Schriftelijke vragen van 3-2401 tot 3-2500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-2401 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische ambassade in Frankrijk - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 15/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2402 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gewestelijke exportagentschappen - Centralisatie.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 30/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-2403 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  TsjetsjeniŽ - Schending van de mensenrechten - Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) - Veroordeling van de Russische Federatie.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 13/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2404 Hermans Margriet (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Exportboom in Chinees textiel - Oneerlijke concurrentie - Overheidsopdrachten.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 9/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2405 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Internationale conferentie over kernenergie - Belgische delegatie - Resultaten.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 26/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2406 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bioterrorisme - Pokkenvaccinatie - Vaccinvoorraad - Artsenopleiding.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 1/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
3-2407 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Spookrijders.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 28/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-2408 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Verbalisatie van de stilstaande vrachtwagens tijdens het laden en lossen - Aanpassing van de wetgeving.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 2/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-2409 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Mobiliteit  
  Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs - Medische criteria - Aanpassing.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 4/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2410 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Mobiliteit  
  Luchthaven Brussel-Nationaal - Aanpassing van de windnorm - Gebruik van baan 25.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 22/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2411 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Recht op pensioen - Belgen in het buitenland - Indiening van de aanvraag tot rustpensioen - Aanleg van de gegevensbank.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 25/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2412 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Internetcriminaliteit - Verspreiden van virussen - Gevaar voor uitbreiding naar gsm's.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2413 Dedecker Jean-Marie (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Corporate Governance Code - Publicatieverrichtingen.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2414 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Tapvergunning - Aanvragen - Boetes - Statistieken.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Beslissing niet publicatie 4/5/2005
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-2674
3-2415 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  FOD Sociale Zekerheid - Dienst Parkeerkaarten - Gehandicapten - Aantal aanvragen en achterstand.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Beslissing niet publicatie 4/5/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2416
3-2416 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Sociale Zekerheid - Dienst Parkeerkaarten - Gehandicapten - Aantal aanvragen en achterstand.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 19/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2415
3-2417 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rechterlijke orde - Loopbaanhervorming - Oud niveau 4 - Publicatie van de barema's in het Belgisch Staatsblad.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 15/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2418 Detraux Francis (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Moslimextremisme - Journalistiek onderzoek - Ontkenning door de Veiligheid van de Staat.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 9/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2419 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Herziening van de loopbanen - Nieuwe loopbanen B, C en D.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 9/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2420 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Project "Papierloze Douane" - Inwerkingtreding - Inrichting van de los- en laadkaaien - Sluiting van ontvangstkantoren.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 20/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2421 Cornil Jean (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Nepal - Verslechtering van de toestand in het land - Schending van de mensenrechten.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 13/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2422 Detraux Francis (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  China - Dierenmishandeling - Belgisch standpunt.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Rappel 14/6/2005
  Verzending vraag 14/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Rappel 1/9/2005
  Verzending vraag 1/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-2423 Detraux Francis (FN) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Raad voor de mededinging - Franstalige afdeling - Uitvoering van haar opdracht.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 29/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2424 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Controle op de beschikbaarheid van werklozen - Sancties - Versoepeling van het systeem.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2425 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Personeelsleden van de rijksbesturen - Opleiding georganiseerd door het Opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO) - Weigering - Motivering en beroep.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2426 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Public Management Programme (PUMP) - Deelname en organisatie - Toekenning van een opleidingsverlof - Problemen.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2427 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gecertificeerde opleidingen - Derde universitaire studiecyclus - Valorisatie.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2428 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ministerie van Landsverdediging - Opleidingen van de eerste, tweede en derde cyclus - Toegang voor de federale ambtenaren.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 3/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2429 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Duurzame ontwikkeling - Advies van het Planbureau en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO).
