Schriftelijke vragen van 3-601 tot 3-700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-601 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Jaarverslag.
  Verzending vraag 12/1/2004
  Antwoord 13/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-602 Creyelman Frank (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Verkeersongevallen - Registratie - Nieuwe procedure.
  Verzending vraag 12/1/2004
  Antwoord 6/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-603 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van FinanciŽn  
  Studietoelagen - Fiscale diensten van de federale overheid - Meldingsplicht.
  Verzending vraag 12/1/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-604
3-604 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Studietoelagen - Fiscale diensten van de federale overheid - Meldingsplicht.
  Verzending vraag 12/1/2004
  Antwoord 13/2/2004
  Beslissing niet publicatie 13/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-603
3-605 Dedecker Jean-Marie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Jeugdrechtbanken - Beslissingen om een zaak te verwijzen naar het openbaar ministerie met het oog op vervolging voor het gerecht bevoegd krachtens het gemeen recht.
  Verzending vraag 13/1/2004
  Antwoord 16/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-606 Dedecker Jean-Marie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand - Europese richtlijn 2000/35/EG en wet van 2 augustus 2002 - Gevolgen.
  Verzending vraag 13/1/2004
  Antwoord 10/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
  Antwoord 8/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-607 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Fietsonderdelen - Kwaliteits- en veiligheidsnormen - Invoering.
  Verzending vraag 13/1/2004
  Antwoord 13/2/2004
  Beslissing niet publicatie 13/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-733
3-608 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Landsverdediging  
  Kolonels aangesteld in de graad van brigadegeneraal - Taalrol - Aanwijzing.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Antwoord 16/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-609 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) - Koninklijke Militaire School (KMS) - Militair onderwijzend personeel - Grondige kennis van de tweede landstaal.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Antwoord 16/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-610 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Landsverdediging  
  Taalexamens om op te klimmen tot de graad van majoor - Ongelijke slaagpercentages van Nederlandstaligen en Franstaligen.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Antwoord 17/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-611 Mahoux Philippe (PS) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Rijkspersoneel - Aanwerving van gehandicapten.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Antwoord 13/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-612 Mahoux Philippe (PS) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Asbest - Gebruik van vervangingsvezels - Gevolgen voor het milieu.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Antwoord 18/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-613 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Erediensten - Toegekende bedienarenplaatsen en vacatures - Voorwaarden, functievervulling en bezoldiging - Religieus toezicht.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Antwoord 3/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-614 De Clerck Stefaan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Overbrenging naar een andere inrichting.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Antwoord 16/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-615 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  De Post - Bedrijfsrestaurants - Reorganisatie.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Antwoord 24/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-616 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Fysieke paraatheid.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Antwoord 5/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-617 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Agenten - Psychologische begeleiding.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Antwoord 23/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-618 Van Peel Marc (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Districtsraden - Voorzitters en bureauleden - Beroepskostenforfait.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Antwoord 20/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-619 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenschoolse kinderopvang - Initiatieven - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Verdeelsleutel.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Valt buiten de bevoegdheid 5/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-878
3-620 Caluwť Ludwig (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Hof van beroep, rechtbank van eerste aanleg en parket te Brussel - Gerechtelijke achterstand - Referendarissen en parketmagistraten.
  Verzending vraag 21/1/2004
  Antwoord 16/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-621 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vertrouwen in justitie - Recente onderzoeken.
  Verzending vraag 21/1/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Antwoord 19/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-622 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Klachten - Aangifte.
  Verzending vraag 22/1/2004
  Antwoord 23/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-154
3-623 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Voetbalwedstrijden - Politieoptreden tegen de vlag van de Vlaamse Gemeenschap.
  Verzending vraag 22/1/2004
  Antwoord 26/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-624 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Personeel van de federale overheid - Werving - Objectiviteit.
  Verzending vraag 28/1/2004
  Antwoord 2/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-98
3-625 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk - Preventieve maatregelen - Risicoanalyse.
  Verzending vraag 2/2/2004
  Antwoord 4/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-589
3-626 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk - Vertrouwenspersoon.
