Vraag om uitleg nr. 4-194

4-194 Berni Collas (MR) 21/3/2008
  het inschakelen van niet-bedigde vertalers door hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-172