Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Nahima Lanjri

97 resultaten

4-15 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/11/2007
  het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-83
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-23
4-16 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/11/2007
  het elektronisch bewaren van arbeidscontracten
  minister van Werk
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-20 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  de sancties in het kader van schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-35
4-21 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-35
4-23 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-15
4-24 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  het elektronische bewaren van arbeidscontracten
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
4-41 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de innovatiepremie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-55 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/1/2008
  vrijwilligerswerk door buitenlanders
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-60 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 21/1/2008
  het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-90 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de omzetting van de Europese opvangrichtlijn 2003/9
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-369
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-370
4-91 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de omzetting van de Europese richtlijnen over asiel- en migratiebeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-366
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-367
4-92 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  draagmoederschap
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-362
4-93 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  het stookoliefonds
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-371
4-96 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  economische migratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-368
4-103 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  besmetting door artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-364
4-116 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/2/2008
  woonstcontrole in het kader van regularisatie van vreemdelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-124 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/2/2008
  asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-151 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/2/2008
  belastingvermindering na renovatie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-468
4-209 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 3/4/2008
  woonstcontrole in het kader van regularisatie van vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-223 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 9/4/2008
  gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-230 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 10/4/2008
  het actieplan inzake de strijd tegen diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-231 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-244 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de evaluatie van de tewerkstellingsmaatregelen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-249 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de werkbonus
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-250 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 21/4/2008
  gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-261 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-265 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 24/4/2008
  obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-281 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-282 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de foto voor identiteitsdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-297 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/5/2008
  beschermingsmaatregelen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-298 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/5/2008
  alternatieven voor opsluiting van kinderen in gesloten centra
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-331 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de combinatie van ouderschapsverlof met palliatief verlof
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-332 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de resolutie betreffende obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-334 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/5/2008
  de omzetting van Europese richtlijnen betreffende asiel- en migratiebeleid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1072
4-361 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 11/6/2008
  de Belgiroute
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-362 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 11/6/2008
  pathogene inactivatie bij bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1200
4-416 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de asielaanvragen van het jaar 2007
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-449 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 23/9/2008
  de opvangstructuur voor asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-451 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 23/9/2008
  het Stookoliefonds
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-459 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/10/2008
  het stopzetten van opsluiten van kinderen in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1994
4-480 Nahima Lanjri (CD&V) 14/10/2008
  de beschikbaarheid van cijfergegevens in het kader van gezinshereniging
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1901
4-510 Nahima Lanjri (CD&V) 27/10/2008
  de verdraagzaamheidsbarometer
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-519 Nahima Lanjri (CD&V) 6/11/2008
  de alternatieven voor de opsluiting van gezinnen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-527 Nahima Lanjri (CD&V) 6/11/2008
  het Nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-532 Nahima Lanjri (CD&V) 12/11/2008
  de task-force niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-482
4-617 Nahima Lanjri (CD&V) 11/12/2008
  de uitbreiding van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI's)
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-634
4-623 Nahima Lanjri (CD&V) 31/12/2008
  het overleg met het middenveld over de vreemdelingenproblematiek
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-634 Nahima Lanjri (CD&V) 5/1/2009
  de uitbreiding van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI's)
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-617
4-692 Nahima Lanjri (CD&V) 22/1/2009
  de evaluatie van de omzetting van de Europese richtlijn 2004/38 over het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-703 Nahima Lanjri (CD&V) 29/1/2009