  Verzending vraag 2/2/2004
  Antwoord 9/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-590
3-627 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Echtscheidingen - Maatregelen bepaald in het vonnis of de minnelijke schikking - Uitvoering.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 21/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-628 Destexhe Alain (MR) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Preventie-adviseurs - Bescherming - Vereiste kwalificaties.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Antwoord 3/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-562
3-629 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Arbeidsongevallen - Inspecteurs op de werkvloer.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 18/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-630 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  NAVO - Uitbreiding van het actieterrein - Standpunt van de Belgische regering.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-631 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  IsraŽlische 'veiligheidsmuur' - Juridische gevolgen - Onderzoek van het Internationaal Gerechtshof - Belgische inbreng.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-632 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  NAVO - Akkoorden die tijdens de Koude Oorlog werden afgesloten - Gewijzigde internationale situatie - Herziening.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Antwoord 5/3/2004
  Beslissing niet publicatie 5/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-633
3-633 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  NAVO - Akkoorden die tijdens de Koude Oorlog werden afgesloten - Gewijzigde internationale situatie - Herziening.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Antwoord 9/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-632
3-634 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Vlakte van de Raan - Langetermijnsvisie van de Vlaamse Regering inzake het Schelde-estuarium - Standpunt van de federale regering.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Antwoord 9/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-635 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Gratis woon-werkverkeer met de trein - Invloed op de mobiliteit.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Rappel 9/3/2004
  Verzending vraag 9/3/2004
  Antwoord 5/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-646
3-636 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Minst gebruikte treinstations en stopplaatsen in BelgiŽ - Maatregelen - Alternatieven.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Rappel 9/3/2004
  Verzending vraag 9/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 24/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-637
3-637 Willems Luc (VLD) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  NMBS - Minst gebruikte treinstations en stopplaatsen in BelgiŽ - Maatregelen - Alternatieven.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Rappel 9/3/2004
  Verzending vraag 9/3/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-636
3-638 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Taalwetgeving - Overtreding.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 24/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-639
3-639 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  NMBS - Taalwetgeving - Overtreding.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 25/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-638
3-640 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Hoogopgeleide Zuid-Afrikanen - Medisch personeel - Emigratie.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 18/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-641 Ceder Jurgen (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Regie der gebouwen - Ter beschikking stellen van gebouwen en infrastructuur aan private organismen.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 24/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-642 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HemochromatosepatiŽnten - Bloedafnames.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Antwoord 11/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-643 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verpleegkundigen - Thuisverpleging - Bedienden - Zelfstandigen.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 27/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-644 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rilatine - Concerta - Frequent gebruik.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Antwoord 10/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-645 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Aardgas - Bevoorrading.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 19/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-646 Willems Luc (VLD) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Gratis woon-werkverkeer met de trein - Invloed op de mobiliteit.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Rappel 9/3/2004
  Verzending vraag 9/3/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-635
3-647 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) Eerste minister  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 9/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-648 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-649 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-650 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 16/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-651 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 5/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-652 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Werk en Pensioenen  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 5/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-653 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 15/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-654 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-655 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 24/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-656 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 14/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-657 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 5/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Aanvullend antwoord 27/4/2004
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-658 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 6/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-659 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 16/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-660 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 11/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-661
3-661 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Vliegtuigtickets - Aankoop.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 9/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-660
3-662 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Mede-eigendom - Syndicus - Optreden als eiser in een rechtsgeding tegenover derden.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 4/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-663 Vankrunkelsven Patrik (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkeersovertredingen - Processen-verbaal.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 4/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-664
3-664 Vankrunkelsven Patrik (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersovertredingen - Processen-verbaal.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Valt buiten de bevoegdheid 17/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-663
3-665 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke lijst - Rangorde - Vertegenwoordigers van de Vlaamse regering.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-666 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - Uitbreiding - Rol van de gemeenschappen en gewesten.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-667 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Activiteiten in de verschillende gewesten - Verdeling van het werkvolume over de verschillende taalgroepen.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-668 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Postsorteercentrum te Berchem - Eventuele verhuis.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 16/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-669 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brusselse instellingen - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de minister.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 26/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-670 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweld op politieagenten - Evolutie - Maatregelen.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 19/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-671 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Tweetaligheid.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 3/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-672 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Rekenhof - Webstek - Mails - Taalwetgeving.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 16/2/2004
  Beslissing niet publicatie 16/2/2004
3-673 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Brusselse ziekenhuizen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Antwoord 16/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-674 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Geneeskundige apparatuur - Verschillen tussen de gewesten.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 5/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-675 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Verbruik van geneesmiddelen - Verschillen tussen de gewesten.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 14/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-676 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgverstrekkers - Voorschrijfgedrag.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 4/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-677 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Ziekenhuizen - Verpleegdagprijzen - Verschillen tussen de gewesten.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 6/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-678 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Verschillen tussen de gewesten - Initiatieven van de federale regering.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 6/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-679 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Permanent papier - Stimuleren van het gebruik - Maatregelen.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 9/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Aanvullend antwoord 22/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-680 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Wettelijk depot - Toepassingsgebied - Uitbreiding - Microfilms en digitale dragers.
  Verzending vraag 6/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 3/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-681 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Antwoord 9/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-682 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Antwoord 2/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-683 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-684 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Antwoord 1/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-685 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Antwoord 26/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-686 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Werk en Pensioenen  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Antwoord 1/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Aanvullend antwoord 5/4/2004
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-687 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Antwoord 11/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-688 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 15/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-689 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Antwoord 20/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-690 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Antwoord 20/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Aanvullend antwoord 23/3/2004
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-691 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 19/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-692 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-693 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Antwoord 16/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-694 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Antwoord 16/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-695
3-695 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Computerprogramma's - Taalgebruik.
  Verzending vraag 9/2/2004
  Antwoord 15/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-694
3-696 Vienne Christiane (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Aanwerving - Mededelingen.
  Verzending vraag 10/2/2004
  Antwoord 3/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-697 Mahoux Philippe (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Natuurrampen - Dekking - Premie.
  Verzending vraag 10/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 31/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-698 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Overweg in Leuze - Werking - Soortgelijke gevallen.
  Verzending vraag 10/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 25/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-699 Ceder Jurgen (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Omzendbrief van 8 april 2002 - EfficiŽntie.
  Verzending vraag 10/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 22/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-700 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Witwasserij - Veerbeurdverklaring van het geld - Afneming van het vermogen van de veroordeelde.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 12/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004