Register betreffende "zachte geneeskunde" (Legislatuur 2010-2014)

Non-descriptoren : acupunctuur
alternatieve geneeskunde
chiropraxie
homeopathie
osteopathie
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Alternatieve geneeswijzen (5-5332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5332
  SV 5-5332
De aanvullende verzekering van de ziekenfondsen (5-7938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7938
  SV 5-7938
De alternatieve geneeskunde (5-7932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7932
  SV 5-7932
De dwangsommen uitbetaald in het kader van de wet inzake de niet-conventionele praktijken (Uitblijven van uitvoeringsbesluiten voor de erkenning van een aantal alternatieve therapieën) (5-2753)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 29-31 5-198 COM p. 29-31 (PDF)
De erkenning van de homeopathie (5-11051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11051
  SV 5-11051
De heer Louis Ide vraagt de voorzitster van de Senaat om de parlementaire werkzaamheden in verband met de alternatieve geneeswijzen te coördineren met de Kamer      
  5-94
p. 49-50 5-94 p. 49-50 (PDF)
De homeopathie (5-2451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2451
  SV 5-2451
De homeopathie (Rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg) (5-176)      
  Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-24
p. 17-20 5-24 p. 17-20 (PDF)
De impact van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde (5-8785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8785
  SV 5-8785
De niet-conventionele therapieën (Erkenning van homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen) (5-917)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-96
p. 8-10 5-96 p. 8-10 (PDF)
De praktijk van chelatietherapie in België en de vermoedens van kwakzalverij (Toediening van een vloeistof zodat de excretie van zware metalen door de nieren wordt verhoogd) (5-3570)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 39-42 5-230 COM p. 39-42 (PDF)
De rapporten van het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg over de alternatieve geneeswijzen (Effectiviteit van homeopathie) (5-174)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-24
p. 17-20 5-24 p. 17-20 (PDF)
De recente samenstelling van de kamers voor niet-conventionele geneeswijzen (5-5321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5321
  SV 5-5321
De uitvoeringsbesluiten van de wet Colla (Erkenning van alternatieve geneeswijzen) (5-8781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8781
  SV 5-8781
De werking van de paritaire commissie inzake de niet conventionele praktijken (5-11052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11052
  SV 5-11052
Gedachtewisseling over de richtsnoeren in de uitvoeringsbesluiten van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, wat de osteopathie betreft (5-2197)      
  Verslag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne (K) en de heer Louis Ide (S)
5-2197/2
p. 1-17 5-2197/2 p. 1-17 (PDF)
Het beleid inzake sociale zaken en volksgezondheid (5-2007)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
5-2007/1
p. 1-19 5-2007/1 p. 1-19 (PDF)
Het propageren van alternatieve ziektebehandelingen door sektes (5-4243)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Stassijns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 19-20 5-267 COM p. 19-20 (PDF)
Tweede reeks hoorzittingen over de tenuitvoerlegging van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, partim osteopathie (5-2197)      
  Verslag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne (K) en de heer Louis Ide (S)
5-2197/1
p. 1-41 5-2197/1 p. 1-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de alternatieve geneeswijzen (Verstrenging van de wetgeving inzake de niet-conventionele therapieën - Aanpak gebaseerd op de evidence based medecine) (5-1994)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1994/1
p. 1-53 5-1994/1 p. 1-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (5-1995)      
  Ontwerp geëvoceerd door de Senaat
   44. NIET-CONVENTIONELE PRAKTIJKEN (artikel 125) Afschaffing van de procedure van bekrachtiging door een wet van de in de Ministerraad overlegde KB's genomen in toepassing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen : opheffing artikel 4, tweede lid, wet 29 april 1999
5-1995/1
tekst 5-1995/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Louis Ide en mevrouw Fabienne Winckel
5-1995/3
p. 1-17 5-1995/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
   Niet-conventionele praktijken
5-94
p. 50 5-94 p. 50 (PDF)
   Niet-conventionele praktijken - Afschaffing van de procedure van bekrachtiging door een wet van de in de Ministerraad overlegde KB's - Voorafgaande medische diagnose - Acupunctuur - Bespreking in het federaal parlement
5-94
p. 48 5-94 p. 48 (PDF)
   Niet-conventionele praktijken : bespreking in het federaal parlement
5-94
p. 49-50 5-94 p. 49-50 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Niet-conventionele praktijken inzake geneeskunde, artsenijbereidkunde, kinesitherapie, verpleegkunde en paramedische beroepen) (5-407)      
  Ontwerp geëvoceerd door de Senaat
5-407/1
p. 1 5-407/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer André du Bus de Warnaffe en mevrouw Cindy Franssen
5-407/2
p. 1-6 5-407/2 p. 1-6 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-407/3
p. 1 5-407/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-6
p. 4-7 5-6 p. 4-7 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-6
p. 7 5-6 p. 7 (PDF)
  Evocatie
5-6
p. 22 5-6 p. 22 (PDF)
  Stemming
5-6
p. 8 5-6 p. 8 (PDF)
  5-6
p. 9 5-6 p. 9 (PDF)
Ziekenfondsen - Aanvullende verzekering - Verplichte aansluiting - Inkomsten en uitgaven (5-9997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9997
  SV 5-9997
de werking van de paritaire commissie “alternatieve therapieën” (5-11062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11062
  SV 5-11062
het actieplan inzake sektarische praktijken (5-9735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9735
  SV 5-9735
het advies van de Raad van State over het ontwerp van koninklijk besluit in verband met de homeopathie (5-11061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11061
  SV 5-11061
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999