Schriftelijke vragen van 6-2301 tot 6-2398

98 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2301 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2302
6-2302 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2301
6-2303 Bajart Lionel (Open Vld) eerste minister  
  TsjetsjeniŽ - Holebi's - Schending mensenrechten - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2304
6-2304 Bajart Lionel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  TsjetsjeniŽ - Holebi's - Schending mensenrechten - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2303
6-2305 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2307
6-2306 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2307
6-2307 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Pensioenen  
  Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2306
6-2308 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Ouderschapsverlof - Cijfers - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2309 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Transportsector - Sociale fraude - Strijd - Aantal controles - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 25/1/2019
  Antwoord 20/2/2019
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 6-1789
6-2310 Lacroix Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Kinderen in pleeggezinnen - Onroerende voorheffing - Kortingen - Aanmerking - Toekenning - Voorwaarden - Weigering door de Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Redenen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 28/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1899
6-2311 Lacroix Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Spoeddiensten - Post Exposure Profylaxis(PEP) voor hiv - Toegankelijkheid - Verbetering - Opleiding van spoedartsen - LGTBQI+-patiŽnten - Opvang - Discriminatie - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 28/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1947
6-2312 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Sociale huurders - Bezit van onroerende eigendom in het buitenland - Onderzoek - Uitwisseling van gegevens met het buitenland - Verdragen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1088
6-2313 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Illegale tewerkstelling van derdelanders - RepatriŽring - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1250
6-2314 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1282
6-2315 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1283
6-2316 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Cannabisplantages - Aantal - Toeneming - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1296
6-2317 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Comitť P - Klachten wegens racisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1297
6-2318 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Supporters van voetbalploegen - Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Administratieve sanctie - Boetes - Bedrag - Stadionverbod - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1298
6-2319 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Toepassing ten aanzien van de clubleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1299
6-2320 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1300
6-2321 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Fusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1349
6-2322 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Tekort aan politie-inspecteurs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1351
6-2323 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1359
6-2324 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1360
6-2325 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1361
6-2326 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 27/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1377
6-2327 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1393
6-2328 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1399
6-2329 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1406
6-2330 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1408
6-2331 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1408
6-2332 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1411
6-2333 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1417
6-2334 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1424
6-2335 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 21/3/2019
  Aanvullend antwoord 21/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1426
6-2336 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1426
6-2337 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Cel Vermiste Personen - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1457
6-2338 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Politieambtenaren - Lokale verkiezingen - Kandidaatstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1676
6-2339 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 27/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1714
6-2340 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd- Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 27/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1715
6-2341 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Comitť P - Klachten wegens racisme - Misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1755
6-2342 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1756
6-2343 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 17/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1757
6-2344 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1758
6-2345 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Onroerende goederen - Buitenland - Uitwisseling van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 ) 29/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1759
6-2346 Lacroix Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden - Ratificatie - Standpunt van BelgiŽ - Weigering van dialoog met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa - Instemming van de verschillende parlementen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 27/5/2019
6-2347 Lacroix Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Facultatief protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie - Nationaal preventiemechanisme - Oprichting en uitvoering - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2348
6-2348 Lacroix Christophe (PS) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Facultatief protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie - Nationaal preventiemechanisme - Oprichting en uitvoering - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 27/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2347
6-2349 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Drones - Natuurgebieden - Overvlucht - Verbod - Invoering in het koninklijk besluit van 10 april 2016 betreffende het gebruik van onbemande luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 23/4/2019
6-2350 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Kilometerheffing - Reglementering - Inbreuken - Boetes - Bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2351 Dalle Benjamin (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak - Doorlooptijd van een geschil - Situatie op het Auditoraat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2352 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  No-deal-Brexit - Fiscaliteit - Overgangsrecht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2353 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 29/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2355
6-2354 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 21/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2355
6-2355 Daems Rik (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2354
6-2356 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2360
6-2357 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2360
6-2358 Daems Rik (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2360
6-2359 Daems Rik (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2360
6-2360 Daems Rik (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2359
6-2361 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2362
6-2362 Daems Rik (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Brexit - Visserij - Visrechten in de wateren van Groot-BrittanniŽ - Oude verdragen en privilegies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2361
6-2363 Dalle Benjamin (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) - Ratificatie - Advies van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie - Houding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals GewestGewest en het Waals Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 20/5/2019
6-2364 Lacroix Christophe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Episiotomie - Cijfers - Ongelijkheid in de chirurgische praktijk - Verloskundig geweld - Beperking van het aantal episiotomieŽn - Initiatieven - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 20/2/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2365 Saeys Freya (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/3/2019 ) 26/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2366 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 ) 18/2/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 6-2115
6-2367 Bajart Lionel (Open Vld) eerste minister  
  Tweede Wereldoorlog - Roofkunst van Belgische oorsprong - Nieuw onderzoek in de Belgische musea - Registratie - Centrale website - Restitutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 25/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2368
6-2368 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Tweede Wereldoorlog - Roofkunst van Belgische oorsprong - Nieuw onderzoek in de Belgische musea - Registratie - Centrale website - Restitutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Rappel 14/5/2019
  Antwoord 16/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2367
6-2369 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) eerste minister  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 27/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2370 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2371 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 27/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2372 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2373 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 26/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2374 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 10/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2375 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 22/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2376 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 22/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2377 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2378 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 29/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2379 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2380 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381
6-2381 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Toekenning van federale subsidies aan gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 ) 25/3/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
6-2382 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslagen 2016, 2017 en 2018 - Uitblijven publicatie - Hormonale producten in de veeteelt en de humane doping - Tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Antwoord 10/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2383
6-2383 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslagen 2016, 2017 en 2018 - Uitblijven publicatie - Hormonale producten in de veeteelt en de humane doping - Tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Antwoord 17/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2382
6-2384 Bajart Lionel (Open Vld) eerste minister  
  Brunei - Schending van de mensenrechten - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) - Agendering van het onderwerp - Reisadvies van Buitenlandse Zaken - Aanpassing - Gevaar voor holebi's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Antwoord 26/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2385
6-2385 Bajart Lionel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brunei - Schending van de mensenrechten - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) - Agendering van het onderwerp - Reisadvies van Buitenlandse Zaken - Aanpassing - Gevaar voor holebi's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2384
6-2386 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Illegale hondengevechten - Aantal - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Antwoord 10/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2387
6-2387 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Illegale hondengevechten - Aantal - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2386
6-2388 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea en federale wetenschappelijke instellingen (FWI) - Rapport van het Rekenhof - Bruikleen van kunstwerken en collecties - Betwisting - Recuperatie van werken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 5/4/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2389 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  PGP smartphones - Crypto smartphones - Georganiseerde misdaad - Optreden door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 9/4/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2390
6-2390 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  PGP smartphones - Crypto smartphones - Georganiseerde misdaad - Optreden door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 9/4/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2389
6-2391 Saeys Freya (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/5/2019 ) 9/4/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2392 Saeys Freya (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/5/2019 ) 25/4/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2393 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/5/2019 ) 25/4/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2394
6-2394 Daems Rik (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/5/2019 ) 25/4/2019
  Antwoord 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2393
6-2395 Bajart Lionel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/6/2019 ) 3/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2398
6-2396 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/6/2019 ) 3/5/2019
  Antwoord 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2398
6-2397 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/6/2019 ) 3/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2398
6-2398 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/6/2019 ) 3/5/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2397