Senaat

Tijdschrift van de Belgische Senaat

Nr 2 * 1997

     
   

Naar een nieuw sociaal pact ?

 

INHOUD

Heet van de naald

Naar een nieuw sociaal pact ?

Wat doen de commissies ?

Evaluatie van de politiediensten

Georganiseerde misdaad

De gebeurtenissen in Rwanda

Samenstelling van de Senaat

Correcte valutadata

Het gerechtelijk akkoord en de faillissementen

Gokverslaving

Wegwerken van de gerechtelijke achterstand

Moderner strafbeleid

Wieden in de wetgeving

De IGC en de Top van Amsterdam

Europese mobilisatie voor gelijkheid vrouwen en mannen

Glasnost in de Senaat

 gratis groene fax:

0800-90989

 

verantwoordelijke uitgever:

Frank Swaelen, voorzitter van de Senaat

redactiesecretariaat

Patrick Peremans, Info-ambtenaar

Leuvenseweg 7, 1009 Brussel

tel. 02/501.73.37 - fax 02/501.72.16

e-mail info@senate.be

opmaak en druk

Sofadi n.v., Brussel, tel. 02/210 01 00


Texte fran‡ais


Opmerkingen voor de webmaster