Register betreffende "zachte geneeskunde" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren : acupunctuur
alternatieve geneeskunde
chiropraxie
homeopathie
osteopathie
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Acupunctuur - Legale uitoefening door paramedici - Oprichten van een paritaire commissie (4-3782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3782
  SV 4-3782
Alternatieve geneeswijzen (5-5332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5332
  SV 5-5332
Alternatieve geneeswijzen - Homeopatische geneesmiddelen (Terugbetaling) (3-5624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7789 3-73 p. 7789 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8288-8290 3-77 p. 8288-8290 (PDF)
Artsen-homeopaten - Vertegenwoordiging in de Commissie patiŽntenrechten (3-3325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4500 3-52 p. 4500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4783-4784 3-54 p. 4783-4784 (PDF)
Artsen-homeopaten - Vertegenwoordiging van de Beroepsvereniging in de beslissingsorganen, de commissies van huisartsen en het RIZIV (3-3326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4501 3-52 p. 4501 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4914-4915 3-55 p. 4914-4915 (PDF)
Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Opvang en behandeling van patiŽnten - Referentiecentra (Nauwe betrokkenheid van de huisarts - Alternatieve geneeswijzen) (3-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-21
p. 1286-1288 3-21 p. 1286-1288 (PDF)
De aanvullende verzekering van de ziekenfondsen (5-7938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7938
  SV 5-7938
De alternatieve geneeskunde (5-7932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7932
  SV 5-7932
De dwangsommen uitbetaald in het kader van de wet inzake de niet-conventionele praktijken (Uitblijven van uitvoeringsbesluiten voor de erkenning van een aantal alternatieve therapieŽn) (5-2753)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 29-31 5-198 COM p. 29-31 (PDF)
De erkenning van de homeopathie (5-11051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11051
  SV 5-11051
De heer Louis Ide vraagt de voorzitster van de Senaat om de parlementaire werkzaamheden in verband met de alternatieve geneeswijzen te coŲrdineren met de Kamer      
  5-94
p. 49-50 5-94 p. 49-50 (PDF)
De homeopathie (5-2451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2451
  SV 5-2451
De homeopathie (Rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg) (5-176)      
  Mondelinge vraag van de heer Gťrard Deprez aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-24
p. 17-20 5-24 p. 17-20 (PDF)
De impact van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde (5-8785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8785
  SV 5-8785
De niet-conventionele therapieŽn (Erkenning van homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen) (5-917)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-96
p. 8-10 5-96 p. 8-10 (PDF)
De praktijk van chelatietherapie in BelgiŽ en de vermoedens van kwakzalverij (Toediening van een vloeistof zodat de excretie van zware metalen door de nieren wordt verhoogd) (5-3570)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 39-42 5-230 COM p. 39-42 (PDF)
De rapporten van het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg over de alternatieve geneeswijzen (Effectiviteit van homeopathie) (5-174)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-24
p. 17-20 5-24 p. 17-20 (PDF)
De recente samenstelling van de kamers voor niet-conventionele geneeswijzen (5-5321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5321
  SV 5-5321
De terugbetaling van homeopathische raadplegingen (2-400)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 13-14 2-81 p. 13-14 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten van de wet Colla (Erkenning van alternatieve geneeswijzen) (5-8781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8781
  SV 5-8781
De werking van de paritaire commissie inzake de niet conventionele praktijken (5-11052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11052
  SV 5-11052
Gedachtewisseling over de richtsnoeren in de uitvoeringsbesluiten van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, wat de osteopathie betreft (5-2197)      
  Verslag van mevrouw Valťrie Warzťe-Caverenne (K) en de heer Louis Ide (S)
5-2197/2
p. 1-17 5-2197/2 p. 1-17 (PDF)
Het beleid inzake sociale zaken en volksgezondheid (5-2007)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
5-2007/1
p. 1-19 5-2007/1 p. 1-19 (PDF)
Het produceren en commercialiseren van geneesmiddelen op basis van planten (Homeopathie)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Verdaging
1-84 COM
p. 663 1-84 COM p. 663 (PDF)
  1-89 COM
p. 698-702 1-89 COM p. 698-702 (PDF)
Het propageren van alternatieve ziektebehandelingen door sektes (5-4243)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Stassijns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 19-20 5-267 COM p. 19-20 (PDF)
Het toenemende beroep op alternatieve geneeskunde (3-775)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 106-107 3-110 p. 106-107 (PDF)
Het uitblijven van uitvoeringsbesluiten waardoor acupuncturisten de wet op de uitoefening van de geneeskunde overtreden (Stand van zaken - Rechtszaken wegens onwettige uitoefening van de geneeskunde) (4-836)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-81
