Schriftelijke vragen van 3-5601 tot 3-5700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-5601 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Elektroshocks - Elektroconvulsietherapie (ECT).
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5602 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Intrafamiliaal geweld - Bestrijding door de (para)medische sector.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5603 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Financiering - Bijdragen van bloemisten en groothandels in sierproducten.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-5604 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneeskundige verstrekkingen - Nomenclatuur - Herijking.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 27/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5605 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  PatiŽntenrechten - Centrale aansprakelijkheid van ziekenhuizen - Aanpassing van de wetgeving.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5606 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Databank "be-prescript".
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 31/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5607 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Wachtposten.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2291
3-5608 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voedselcontroles - Bijdragen voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Onderscheid tussen profit-organisaties en non-profitorganisaties.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 31/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5609 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschikte zelfstandigen - ReÔntegratie - Cumulatie van een ziekte-uitkering met een beperkte beroepsbezigheid.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5610 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pesticiden - Ziekte van Parkinson.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5611 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Vrijwillige dienst ontwikkelingssamenwerking - Selectieprocedure voor de kandidaten.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Rappel 1/9/2006
  Verzending vraag 1/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Antwoord 28/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5612 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Intrafamiliaal geweld - Bevoegdheden - Strategische doelstellingen - Allochtone gezinnen.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 17/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5613 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Intrafamilaal geweld - Geweld tegen vrouwen - 'Witte Lintjes Campagne'.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5614 Beke Wouter (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Zone 30 in de omgeving van scholen.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 19/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5615 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Arbeiders - Bedienden - Eenheidsstatuut.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5616 Beke Wouter (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2289
3-5617 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Nationale Loterij - Verkoop van producten aan minderjarigen.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5618 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Spoorverkeer - Negeren van stopseinen.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5619 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Mobiliteit  
  Landbouwvoertuigen - Afmetingen.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Antwoord 30/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1734
3-5620 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Werk  
  Vaderschapsverlof.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1735
3-5621 Beke Wouter (CD&V) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aanwervingen - Bezoldigingsregeling.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5306
3-5622 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Seksueel misbruik - Klachten - Verjaringstermijn.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 22/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5623 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Draagmoederschap - Verbod commercieel draagmoederschap.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5624 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Alternatieve geneeswijzen - Homeopatische geneesmiddelen.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 5/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5625 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Groepspraktijken - Ondersteuning - Motivering van huisartsen.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5626 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - "Vuile hetero" -campagne.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5422
3-5627 Cornil Jean (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Broeikasgassen - Stijging van de emissies in BelgiŽ - Nationaal toewijzingsplan emissiequota.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Antwoord 30/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Aanvullend antwoord 12/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-1193
3-5628 Vankrunkelsven Patrik (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Bosbeheer - Subsidies - Belastingaangifte.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1751
3-5629 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiegebouwen - Overdracht aan de lokale politie - Compensatie voor het inkomstenverlies.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Antwoord 25/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1722
3-5630 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Palliatieve zorgverstrekking - ResidentiŽle eenheden - Quota voor bedden palliatieve zorg - Situatie van de Foyer Saint-FranÁois in Namen.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1753
3-5631 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) - Controle - Evaluatie.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Antwoord 6/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1775
3-5632 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vereffeningsprocedure - Wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren - Inwerkingtreding - Gevolgen voor de lopende vereffeningen.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5633 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing op de mortuariumdiensten.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5634 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Diensten aangeboden aan leden van beroepsorganisaties.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5635 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Centra voor onderwijskeuze en gezinsvoorlichting - Centra voor levens- en gezinsvragen - Verschil.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5636 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Prestaties van faillissementscuratoren - Verschil naargelang de curator al dan niet advocaat is.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5637 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Begrip normale waarde van een gebouw bij een schatting.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5638 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Controle van de boekhouding van een exporteur - Overlegging van EX1 of EX3-documenten.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5639 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Verkoop van een gebouw - Voorwaarden voor de herziening van de BTW - Vruchtgebruik van het gebouw.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5640 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Vastgoed- en financiŽle transacties.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5641 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Wereldbank - Mandaat toevertrouwd aan de Belgische bestuurder - Instructies van de regering.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5642 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Maatregelen bij extreme temperaturen.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Antwoord 17/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5643 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Europees reglement op grensoverschrijdende betalingen - Verschillende behandeling in sommige banken - Nog aanrekenen van onkosten - Onderzoek van de Europese verbruikersverenigingen.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Antwoord 28/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5644
3-5644 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Europees reglement op grensoverschrijdende betalingen - Verschillende behandeling in sommige banken - Nog aanrekenen van onkosten - Onderzoek van de Europese verbruikersverenigingen.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5643
3-5645 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Hoofdverblijfplaats van een persoon - Elementen voor vaststelling van de reŽle situatie.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 3/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5646 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Effectieve verblijfplaats van personen op het gemeentelijk grondgebied - Onderzoek - Wijze van controle.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 3/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5647 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Terugbetaling van de specialiteit Aldurazyme.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5648 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Einde van de financiering in 2007.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 24/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-5649 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale besturen - Opening ťťn avond per week - Haalbaarheidsanalyse van het project.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Antwoord 22/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5650 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Overheidssector - Toekomst.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5651 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Eetwarenverpakkingen - Vermelding van voedings- en caloriewaarden.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5805
