid - Diversiteit - Taalexamens.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 9/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6474 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Mobiliteit  
  Vliegtuiginspecties - Vastgestelde gebreken.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 7/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6475 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Ervaringsfonds - Stand van zaken.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6476 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Gevaarlijke honden - Bijtincidenten bij postbodes.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 5/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6477 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Dienstregeling - Tarieven.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 21/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6478 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Tijdelijke mutaties om sociale of familiale redenen - Afschaffing.
  Verzending vraag 27/12/2006
  Antwoord 5/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2007
3-6479 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Democratische Republiek Congo - Schuldkwijtschelding.
  Verzending vraag 27/12/2006
  Antwoord 5/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6480
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-1338
3-6480 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo - Schuldkwijtschelding.
  Verzending vraag 27/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6479
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-1338
3-6481 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Raad van Europa - Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde - Ratificatie.
  Verzending vraag 27/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2016
3-6482 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Thuiszorg - Zorgkundigen - Algemeen beleid.
  Verzending vraag 27/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2003
3-6483 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Opname in een rusthuis - Onderhoudsplicht.
  Verzending vraag 27/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1998
3-6484 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  OCMW - Onderhoudsplicht.
  Verzending vraag 27/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2012
3-6485 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Werk  
  Arbeiders en bedienden - Eenheidsstatuut.
  Verzending vraag 27/12/2006
  Antwoord 10/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1983
3-6486 Collas Berni (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderbijslag - Aanvraagprocedure
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 22/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6487 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gecertificeerde opleidingen - Validatie van de diploma's van de derde cyclus.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6488 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale politie - Informanten - Geldsommen gestort door private instellingen.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6489 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijven.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Voorlopig antwoord 25/1/2007
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6490 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Extreem-rechtse jongeren - Radicaliteit - Programma's.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6491
3-6491 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Extreem-rechtse jongeren - Radicaliteit - Programma's.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Rappel 11/4/2007
  Verzending vraag 11/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6490
3-6492 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Bijzondere opsporingsmethodes - Evaluatie.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Voorlopig antwoord 30/1/2007
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6493
3-6493 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bijzondere opsporingsmethodes - Evaluatie.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 25/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6492
3-6494 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Internet - Racisme en aanzetten tot haat - Radicalisering extreemrechtse jongeren.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Rappel 11/4/2007
  Verzending vraag 11/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6496
3-6495 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Racisme en aanzetten tot haat - Radicalisering extreemrechtse jongeren.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 20/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6496
3-6496 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Werk  
  Internet - Racisme en aanzetten tot haat - Radicalisering extreemrechtse jongeren.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 10/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6495
3-6497 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Ziekenhuizen - Criminaliteit.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Voorlopig antwoord 25/1/2007
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6498
3-6498 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Criminaliteit.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 28/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6497
3-6499 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Fiscale aftrek van giften in geld - Instellingen die kwijtschriften kunnen uitreiken - Erkenning.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 8/3/2007
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6500 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale politie - Informanten - Geldsommen gestort door private instellingen - Fiscale aspecten.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 30/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007