p. 16-17 4-81 p. 16-17 (PDF)
Homeopathie - Beleid - Erkenning (Nieuwe erkenningscriteria voor huisartsen - Homeopathische geneesmiddelen) (3-3291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4501-4502 3-52 p. 4501-4502 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9336-9337 3-85 p. 9336-9337 (PDF)
Homeopathie - Erkenning (3-2286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2893 3-38 p. 2893 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-40
p. 3122-3124 3-40 p. 3122-3124 (PDF)
Homeopathie - Opleidingen - Erkenning van diploma's en getuigschriften - Erkenning en bescherming van de titel van arts-homeopaat (3-3318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4496-4497 3-52 p. 4496-4497 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4909-4910 3-55 p. 4909-4910 (PDF)
Homeopathische artsen - Ongerustheid met betrekking tot het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen (3-3324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4500 3-52 p. 4500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4913-4914 3-55 p. 4913-4914 (PDF)
Huisartsen - Erkenningscriteria - Conformiteit met de adviezen die uitsluitend werden uitgebracht door de Koninklijke Academie voor geneeskunde van BelgiŽ (3-3319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4497-4498 3-52 p. 4497-4498 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4910-4911 3-55 p. 4910-4911 (PDF)
Huisartsen - Erkenningscriteria- Het ontbreken van een verwijzing naar de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken (3-3322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4499 3-52 p. 4499 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4912-4913 3-55 p. 4912-4913 (PDF)
Mededeling van koninklijke besluiten      
  Koninklijk besluit betreffende de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken
6-2
p. 12 6-2 p. 12 (PDF)
  Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie
6-2
p. 12 6-2 p. 12 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan en de heer Barbeaux
   Homeopatische geneesmiddelen
2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
  2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
Onwettige uitoefening van de geneeskunde - Zwarte magie - Vervolgingen (3-5219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-69
p. 7006-7007 3-69 p. 7006-7007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7413-7418 3-71 p. 7413-7418 (PDF)
Onwettige uitoefening van de geneeskunde - Zwarte magie - Vervolgingen (3-5220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7216-7217 3-70 p. 7216-7217 (PDF)
Ostheopathie - Kinesitherapie - Onverenigbaarheid (2-1459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2048-2049 2-41 p. 2048-2049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2203 2-43 p. 2203 (PDF)
RIZIV - Alternatieve geneesmiddelen - Alternatieve methodes - Terugbetaling (4-1228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1228
  SV 4-1228
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Homeopatische bereidingen - Terugbetaling (3-1491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1681-1682 3-27 p. 1681-1682 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1906-1907 3-28 p. 1906-1907 (PDF)
Tweede reeks hoorzittingen over de tenuitvoerlegging van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, partim osteopathie (5-2197)      
  Verslag van mevrouw Valťrie Warzťe-Caverenne (K) en de heer Louis Ide (S)
5-2197/1
p. 1-41 5-2197/1 p. 1-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de alternatieve geneeswijzen (Verstrenging van de wetgeving inzake de niet-conventionele therapieŽn - Aanpak gebaseerd op de evidence based medecine) (5-1994)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1994/1
p. 1-53 5-1994/1 p. 1-53 (PDF)
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt - Toepassingsgebied (Psychosociale beroepen en beoefenaars van een niet-conventionele praktijk) (3-3764)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5086 3-57 p. 5086 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5887-5888 3-62 p. 5887-5888 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (Niet conventionele praktijken : homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur e.a.; oprichten van een Paritaire Commissie en van Kamers; registratie) (1-1310)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1310/1
p. 1 1-1310/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Destexhe
1-1310/2
p. 2 1-1310/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-1310/2
p. 1-2 1-1310/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer D'Hooghe
1-1310/2
p. 3 1-1310/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cantillon
1-1310/3
p. 1-18 1-1310/3 p. 1-18 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-1310/4
p. 1-9 1-1310/4 p. 1-9 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
1-1310/5
p. 1 1-1310/5 p. 1 (PDF)
  Evocatie
1-256
p. 7397-7398 1-256 p. 7397-7398 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-262
p. 7624-7626 1-262 p. 7624-7626 (PDF)
  1-262
p. 7626-7629 1-262 p. 7626-7629 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Mahoux en Foret, van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming
1-263
p. 7682-7683 1-263 p. 7682-7683 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (5-1995)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   44. NIET-CONVENTIONELE PRAKTIJKEN (artikel 125) Afschaffing van de procedure van bekrachtiging door een wet van de in de Ministerraad overlegde KB's genomen in toepassing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen : opheffing artikel 4, tweede lid, wet 29 april 1999
5-1995/1
tekst 5-1995/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Louis Ide en mevrouw Fabienne Winckel
5-1995/3
p. 1-17 5-1995/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
   Niet-conventionele praktijken
5-94
p. 50 5-94 p. 50 (PDF)
   Niet-conventionele praktijken - Afschaffing van de procedure van bekrachtiging door een wet van de in de Ministerraad overlegde KB's - Voorafgaande medische diagnose - Acupunctuur - Bespreking in het federaal parlement
5-94
p. 48 5-94 p. 48 (PDF)
   Niet-conventionele praktijken : bespreking in het federaal parlement
5-94
p. 49-50 5-94 p. 49-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende herziening van de farmaceutische wetgeving (Omzetting EG-richtlijnen : geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor dierengeneeskunde - Globale herziening van de Europese en nationale farmaceutische wetgeving - Grondige herziening van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen - Wijziging wet 21 juni 1983 betreffende de gemedicineerde diervoeders - Oprichting van een Gemengde Commissie die, voor de producten waarover twijfel kan bestaan omtrent de toepasbare wetgeving, advies aan de minister verstrekt - Internetverkoop van geneesmiddelen - Verstrekking van objectieve informatie aan het publiek inzake geneesmiddelen - Distributiesysteem inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - Gevallen waarin geneesmiddelen die niet vergund zijn in BelgiŽ, toch kunnen ter beschikking gesteld worden van patiŽnten of verantwoordelijken van de dieren - Wijziging wet 28 augustus 1991 betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde : adminstratieve boetes) (3-1615)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-1615/1
p. 1 3-1615/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-1615/2
p. 1-12 3-1615/2 p. 1-12 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
3-1615/3
p. 1 3-1615/3 p. 1 (PDF)
  Evocatie
3-154
p. 88-89 3-154 p. 88-89 (PDF)
  Algemene bespreking
3-157
p. 28-33 3-157 p. 28-33 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-157
p. 33-34 3-157 p. 33-34 (PDF)
  Stemming
3-157
p. 45-46 3-157 p. 45-46 (PDF)
  3-157
p. 74 3-157 p. 74 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Zie ook doc. 2-1219) (2-1563)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1563/1
p. 1 2-1563/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Galand
2-1563/2
p. 1-3 2-1563/2 p. 1-3 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-1563/3
p. 1 2-1563/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-287
p. 48 2-287 p. 48 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-287
p. 48 2-287 p. 48 (PDF)
  Evocatie
2-287
p. 64 2-287 p. 64 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Remans, Mahoux, Colla en Lozie
2-288
p. 41-42 2-288 p. 41-42 (PDF)
  2-288
p. 82-83 2-288 p. 82-83 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen [zie Belgisch Staatsblad van 19-01-2002]) (Zie ook doc. 2-1563) (2-1219)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-1219/1
p. 1 2-1219/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-216
p. 71 2-216 p. 71 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Niet-conventionele praktijken inzake geneeskunde, artsenijbereidkunde, kinesitherapie, verpleegkunde en paramedische beroepen) (5-407)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-407/1
p. 1 5-407/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Andrť du Bus de Warnaffe en mevrouw Cindy Franssen
5-407/2
p. 1-6 5-407/2 p. 1-6 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-407/3
p. 1 5-407/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-6
p. 4-7 5-6 p. 4-7 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-6
p. 7 5-6 p. 7 (PDF)
  Evocatie
5-6
p. 22 5-6 p. 22 (PDF)
  Stemming
5-6
p. 8 5-6 p. 8 (PDF)
  5-6
p. 9 5-6 p. 9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst en van het ministerieel besluit van 30 april 1993 betreffende de erkenning als huisarts (Homeopathie) (1-105)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-105/1
p. 1-4 1-105/1 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heer Olivier
1-105/2
p. 1-5 1-105/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-262
p. 7629-7630 1-262 p. 7629-7630 (PDF)
  Verwerping
1-263
p. 7683 1-263 p. 7683 (PDF)
Ziekenfondsen - Aanvullende verzekering - Verplichte aansluiting - Inkomsten en uitgaven (5-9997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9997
  SV 5-9997
de werking van de paritaire commissie ďalternatieve therapieŽnĒ (5-11062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11062
  SV 5-11062
het actieplan inzake sektarische praktijken (5-9735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9735
  SV 5-9735
het advies van de Raad van State over het ontwerp van koninklijk besluit in verband met de homeopathie (5-11061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11061
  SV 5-11061
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999