Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Helga Stevens

71 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11294 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  de behandeling van geÔnterneerden
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4852
5-11228 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  het spanningsveld tussen de veiligheidsnormen in pretparken en de non-discriminatiewetgeving
  Verzending vraag 11/3/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4617
5-11226 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de afstandstolkendienst voor dove personen en personen die niet kunnen praten
  Verzending vraag 11/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4393
5-11225 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  het verdrag voor wereldwijde toegang voor mensen met een leesbeperking tot publicaties in een aangepast leesformaat
  Verzending vraag 11/3/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4350
5-10914 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming - Tegemoetkoming en hulp aan bejaarden - Leeftijd van 65 jaar - Budget
  Verzending vraag 20/1/2014
  Antwoord 1/4/2014
5-10794 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  het tekort aan cipiers
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4351
5-10793 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  de adoptie van Marokkaanse kinderen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 28/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4239
5-10228 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cochleaire implantaten - Uitwendig toestel - Kostprijs - Overzicht
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10090 Helga Stevens (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinstations - Toegankelijkheid - Liften en mobiele platformen - Overzicht
  Verzending vraag 15/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9919 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Forensische geneeskunde - Deskundigen in strafzaken - Aantallen - Taalrol - Achterstallige facturen
  Verzending vraag 24/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9843 Helga Stevens (N-VA) eerste minister  
  Toegankelijkheid van websites van de federale overheid - Anysurfer-audits - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 4/10/2013
5-9842 Helga Stevens (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Websites van de federale overheid - Toegankelijkheid voor personen met een beperking - Anysurferlabel - Overzicht
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-9841 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Psychiatrische annexen - GeÔnterneerden - Verblijfsduur - Wachttijden
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9840 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Psychiatrische annexen - GeÔnterneerden - Opvolging en behandeling - Personeel - Forensisch opgeleide experten - Overzicht
  Verzending vraag 3/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9839 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Werklast
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-9838 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent - Ingebruikname - Uitbating - Cijfergegevens
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9769 Helga Stevens (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personen met beperkte mobiliteit - Assistentie - Stand van zaken
  Verzending vraag 9/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9768 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale politiegebouwen - Toegankelijkheid - Toegankelijkheidsonderzoek - Maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid - Normen
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9766 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheid - Toegankelijkheidsonderzoek
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 2/10/2013
5-9632 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  het onthaal in de gevangenis de Nieuwe Wandeling in Gent
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 13/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3835
5-9564 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Administratieve herzieningen van dossiers van personen met een handicap - Cijfergegevens
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 18/10/2013
5-9434 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Integratietegemoetkoming - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Gedetailleerde cijfers
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 18/10/2013
5-9373 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale documenten - Leesbaarheid - Verplichte uitkeringsverzekering
  Verzending vraag 20/6/2013
  Antwoord 28/2/2014
5-9372 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale documenten - Leesbaarheid - Verplichte uitkeringsverzekering
  Verzending vraag 20/6/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9361 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verenigingen zonder winstoogmerk - Controles van sociale en fiscale inspectiediensten - Overzicht
  Verzending vraag 19/6/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-9339 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Politie - Dove personen - Tolk gebarentaal
  Verzending vraag 12/6/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-9082 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Parkeerkaart voor gehandicapten - Terugsturen
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-9081 Helga Stevens (N-VA) minister van Werk  
  Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen - Personeel - Verloop - Overzicht
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 3/9/2013
5-9068 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Het groene nummer (van de directie-generaal Personen met een handicap)
  Verzending vraag 22/5/2013
  Antwoord 6/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3176
5-8715 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie (NICC) - Deskundigenonderzoek - Kostprijs - Aantallen - Forensische centra
  Verzending vraag 16/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8710 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Facturen forensische experts - Betwisting door FOD Justitie - Cijfers voor periode 2008-2012
  Verzending vraag 12/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-8709
5-8709 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Facturen forensische experts - Beoordeling door FOD Justitie - Criteria, procedure en behandelingstermijn van beoordeling - Cijfers behandelingstermijn periode 2008-2012
  Verzending vraag 12/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-8710
5-8669 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Sets Seksuele Agressie (SSA) - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8668 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) - Deskundigenonderzoek - Kostprijs - Aantallen - Forensische centra
  Verzending vraag 3/4/2013
