Schriftelijke vragen van 3-2101 tot 3-2200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-2101 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rijbewijs - Gemoduleerd verval - Toepassing in de praktijk.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 15/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2102
3-2102 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Rijbewijs - Gemoduleerd verval - Toepassing in de praktijk.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 9/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2101
3-2103 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Tobintaks - Promotie en verdediging van het concept op Europees niveau.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 1/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-2104 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Benelux - Overeenkomst met betrekking tot het grensoverschrijdende ambulancevervoer - Uitwerking.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 28/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Doorverwijzing vraag 28/3/2006
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-4760
3-2105 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gesloten centra - Klachtencommissie - Werking.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2106 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Tobintaks - Promotie en verdediging van het concept op Europees niveau - Standpunt van de regering.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2107 Durant Isabelle (Ecolo) minister van Buitenlandse Zaken  
  Conventie over het verbod op antipersoonsmijnen - Conferentie van Nairobi - Wet van 20 juli 2004 - Belgisch voorstel over een internationaal reglement dat de financiering van de fabricatie van antipersoonsmijnen verbiedt.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2108 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Terugbetaling van geneesmiddelen - Systeem van unieke streepjescode op de verpakkingen - Ziekenhuisapotheken.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 28/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2109 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesheren - Technische en intellectuele specialisten - Vergoeding.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2110 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 24/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2111 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 24/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2112 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dreigbrieven van racistische aard - Aantal klachten - Vervolging.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2113 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Alternatieve straffen - Huisarrest.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Voorlopig antwoord 21/2/2005
  Antwoord 22/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Aanvullend antwoord 13/10/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2114
3-2114 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Alternatieve straffen - Huisarrest.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Beslissing niet publicatie 25/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2113
3-2115 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Overheidsgebouwen - Leegstand, verkrotting en verwaarlozing - Heffingsprocedures - Bezwaarschriften.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2116
3-2116 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Overheidsgebouwen - Leegstand, verkrotting en verwaarlozing - Heffingsprocedures - Bezwaarschriften.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 7/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2115
3-2117 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  De Post - Personeel - AbsenteÔsme - Sensibilisatiecampagne.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1530
3-2118 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Personeel - AbsenteÔsme.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1529
3-2119 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Opgepakte illegale vreemdelingen - Mogelijkheden van opvolging.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2120 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerkorpsen - Interventies - Verwijdering van wespennesten.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 23/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2121 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  AWEPA (Association of Western Parliamentaries on Africa) - Steun vanuit de federale begroting.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2122 Thijs Erika (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Conflictpreventie - Budgettaire bevoegdheid - Budgettaire middelen - Criteria.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-2123 Thijs Erika (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Kindsoldaten - Demobilisatie - ReÔntegratie - Budgettaire voorzieningen.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 15/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2124
3-2124 Thijs Erika (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Kindsoldaten - Demobilisatie - ReÔntegratie - Budgettaire voorzieningen.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2123
3-2125 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 15/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-2126 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  SIS-kaarten - Uitreiking van een tweede exemplaar aan kinderen bij echtscheiding.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 14/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2127 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Outplacement - Premies - Werkelijk gebruik - Verschillen tussen Vlaanderen en WalloniŽ.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 18/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2128 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo (DRC) - Schenking van 3 miljoen schoolboeken - Samenwerking met de Congolese uitgeverijsector.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2129 Hermans Margriet (VLD) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet - Bestrijding van de spam en boetes - Nationaal Agentschap voor de informatieveiligheid.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 17/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2130 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Jaarabonnementen - Dubbele prijsverhoging.
  Verzending vraag 24/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 13/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2131
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-518
3-2131 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  NMBS - Jaarabonnementen - Dubbele prijsverhoging.
  Verzending vraag 24/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 20/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2130
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-518
3-2132 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Terreinen overgedragen aan het Fonds voor spoorweginfrastructuur (FSI) - Regels voor de verkoop - Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Verzending vraag 24/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 10/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-528
3-2133 Roelants du Vivier FranÁois (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese richtlijnen - Milieuwetgeving - Uitblijven van de omzetting in Belgisch recht - Inbreukprocedures van de Europese Commissie.
  Verzending vraag 24/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2134 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Groepsverkrachtingen - Meldingen - Veroordelingen - Maatregelen.
