Schriftelijke vragen van 3-1801 tot 3-1900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-1801 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Observatorium van BelgiŽ - Managementfunctie N1 - Publicatie van de aankondiging in het Belgisch Staatsblad.
  Verzending vraag 8/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1802 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekte van Leber + - Statisitieken - Terugbetaling.
  Verzending vraag 8/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 2/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1803 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Nationale registratie - Termijn.
  Verzending vraag 8/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 25/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1804 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Generische geneesmiddelen - Prijs- en terugbetalingsprocedure.
  Verzending vraag 8/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 2/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1805 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Voorschrift op stofnaam.
  Verzending vraag 8/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 28/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1806 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Vioxx - Hart- en bloedvatencomplicaties - Eventuele schadeloosstelling door de vennootschap Merck Sharp and Dohme.
  Verzending vraag 8/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 2/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-1807 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Abortuspil RU-486 - Ernstige medische risico's - Verbod om op de markt te brengen - Verspreiding van waarschuwingen.
  Verzending vraag 8/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 25/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1808 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Systeem van referentieterugbetaling - Kost - Generische geneesmiddelen - Terugbetalingsbeleid.
  Verzending vraag 8/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1809 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Koninklijk Observatorium van BelgiŽ - Managementfunctie N1 - Publicatie van de aankondiging in het Belgisch Staatsblad.
  Verzending vraag 8/12/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1810 Roelants du Vivier FranÁois (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Eurojust - Omzetting van de beslissing van de Europese Raad van 28 februari 2002.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Antwoord 20/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 3-1697
3-1811 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Genocide in Rwanda in 1994 - Proces voor het Hof van Assisen te Brussel in mei 2005 - Opname op geluidsband of op video.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Antwoord 5/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1812 Galand Pierre (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  IsraŽlisch-Palestijns conflict - Veiligheidsmuur - Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 juli 2004 - Toepassing van het internationaal recht door BelgiŽ en de Europese Unie.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Rappel 24/6/2005
  Verzending vraag 24/6/2005
  Antwoord 15/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-1813 Collas Berni (MR) minister van Middenstand en Landbouw  
  BSE - Opsporing - Financiering.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Antwoord 10/1/2005
  Beslissing niet publicatie 10/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2054
3-1814 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) Eerste minister  
  Herdenkingsprogramma "175 jaar BelgiŽ - 25 jaar Federalisme" - Organisatie - Budget - Financiering van activiteiten met Vlaams karakter.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Antwoord 13/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1815 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Opsporen en lokaliseren van telefoongesprekken - Gerechtskosten - Telecommunicatieoperatoren - Vergoeding.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Antwoord 5/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1816 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rijden onder invloed van drugs - Afhandeling van dossiers - Verdeling van dossiers tussen Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 28/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1817 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rijden onder invloed van drugs - Controles - Vervallenverklaring van het recht van sturen - Afhandeling van de dossiers.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-1818 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Strafinrichting - Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Contractuele personeelsleden.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Antwoord 5/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1819 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Dienst voor voorafgaande beslissingen in fiscale zaken ("ruling") - Reorganisatie.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 26/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1820 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kentekenplaten - Gestolen platen - Verloren platen.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1821 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Kandidaat politieagenten - Vooropleiding - Resultaten.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1822 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Europese Unie - Snelle interventiemachten - Deelname van Belgische soldaten.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Antwoord 14/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1823 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  OCMW's - Beroep op de onderhoudsplicht van de familieleden.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 25/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1824 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zelfdoding - Depressie - Gebruik van antidepressiva - Cijfermateriaal.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1825 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Observatorium voor gezondheid en welzijn - Samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn.
  Verzending vraag 13/12/2004
  Antwoord 24/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-473
3-1826 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Regularisatie - Termijn van 3 of 4 jaar sedert de aanvraag van het statuut van vluchteling - Ontstentenis van een uitvoeringsbeschikking.
  Verzending vraag 13/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-474
3-1827 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Pensioenen - Overheidssector - Voortbestaan van de regeling.
  Verzending vraag 13/12/2004
  Antwoord 11/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-476
3-1828 Beke Wouter (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Kloosterlingen - Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen - Uitvoeringesbesluiten.
  Verzending vraag 13/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 19/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-479
3-1829 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Associatieakkoord tussen de Europese Unie en SyriŽ - Onderhandelingen - Aandacht op de toestand van de Koerdische gemeenschap - Mensenrechten.
  Verzending vraag 13/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-449
3-1830 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Vermindering van de begroting gezondheidszorg - Vermindering van de uitgaven voor geneesmiddelen - Vermindering van het aantal officina's.
  Verzending vraag 13/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-477
3-1831 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Geneesmiddelen die vanuit het buitenland moeten ingevoerd worden - Terugbetaling.
  Verzending vraag 13/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-480
3-1832 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Minderjarige - Niet Europese Unie-burgers - Uit handen geven door de Jeugdrechtbank.
  Verzending vraag 14/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 23/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-1833 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieke vluchtelingen - Onderdanen uit EU-landen.
  Verzending vraag 14/12/2004
  Antwoord 11/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1834 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale immigratie - Oost-Europese landen - Ontrading via advertenties.
  Verzending vraag 14/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 25/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1835 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale immigratie - Belgische migratieambtenaren in het buitenland.
  Verzending vraag 14/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1836 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen in bijberoep - Statuut en reglementering.
  Verzending vraag 14/12/2004
  Antwoord 12/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1837 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Betaald educatief verlof - Terugbetaling door de overheid van de werkgevers - Problemen voor de KMO's.
  Verzending vraag 14/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 27/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1838 Germeaux Jacques (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 17/12/2004
  Intrekking vraag 17/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-489
3-1839 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Rolstoelen - Wijziging van de regels inzake de toekenning van een terugbetaling of een tegemoetkoming.
  Verzending vraag 17/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 2/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-492
3-1840 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Mine Ban Treaty Conference in Nairobi - Engagementen van BelgiŽ.
  Verzending vraag 21/12/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-497
3-1841 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Politiediensten - Wegpolitie - Draagbare terminals - Levering.
  Verzending vraag 28/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 19/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-1842 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gesloten centra - Regeringsbeleid.
  Verzending vraag 28/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1843 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Richtlijn 2003/9/EG van 27 januari 2003 tot vaststelling van de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten - Omzetting.
  Verzending vraag 28/12/2004
  Antwoord 14/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1844
3-1844 Mahoux Philippe (PS) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Asielzoekers - Richtlijn 2003/9/EG van 27 januari 2003 tot vaststelling van de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten - Omzetting.
  Verzending vraag 28/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 3/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1843
3-1845 Collas Berni (MR) minister van Mobiliteit  
  VZW die voor het vervoer van kankerpatiŽnten zorgt - Parkeerplaatsen voor gehandicapten - Gebruik.
  Verzending vraag 28/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 27/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-1846 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vuurwapens - Registratie.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Voorlopig antwoord 28/1/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1847 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Stroomwapens - Verboden gebruik.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 28/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1848 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Uitlevering van misdadigers aan en door het buitenland.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Antwoord 26/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1849
3-1849 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Uitlevering van misdadigers aan en door het buitenland.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1848
3-1850 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Koninklijk besluit van 20 maart 2002 - Toepassing - Loonongelijkheid.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 15/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1851 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Ruimteonderzoek - Budget in 2005 - Belgische bijdrage tot het "European Space Agency" (ESA).
