Schriftelijke vragen van 3-6501 tot 3-6600

79 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-6501 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Dividendbelasting - Pensioenfondsen - Onterecht geheven bronbelasting.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Rappel 11/4/2007
  Verzending vraag 11/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6502
3-6502 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Dividendbelasting - Pensioenfondsen - Onterecht geheven bronbelasting.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6501
3-6503 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Beleggingspolissen en verzekeringspolissen - Overdreven kosten.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6504 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brand - Nood- en interventieplannen opgesteld door bedrijven - Weigering door bepaalde brandweercommandanten.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6505 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen - Evaluatie.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 19/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6506 Hermans Margriet (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Exportproblemen veevoeder - Administratie - FAVV - Gezondheidscertificaten.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6507
3-6507 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Exportproblemen veevoeder - Administratie - FAVV - Gezondheidscertificaten.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6506
3-6508 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Horecafederatie - Aanpassing van de wettelijke bepalingen aan de huidige situatie.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 5/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6509
3-6509 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Horecafederatie - Aanpassing van de wettelijke bepalingen aan de huidige situatie.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6508
3-6510 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beltrace - Sanitel - Aangekondigde vernieuwing.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6511 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dienst 100 - Taalproblematiek - West-Vlaanderen.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 28/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6512
3-6512 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dienst 100 - Taalproblematiek - West-Vlaanderen.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6511
3-6513 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Ambulante en kermisactiviteiten - Toewijzen van standplaatsen - Nieuwe regelgeving.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 1/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6514 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Bedelaars - Interculturele bemiddeling.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6515 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ambtenaren - Invaliditeitspensioen - Toegelaten beroepsbezigheid.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6516 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Werkloosheidsreglementering - Uitbreiding werkloosheidsverzekering - Werknemers die op een latere leeftijd een zelfstandige activiteit aanvatten.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6517 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Dienstverlening in Aalst.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 5/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6539 Noreilde Stefaan (VLD) Eerste minister  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 12/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6540 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 29/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6541 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 29/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6542 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6543 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 25/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6544 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6545 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Landsverdediging  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 29/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6546 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Aanvullend antwoord 15/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Aanvullend antwoord 23/2/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6547 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 14/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6548 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6549 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Mobiliteit  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 5/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6550 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6551 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Werk  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6552
3-6552 Noreilde Stefaan (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  IT-infrastructuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6551
3-6553 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Levenbeschouwingen - Getalscriteria - Verificatie.
  Verzending vraag 8/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Voorlopig antwoord 17/4/2007
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6554 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Ambulanciers - Hoge boetes voor ambulanciers.
  Verzending vraag 8/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6555 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkiezingen - Volmachten voor gevangenen.
  Verzending vraag 8/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6556 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact - Aanvullende pensioenen - Omzendbrief.
  Verzending vraag 8/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6557 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Douane en Accijnzen - Stijging van het aantal namaakgoederen.
  Verzending vraag 8/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6558 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten - Inbreuken.
  Verzending vraag 8/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6559 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Douane en Accijnzen - Dieselcontroles.
  Verzending vraag 8/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6560 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Voordrachtsakten voor deelname aan verkiezingen - Vermelding van de namen.
  Verzending vraag 8/1/2007
  Antwoord 7/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6561 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Mobiliteit  
  NMBS - Zwartrijden - Agressie.
  Verzending vraag 8/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6562
3-6562 Noreilde Stefaan (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Zwartrijden - Agressie.
  Verzending vraag 8/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6561
3-6563 Noreilde Stefaan (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Treinverkeer - Negeren van stopseinen.
  Verzending vraag 8/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6564 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Creatieve werknemers - Innovatiepremie.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 5/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-6097
3-6565 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Eurodacsysteem - Evaluatie.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6566 Zrihen Olga (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Programma ARGO - Evaluatie.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6567 Zrihen Olga (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Afghanistan - Vrouwenrechten - Verkrachtingen.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6568 Zrihen Olga (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Prioriteiten van het "Programma van Den Haag" - Evaluatie.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6569 Cornil Jean (PS) minister van Werk  
  Begeleidingsplan voor de werklozen - Evaluatie.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6570 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Magistraten - Voordrachten, benoemingen en aanwijzingen - Cijfers 2006.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6571 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerechtsdeurwaardersambt - Benoeming van vrouwen in 2006.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6572 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Notarisambt - Benoeming van vrouwen in 2006.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6573 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Cijfers 2006.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Voorlopig antwoord 30/1/2007
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6574 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Prioritaire voertuigen - Boetes.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6575
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2024
3-6575 Willems Luc (VLD) minister van Mobiliteit  
  Prioritaire voertuigen - Boetes.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6574
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2024
3-6576 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Bedienaars van erkende godsdiensten en de vrijzinnige afgevaardigden - Financiering - Statuut - Rapport.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2034
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2284
3-6577 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Vrijgekomen staatswoningen - Leden van de voormalige rijkswacht - Bestemming.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6578
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2032
3-6578 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrijgekomen staatswoningen - Leden van de voormalige rijkswacht - Bestemming.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6577
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2032
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2283
3-6579 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Scholen - Energiefacturen - Toelagen.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2033
3-6580 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rust- en verzorgingstehuizen - Geneesmiddelengebruik.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Aanvullend antwoord 11/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2035
3-6581 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Openbaar vervoer - NMBS en De Lijn - Communicatie.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 24/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2025
3-6582 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6583 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 27/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6584 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6585 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6586 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6587 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6588 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6589 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 15/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Aanvullend antwoord 23/2/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6590 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 14/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6591 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6592 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6593 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6594 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6595 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6596 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6597 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6598 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 15/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6599 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602
3-6600 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 27/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6602