Schriftelijke vragen van 3-6101 tot 3-6200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-6101 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Veiligheidsgordel - Politiecontroles.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Voorlopig antwoord 9/11/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6103
3-6102 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheidsgordel - Politiecontroles.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6103
3-6103 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Veiligheidsgordel - Politiecontroles.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 15/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6102
3-6104 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers en illegale vreemdelingen - Uitwijzingen per vliegtuig - Agressie - Inzet van politiepersoneel.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 10/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6105 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Bedrijfswagens - Evolutie tussen 2000 en 2005.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Antwoord 24/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5973
3-6106 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vruchtbaarheidsbehandelingen - Terugbetaalbaarheid.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 22/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6107 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Palliatieve zorg - InterministeriŽle werkgroep.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 14/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6108 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische psychiatrische patiŽnten - InterministeriŽle werkgroep.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6109 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsengeneeskunde - GeÔnformatiseerd medisch dossier.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6110 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsengeneeskunde - Impulsfonds.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2288
3-6111 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsengeneeskunde - Administratieve vereenvoudiging.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6112 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsengeneeskunde - Samenwerking tussen huisartsen en specialisten.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6113 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Contingentering - Huisartsen in beroepsopleiding - Aantal huisartsen met praktijk.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6114 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsengeneeskunde - Statuut van chronische patiŽnt.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6115 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hemoclips - Terugbetaalbaarheid.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6116 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Digitale kloof - Nationaal Actieplan - Evaluatie.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 30/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6117
3-6117 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Digitale kloof - Nationaal Actieplan - Evaluatie.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6116
3-6118 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Lpg-wagens - Toegang tot gesloten parkings.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5397
3-6119 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Verkeersreglement - Ritsprincipe.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 5/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6120 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Mobiliteit  
  Rijbewijs - Toekenningscriteria - Personen met een ingebouwde defibrillator.
  Verzending vraag 18/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 5/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6121 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  De vrijlating op borgtocht van de opdrachtgever van de moord op HťlŤne De Beir.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1830
3-6122 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Externe evaluatie.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6123
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1837
3-6123 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Externe evaluatie.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 25/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6122
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1837
3-6124 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Nieuwe administratie "institution building".
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Aanvullend antwoord 4/1/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1843
3-6125 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Europese richtlijn.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 25/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Aanvullend antwoord 12/2/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1839
3-6126 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Vrouwelijke zelfdstandigen - Kraamcheques.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 25/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1831
3-6127 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Het beleid inzake het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 13/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1822
3-6128 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Europese Unie - Fins Voorzitterschap - Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 24/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1824
3-6129 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  De bespreking van het jaarlijkse verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 13/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1828
3-6130 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Gelijkheid tussen vrouwen en mannen - Gelijke beloning - Bevorderingsbeleid.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 16/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1823
3-6131 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rechterlijke orde - Personeel van griffies en parketten - Onverenigbaarheid met de uitoefening van een openbaar mandaat
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 23/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6132 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Aangifte van de vennootschapsbelasting via het internet - Toepassing Vensoc - Moeilijkheden met de website.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6133
3-6133 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Aangifte van de vennootschapsbelasting via het internet - Toepassing Vensoc - Moeilijkheden met de website.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6132
3-6134 Cornil Jean (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Luchtkwaliteit in BelgiŽ - Verbeteringen - Herziening van het systeem van verkeersbelasting - Aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 21/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6135 Mahoux Philippe (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Guinee - Veiligheidsstrijdkrachten - Schendingen van de mensenrechten.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-6136 Laloy Marie-Josť (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Narcolepsie en hypersomnia - Behandeling - Evaluatie - Informatie.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6137 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wiegendood - Autopsie.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6138 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbest - Chrysotiel - Lijst van gevaarlijke stoffen van het Verdrag van Rotterdam - Weigering van sommige landen om de stof aan de lijst toe te voegen.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6139 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Overheidssector - Eventuele overdracht van de betaling van de pensioenen van de Centrale dienst der Vaste Uitgaven-Pensioenen (CDVU) naar de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 16/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6140 Cornil Jean (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Rapport waarin de "groene prestaties" van de lidstaten worden geŽvalueerd - Slechte milieuprestaties van BelgiŽ.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6141 Cornil Jean (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Luchtkwaliteit in BelgiŽ - Vermindering van de ozonpieken en controle van de luchtvervuiling veroorzaakt door vliegtuigen - Aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 12/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6142 Destexhe Alain (MR) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) - Programmawet van 20 juli 2006 - Wijzigingen - Gevolgen voor het pensioenbedrag.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 27/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6143 Vandenberghe Hugo (CD&V) Eerste minister  
  Federale overheid - Rechtszaken.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 23/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6144
3-6144 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheid - Rechtszaken.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 21/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6143
3-6145 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Samenwerkingsakkoorden tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris-project.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6146 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Bemiddelingsdiensten - Deontologische commissie en code.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 9/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6147 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Strafinrichtingen - Opstand te Lantin op 18 oktober 2006.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6148 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Horeca - Nepdiensters.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 1/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6149