3-5652 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  NAVO-hoofdkwartier te Evere - Personeel - Gebruik van het Nederlands.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5653 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - Personeel - Gebruik van het Nederlands.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 15/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5654 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Russische waardepapieren.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5655 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidsbeleid - Aandacht voor de genderdimensie.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 5/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5656 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antipsychotica - Klassieke en atypische geneesmiddelen - Omzet - Terugbetalingen.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5657 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische braindrain - Impulsfonds voor huisartsengeneeskunde.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5658 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwilligersorganisaties - Bijdragen voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5659 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bouwsector - Sociale fraude.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5660
3-5660 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Bouwsector - Sociale fraude.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 16/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5659
3-5661 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Schoolreizen - Autocars.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5662 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Militaire invaliden - Vergoedingspensioenen - Cumulatie met andere pensioenen.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 2/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5663 Schouppe Etienne (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Seinoverschrijdingen.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5664 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Treinvertragingen - Compensaties voor de reizigers.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5665 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verdrinking - Sterfgevallen ten gevolge van verdrinking.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 5/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5666
3-5666 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verdrinking - Sterfgevallen ten gevolge van verdrinking.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5665
3-5667 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheid - Gebruik van de gsm achter het stuur - Boetes.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5668
3-5668 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Gebruik van de gsm achter het stuur - Boetes.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5667
3-5669 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Discrete bevallingen - Centralisatie van de identiteitsgegevens - Psychologische begeleiding - Toepassselijkheid van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5670 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Eerstelijnszorg in Brussel.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 30/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Aanvullend antwoord 8/12/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-5671 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische tests - Proefpersonen - Incidenten in Belgische ziekenhuizen.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 5/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-5672 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Mobiliteit  
  Rijexamens - Aantallen - Trends.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5673 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Digitale kloof - Nationaal Actieplan - "Internet voor iedereen".
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5674 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gezondheidszorg - Eerstelijnszorg in Brussel.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 24/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5675 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Langdurige werkloosheid.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Antwoord 18/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5676 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Discrete bevallingen - Anonieme bevallingen - Mededeling van de afstamming aan het kind.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 14/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-5677 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiepersoneel - Verkiesbaarheid als gemeenteraadslid of als lid van de provincieraad, de gemeenschaps- en gewestparlementen, het Federale Parlement of het Europees Parlement.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5678 Dubiť Josy (Ecolo) minister van Buitenlandse Zaken  
  Filippijnen - Situatie van de mensenrechten - Gevangenneming van de Filippijnse volksvertegenwoordiger Crispin Beltran.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 15/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Aanvullend antwoord 4/1/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-5679 Dubiť Josy (Ecolo) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bescherming van bedreigde diersoorten - Afrikaanse wilde hond (Lycaon Pictus) - Inschrijving op de CITES-lijsten.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 27/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5680
3-5680 Dubiť Josy (Ecolo) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Bescherming van bedreigde diersoorten - Afrikaanse wilde hond (Lycaon Pictus) - Inschrijving op de CITES-lijsten.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 4/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5679
3-5681 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5692
3-5682 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 19/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5692
3-5683 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Antwoord 17/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5692
3-5684 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5692
3-5685 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Antwoord 8/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5692
3-5686 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Aanvullend antwoord 4/1/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5692
3-5687 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5692
3-5688 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 11/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Aanvullend antwoord 26/10/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5692
3-5689 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Antwoord 20/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5692
3-5690 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5692
3-5691 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5692
3-5692 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 14/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5691
3-5693 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Minimoto's - Overeenstemming met veiligheidsvoorschriften - Verzoek tot onderzoek Europese Commissie - Belgische resultaten.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 19/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5694
3-5694 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Mobiliteit  
  Minimoto's - Overeenstemming met veiligheidsvoorschriften - Verzoek tot onderzoek Europese Commissie - Belgische resultaten.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 30/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5693
3-5695 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Bosbranden - Vervolgingen - Veroordelingen.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 10/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5697
3-5696 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bosbranden - Vervolgingen - Veroordelingen.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 25/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5697
3-5697 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bosbranden - Vervolgingen - Veroordelingen.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 27/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5696
3-5698 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Snelheidsovertredingen - Niet-betaalde boetes door buitenlanders.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 13/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5699
3-5699 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Snelheidsovertredingen - Niet-betaalde boetes door buitenlanders.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5698
3-5700 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Telefonische giften - Fiscale attesten.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 8/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006