Marc Van Peel - CD&V
 
Eresenator
 
Geboren te Wilrijk op 18 september 1949

Licentiaat in de geschiedenis (UGent)

Gewezen leraar

1974-1979 : verbondscommissaris van het Vlaams Verbond van katholieke scouts en meisjesgidsen (VVKSM)
1979-1986 : medewerker bij de vormingsdienst ACV nationaal
1986-1987 : adjunct-verbondssecretaris bij ACW - Arrondissement Antwerpen
1987-1995 en 1999-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1989-2018 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
1992-1995 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa
1995-1999 : lid van de Vlaamse Raad
Sinds 1996 : lid van de raad van bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen
1996-1999 : algemeen voorzitter van de CVP
1999-2001 : voorzitter van de CVP-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
2001-2018 : schepen (Antwerpen)
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

Officier in de Leopoldsorde (11 mei 2003)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
21/10/1999-25/1/2001 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Kamer
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging