Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Berni Collas

60 resultaten

4-3 Berni Collas (MR) 24/10/2007
  het rijbewijs categorie G
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-50
4-4 Berni Collas (MR) 24/10/2007
  de regels inzake de maximumbezetting van bussen
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-51
4-5 Berni Collas (MR) 24/10/2007
  de organisatie van een opleiding die vrijwillige brandweerlieden toegang geeft tot het brevet van officier, in het Duits
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-49
4-7 Berni Collas (MR) 24/10/2007
  passiefhuizen
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-52
4-14 Berni Collas (MR) 7/11/2007
  de problemen in het kader van de numerus clausus voor Duitstalige studenten in de geneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-60
4-18 Berni Collas (MR) 21/11/2007
  de liberalisering van de postdiensten voor zendingen onder 50 gram
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-86
4-31 Berni Collas (MR) 13/12/2007
  de vertegenwoordiging van jongeren in de delegaties bij de Verenigde Naties
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-45
4-32 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de problemen in het kader van de numerus clausus voor Duitstalige studenten in de geneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-60
4-33 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de verbetering van het statuut van vrijwillige ambulanciers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-81
4-34 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de liberalisering van de postdiensten voor zendingen onder 50 gram
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-86
4-35 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de uitvoering van de wet betreffende de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 4-3
4-36 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  het dalende aantal asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-45 Berni Collas (MR) 10/1/2008
  de vertegenwoordiging van jongeren in de degelaties bij de Verenigde Naties
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-31
4-57 Berni Collas (MR) 17/1/2008
  de tweetaligheidspremie voor het CALog-personeel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-58 Berni Collas (MR) 17/1/2008
  de mogelijkheden en de aanstelling van het Duitstalige personeel na de herstructurering van Douane en accijnzen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-111 Berni Collas (MR) 13/2/2008
  de regels inzake de maximumbezetting van bussen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-126 Berni Collas (MR) 14/2/2008
  de schietoefeningen in het kamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-139 Berni Collas (MR) 28/2/2008
  de noodoproepen via het nummer 112
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-471
4-161 Berni Collas (MR) 6/3/2008
  de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-163 Berni Collas (MR) 6/3/2008
  de normen die gelden voor het openbaar vervoer
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-171 Berni Collas (MR) 13/3/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV)
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-193
4-172 Berni Collas (MR) 13/3/2008
  het inschakelen van niet-beŽdigde vertalers door hoven en rechtbanken
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-194
4-193 Berni Collas (MR) 21/3/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor de inschrijving van voertuigen (DIV)
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-171
4-194 Berni Collas (MR) 21/3/2008
  het inschakelen van niet-beŽdigde vertalers door hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-172
4-227 Berni Collas (MR) 10/4/2008
  het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 betreffende het wederzijds consulteren inzake elektronische communicatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-239 Berni Collas (MR) 17/4/2008
  het getuigschrift van beroepsbekwaamheid voor de bestuurders van voertuigen aangewend voor het vervoer van goederen of van reizigers
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-253 Berni Collas (MR) 24/4/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV)
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-266 Berni Collas (MR) 24/4/2008
  de voorwaarden voor de toekenning van de titel van beŽdigd vertaler bij de hoven en de rechtbanken voor Duitstalige en buitenlandse kandidaten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-275 Berni Collas (MR) 30/4/2008
  het ROMA-project van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-304 Berni Collas (MR) 14/5/2008
  de doorlopende vorming voor verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1010
4-328 Berni Collas (MR) 22/5/2008
  de gemeenschappelijke onderzoekscentrale van de Federale Republiek Duitsland, BelgiŽ en Nederland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-351 Berni Collas (MR) 5/6/2008
  de portaalsite "belgium.be"
  eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-370 Berni Collas (MR) 12/6/2008
  de "alcolocks" voor recidiverende automobilisten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-374 Berni Collas (MR) 12/6/2008
  de ombudsdienst voor energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-402 Berni Collas (MR) 26/6/2008
  de risicoanalyses in het kader van de hervorming van de hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-442 Berni Collas (MR) 10/7/2008
  de gevolgen van de liberalisering van de postdiensten voor het loopbaanbeheer
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-487 Berni Collas (MR) 16/10/2008
  de vertaling van het cursusmateriaal dat gebruikt wordt ter voorbereiding van het examen dat toegang verleent tot de graad van adjudant
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-506 Berni Collas (MR) 23/10/2008
  het gebruik van het Duits bij de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-509 Berni Collas (MR) 27/10/2008
  bewakingscamera's
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-526 Berni Collas (MR) 6/11/2008
  de situatie van Duitstalige gevangenen in de gevangenis van Verviers
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-546 Berni Collas (MR) 13/11/2008
  de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-547 Berni Collas (MR) 13/11/2008
  de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-566 Berni Collas (MR) 26/11/2008
  de nieuwe rekruteringsprocedure
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-498
4-597 Berni Collas (MR) 4/12/2008
  de uitvoering van de wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-697 Berni Collas (MR) 29/1/2009
  het ontbreken van een gevangenis in het gerechtelijk arrondissement Eupen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2970
4-705 Berni Collas (MR) 29/1/2009
  het toekomstige Justitiepaleis van Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-718 Berni Collas (MR) 5/2/2009
  de impact van de liberalisering van de postdiensten op het loopbaanbeheer
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3011
4-755 Berni Collas (MR) 12/2/2009
  de terugtrekking van de Deense post uit het kapitaal van de Belgische post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3052
4-756 Berni Collas (MR) 12/2/2009
  de hervorming van justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-766 Berni Collas (MR) 19/2/2009
  het gebruik van het Duits door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-806 Berni Collas (MR) 12/3/2009
  de coŲrdinatie van de radiofrequenties
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-829 Berni Collas (MR) 19/3/2009
  het telefoonnummer 116000 voor verdwenen kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-885 Berni Collas (MR) 30/4/2009
  de beroepstitel van verpleger gespecialiseerd in de geriatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-886 Berni Collas (MR) 30/4/2009
  de activiteiten van een privťfirma op het grondgebied van het kamp Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-965 Berni Collas (MR) 11/6/2009
  de tweede pensioenpijler
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-1013 Berni Collas (MR) 30/6/2009
  de situatie bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van Eupen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1034 Berni Collas (MR) 9/7/2009
  de veiligheid van de zwakke weggebruikers en het dragen van een fluovestje
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1173 Berni Collas (MR) 12/11/2009
  het Sociaal Verwarmingsfonds
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1174 Berni Collas (MR) 12/11/2009
  de financiŽle steun aan de MUG van de vzw "The Spirit of St. Luc"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1222 Berni Collas (MR) 26/11/2009
  het kamp van Elsenborn en de hervorming van het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)