Geld

Gokverslaving

Op 25 maart 1997 heeft de commissie voor Sociale aangelegenheden een voorstel van resolutie besproken over het probleem van de gokverslaving, ingediend door senator Fons Vergote (VLD) en medeondertekend door de senatoren Marc Olivier (CVP), Henri Mouton (PS), Francy Van der Wildt (SP), Claude Desmedt (PRL-FDF), Magdeleine Willame-Boonen (PSC), Bert Anciaux (VU), Martine Dardenne (Ecolo), Eddy Boutmans (Agalev) en Fred Erdman (SP). De tekst ervan luidt :

"De Senaat,

Vraagt de regering een wetenschappelijke studie te laten maken van de omvang en de oorzaken van de gokverslavingsproblematiek;

Vraagt de regering om een financieel-maatschappelijke kosten-batenanalyse te laten maken van het gokverslavingsprobleem;

Vraagt de regering met spoed werk te maken van de uitwerking van een actuele en sluitende wetgeving op het gebied van gokplaatsen en -toestellen;

Vraagt de regering om in het kader van het Overlegcomité samen met de gemeenschappen een actief preventie- en opvangbeleid te ontwikkelen."

In de toelichting bij dit voorstel zegt senator Vergote dat de gokverslaving een sociaal probleem is dat ongeveer 100.000 personen treft in België, onder wie 20.000 zware gokverslaafden. Hiervan is de helft jonger dan 20 jaar. De psycho-sociale gevolgen van gokverslaving zijn indrukwekkend : ontwrichting van het gezinsleven, financieel onvermogen en faillissement, financiële gevolgen voor de OCMW's, psychiatrische behandeling, zelfmoord, criminaliteit, ....

Het gokbedrijf heeft ook een niet te verwaarlozen economische weerslag. De jaarlijkse omzet van het legale gokbedrijf wordt op 162 miljard frank geschat. Het bingospel alleen al, dat vooral zeer verslavend werkt op jongeren en sociaal zwakkeren, brengt 80 miljard op. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het illegale circuit, de gokactiviteiten in het buitenland, de electronische kansspelen of de spelen op Internet.

De commissie voor Sociale aangelegenheden, voorgezeten door Lydia Maximus (SP), heeft een reeks hoorzittingen gehouden met vertegenwoordigers van de medische wereld, de hulpgroepen voor gokverslaafden, de casino's, de Nationale Loterij en de Unie van de Belgische Automatenbranche. De commissie heeft Jacques D'Hooghe (CVP) en Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) aangewezen als rapporteurs.


Texte fran‡ais


Opmerkingen voor de webmaster