  het afsluiten van samenlevingscontracten en de problematiek van de schijnhuwelijken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-602
4-704 Nahima Lanjri (CD&V) 29/1/2009
  de uitvoering van het regeerakkoord betreffende de sociale cohesie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2968
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2969
4-719 Nahima Lanjri (CD&V) 5/2/2009
  het uitblijven van een koninklijk besluit over de ziekteverzekering voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-720 Nahima Lanjri (CD&V) 5/2/2009
  de afwezigheid van een ambtenaar-geneesheer op de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-767 Nahima Lanjri (CD&V) 19/2/2009
  innovatiepremies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-771 Nahima Lanjri (CD&V) 19/2/2009
  de erkende behandelcentra voor borstkanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-793 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  de opvolging van de aalmoezenier Rijn- en binnenvaart Antwerpen
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-794 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  de kandidaat-specialisten bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-795 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  de controle van de Dienst Vreemdelingenzaken ter bestrijding van het afsluiten van schijnsamenlevingscontracten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-796 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  de Marokkaanse namenlijsten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-797 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  ongelijkheid in de berekening van invaliditeitsvergoedingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-826 Nahima Lanjri (CD&V) 19/3/2009
  de kandidaat-specialisten bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-875 Nahima Lanjri (CD&V) 28/4/2009
  het gebrek aan transparantie bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3491
4-876 Nahima Lanjri (CD&V) 28/4/2009
  de toekenning van het statuut van staatloze
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3492
4-877 Nahima Lanjri (CD&V) 28/4/2009
  het telkens opnieuw afleveren van een uitwijzingsbevel na aantekening van beroep
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3493
4-897 Nahima Lanjri (CD&V) 30/4/2009
  mogelijke maatregelen tegen armoede
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3494
4-903 Nahima Lanjri (CD&V) 7/5/2009
  de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3490
4-904 Nahima Lanjri (CD&V) 7/5/2009
  de aandacht voor alleenreizende minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3487
4-991 Nahima Lanjri (CD&V) 18/6/2009
  de instructie van de minister aan de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende de regularisatie van gezinnen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-992 Nahima Lanjri (CD&V) 18/6/2009
  de adviserende geneesheren en deskundigen bij een aanvraag tot medische regularisatie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-1002 Nahima Lanjri (CD&V) 25/6/2009
  een nieuwe omzendbrief over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1014 Nahima Lanjri (CD&V) 1/7/2009
  de strenge controles van het Belgisch interventie- en restitutiebureau bij verschillende noodhulpinitiatieven
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3814
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3815
4-1029 Nahima Lanjri (CD&V) 2/7/2009
  de negatieve en schadelijke invloed van tandheelkundig amalgaam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3809
4-1064 Nahima Lanjri (CD&V) 24/9/2009
  de mogelijkheid tot regularisatie op basis van werk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1074 Nahima Lanjri (CD&V) 7/10/2009
  het budget voor palliatieve thuiszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1076 Nahima Lanjri (CD&V) 7/10/2009
  de werking van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1118 Nahima Lanjri (CD&V) 21/10/2009
  de mogelijkheid voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling om een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister te krijgen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5056
4-1176 Nahima Lanjri (CD&V) 12/11/2009
  de werking van Fedasil
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1186 Nahima Lanjri (CD&V) 18/11/2009
  de oproep tot kandidaatstelling voor mandaten bij de Commissie van Advies voor Vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1259
4-1213 Nahima Lanjri (CD&V) 19/11/2009
  de financiering van palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1244
4-1244 Nahima Lanjri (CD&V) 26/11/2009
  de financiering van palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1213
4-1259 Nahima Lanjri (CD&V) 26/11/2009
  de oproep tot kandidaatstelling voor mandaten bij de Commissie van Advies voor Vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1186
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6356
4-1281 Nahima Lanjri (CD&V) 3/12/2009
  de onmogelijkheid voor minderjarige asielzoekers om zich bij een voetbalclub in te schrijven
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6348
4-1282 Nahima Lanjri (CD&V) 3/12/2009
  het resettlement-programma van de regering
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6349
4-1304 Nahima Lanjri (CD&V) 10/12/2009
  de opvolging van de resolutie ter bestrijding van anorexia
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1305 Nahima Lanjri (CD&V) 10/12/2009
  de mogelijkheid tot werken voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1349 Nahima Lanjri (CD&V) 7/1/2010
  het optrekken van de duur van het ouderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1407 Nahima Lanjri (CD&V) 21/1/2010
  de onevenwichtige oordelen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tussen de Nederlandstalige en de Franstalige kamers
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1408 Nahima Lanjri (CD&V) 21/1/2010
  het leeftijdsonderzoek bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1413 Nahima Lanjri (CD&V) 21/1/2010
  de berekening van de opzegvergoeding tijdens een ouderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1498 Nahima Lanjri (CD&V) 11/2/2010
  de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1505 Nahima Lanjri (CD&V) 17/2/2010
  de procedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1514 Nahima Lanjri (CD&V) 24/2/2010
  misbruiken met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1516 Nahima Lanjri (CD&V) 25/2/2010
  het uitblijven van het koninklijk besluit over het aanrekenen van de inkomsten van de begunstigden van de opvangwet
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7115
4-1648 Nahima Lanjri (CD&V) 23/3/2010
  het uitwijzen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in de loop van het schooljaar dat ze meerderjarig worden
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1651 Nahima Lanjri (CD&V) 23/3/2010
  de werking van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1694 Nahima Lanjri (CD&V) 1/4/2010
  de evaluatie van het pilootproject met de terugkeerwoningen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1730 Nahima Lanjri (CD&V) 22/4/2010
  de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode