SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
10 aôut 2009 10 augustus 2009
________________
Question écrite n° 4-4027 Schriftelijke vraag nr. 4-4027

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Services publics - Traducteurs - Interprètes - Coût Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs 
________________
profession de l'information
traduction
interprétation
coût de fonctionnement
ministère
beroep in het informatiewezen
vertaling
tolken
bedrijfskosten
ministerie
________ ________
10/8/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
10/8/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4040
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4040
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5658
________ ________
Question n° 4-4027 du 10 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4027 d.d. 10 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pas mal de services publics ont fréquemment recours à des traducteurs/interprètes, assermentés ou non.

Je souhaiterais que le ministre réponde aux questions suivantes :

1. Dans quels services relevant de votre tutelle et pour quelles matières a-t-on recours à des traducteurs/interprètes et quel en est le fondement légal?

2. Combien de fois ces services ont-ils eu recours à un traducteur/interpète en 2007 et 2008?

3. Combien ces traducteurs/interprètes ont-ils coûté aux pouvoirs publics en 2007 et 2008?

4. Quelle est la part de ces coûts d'interprétation et de traduction qui est répercutée sur leurs utilisateurs?

 

Nogal wat overheidsdiensten maken veelvuldig gebruik van al dan niet beëdigde vertalers/tolken.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. In welke diensten die onder uw voogdij staan en voor welke zaken wordt gebruik gemaakt van vertalers/tolken en wat is de wettelijke basis daarvoor?

2. Hoeveel keer werd door deze diensten in 2007 en 2008 gebruik gemaakt van een vertaler/tolk ?

3. Hoeveel hebben deze vertalers/tolken binnen deze diensten de overheid gekost in 2007 en 2008?

4. Hoeveel van deze kosten inzake tolk- en vertaaldiensten worden verder doorgerekend aan de gebruikers ervan?