Register betreffende "zachte geneeskunde" (Legislatuur 1999-2003)

Non-descriptoren : acupunctuur
alternatieve geneeskunde
chiropraxie
homeopathie
osteopathie
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De terugbetaling van homeopathische raadplegingen (2-400)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 13-14 2-81 p. 13-14 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Verslag van mevrouw Pehlivan en de heer Barbeaux
   Homeopatische geneesmiddelen
2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
  2-1390/3
p. 37 2-1390/3 p. 37 (PDF)
Ostheopathie - Kinesitherapie - Onverenigbaarheid (2-1459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2048-2049 2-41 p. 2048-2049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2203 2-43 p. 2203 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Zie ook doc. 2-1219) (2-1563)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1563/1
p. 1 2-1563/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Galand
2-1563/2
p. 1-3 2-1563/2 p. 1-3 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-1563/3
p. 1 2-1563/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-287
p. 48 2-287 p. 48 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-287
p. 48 2-287 p. 48 (PDF)
  Evocatie
2-287
p. 64 2-287 p. 64 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Remans, Mahoux, Colla en Lozie
2-288
p. 41-42 2-288 p. 41-42 (PDF)
  2-288
p. 82-83 2-288 p. 82-83 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen [zie Belgisch Staatsblad van 19-01-2002]) (Zie ook doc. 2-1563) (2-1219)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-1219/1
p. 1 2-1219/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-216
p. 71 2-216 p. 71 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999