  Intrekking vraag 15/4/2013
5-8542 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Huurwoning - Huurprijs - Lasten - Affichering - Controles - Overtredingen - Administratieve boetes
  Verzending vraag 18/3/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8508 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Forensische geneeskunde - Autopsies - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8348 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweer - Ongevallen met brandweerwagens - Arbeidsongevallen - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/2/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-8070 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Geweld tegen personen met een handicap - Klachten - Processen-verbaal - Opvolging
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-8069 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dove personen - Toegang tot de politie - Tolken gebarentaal
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7517 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Behandeling geÔnterneerden - Kosten
  Verzending vraag 10/12/2012
  Antwoord 20/8/2013
5-7466 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Terugvordering van ten onrechte betaalde tegemoetkomingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7452 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Recht op verzaking - Aantal aanvragen - Bedragen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7447 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De modernisering van het uitkeringsstelsel voor personen met een handicap
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2621
5-7435 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onleesbare nummerplaten - Gevolgen - Flitscontroles - Politiecontroles - Autokeuring
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 21/2/2013
5-7317 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Procedure - Toepassing - Federale ambtenaren
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 7/3/2013
5-6960 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Nationaliteit van de gerechtigden - Cijfergegevens
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-6959 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit van gerechtigden
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 7/12/2012
5-6958 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Nationaliteit van de gerechtigden
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 7/12/2012
5-6804 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale ambtenaren - Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Aantallen - Alternatieven
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6803
5-6803 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale ambtenaren - Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Aantallen - Alternatieven
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6804
5-6003 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Terugvorderingen
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-5181 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit
  Verzending vraag 13/1/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3530
5-4288 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3530
5-4287 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cochleair implantaat - Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Tussenkomst Aanvragen - Criteria - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3528
5-4286 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale ambtenaren - Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Aantallen - alternatieven
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1190
5-4285 Helga Stevens (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Treinreizigers met een beperkte mobiliteit - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-697
5-4284 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Psychisch profiel - Indeling - Risicogroepen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3652
5-4283 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gedetineerden met een handicap - Aantal
  Verzending vraag 28/12/2011
  Herkwalificatie 5/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-804
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2806
5-3652 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Psychisch profiel - Indeling - Risicogroepen
  Verzending vraag 8/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3651
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4284
5-3651 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  GeÔnterneerden - Psychisch profiel - Indeling - Risicogroepen
  Verzending vraag 8/11/2011
  Antwoord 2/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3652
5-3530 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4288
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5181
5-3528 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Cochleair implantaat - Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Tussenkomst Aanvragen - Criteria - Cijfers
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4287
5-2659 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  De mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen van op heterdaad betrapte winkeldieven
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 14/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-750
5-1190 Helga Stevens (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale ambtenaren - Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Aantallen - alternatieven
  Verzending vraag 3/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4286
5-804 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gedetineerden met een handicap - Aantal
  Verzending vraag 29/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4283
5-803 Helga Stevens (N-VA) minister van Justitie  
  Stiefouderadoptie - Maatschappelijk onderzoek - Aantallen - Beslissingen
  Verzending vraag 29/12/2010
  Antwoord 12/5/2011
5-699 Helga Stevens (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Burgers uit Midden- en Oost Europa - Aanvragen van een verklaring van inschrijving - Aantallen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-697 Helga Stevens (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinreizigers met een beperkte mobiliteit - Aantallen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4285
5-633 Helga Stevens (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Militair personeel - Tewerkstelling van personen met een handicap
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 2/3/2011
5-632 Helga Stevens (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodoproepen - Kwaliteit - Statistieken
  Verzending vraag 18/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-631
5-631 Helga Stevens (N-VA) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Noodoproepen - Kwaliteit - Statistieken
  Verzending vraag 18/12/2010
  Antwoord 21/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-632