  Verzending vraag 24/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 14/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2135 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gemeentelijke belastingen op tweede verblijven - Onwettigheid - Terugvordering - Gevolgen.
  Verzending vraag 24/1/2005
  Antwoord 3/2/2005
  Beslissing niet publicatie 3/2/2005
3-2136 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrouwenbesnijdenis - Herstelling van het maagdenvlies - Terugbetalingen - Cijfergegevens - Controles.
  Verzending vraag 24/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2137 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Onderhoudsplicht - Afschaffing - Voorkoming van misbruiken - Terugvorderingsprocedures.
  Verzending vraag 24/1/2005
  Antwoord 28/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2138 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften - Nieuwe veiligheidsnormen - Toepassing bij privť-personen en kleine handelaars - Kosten.
  Verzending vraag 26/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2139 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Medische urgentie - Interventies tijdens de spitsuren - Inschakelen van motoren.
  Verzending vraag 26/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 6/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3750
3-2140 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vermiste Belgen in het buitenland.
  Verzending vraag 26/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2141 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medico-farmaceutisch overleg - Begeleidingscomitť.
  Verzending vraag 26/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 21/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2142 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Voedselagentschap - Cholesterolverlagende drankjes - Nevenwerking - Controles.
  Verzending vraag 26/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 28/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2143 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medicatie - Verkeerd voorschrijven of toedienen - Aantal sterfgevallen - Onderzoek.
  Verzending vraag 26/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 21/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2144 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Koningshuis - Staatsbezoeken.
  Verzending vraag 1/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 15/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-1868
3-2145 Detraux Francis (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Website "www.juridat.be" - Vertraging in het bijwerken van de inlichtingen.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Antwoord 7/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2146 Detraux Francis (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Website "www.juridat.be" - Onvolledige informatie - Rechtspraak die niet kan worden geraadpleegd.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Antwoord 7/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2147 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Overheidsopdrachten - Actieplan van de Europese Commissie inzake de elektronische overheidsopdrachten - In BelgiŽ genomen maatregelen - Omzetting van richtlijnen.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Antwoord 4/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2148 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Europese richtlijn - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Gemeenschap - Niet-omzetting in Belgisch recht - Aanhangigmaking bij het Europese Hof van Justitie door de Europese Commissie.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Antwoord 9/3/2005
  Beslissing niet publicatie 9/3/2005
3-2149 Detraux Francis (FN) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicaptensteun - Archiefdocumenten - Verdwijning.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Antwoord 28/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2150 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Contractuele personeelsleden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Antwoord 24/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2151 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Paleis voor Schone Kunsten - Contractuele personeelsleden met een contract van bepaalde duur - Taalaanhorigheid - VZW Filharmonische Vereniging, van de NV van publiek recht Paleis voor Schone Kunsten, directeur en zakelijk leider.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Antwoord 10/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2152 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007 - Afvaltransporten - Controle door de FOD FinanciŽn.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2153 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Bijzondere Belastingsinspectie - Personeelsbestand - Behandelde dossiers.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 16/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2154 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Biobrandstoffen - Fiscale stimuli - Informatiecampagne.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2155 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007 - Afvaltransporten - Controle door de politiediensten - Samenwerking.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-2156 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Uitgewezen asielzoekers - Roerende goederen - Bewaring.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 23/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2157 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Biobrandstoffen - Omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische regelgeving.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 21/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2158 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Grootte van de verpakkingen.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 30/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2159 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antidepressiva - Kinderen en adolescenten - Onderzoek van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMEA) - Conclusies en maatregelen.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2160 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Multidisplinaire pijncentra (MPC) - Erkenning - Prestaties en erelonen van "pijnartsen" - Nomenclatuurnummer voor het hervullen van de morfinepomp.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 7/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2161 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Informatiecyclus over de Noord-Zuid problematiek.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2162 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn - Fonds voor de sociale en culturele participatie en ontplooiing van de cliŽnten - Evaluatie - Aanwending van de subsidies.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 8/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2163 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersreglementering - Bromfietsen - Gebruik van het fietspad in bebouwde kommen.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2164 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Biobrandstoffen - Omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische regelgeving.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Antwoord 7/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2165 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Opleiding van artsen - Communicatie tussen artsen en patiŽnten - Mededeling van pijnlijke diagnoses.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 21/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2166 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Werk  
  Bijscholing voor werknemers - Kredieturen - Terugbetaling van de werkgever door de overheid - FinanciŽle gevolgen voor KMO's.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 25/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-2167 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict - Belgisch rapport aan het VN-Kinderrechtencomitť in GenŤve.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-576
3-2168 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rogatoire commissies naar het buitenland - Uitvoering van de opdrachten voor een enkele politiebeambte.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Antwoord 7/2/2005
  Beslissing niet publicatie 7/2/2005
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2227
3-2169 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Mobiliteit  
  NMBS - Rit Ieper-Brugge - Lange wachttijden in het station Kortrijk.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2172
3-2170 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Spooroverwegen - Niet-functioneren van de slagbomen.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 14/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2171 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Volksrepubliek China - Embargo op de uitvoer van wapens.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 6/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2172 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Rit Ieper-Brugge - Lange wachttijden in het station Kortrijk.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 14/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2169
3-2173 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Niet gouvernementele organisaties (NGO's) - Werkingskosten - Erkenning- Controle.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Antwoord 2/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2174 Delacroix Michel (FN) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Driejarenplannen - Financiering van de niet-gouvernementele organisaties (NGO's).
