Schriftelijke vragen van 3-6201 tot 3-6300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-6201 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 16/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6202 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 16/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
3-6203 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  CO-intoxicatie - Petroleumkachels.
  Verzending vraag 30/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1853
3-6204 Thijs Erika (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Burundi - Democratiseringsproces - Belgische positie.
  Verzending vraag 30/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1852
3-6205 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Vrachtvervoer - Verlies van lading.
  Verzending vraag 30/10/2006
  Antwoord 20/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1862
3-6206 Willems Luc (VLD) minister van Werk  
  Dienstencheques - Afsplitsing van activiteiten in een aparte onderneming - Erkenningsvoorwaarden.
  Verzending vraag 30/10/2006
  Antwoord 17/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6207
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1844
3-6207 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Dienstencheques - Afsplitsing van activiteiten in een aparte onderneming - Erkenningsvoorwaarden.
  Verzending vraag 30/10/2006
  Antwoord 23/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6206
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1844
3-6208 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gehandicapten - Parkeerkaart - Vervanging.
  Verzending vraag 30/10/2006
  Antwoord 28/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6209
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1847
3-6209 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapten - Parkeerkaart - Vervanging.
  Verzending vraag 30/10/2006
  Antwoord 15/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6208
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1847
3-6210 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Mobiliteit  
  Chloor- en ammoniaktransporten per spoor - Statistieken - Veiligheidsmaatregelen.
  Verzending vraag 30/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Rappel 11/4/2007
  Verzending vraag 11/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-5931
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-5932
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-5933
3-6211 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Onderscheid tussen een kredietnota en een verbeterend stuk.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 16/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6212 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Uitreiking van kredietnota's door de klant.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6213 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Aftrekbaarheid van geschenken van geringe waarde.
  Verzending vraag 31/10/2006
  Antwoord 21/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6214 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Prestaties van vertegenwoordigers van ziekenfondsen.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Antwoord 21/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6215 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Vermeldingen op facturen.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 16/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6216 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Elektronische facturatie vanuit het buitenland - Vermeldingen op de factuur.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6217 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing van het attractiebeginsel.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6218 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Elektronische facturatie - Verplichte voorlegging van een getuigschrift.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 3/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6219 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Diensten die via elektronische weg aan belastingplichtigen worden verleend.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 3/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6220 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing op kortingsbonnen.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6221 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Terugbetaling in geval van verlies van schuldvordering.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Antwoord 27/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6222 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cannabis - Gebruik door jongeren - Resultaten van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) en van de Rodinstichting - Informatie en preventie.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6223 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Klokkenluiders - Wettelijke bescherming.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Antwoord 27/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6224 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Strafinrichtingen - Opstand van gevangenen - Onregelmatigheden.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6225 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Cipiers - Veiligheid - Agressie vanwege gedetineerden.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6226 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zelfmoordbestrijding - Federaal plan - Samenwerking met de gemeenschappen.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6227 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgverleners - Psychosociale ondersteuning.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6228 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Traagwerkende insuline-analogen - Terugbetaling.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6229 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  DiabetespatiŽnten - Acute hypoglycemie - Herkenning door de federale politie.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6230 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) - Vertegenwoordiging van de ziekenfondsen - Vertegenwoordiging van de wetenschappelijke wereld en de artsenwereld.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6231 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  ADHD - Verband met voeding - Professionele dieethulp.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6232 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Klokkenluiders - Wettelijke bescherming.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Antwoord 17/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6233 Lijnen Nele (VLD) minister van Werk  
  'Internet voor iedereen'-project.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6234 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Klokkenluiders - Wettelijke bescherming.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6235 Beke Wouter (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Gratis parkeren - Proefproject.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6236 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Personeelsleden van niveau A - Organisatie van gecertificeerde opleidingen - Achterstand.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6237 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie - FUN-programma - Werkingsproblemen - Ontbreken van een bevredigend antwoord op opmerkingen en suggesties van gebruikers.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 13/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6238 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Elektronische en te scannen aangifte van inkomstenbelasting - Toepassing "Taxi" - Ontwikkeling en toepassing.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6239 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Inkomstenbelastingen - Inkohiering van het aanslagjaar 2006 - Productiviteitsnormen in het raam van de behandeling van de aangiften.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6240 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2006 - Inkohiering - Problemen in verband met het scannen van aangiften.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 7/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6241 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  VZW SmalS-MvM/Egov - Statuut van het personeel - Loonbeleid - Factureringswijze van de dienstprestaties.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6242 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Cel "Europees sociaal fonds" (ESF) - Transfer naar POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 20/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6244
3-6243 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Cel "Europees sociaal fonds" (ESF) - Transfer naar POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6244
3-6244 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Cel "Europees sociaal fonds" (ESF) - Transfer naar POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6243
3-6245 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Informaticaspecialisten - Pensioenen - Berekening - In rekening brengen van twee studiejaren.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 27/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6246 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dubbele nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6247 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Statutaire referendarissen - Benoeming in de magistratuur - Rechtspositie.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6248 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Cipierstakingen - Opvordering van politiepersoneel.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6249
3-6249 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Cipierstakingen - Opvordering van politiepersoneel.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6248
3-6250 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Samenwerking tussen parket en gemeenten.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Voorlopig antwoord 20/12/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6252
