Schriftelijke vragen van 3-5401 tot 3-5500

96 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-5401 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 25/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5402
3-5402 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 2/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5401
3-5403 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgen die door het buitenland worden uitgewezen.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5404 Hermans Margriet (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Oost-Congo - Pestepidemie - Belgische bijstand.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5405
3-5405 Hermans Margriet (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Oost-Congo - Pestepidemie - Belgische bijstand.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 31/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5404
3-5406 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Belastingvrije innovatiepremies - Opvolging door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Antwoord 14/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5407 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pijnstillers - Risico op hartaanvallen.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 27/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5408 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Obesitas - Terugbetaalbaarheid van de behandelingen.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 31/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5409 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Spoedgevallenzorg - Persoonlijk aandeel - Nomenclatuur - Voorstel van de Technische Medische Raad.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5410 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Slachtaangiften - Controlesysteem "Beltrace" - Plaatsaanduiding.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5411 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Middenstand en Landbouw  
  Openbaar ambt - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen - Tewerkstelling van vreemdelingen.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Antwoord 7/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5412 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Commissie voor vrijstelling van bijdragen - Motivering van de beslissingen - Vermelding van de beroepsmogelijkheden - Informaticaprogramma.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5413 Van den Brande Luc (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Attachťs voor Ontwikkelingssamenwerking.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 31/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5414 Van den Brande Luc (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Sectorale concentratie.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 28/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5415 Schouppe Etienne (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - Managementfuncties - Selectiecommissies.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5416 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Spookrijders.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 11/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5417 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Arbitragehof. - Ambtshalve aangestelde advocaten. - Afwezigheid van een koninklijk besluit ter uitvoering.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5418
3-5418 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Mobiliteit  
  Arbitragehof. - Ambtshalve aangestelde advocaten. - Afwezigheid van een koninklijk besluit ter uitvoering.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5417
3-5419 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Grensarbeiders - Verplaatsingen buiten de grensstreek.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Antwoord 30/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5420 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Print shop - Fiches voor de terugbetaling van belastingen.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5421 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Tijdschrift "FEDRA".
  Verzending vraag 14/6/2006
  Antwoord 30/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5422 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - "Vuile hetero" -campagne.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Antwoord 20/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Doorverwijzing vraag 30/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5626
3-5423 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevonniste personen - Overbrenging naar Marokko.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-5424 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Website "www.staatsbladclip.be".
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5425 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Pilotenopleidingen - Veiligheidsmaatregelen - Screening van cursisten.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Antwoord 21/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5427
3-5426 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Pilotenopleidingen - Veiligheidsmaatregelen - Screening van cursisten.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5427
3-5427 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Pilotenopleidingen - Veiligheidsmaatregelen - Screening van cursisten.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5426
3-5428 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belastingbrieven - Toezending aan minderjarigen.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5429 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegpersoneel - Oproepen voor bijstand - Houding van de lokale politie Oostende.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5430 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5431 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim - Business Process Re-engineering (BPR).
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5432 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Belgische luchthavens - Voorzorgslandingen.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Antwoord 14/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5433 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Treinbegeleiders - BeŽdiging.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5434 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Vervoer van mindervalide personen.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5435 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenis van Merksplas - Psychosociale dienst - Personeelsschaarste.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 26/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5436 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Examen voor kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris - Voorbereidende cursussen.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 11/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5437 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Griffies - Parketten - Personeel - Variabel uurrooster.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5438 Roelants du Vivier FranÁois (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Mede-eigendom - Evaluatie van de wetgeving - Werkgroep.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 31/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5439 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Kosten voor opvang van kinderen tussen nul en drie jaar - Fiscale aftrekbaarheid - Rechtszekerheid.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 11/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5440 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Kinderen ten laste - Belastingkrediet - Asielaanvragers.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 11/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5441 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Registratiekantoren - Eigendomsonderzoek - Informaticaprogramma "Cadnet-bis".
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 24/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5442 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Autocars - Controles.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5443
3-5443 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Mobiliteit  
  Autocars - Controles.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5442
3-5445 Galand Pierre (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  IsraŽlisch-Palestijns conflict - Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 juli 2004 - Verplichtingen van BelgiŽ.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5446 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Varkenspest - Noordrijn-Westfalen - Preventieve maatregelen in BelgiŽ.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 27/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5447 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Retributies - Berekeningswijze.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5448 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale zekerheid - Inkomsten - Herkomst - Percentage.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5449 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kankerplan - Toepassing in BelgiŽ.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 31/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5451 Paque Luc (Onafhankelijke) minister van Mobiliteit  
  Vaste radartoestellen.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5452 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Vervuilde stranden - Waarschuwing van de Europese Commissie
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5453 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) - Aanstelling van een administrateur-generaal - Basisoverlegcomitť - Verzekeringen.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 28/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5454 Roelants du Vivier FranÁois (MR) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Milieu - Zwemwater - Inbreuken op de Europese wetgeving.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5455
3-5455 Roelants du Vivier FranÁois (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Milieu - Zwemwater - Inbreuken op de Europese wetgeving.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 13/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5454
3-5457 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Politie - Dienstregeling - Vervalsingen - Veroordelingen.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 30/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5458
3-5458 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Dienstregeling - Vervalsingen - Veroordelingen.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5457
3-5459 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheid - Caravans.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5460
3-5460 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Caravans.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 18/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5459
3-5461 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Registratie van honden - Europees hondenpaspoort.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5462 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Salmonellabesmettingen.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 27/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5463 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Toxisch Shock Syndroom - Dragen van nieuwe voetbalschoenen - Britse studie.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 10/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5464 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Extreem-rechts - Aangekondigde studie.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 17/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5465 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Treinverkeer - Defecten aan de bovenleiding - Medisch rampenplan.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5466 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bloedafnames - Vaststelling van de bloedstollingsgraad - Alternatieven voor de huidige werkwijze - Terugbetaling.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 16/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1699
3-5467 Brotchi Jacques (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Maagoperaties - Nomenclatuurnummers.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 16/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1705
3-5468 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Terugbetaling van het geneesmiddel Avastin.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 16/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1706
3-5469 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Deelname van andersvalide medeburgers.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5470 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tuberculose - Infectierisico's - Risico's op een epidemie.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Rappel 11/10/2006
  Verzending vraag 12/10/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5471 Pehlivan Fatma (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Financiering.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-1173
3-5472 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5483
3-5473 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5483
3-5474 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 7/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5483
3-5475 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5483
3-5476 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 7/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5483
3-5477 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5483
3-5478 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 7/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5483
3-5479 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5483
3-5480 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5483
3-5481 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 22/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5483
3-5482 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 25/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5483
3-5483 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5482
3-5484 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5495
3-5485 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 19/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5495
3-5486 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 6/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5495
3-5487 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5495
3-5488 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5495
3-5489 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5495
3-5490 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5495
3-5491 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 27/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5495
3-5492 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5495
3-5493 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 22/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5495
3-5494 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 25/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5495
3-5495 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5494
3-5497 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Regie der Gebouwen - Hervorming - Personeelsplan - Human ressources.
  Verzending vraag 19/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5498 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Regie der Gebouwen - Beheer van het onroerend patrimonium van de Staat - Oprichting van een Bevak.
  Verzending vraag 19/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5499 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Oprichting van een persdienst.
  Verzending vraag 19/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5500 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Turkije - Gevangenissen van het F-type.
  Verzending vraag 19/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006