Vragen om uitleg - Ingetrokken - 2012-2013

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die werden ingetrokken.

54 resultaten

5-2556 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de werkzaamheden van de werkgroep "palliatieve zorg"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6970
5-2557 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de wijziging van het koninklijk besluit omtrent de omkaderingsnormen van de dagverzorgingscentra voor ouderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6971
5-2558 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de beschikbaarheid van bepaalde geneesmiddelen bij de officina-apothekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6972
5-2559 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de attesten en de terugbetaling van Bf-geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7014
5-2562 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  het overleg tussen de diverse structuren, comitťs en commissies die de ethische wetgeving evalueren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4243
5-2563 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de " direct to consumer tests "
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5909
5-2564 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de opstart van het Fonds voor medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6952
5-2627 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de "Cellule d'EnquÍtes Nationales - Nationale EnquÍte Cel"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6411
5-2628 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het aantal apotheken en ziekenhuizen in handen van ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6275
5-2630 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het schrappen van de dubbele erkenning van geriatrie en endocrinologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6167
5-2631 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de uitgaven inzake medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5925
5-2632 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van de uitgaven voor geneesmiddelen en farmaceutische verstrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5924
5-2633 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de contingentering van de studenten geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5902
5-2634 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de interventiedienst van Heist-op-den-Berg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5899
5-2635 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van de uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5543
5-2636 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5406
5-2637 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de effecten van een aanschrijfactie naar gynaecologen van het RIVIZ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5403
5-2638 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de regionale verschillen in het voorschrijven van scans
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5400
5-2640 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van het voorschrijfgedrag van quinolones door huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5396
5-2641 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van het aantal zorgverleners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5090
5-2642 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de feedback inzake antibiotica
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5088
5-2643 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de antibioticabeleidsgroepen in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5087
5-2644 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het opschorten van een visumintrekking bij beroep tegen de beslissingen van de geneeskundige commissies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4212
5-2645 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het gebruik van quinolones en andere antibiotica in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4208
5-2648 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het medicijnengebruik in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4183
5-2649 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4166
5-2687 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/11/2012
  de hervorming van de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-2690 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de aanpassing van de strafwetgeving voor seksueel misbruik
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2691
5-2722 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  de leegstaande overheidsgebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4591
5-2768 Cťcile Thibaut (Ecolo) 29/11/2012
  het plan van Infrabel om baanvakken te categoriseren
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-2862 Nele Lijnen (Open Vld) 18/12/2012
  het ophelderen van verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-2908 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de taalrol van de werknemers van de Nationale Loterij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6324
5-2909 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de fraudeprocessen bij de Regie der gebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5646
5-2910 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de taalrol van de werknemers van de Nationale Delcrederedienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6316
5-2920 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de stichting Fons Pereos die door koningin Fabiola werd opgericht
  eerste minister
  vraag ingetrokken
5-2921 Karl Vanlouwe (N-VA) 11/1/2013
  het Justitiepaleis van Brussel en de verhuizing van rechtbanken
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4299
5-2938 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  de nieuwe criteria voor het berekenen van de premies van overlijdensverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-2965 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 22/1/2013
  het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-3013 Sabine Vermeulen (N-VA) 30/1/2013
  de ontmanteling van schepen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-3155 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de interventiemiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-3159 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de griepvaccinaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-3162 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de interventiemiddelen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-3163 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  het personeelsbeleid bij de Dienst 112
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-3166 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  de controledruk die KMO's ervaren in tijden van crisis
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag ingetrokken
5-3441 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/4/2013
  de geweldplegingen tegen Kopten in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag ingetrokken
5-3552 Martine Taelman (Open Vld) 13/5/2013
  het maken van wapens met een 3D-printer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-3557 Lieve Maes (N-VA) 14/5/2013
  de extra sporen op lijn 50A in het kader van het Gewestelijk ExpresNet
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6968
5-3613 Louis Siquet (PS) 27/5/2013
  het gegarandeerde minimumbedrag van de verschillende pensioenstelsels
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag ingetrokken
5-3739 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de keizersnedes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7243
5-3765 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  cijfergegevens van de Commissies tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7433
5-3779 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de financiŽle tegemoetkomingen aan beroepsorganisaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8078
5-3788 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8091
5-3800 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de sociale inspecties in de zorgsector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8208
5-3990 Cindy Franssen (CD&V) 27/9/2013
  de alimentatie met betrekking tot pensioenrechten na scheiding
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag ingetrokken