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 29/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2430 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Schuldkwijtschelding - Bedragen - Gevolgen voor begroting.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Antwoord 20/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2431
3-2431 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Schuldkwijtschelding - Bedragen - Gevolgen voor de begroting.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 29/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2430
3-2432 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten - Bewakingsagenten - Veiligheid - Maatregelen.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 30/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-2433 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  MinisteriŽle omzendbrief - Beledigende vergelijking van een bevriend staatshoofd.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Antwoord 10/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2434 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vergadering van de afdelingen - Geagendeerde dossiers - Verwijzing naar een latere datum.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 17/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2435 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Internationale conferentie over narcotica in de Islamitische Republiek Pakistan - Belgische delegatie - Resultaten.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 16/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2436 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Project Grote Meren - Deelnemers - Organisatie - Financiering.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 14/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2437
3-2437 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Project Grote Meren - Deelnemers - Organisatie - Financiering.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 1/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2436
3-2438 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Light voeding - Reglementering - Controle - Bescherming van de consument.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-2439 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Volksgezondheid - Depressies - Sensibiliseringscampagne - Structurele maatregelen.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 19/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2440 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Middenstand en Landbouw  
  Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) - Gewestelijke diensten - Personeel - Statistieken.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2441 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken - Federale Overheidsdienst Tewerkstelling en Arbeid - Publicaties.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 2/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2442 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Concentratielanden - Projecten - Kostprijs.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 20/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
3-2443 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - Taalkaders.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2444 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Instituut voor Veterinaire Keuring - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-625
3-2445 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 5/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-631
3-2446 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Hormonenmaffia - Nieuwe illegale hormonen en toedieningsvormen - Aankopen via het internet.
  Verzending vraag 8/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Rappel 5/12/2005
  Verzending vraag 5/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Rappel 6/6/2006
  Verzending vraag 7/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie 20/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2449
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2023
3-2447 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Hormonenmaffia - Nieuwe illegale hormonen en toedieningsvormen - Aankopen via het internet.
  Verzending vraag 8/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Rappel 5/12/2005
  Verzending vraag 5/12/2005
  Antwoord 21/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2449
3-2448 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hormonenmaffia - Nieuwe illegale hormonen en toedieningsvormen - Aankopen via het internet.
  Verzending vraag 8/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Rappel 6/6/2006
  Verzending vraag 7/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2449
3-2449 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Hormonenmaffia - Nieuwe illegale hormonen en toedieningsvormen - Aankopen via het internet.
  Verzending vraag 8/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2448
3-2450 Mahoux Philippe (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - Hervorming van het cohesiebeleid - Programma's voor communautaire initiatieven (PCI) - Vervanging van de programma's EQUAL, URBAN II en LEADER +.
  Verzending vraag 15/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2451
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-2276
3-2451 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - Hervorming van het cohesiebeleid - Programma's voor communautaire initiatieven (PCI) - Vervanging van de programma's EQUAL, URBAN II en LEADER +.
  Verzending vraag 15/4/2005
  Antwoord 11/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2450
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-2276
3-2452 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Kinesitherapeutische zorg - Prestaties - Betaling.
  Verzending vraag 15/4/2005
  Antwoord 15/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-730
3-2453 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Aanwervingen - Reclameboodschap - Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
  Verzending vraag 15/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2454 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Illegale vleeshandel tussen BelgiŽ en de buurlanden - Opsporingen - Vervolgingen - Maatregelen.
  Verzending vraag 15/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2455
3-2455 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Illegale vleeshandel tussen BelgiŽ en de buurlanden - Opsporingen - Vervolgingen - Maatregelen.
  Verzending vraag 15/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 14/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2454
3-2456 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Marburgvirus - Besmettingen - Inlichting van de bevolking - Maatregelen.
  Verzending vraag 15/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 14/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2457
3-2457 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Marburgvirus - Besmettingen - Inlichting van de bevolking - Maatregelen.
  Verzending vraag 15/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 20/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2456
3-2458 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kankerverwekkende stoffen in huishoudproducten en woningen - Formaldehyde - Alternatieve stoffen - Promotie.
  Verzending vraag 15/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 14/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2459 Hermans Margriet (VLD) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  E-government - Internationale rangschikking - Plaats van BelgiŽ - Projecten.
