Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Freya Piryns

38 resultaten

5-290 Freya Piryns (Groen!) 13/1/2011
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-423 Freya Piryns (Groen!) 1/2/2011
  de oprichting van open terugkeercentra
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-485 Freya Piryns (Groen!) 9/2/2011
  de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de beslissing van Belgi een Afghaanse vluchteling naar Griekenland terug te sturen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-913 Freya Piryns (Groen!) 10/5/2011
  de verlaging van het BTW-tarief voor fietsen en bakfietsen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-914 Freya Piryns (Groen!) 10/5/2011
  het meenemen van fietsen op de trein
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-915 Freya Piryns (Groen!) 10/5/2011
  de afschaffing van de Beneluxtrein tussen Brussel en Amsterdam
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-916 Freya Piryns (Groen!) 10/5/2011
  de terugnameakkoorden met Kosovo
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-72)
5-1103 Freya Piryns (Groen!) 21/6/2011
  het dragen van de gordel in bussen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  Vraag vervallen
5-1429 Freya Piryns (Groen!) 8/11/2011
  de reclame voor software op federale websites
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1771
5-1771 Freya Piryns (Groen) 11/1/2012
  de reclame voor software op federale websites
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-153)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1429
5-1934 Freya Piryns (Groen) 8/2/2012
  de werking van de Voogdijdienst en het aanstellen van voogden voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1941 Freya Piryns (Groen) 9/2/2012
  de ondertekening van de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-2099 Freya Piryns (Groen) 15/3/2012
  de omzetting van de Europese richtlijn 2011/36/EU over mensenhandel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6286
5-2168 Freya Piryns (Groen) 28/3/2012
  het niet-verlengen van het mandaat van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6276
5-2171 Freya Piryns (Groen) 28/3/2012
  de lijst met veilige landen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6277
5-2175 Freya Piryns (Groen) 28/3/2012
  het bericht voor asielzoekers uit Bangladesh bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6278
5-2176 Freya Piryns (Groen) 28/3/2012
  de sociale begeleiding van vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6279
5-2178 Freya Piryns (Groen) 29/3/2012
  de hongerstaking van afgewezen asielzoekers aan de VUB
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6280
5-2334 Freya Piryns (Groen) 14/5/2012
  het mogelijk herenigen van families van vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2623 Freya Piryns (Groen) 7/11/2012
  de open terugkeerplaatsen voor afgewezen asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2973 Freya Piryns (Groen) 23/1/2013
  de implementatie van het systeem van intelligente snelheidsaanpassing
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2974 Freya Piryns (Groen) 23/1/2013
  de opvang van gezinnen zonder wettelijk verblijf
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-202)
5-2975 Freya Piryns (Groen) 23/1/2013
  een dodehoekspiegel voor bestelwagens en vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-3122 Freya Piryns (Groen) 19/2/2013
  de achterstand in de behandeling van de asieldossiers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9188
5-3123 Freya Piryns (Groen) 19/2/2013
  de aansprakelijkheid van een "Bob" bij een auto-ongeval
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
5-3174 Freya Piryns (Groen) 21/2/2013
  het OCMW van Antwerpen dat in bepaalde gevallen dringende medische hulp weigert aan mensen zonder papieren
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8930
5-3281 Freya Piryns (Groen) 12/3/2013
  de verplichting om een originele geboorteakte voor te leggen bij een huwelijk
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9008
5-3297 Freya Piryns (Groen) 13/3/2013
  het rapport van het UNHCR over de staatloosheid in Belgi
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3445 Freya Piryns (Groen) 23/4/2013
  de vrouwenwerking in opvangcentra voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9194
5-3491 Freya Piryns (Groen) 29/4/2013
  de "hate speech" op het internet
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3512 Freya Piryns (Groen) 6/5/2013
  het statuut van de bedienaars van de erediensten in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3536 Freya Piryns (Groen) 7/5/2013
  de aanbeveling van de Federale Ombudsman over gezinnen zonder wettig verblijf
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3537 Freya Piryns (Groen) 7/5/2013
  de aanbeveling van de Federale Ombudsman in verband met vervallen identiteitsdocumenten
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9197
5-3549 Freya Piryns (Groen) 13/5/2013
  de achterstand in asieldossiers van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9199
5-3825 Freya Piryns (Groen) 25/6/2013
  de erkenning van het fibromyalgiesyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10136
5-3959 Freya Piryns (Groen) 18/9/2013
  de open terugkeerplaatsen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10135
5-4079 Freya Piryns (Groen) 15/10/2013
  het niet uitbetalen van de voogden voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10443
5-4973 Freya Piryns (Groen) 27/3/2014
  de medische regularisaties
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  Vraag vervallen