  Verzending vraag 4/2/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2175 Detraux Francis (FN) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Veeartsen - Controles.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2176 Detraux Francis (FN) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Algemene Vereniging van de geneesmiddelenindustrie (AVGI) - Centraal medisch fichensysteem.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 17/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2177 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  BSE-besmetting - Geiten - Testprogramma in BelgiŽ - Aantal gevallen van scrapie.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 21/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2178 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Webstek van de politie - Criminaliteitsstatistieken - Verwijdering van de statistieken voor de politiezone en voor de gemeenten.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 6/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2179 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Orgaantransplantatie - Tekort aan organen - Aantal overlijdens van patiŽnten die op de wachtlijsten staan.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Antwoord 14/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2180 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenisbevolking - Toename - Prognoses - Infrastructuur.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 10/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2181 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  VRT - Programma over justitie - Inbreng van de federale overheidsdienst Justitie en de parketten - Proefuitzendingen.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2182 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Vennootschappen met sociale oogmerken (VSO's) - Erkenning - Winstoogmerk.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 18/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2183 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  De Post - Personeel - Looneisen - FinanciŽle ruimte.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2184 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Treinverbindingen tussen Gent-Dampoort en Brussel.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 16/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-2185 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Olievervuiling op zee - Controles.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 8/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2186
3-2186 Willems Luc (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Olievervuiling op zee - Controles.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 15/3/2005
  Beslissing niet publicatie 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2185
3-2187 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Cannabisplantages - Geografische spreiding - Opsporing.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2188 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gebruik van het Pistool Five SeveN - Gebruik door de federale politie - Maatregelen tegen gebruik door het criminele milieu.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 10/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2189 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Achterstallige vergoedingen - Stakingsaanzegging - Gevaar voor de openbare orde.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-2190 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Interne verkeersveiligheidscampagnes.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 19/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Aanvullend antwoord 10/5/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2191 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrouwenhandel - Oost-Europese vrouwen - Cijfers - Maatregelen.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 19/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-2192 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Energieleveranciers - Opzegging van contracten - Klachten - Onderzoek en maatregelen.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 2/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2193 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Belgische telecommarkt - "Carrier (pre)selection" - Reclamefolder van Belgacom.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 9/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2194 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Nucleaire veiligheid - Kernreactor B3 te Mol - Gevaar voor de volksgezondheid - Onderzoek.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Beslissing niet publicatie 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2195
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-2301
3-2195 Willems Luc (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nucleaire veiligheid - Kernreactor B3 te Mol - Gevaar voor de volksgezondheid - Onderzoek.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2194
3-2196 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandige activiteiten - Tegenstrijdige berichten - Cijfers - Maatregelen.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 2/3/2005
  Beslissing niet publicatie 2/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2197
3-2197 Willems Luc (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandige activiteiten - Tegenstrijdige berichten - Cijfers - Maatregelen.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 11/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2196
3-2198 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Depressie - Behandeling - Nieuwe inzichten - Terugbetaling van antidepressiva.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 28/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2199 Willems Luc (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  In beslag genomen dieren - Verkoop - Slachthuizen.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 21/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2200 Willems Luc (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Transplantatie van organen - Aantal beschikbare organen - Achteruitgang - Maatregelen.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 31/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005