Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Jean-Paul Wahl

30 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2123 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Schijnhuwelijken - Cijfers - Interfederale samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1368
6-1369 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geestelijke gezondheid - Nieuw beleid voor kinderen en jongeren ę†2015-2020†Ľ - Autisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 20/6/2017
  Antwoord 10/7/2017
6-1368 Jean-Paul Wahl (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken - Cijfers - Interfederale samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 20/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2123
6-1367 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Algemene toegang tot internet - Breedband - Witte Zones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
6-1308 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Digitale revolutie - Kleine en middelgrote ondernemeingen (kmo's) - Positie ten opzichte van de Europese concurrentie - Aanbod van de digitale markt - Inwerkingtreding - Gebrek aan kennis - Maatregelen - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 24/2/2017
  Antwoord 27/3/2017
6-1289 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Sector van de onlineverkoop - Fraude - Jaarlijks bedrag voor 2015 en 2016 - Nieuwe trends - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 20/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
6-1288 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werknemers - Detachering - Cijfers - Fraude en sociale dumping - Strijd - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 19/4/2017
6-1287 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Orgaandonatie - Sensibilisering - Campagne - ę†Federal Truck†Ľ - Intiatief van de Waalse regering - Betrokkenheid van de federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 20/4/2017
  Rappel 20/6/2017
  Rappel 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1286 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Vrouwelijk ondernemerschap - Plan ter ondersteuning - Maatregel ę†sensibilisering, vorming en opleiding†Ľ - Synergie met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 17/3/2017
6-1285 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Zelfstandige werknemers - Detachering - Cijfers - Fraude en sociale dumping - Strijd - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 17/3/2017
6-1225 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Justitie  
  Ontvoering van kinderen door hun ouders - Cijfers - Regionale opsplitsing - Federaal Aanspreekpunt Internationale Kinderontvoeringen - Aantal oproepen - Re-integratie in de school - Synergie met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Rappel 6/3/2017
  Antwoord 7/3/2017
6-1160 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bevallingen met keizersnede - Praktijk - Risico's - Cijfers - Verschillen naargelang het ziekenhuis - Aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KGE)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 2/12/2016
  Rappel 6/3/2017
  Antwoord 27/3/2017
6-1143 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Penitentiair personeel - Opleiding - COPPRA - Specifieke e-learningmodule - Inzet - Vraag om bijkomende middelen - Europese Commissie - Internal Security Fund
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Rappel 20/6/2017
  Rappel 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1142 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Samenwerking tussen de bestuursniveaus - Justitieassistenten - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Antwoord 28/3/2017
6-1141 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Justitie  
  Gevangenis - Radicalisering - Bestrijding - Informatievergaring - Gespecialiseerde penitentiaire beambten - Provincieposten en lokale directies van het gevangeniswezen - Informatie-uitwisseling Maandelijkse en jaarlijkse analyse - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Antwoord 6/4/2017
6-1140 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) - CoŲrdinatoren - Rol - Evolutie - Opleiding - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Rappel 20/6/2017
  Antwoord 31/7/2017
6-1114 Jean-Paul Wahl (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Vrouwelijke genitale verminking - Statistieken - Registratie - Methode - Samenwerking met de Gemeenschappen en de Gewesten - Projecten in ziekenhuizen - Verlenging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016 ) 16/11/2016
  Antwoord 8/12/2016
6-1098 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geradicaliseerde jongeren- Recidive - Opvolging - Overheidsinstellingen voor jeugdbescherming - Samenwerking met het federale niveau
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Antwoord 23/2/2017
6-1052 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Recidiven - Aanpak van de verdachten - Bemiddeling - Nultolerantie bij partnergeweld - Rondzendbrief - Toepassing - Opvang van de slachtoffers - Samenwerking met de justitiehuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 28/3/2017
6-1032 Jean-Paul Wahl (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Strijd tegen de armoede in BelgiŽ - Samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus - Evaluatie - InterministeriŽle Conferentie Sociale Integratie - Agenda - Informatieverslag van de Senaat nummer 6-162 - Follow-up
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-1031 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Digitale toepassingen in de gezondheidszorg - Financiering - Gekozen domeinen - Keuzes - Redenen - Juridisch kader voor mHealth - Inwerkingtreding - Tijdschema - Parlementen van de deelstaten - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-992 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Digitale toepassingen in de gezondheidszorg - Uitverkoren domeinen - Keuze - Juridisch kader - Invoering - Tijdschema - Betrokkenheid van de regionale Parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/7/2016 ) 29/6/2016
  Antwoord 6/9/2016
6-967 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Artikel 23, lid 3, 5į van de Grondwet - Recht op culturele ontplooiing- Doelstelling cultuur voor iedereen - Federale culturele instellingen - Initiatieven -Fťdťration Wallonie-Bruxelles - Eventuele gezamenlijke projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 25/5/2016
  Rappel 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-966 Jean-Paul Wahl (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Fonds voor participatie en activering - Subsidies aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Jaarlijks koninklijk besluit - Problemen van beheer en organisatie voor de OCMW's - Mogelijk structureel fonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 25/5/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-965 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Navelstrengbloeddonatie - Sensibiliseringscampagnes - Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 25/5/2016
  Antwoord 20/6/2018
6-963 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (stuk Senaat 131/2) - Opvolging - Aanbevelingen - Inachtneming door de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 24/5/2016
  Antwoord 4/8/2016
6-586 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwillige zwangerschapsafbreking - Registratie - Hernieuwing van de Evaluatiecommissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2015 ) 16/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-585 Jean-Paul Wahl (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Genitale verminking bij vrouwen - Ratificatie van het Verdrag van Istanboel - SynergieŽn tussen de Federale Staat en de Gemeenschappen - Onderwijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2015 ) 13/4/2015
  Antwoord 14/7/2015
6-584 Jean-Paul Wahl (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Gedwongen huwelijken - Nationaal actieplan - Aanbevelingen - Gemeenschapsbevoegdheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2015 ) 13/4/2015
  Antwoord 18/5/2015
6-64 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Afschakelplan - Gemeenten - Urgentie- en veiligheidsmaatregelen - Informatie en eventuele steunmaatregelen ten behoeve van de gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Antwoord 5/12/2014