Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Cindy Franssen

65 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-6980 Cindy Franssen (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Eine - Fietsstalling - Veiligheidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6536 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Stedelijk beleid en huisvesting - InterministeriŽle Conferentie - Resultaten - Beleidsopties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6535
4-6535 Cindy Franssen (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Stedelijk beleid en huisvesting - InterministeriŽle Conferentie - Resultaten - Beleidsopties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 26/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6536
4-6534 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekte-uitkering en leefloon - Bedragen - Afstemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6471 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 44 - Dakloze vrouwen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6467 Cindy Franssen (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 39 - Sensibiliseren over en controleren van de verplichte affichering van de huurprijzen van woningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
4-6466 Cindy Franssen (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 57 - Automatische toekenning van het sociaal telefoontarief - Optimalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 12/2/2010
4-6465 Cindy Franssen (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 56 - Dienst " De postbode als sociale boodschapper " - Uitwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 4/3/2010
4-6464 Cindy Franssen (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 55 - Verkeersvoordelen voor houders van het OMNIO-statuut - Automatische toekenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6460 Cindy Franssen (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 45 - Referentieadres voor daklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 27/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6459
4-6459 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 45 - Referentieadres voor daklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 26/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6460
4-6458 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 50 - Ondersteuning van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in het kader van een energiebeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 ) 11/1/2010
  Antwoord 23/3/2010
4-6353 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Griep A/H1N1 - Vaccinatie - Toepassing van de derdebetalersregel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1289
4-6320 Cindy Franssen (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 16 - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen - Sensibilisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6319 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 35 - Werkzoekenden uit kansengroepen - Aanpassen van de informatie overgemaakt door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6318 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 34 - Organisatie van een opleiding rond het armoedefenomeen voor facilitatoren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzienning (RVA)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6266 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 6 - Oprichting van een Jaarlijkse Prijs voor armoedebestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 9/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5045
4-6265 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 9 - Voorbereidingen van het Europees Jaar van de strijd tegen de armoede - Deelname van verenigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5044
4-6264 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 7 - Evaluatie van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en uitsluiting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 9/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5043
4-6263 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringskdeskundigen in het beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4974
4-6262 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4970
4-6259 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Aandacht voor maatschappelijke participatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 9/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4692
4-6167 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 7/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4916
4-6099 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 9 - Voorbereidingen van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie - Deelname van verenigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 18/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5041
4-6071 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 31 - Sociale voordelen inzake mobiliteit - Degressief maken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5042
4-5842 Cindy Franssen (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede bij Selor
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 22/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5040
4-5830 Cindy Franssen (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen - Uitbreiding van het pilootproject
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 18/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4973
4-5734 Cindy Franssen (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Financiering van onderzoek naar precaire bevolkingsgroepen - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 15/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4917
4-5704 Cindy Franssen (CD&V) minister van Justitie  
  Kinderen met ouders in de gevangenis - Bezoekrecht - Afdwingbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 18/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4776
4-5528 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5039
4-5527 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5035
4-5339 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 24 - Openbaar centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Gebruik van de medische kaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 16/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5038
4-5338 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 27 - Pilootproject in ziekenhuizen - Ervaringsdeskundigen in de armoede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 14/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5037
4-5337 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 8 - Gebruik van de InterministeriŽle Conferentie Maatschappelijke Integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 29/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5036
4-5336 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 29/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5034
4-5332 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in het beleid - Concrete acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 16/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4971
4-5331 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 16/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4969
4-5203 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 15 - Sensibilisering rond fiscale maatregelen voor kansarmen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 15/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5033
4-5202 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 14 - Belastingkredieten voor kansarme gezinnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 15/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5032
4-5194 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4915
4-5045 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 6 - Oprichting van een Jaarlijkse Prijs voor armoedebestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6266
4-5044 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 9 - Voorbereidingen van het Europees Jaar van de strijd tegen de armoede - Deelname van verenigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6265
4-5043 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 7 - Evaluatie van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en uitsluiting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6264
4-5042 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 31 - Sociale voordelen inzake mobiliteit - Degressief maken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6071
4-5041 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 9 - Voorbereidingen van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie - Deelname van verenigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6099
4-5040 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede bij Selor
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5842
4-5039 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5528
4-5038 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 24 - Openbaar centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Gebruik van de medische kaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5339
4-5037 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 27 - Pilootproject in ziekenhuizen - Ervaringsdeskundigen in de armoede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5338
4-5036 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 8 - Gebruik van de InterministeriŽle Conferentie Maatschappelijke Integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5337
4-5035 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5034
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5527
4-5034 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5035
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5336
4-5033 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 15 - Sensibilisering rond fiscale maatregelen voor kansarmen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5203
4-5032 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 14 - Belastingkredieten voor kansarme gezinnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5202
4-4974 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringskdeskundigen in het beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6263
4-4973 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen - Uitbreiding van het pilootproject
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5830
4-4972 Cindy Franssen (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 3 - Visibiliteit van het aspect armoede in de duurzame ontwikkelingseffectenbeoordeling (DOEB)-test - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4971 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in het beleid - Concrete acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5332
4-4970 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4969
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6262
4-4969 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4970
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5331
4-4917 Cindy Franssen (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Financiering van onderzoek naar precaire bevolkingsgroepen - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5734
4-4916 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6167
4-4915 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5194
4-4776 Cindy Franssen (CD&V) minister van Justitie  
  Kinderen met ouders in de gevangenis - Bezoekrecht - Afdwingbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5704
4-4692 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Aandacht voor maatschappelijke participatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6259