3-6251 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Samenwerking tussen parket en gemeenten.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 18/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6252
3-6252 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Samenwerking tussen parket en gemeenten.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 20/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6251
3-6253 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Drugshandel - Veroordelingen - Softdrugs.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6254
3-6254 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Drugshandel - Veroordelingen - Softdrugs.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 4/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6253
3-6255 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkeersboetes in het buitenland - Kosteloze betaling.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6257
3-6256 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verkeersboetes in het buitenland - Kosteloze betaling.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 4/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6257
3-6257 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersboetes in het buitenland - Kosteloze betaling.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6256
3-6258 Creyelman Frank (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Regie der Gebouwen - Werven per gewest - Uitgaven.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6259 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Zelfmoorden.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6260 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Militair personeel - Kandidaatsstelling bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 14/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6261 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Gebouwde onroerende goederen - Veiligheidskeuringen - Periodieke attesten.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6262 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Alcoholvergiftigingen.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6263 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Berekening.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 15/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6264 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Arbeidsongeschikte zelfstandigen - Vrijwilligerswerk.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 22/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6265 Steverlynck Jan (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapten - Tegemoetkomingen - Terugvordering - Kwijtschelding.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 6/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6266 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Bouwmateriaal - Diefstallen.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6267 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Lijn Brussel-Aarlen-Luxemburg - Huur van CFL-locomotieven.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 5/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6268 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Vierspanninglocomotieven.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 12/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6269 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Jongeren - Gehoorschade.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5911
3-6270 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Centraal-Afrika - Referentiecentrum.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6271 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerechtelijke onderzoeken - Driedimensionele scanner.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 12/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6272
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1872
3-6272 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gerechtelijke onderzoeken - Driedimensionele scanner.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6271
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1872
3-6273 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Europees Strafregister - Koppeling van de nationale strafregisters - Europese centrale gegevensbank - Instelling.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 11/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1883
3-6274 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangeniswezen - Capaciteitsuitbreidingen - Elektronisch toezicht.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1889
3-6275 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belastingaangiften - Tax-on-websysteem - Gebruikersverbeteringen.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1873
3-6276 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Politiediensten - Onroerende goederen - Overdracht naar gemeenten en meergemeente-politiezones.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 21/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6277
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1890
3-6277 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Onroerende goederen - Overdracht naar gemeenten en meergemeente-politiezones.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6276
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1890
3-6278 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vermiste personen - Statuut.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1871
3-6279 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Autopark - Aanschaf van wagens die functioneren op basis van hernieuwbare energie.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1888
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2286
3-6280 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rampenkit - Beschikbaarheid voor alle inwoners - Bevoegdheidsverdeling.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 20/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6281
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1894
3-6281 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rampenkit - Beschikbaarheid voor alle inwoners - Bevoegdheidsverdeling.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6280
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1894
3-6282 Beke Wouter (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Farmaceutische industrie - Studie van de Nationale Bank.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1891
3-6283 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Voorschriften op stofnaam.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1868
3-6284 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Voorschriften op stofnaam - Controle op de apothekers.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1869
3-6285 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Frans-Belgisch akkoord inzake grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking - Ratificatie - Dossier ter voorbereiding van de instemmingsprocedure - Akkoord.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1849
3-6286 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenwagens - Sirenes - Overdreven gebruik - Regels voor het gebruik.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6287 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgisch-Franse kaderovereenkomst over de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking - Wetsontwerp van goedkeuring - Indiening - Termijn.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 4/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6288 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  FOD Personeel en Organisatie en Selor - Bevorderingen - Naleven van de procedure.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Antwoord 1/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6289 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  FOD Personeel en Organisatie (P&O) - Ambtenaren van de klasse A1, A2 en A3 - Bevorderingen.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Antwoord 12/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6290 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddel "Plavix" - Terugbetaling.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1903
3-6291 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  FOD Personeel en Organisatie (P&O) - Benoemingen van attachťs.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Antwoord 20/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6292 Creyelman Frank (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vrouwelijke gedetineerden - Gezondheidszorg - Kosten gemaakt door de FOD Justitie.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6293 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  PC-privťplan - Bekendmaking - Evaluatie.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6294 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdiensten te Aalst - Toekomstige locatie.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6295 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Kredietverlening - Private equity-fondsen - Risico's voor de banken.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6296
3-6296 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kredietverlening - Private equity-fondsen - Risico's voor de banken.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Antwoord 27/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Aanvullend antwoord 17/1/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6295
3-6297 Van Peel Marc (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Begrip 'dienstanciŽnniteit' - Aanrekening van de diensten als vrijwilliger bij de brandweer.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Antwoord 18/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6298 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersopstoppingen - Laden en lossen tijdens de ochtendspits.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Antwoord 18/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6299
3-6299 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersopstoppingen - Laden en lossen tijdens de ochtendspits.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 5/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6298
3-6300 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diabetes - Prevalentie bij allochtonen.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006