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 4/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1852 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Computeranalfabetisme.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1853
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1535
3-1853 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Computeranalfabetisme.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 28/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Aanvullend antwoord 19/5/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1852
3-1854 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Horeca-zaken - Rookverbod - Controles.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 6/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-1855 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verbod van verkoop van rookwaren aan min-zestienjarigen - Sensibiliseringscampagne.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 17/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-1856 Verreycken Wim (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Agentschap voor voedselveiligheid - Controles op de voedselhygiŽne.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 10/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1857 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Middenstand en Landbouw  
  Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten - Deur-aan-deur-verkoop - Erkenning van menslievende manifestaties.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Antwoord 18/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1858 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overdreven snelheid - Verbalisering - Luxemburgse chauffeurs en Belgische chauffeurs met een Luxemburgse nummerplaat - Uitwisseling van informatie tussen de Belgische en de Luxemburgse parketten.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 29/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2352
3-1859 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overdreven snelheid - Verbalisering - Franse en Belgische bestuurders die een Franse nummerplaat bezitten - Uitwisseling van informatie tussen de Belgische en de Franse parketten.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2353
3-1860 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Plantentuin van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1861 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - SubsidiŽren van kinderopvang - Arrest nr. 104/2004 van het Arbitragehof.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 22/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-1862 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Houden van illegale dieren - Gerechtelijk vervolgingen.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Voorlopig antwoord 31/1/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 18/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1863
3-1863 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Houden van illegale dieren - Gerechtelijke vervolgingen.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 18/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1862
3-1864 Willems Luc (VLD) minister van Mobiliteit  
  Jaagpaden - Kwalificaties - Ongevallen - Toepassing van de "Wegcode".
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-1865 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Werk  
  Koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften - Historisch en authentieke liften in oudere gebouwen - Vrijwaring.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 25/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1866 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Koning - Wetten en koninklijke besluiten - Ondertekening vanuit het buitenland.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 31/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1867
3-1867 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koning - Wetten en koninklijke besluiten - Ondertekening vanuit het buitenland.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1866
3-1868 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Koningshuis - Staatsbezoeken.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Doorverwijzing vraag 31/1/2005
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-2144
3-1869 Dedecker Jean-Marie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Administratief Centrum van Oostende en Financiecentrum van Nieuwpoort - Sluiting van bedrijfsrestaurants.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 16/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-1870 Steverlynck Jan (CD&V) Eerste minister  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 3/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1871 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 31/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1872 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 26/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1873 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1874 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 10/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1875 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 22/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1876 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Landsverdediging  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 31/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 4/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1877 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1878 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1879 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 20/1/2005
  Beslissing niet publicatie 20/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1880 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Werk  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1881 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1882 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 25/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1883 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Mobiliteit  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1884
3-1884 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1883
3-1885 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  FOD Justitie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 1/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1886 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  FOD Justitie - Werving van personeel buiten taalkader.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1887 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Langdurig werklozen - Koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende de wijziging van de werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig werklozen die actief moeten zoeken naar werk - Toepassing.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 10/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-1888 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Centra voor informatie en communicatie (CIC) - Provincie Luik.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1889 Collas Berni (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Bilaterale betrekkingen - MoldaviŽ.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1890 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Voetbal - Fankaart.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Voorlopig antwoord 31/1/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1891
3-1891 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Voetbal - Fankaart.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 28/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1890
3-1892 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Consumenten - Veiligheid van de kerstverlichting.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 31/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1893 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Speelgoedzwaailichten.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Voorlopig antwoord 26/1/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 24/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1894
3-1894 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Speelgoedzwaailichten.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1893
3-1895 Kapompolť JoŽlle (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Beroepsbrandweerkorps - Verlof voorafgaand aan de pensionering.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 17/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1896
3-1896 Kapompolť JoŽlle (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Beroepsbrandweerkorps - Verlof voorafgaand aan de pensionering.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 18/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1895
3-1897 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Beveiligingsondernemingen - Telebewaking.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-1898 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Toekomstig justitiepaleis van Eupen - Locatie.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 4/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-1899 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - KantoorhygiŽne.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 18/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1900 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie Gent - Samenwerking met een privť-firma met betrekking tot de vervanging van ruiten na een auto-inbraak.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005