  Verzending vraag 15/4/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2460 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Belgische nationaliteit - Aanvragen - Wijzen van toekenning - Statistieken.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 27/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2461 Detraux Francis (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Georganiseerde misdaad - Financiering door VZW's - Terrorismebestrijding.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 25/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2462 Detraux Francis (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Cipiers - Malaise in de beroepsgroep - Maatregelen.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Antwoord 12/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2463 Detraux Francis (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Buitenlandse studenten in BelgiŽ - Spionageactiviteiten - Ontwikkelingssamenwerking - Eventuele financiering van de studies.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Antwoord 29/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2469
3-2464 Happart Jean-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Oproepingen voor de kiesverrichtingen - GecoŲrdineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken - Rijksregister - Facturen.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Antwoord 24/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2465 Bouarfa Sfia (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken - Landenfiches - Mededeling aan senatoren.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 14/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2466 Mahoux Philippe (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Wetenschappelijk onderzoek - Financiering - Privť-maatschappijen en ondernemingen - Fiscale incentives.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 1/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-2279
3-2467 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vuurvaste keramische vezels - Gebruik - Blootstelling - Risico's.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 2/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2468 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Terugbetaling - Chemotherapeutische behandeling - Oxaliplatine/De Gramont.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 6/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2469 Detraux Francis (FN) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Buitenlandse studenten in BelgiŽ - Spionageactiviteiten - Ontwikkelingssamenwerking - Eventuele financiering van de studies.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Antwoord 10/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2463
3-2470 Durant Isabelle (Ecolo) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapten - Elektronische wagentjes - Verzekering.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Antwoord 9/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2471 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Belgische delegaties - Samenstelling - Criteria - Beslissingsbevoegdheid.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Antwoord 18/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2472 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Instelling voor primaire delinquenten - Onderzoek - Voorlopige resultaten - Vestigingsplaats.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 25/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2473 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Plegen van grafschennis - Gerechtelijke vervolgingen - Daders.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 28/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2474
3-2474 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Plegen van grafschennis - Gerechtelijke vervolgingen - Daders.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2473
3-2475 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrijwillige brandweerlieden - Stimuleringsmaatregelen - Bijscholing tijdens werkuren - FinanciŽle compensatie voor werkgevers.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2476 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kieswetboek - Artikel 147bis - Toepassing.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Antwoord 24/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2477 Beke Wouter (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Stuurplan 2003 - Regionaal Centrum voor infrastructuur (RCI) te Leopoldsburg - Overbrenging naar Evere.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Antwoord 19/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2478 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandartsen - Aanvragen RIZIV-erkenningsnummer - Emigrerende afgestudeerden.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-2479 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verenigde Naties - Wereldgezondheidsdag 2005 - Initiatieven.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 28/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2480 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  OCMW - Betaling van begrafenissen - Jaarlijkse kostprijs - Criteria voor toekenning van de tussenkomst.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2481 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hormonengels - Schadelijke gevolgen voor kinderen - Handel op het internet - Preventiemaatregelen.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 14/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2482 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Illegale werknemers - Opsporing - Aantal - Maatregelen.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Antwoord 19/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2483 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Europese Unie - Genderindicatoren - Implementatie in het federaal beleid.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 8/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2484 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  InterministeriŽle conferentie voor gelijke kansen van vrouwen en mannen - Werkzaamheden in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 28/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2485 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Begroting - 2004.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Rappel 26/1/2006
  Verzending vraag 27/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-2486 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen - Begroting - 2005.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Rappel 26/1/2006
  Verzending vraag 27/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Antwoord 22/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-2487 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersreglementering - Fietsen - Fietslichten op het lichaam gedragen - Zichtbaarheid.
  Verzending vraag 20/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 25/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
3-2488 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Antwoord 26/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2508
3-2489 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 15/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2508
3-2490 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 30/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2496
3-2491 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2490
3-2492 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 14/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2490
3-2493 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 14/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2490
3-2494 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Antwoord 23/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2490
3-2495 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Antwoord 1/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2490
3-2496 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2490
3-2497 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Antwoord 26/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2489
3-2498 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2489
3-2499 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 15/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2489
3-2500 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 28/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2489