Vraag om uitleg nr. 4-193

4-193 Berni Collas (MR) 21/3/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor de inschrijving van voertuigen (DIV)
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-171