Vragen om uitleg - Stemmingen over moties - 2000-2001

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, waarover moties gestemd werden.

19 resultaten

2-231 Sabine de Bethune (CVP) 19/10/2000
  de regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
  Met redenen omklede motie door Georges Dallemagne, Magdeleine Willame-Boonen, Sabine de Bethune, Josy Dubiι, gestemd op 16/11/2000 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Marie Happart, Mohamed Daif, gestemd op 16/11/2000 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 23/11/2000 : verworpen
2-238 Georges Dallemagne (PSC) 25/10/2000
  de gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
  Met redenen omklede motie door Georges Dallemagne, Magdeleine Willame-Boonen, Sabine de Bethune, Josy Dubiι, gestemd op 16/11/2000 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Marie Happart, Mohamed Daif, gestemd op 16/11/2000 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 23/11/2000 : verworpen
2-336 Ludwig Caluwι (CVP) 25/1/2001
  Het Lambermont-akkoord
  Eerste minister
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 25/1/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Guy Moens, Philippe Monfils, gestemd op 25/1/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 1/2/2001 : verworpen
2-337 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 25/1/2001
  Het Lambermont-akkoord
  Eerste minister
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 25/1/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Guy Moens, Philippe Monfils, gestemd op 25/1/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 1/2/2001 : verworpen
2-353 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 8/2/2001
  het asbestprobleem
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
  Met redenen omklede motie door Alain Destexhe, Johan Malcorps, gestemd op 15/2/2001 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 22/2/2001 : verworpen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-361
2-361 Johan Malcorps (Agalev) 12/2/2001
  de erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
  Met redenen omklede motie door Alain Destexhe, Johan Malcorps, gestemd op 15/2/2001 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 22/2/2001 : verworpen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-353
2-381 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/2/2001
  het nieuwe communautair akkoord tussen het Vlaams parlementslid Karel De Gucht en Kamerlid Geert Bourgeois en het negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van bijzondere wet
  Eerste minister
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
  Met redenen omklede motie door Luc Van den Brande, Mia De Schamphelaere, gestemd op 8/3/2001 : verworpen
  Gewone motie door Nathalie de T' Serclaes, Michiel Maertens, Frans Lozie, gestemd op 8/3/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 15/3/2001 : verworpen
2-399 Frans Lozie (Agalev) 14/3/2001
  de aanpak van de mond- en klauwzeercrisis
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 28/3/2001 (commissiehandelingen 2-4)
  Met redenen omklede motie door Frans Lozie, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 29/3/2001 : verworpen
2-410 Philippe Mahoux (PS) 15/3/2001
  het mond- en klauwzeer
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 28/3/2001 (commissiehandelingen 2-4)
  Met redenen omklede motie door Frans Lozie, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 29/3/2001 : verworpen
2-416 Jan Steverlynck (CVP) 22/3/2001
  de mond- en klauwzeerepidemie
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 28/3/2001 (commissiehandelingen 2-4)
  Met redenen omklede motie door Frans Lozie, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 29/3/2001 : verworpen
2-465 Michiel Maertens (Agalev) 9/5/2001
  de juridische randvoorwaarden voor het organiseren van het "Festival of European Motorcycling" te Koksijde in september 2001
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
  Met redenen omklede motie door Michiel Maertens, gestemd op 31/5/2001 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-499 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/6/2001
  de begeleiding bij de terbeschikkingstelling van de noodpil
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/6/2001 (commissiehandelingen 2-5)
  Met redenen omklede motie door Patrik Vankrunkelsven, Mia De Schamphelaere, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Jacques Devolder, Fatma Pehlivan, Paul Galand, Jan Remans, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-503
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-502
2-502 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 7/6/2001
  de noodpil
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/6/2001 (commissiehandelingen 2-5)
  Met redenen omklede motie door Patrik Vankrunkelsven, Mia De Schamphelaere, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Jacques Devolder, Fatma Pehlivan, Paul Galand, Jan Remans, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 2-641
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-503
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-499
2-503 Jacques Devolder (VLD) 11/6/2001
  de noodpil
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/6/2001 (commissiehandelingen 2-5)
  Met redenen omklede motie door Patrik Vankrunkelsven, Mia De Schamphelaere, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Jacques Devolder, Fatma Pehlivan, Paul Galand, Jan Remans, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-499
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-502
2-504 Philippe Mahoux (PS) 11/6/2001
  de ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-506 Frans Lozie (Agalev) 14/6/2001
  de incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-508 Erika Thijs (CVP) 14/6/2001
  de situatie in Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-509 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 14/6/2001
  de incidenten in Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-516 Marie Nagy (Ecolo) 14/6/2001
  de gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen