Schriftelijke vragen van 3-3601 tot 3-3700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-3601 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het Intern controlesysteem binnen de federale overheidsdiensten - Implementering.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3602 Galand Pierre (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Rwandacel - Overplaatsing van de verantwoordelijke commissaris - Stand van zaken.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3603 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Open centra - Aanwezigheid van illegalen.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3604 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  FOD en POD - Managementfunctie - Uitoefening van een politiek mandaat - Verenigbaarheid.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3605 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Aanvullend Paritair Comitť voor de bedienden - Werking - Benoeming van de leden.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Antwoord 1/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3606 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Opstand in de gevangenis Antwerpen - Bescherming van de tralies.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 11/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3607 Vankrunkelsven Patrik (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Flitspalen - Tweede snelheidscontrole - Overleg met de parketten - Juridische gevolgen.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 5/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-3608 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Antieke liften - Modernisering - Erkenning als erfgoed.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 2/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3609 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieke mandaten - Bevoegdheid van politieke partijen.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3610 Vankrunkelsven Patrik (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Flitspalen - Tweede snelheidscontrole - Opleiding van en overleg met de politiediensten.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3611 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Flitspalen - Tweede snelheidscontrole - Overleg tussen politie, parketten en de overheid die de palen plaatst.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3612 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale openbare gezondheidssector - Akkoord over een sociaal meerjarenplan.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-3613 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW) - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 16/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3614 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidsdiensten en -instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 9/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3615 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Sociale Zekerheid - Personeel - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3616 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Middenstand en Landbouw  
  Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (HRZKMO) - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Antwoord 21/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3617 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Fedasil - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Antwoord 28/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3618 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Belgocontrol - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3619 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Spoorverkeer - Onregelmatige reizigers - Agressie op treinen - Evolutie volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 24/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-3620 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Belastingsprocedure - Hervorming.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 9/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1045
3-3621 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Reorganisatie.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1016
3-3622 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Prijzenoorlog tussen de warenhuisketens - Gevolgen voor de zelfstandige supermarkten.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 8/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1037
3-3623 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma - Kostprijs en mogelijke besparingen - Verenigbaarheid met de Europese richtlijnen.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 23/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3624
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1046
3-3624 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma - Kostprijs en mogelijke besparingen - Verenigbaarheid met de Europese richtlijnen.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Antwoord 16/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3623
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1046
3-3625 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  OCMW's - Afschaffing van de onderhoudsplicht.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 17/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1006
3-3626 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die geen asielaanvraag hebben ingediend (NBMV) - Moeilijke situatie - Gespecialiseerde opvangcentra.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Antwoord 10/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1025
3-3627 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  KATZ-evaluatieschaal en MMSE-vragenlijst - Gebruik door de rusthuissector.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1004
3-3628 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  MRSA-richtlijnen - Uitvoering.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1005
3-3629 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) - Fiscale aftrekbaarheid in het jaar van pensionering.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 10/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3630 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Communicatiesysteem ASTRID - Aansluiting van politiezones en hulpdiensten - GeÔntegreerde meldkamer.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 23/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3631 Delacroix Michel (FN) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Website - Publicatie van rechtspraak.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Antwoord 25/11/2005
  Beslissing niet publicatie 25/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3632
3-3632 Delacroix Michel (FN) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Website - Publicatie van rechtspraak.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 24/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3631
3-3633 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rechtbank van eerste aanleg van Eupen - Fiscale kamer - Omvang van de achterstand.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Antwoord 21/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3634 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overstroming 11 september 2005 - Brussel - Behandeling van de dossiers van de slachtoffers.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3635 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Telepolitiesysteem - Evaluatie - Nieuwe installaties - Subsidies aan de politiezones.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 25/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-3636 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Hospitalisatieverzekering - Uitsluiting van 60-plussers.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 8/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3637 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rusthuizen - Financiering - Franse bewoners.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3638 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Antwoord 30/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3650
3-3639 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3650
3-3640 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 7/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3650
3-3641 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3650
3-3642 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 13/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3650
3-3643 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3650
3-3644 Brotcorne Christian (cdH) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 3/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3650
3-3645 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 28/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3650
3-3646 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 14/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Aanvullend antwoord 7/3/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3650
3-3647 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 13/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3650
3-3648 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3650
3-3649 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Antwoord 1/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3650
3-3650 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 8/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3649
3-3651 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Spoorwegstations - Wagen- en fietsparkeerplaatsen.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 30/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1079
3-3652 Delacroix Michel (FN) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - "18 voorstellen voor een gemeentelijk beleid met respect voor diversiteit" - Democratische politieke partijen.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Antwoord 25/11/2005
  Beslissing niet publicatie 25/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3653
3-3653 Delacroix Michel (FN) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - "18 voorstellen voor een gemeentelijk beleid met respect voor diversiteit" - Democratische politieke partijen.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3652
3-3654 Coveliers Hugo (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Naamsverandering - Zaak "Dutroux".
  Verzending vraag 27/10/2005
  Antwoord 1/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3655 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Dioxinecrisis - Vergoedingen aan veevoederfabrikanten ten laste van de Staat.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 7/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3656 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Internetverbindingen - Misbruiken - Klachten over betaallijnen.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 3/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
3-3657 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Waardetransporten - Gebruik van oude en nieuwe gepantserde politieauto's.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 12/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3658 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Oude kerncentrales - Gebreken inzake veiligheid.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 12/12/2005
  Doorverwijzing vraag 12/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3944
3-3659 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Vervoerssector - Faillissementen.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 8/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3660 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Reclame door tandartsen.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 8/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3661
3-3661 Willems Luc (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Reclame door tandartsen.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 2/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3660
3-3662 Willems Luc (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vogelgriep - Risico's voor BelgiŽ - Bestrijding.
  Verzending vraag 27/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 9/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3663 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Strijd tegen de pedopornografie - Opdracht van de Computer Crime Unit (CCU) - Samenwerking met Interpol.
  Verzending vraag 28/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 13/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1057
3-3664 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  PatiŽntenorganisaties - Inspraak in het beleid - Financiering - Gedragscode.
  Verzending vraag 28/10/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 2/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1047
3-3665 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Maximumfactuur - Effecten voor de doelgroepen - Terugbetaalde bedragen.
  Verzending vraag 28/10/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Aanvullend antwoord 26/1/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1048
3-3666 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  "Be-health-project" - Overleg met de artsensyndicaten, de Privacycommissie en de Vlaamse regering.
  Verzending vraag 28/10/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Aanvullend antwoord 9/3/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1056
3-3667 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Eigenaars van terreinwagens - Klachten wegens opzettelijke schade - Leeggelopen banden - Weigering van politieagenten om de klacht te noteren.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 9/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3668
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1082
3-3668 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Eigenaars van terreinwagens - Klachten wegens opzettelijke schade - Leeggelopen banden - Weigering van politieagenten om de klacht te noteren.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 13/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3667
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1082
3-3669 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  GSM-operatoren - Algemene voorwaarden - Bescherming van de consument - Overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 9/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1085
3-3670 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Personeelsbezetting.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3671 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gratieverlening - Gehanteerde criteriae.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Antwoord 15/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3672 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevonniste personen - Overbrenging tussen Staten - Verdragen.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 21/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-3673 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Webstek van de FOD Justitie - Databank "Juridat" - Foutieve gegevens.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Antwoord 19/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3674 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Namaaksigaretten - Smokkel - Onderschepping door de politie - Landen van oorsprong.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Antwoord 19/12/2005
  Beslissing niet publicatie 19/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3675
3-3675 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Namaaksigaretten - Smokkel - Onderschepping door de politie - Landen van oorsprong.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 11/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3674
3-3676 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Terugbetaling van beurstaksen - Opvolging en datum terugbetaling.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 5/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3677 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Accijnzen op koffie - Rechtstreekse toewijzing van de opbrengst aan het departement Ontwikkelingssamenwerking - Wettelijke en fiscale bezwaren.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 5/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3678 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Dividenden van buitenlandse aandelen - Dubbele belasting - Administratieve recuperatieprocedure - Belastingverdragen.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Antwoord 7/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3679 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Accijnzen op koffie - Rechtstreekse toewijzing van de opbrengst aan het departement Ontwikkelingssamenwerking - Wettelijke en fiscale bezwaren.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3680 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugs - Inbeslagname door de politiediensten.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1541
3-3681 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  "Vlamingen in de Wereld" - Ondersteuning door de Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 22/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-3682 Talhaoui Fauzaya (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Landsverdediging - Communicatie inzake de omvorming tot "Federale Overheidsdienst Landsverdediging" - Diversiteitsbeleid in verband met vrouwen en allochtonen.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Antwoord 15/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3683 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gele koorts - Vaccinaties.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 26/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3684 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Progressieve tewerkstelling in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Nieuwe cumulatieregeling - Evaluatie.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 26/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3685 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) - Terugbetaling van geneesmiddelen - Onderzoek naar preventie, erfelijkheid en gender-aspect.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 12/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3686 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dreigend tekort aan tandartsen - Oorzaken en oplossingen.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 1/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3687 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Blinden en slechtzienden - Witte en gele blindenstok - Afschaffing van de gele blindenstok.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 26/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 3-4213
3-3688 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale fraude - Controles door de Sociale Inspectie - Opsplitsing volgens de gewesten.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3689
3-3689 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Sociale fraude - Controles door de Sociale Inspectie - Opsplitsing volgens de gewesten.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 18/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3688
3-3690 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Accijnzen op koffie - Rechtstreekse toewijzing van de opbrengst aan het departement Ontwikkelingssamenwerking - Wettelijke en fiscale bezwaren.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3691 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Regularisatie - Informatieverstrekking voor de aanvragers.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 22/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
3-3692 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Plaatselijke besturen - Pensioenbijdragen.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 23/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
3-3693 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Werkhervattingstoeslag - Aanvragen, uitgaven en verlengingen in 2004 - Toekenning aan bruggepensioneerden.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 31/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3694 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Tijdskrediet - Impact op de loopbaan.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 3/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
3-3695 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Werklozen - Opvolgingsdossiers die zonder gevolg worden geklasseerd - Verschoningsgronden.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 31/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3696 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Werkloosheidsuitkeringen - Uitbetaling - Doorstorting naar de rechthebbenden.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3697 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Werkloosheidsuitkeringen - Uitbetaling - Retributie voor de werkloosheidskassen.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 31/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3698 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Jobstudenten - Arbeidsdagen buiten de schoolvakanties - Omzetting in een totaalpakket van uren.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3699 Noreilde Stefaan (VLD) Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Personeel - Leeftijdsstructuur - Uittredingsleeftijd.
  Verzending vraag 10/11/2005
  Antwoord 15/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3705
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3719
3-3700 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Personeel - Leeftijdsstructuur - Uittredingsleeftijd.
  Verzending vraag 10/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 27/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3705
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3719