3-6149 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Horeca - Nepdiensters.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6148
3-6150 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Co-ouderschap - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6151 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Consumentenbelangen - Digitaal consumentenloket.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 4/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6152 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Potentieverhogende middelen - Kruidenpreparaten met yohimbe-alkaloÔden - Verbod.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 24/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6153
3-6153 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Potentieverhogende middelen - Kruidenpreparaten met yohimbe-alkaloÔden - Verbod.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 16/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6152
3-6154 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - "Harleytreffen" te Leopoldsburg op 29 en 30 juli 2006 - Prestaties en kosten.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6155 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Lokale politie - Websites - Tonen van gestolen goederen.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6156 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersreglement - Gebruik van de gsm op de fiets.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6157
3-6157 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersreglement - Gebruik van de gsm op de fiets.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6156
3-6158 Hermans Margriet (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Radiofrequenties - Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering - Advies van de Raad van State.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 1/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6159 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geestelijke gezondheidszorg - PatiŽntenverenigingen - Wettelijk kader - Deelname aan het beleid.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6160 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nierkanker - Geneesmiddelen - Terugbetaalbaarheid - Sorafenib (Nexavar).
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6161 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Slachtofferfonds cadmium - Onderzoek door het Fonds voor de beroepsziekten.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6162 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Seksueel overdraagbare aandoeningen - Lymfogranuloma venereum.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6163 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tuberculose - Multiresistente vormen - Opmars in Oost-Europa.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6164 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Multilaterale milieuverdragen - Belgische bijdragen - Aanrekenbaarheid als ODA ("official development assistance") - uitgaven.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6165 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Fietsers - Fietshelm voor kinderen.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6166 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Administratief Centrum van Charleroi - Parking - Afschaffing van de toegang voor ambtenaren van de FOD FinanciŽn.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 8/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6167 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Fiscaal bestuur - Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur - Uitoefening van de functie van interimaire ontvanger - Toelage voor de uitoefening van een hoger ambt.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 17/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6168 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Ambtenaren die een ambt uitoefenen buiten hun administratieve standplaats - Detacheringsvergoeding - Afschaffing
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 17/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6169 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Persoonlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ontvangers - Artikelen 35 tot 38 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat- Inwerkingtreding.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6170 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Hervorming van de loopbanen - Ambtenaren die de oude graad van bestuurschef 22A bekleden - Weddeschaal.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 11/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6171 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  FOD FinanciŽn - Persoonlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ontvangers - Artikelen 35 tot 38 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat - Inwerkingtreding.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 25/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6172 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Bestuursassistent - Verlies van de loontoeslag verbonden aan het brevet van expert bij een fiscaal bestuur.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 17/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6173 Collas Berni (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gebouw "Aachen-Sief, Raerener Strasse 321" in Aken - Eigendomsrechten.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-6174 Cornil Jean (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Rapport over de milieuprestaties van BelgiŽ - Oprichting van een commissie belast met de ontwikkeling van een groene fiscaliteit.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 21/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6175 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geweld tegen vrouwen - Rapport van de Verenigde Naties (VN) - Toestand in BelgiŽ.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 13/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-6176 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Grafschennis - Opvolging door de parketten.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Voorlopig antwoord 27/11/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6177 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Illegale alcoholstokerijen.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Voorlopig antwoord 28/11/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 5/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6178
3-6178 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale alcoholstokerijen.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6177
3-6179 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Foutloze medische aansprakelijkheid - Voorontwerp van wet - Aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6180 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plan huisartsgeneeskunde 2006-2007 - GeÔnformatiseerd medisch dossier.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2287
3-6181 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  E-government - Verspreiding over de Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten - Ondersteuning door de federale overheid.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 14/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6182 Vandenberghe Hugo (CD&V) Eerste minister  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 4/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6183 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 17/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6184 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 23/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6185 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 11/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6186 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 27/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6187 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 4/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6188 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 9/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6189 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 29/11/2006
  Aanvullend antwoord 5/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Aanvullend antwoord 17/1/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Aanvullend antwoord 12/2/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6190 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 19/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6191 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 22/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6192 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 17/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6193 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 24/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6194 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 4/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6195 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 12/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Aanvullend antwoord 16/1/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6196 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 14/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6197 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 6/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6198 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 28/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6199 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 23/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202
3-6200 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6202