Schriftelijke vragen van 3-6435 tot 3-6435

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6435 Roelants du Vivier François (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Facultatief protocol - Ratificatie.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6436
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1979